• Самостійна робота №41 Тема
 • Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Питання для самоконтролю
 • 2 Збільшення повітряного зазору під головними полюсами

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница50/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   68
  3 Реакція якоря машини постійного струму при насиченій магнітній системі

  Якщо ж магнітна система машини насичена, що має місце в більшості електричних машин, то підмагнічування одного краю полюсного наконечника й перебуває під ним зубцового шаруючи якоря відбувається в меншому ступені, чим розмагнічування іншого краю й перебуває під ним зубцового шаруючи якоря. Це сприятливо позначається на розподілі магнітної індукції в зазорі, що стає більше рівномірним, тому що максимальне значення індукції під подмагничиваемым краєм полюсного наконечника зменшується на величину, обумовлену висотою ділянки 1 на мал. 26.4, в. Однак результуючий магнітний потік машини при цьому зменшується. Таким чином, реакція якоря в машині з насиченою магнітною системою розмагнічує машину (так само як й у синхронної машини при активному навантаженні). У результаті погіршуються робочі властивості машини: у генераторів знижується ЕРС, у двигунів зменшується обертаючий момент.

  Вплив реакції якоря на роботу машини підсилюється при зсуві щіток з геометричної нейтрали. Порозумівається це тим, що разом із щітками зміщається й вектор МДС якоря (мал. 26.5, а). При цьому МДС якоря крім поперечної складової здобуває й поздовжню складову , спрямовану по осі полюсів. Якщо машина працює в генераторному режимі, то при зсуві щіток у напрямку обертання якоря поздовжня складова МДС якоря діє зустрічно МРС обмотки збудження , що послабляє основний магнітний потік машини; при зсуві щіток проти обертання якоря поздовжня складова МРС якоря діє узгоджено із МРС ,що викликає деяке підмагнічування машини й може з'явитися причиною іскріння на колекторі (див. гл. 27). Якщо машина працює в руховому режимі, то при зсуві щіток по напрямку обертання якоря поздовжня складова МРС якоря подмагничивает машину, а при зсуві щіток проти обертання якоря поздовжня складова розмагнічує машину. При подальшому розгляді питань, пов'язаних з дією поздовжньої складової МРС якоря, будемо мати на увазі лише її дія, що розмагнічує, тому що подмагничивающее дія в машинах постійного токовища загального призначення неприпустимо через порушення роботи щіткового контакту.

  Варто звернути увагу на те, що зсув щіток з геометричної нейтрали впливає й на поперечну складову МРС якорявеличину, що залежить від кута , з ростом якого вона зменшується . Таким чином, у колекторних машинах можливі два випадки: 1) щітки встановлені на геометричної нейтрали й реакція якоря є тільки поперечною; 2) щітки зміщені з геометричної нейтрали й реакція якоря має дві складові — поперечну й поздовжню (размагничивающую). Принципово також можливий випадок, коли реакція якоря по поперечній осі відсутній. Це має місце, коли щітки розташовані по осі, перпендикулярної геометричної нейтрали, тобто коли = 900 (мал. 26.5, б). Однак такий випадок не має практичного застосування, тому що машина стає непрацездатною: у генераторному режимі ЕРС машини дорівнює нулю, тому що в паралельну галузь обмотки входить рівне число секцій із зустрічним напрямком ЕРС, а в руховому режимі електромагнітні сили активних сторін обмотки якоря, що діють ліворуч і праворуч від осі щіток, рівні й протилежно спрямовані, а тому обертаючого моменту не створюють.

  Самостійна робота №41  Тема: Усунення шкідливого впливу реакції якоря.

  Мета: ознайомитися зі способами усунення шкідливого впливу реакції якоря.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Компенсаційна обмотка

  2 Збільшення повітряного зазору під головними полюсами

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Які є способи усунення шкідливого впливу реакції якоря?

  2 Як виконується компенсаційна обмотка?

  3 Як вмикається компенсаційна обмотка в коло якоря?

  4 При якій потужності електричної машини застосування компенсаційної обмотки є ефективним?

  5 Як впливає на роботу електричної машини збільшення повітряного зазору під головними полюсами?  1 Компенсаційна обмотка

  У зв'язку з тим що реакція якоря несприятливо впливає на робочі властивості машини постійного токовища 1, при проектуванні машини вживають заходів до усунення реакції якоря або хоча б до ослаблення її впливу до припустимих меж.

  Найбільш ефективним засобом придушення впливу реакції якоря по поперечній осі є застосування в машині компенсаційної обмотки. Цю обмотку укладають у пази полюсних наконечників (мал. 26.7) і включають послідовно з обмоткою якоря таким чином, щоб МРС компенсаційної обмотки була протилежна по напрямку МРС обмотки якоря . Компенсаційну обмотку роблять розподіленої по поверхні полюсного наконечника всіх головних полюсів машини. При цьому лінійне навантаження для компенсаційної обмотки приймають рівній лінійному навантаженню обмотки якоря.

  Включення компенсаційної обмотки послідовно в коло якоря забезпечує автоматичність компенсації МРС якоря при кожній (у межах номінальної) навантаженню машини. Таким чином, у машині постійного токовища з компенсаційною обмоткою при переході від холостого ходу до режиму навантаження закон розподілу магнітної індукції в зазорі головних полюсів залишається практично незмінним. Однак у межполюсном просторі частина МРС якоря залишається нескомпенсованої. Небажаний вплив цієї МРС на роботу щіткового контакту усувають застосуванням у машині додаткових полюсів (див. § 27.4).  Компенсаційні обмотки застосовують лише в машинах середньої й великої потужності — більше 150—500 квт при > 440 У, що працюють із різкими коливаннями навантаження, наприклад у двигунах для прокатних станів. Порозумівається це тим, що компенсаційна обмотка здорожує й ускладнює машину і її застосування в деяких випадках економічно не виправдується.

  1 Виключення становлять машини постійного токовища, у яких поперечне поле' якоря використаються корисно, наприклад электромашинные підсилювачі поперечного поля (див. § 30.1).

  Рис. 26.7. Компенсаційна обмотка  2 Збільшення повітряного зазору під головними полюсами

  У машинах малої й середньої потужності, що не мають компенсаційної обмотки, шкідливий вплив реакції якоря по поперечній осі послабляють відповідним вибором повітряного зазору під головними полюсами. При цьому варто мати на увазі, що при досить малому повітряному зазорі й значному лінійному навантаженні реакція якоря по поперечній осі може не тільки послабити магнітне поле під однією із частин головного полюса, але й перемагнітити його, тобто змінити полярність - «перекинути поле». Деяке збільшення повітряного зазору під головними полюсами, особливо на їхніх краях, значно послабляє дія реакції якоря. Однак не слід забувати, що збільшення повітряного зазору веде до необхідності підвищення МРС обмотки головних полюсів, а отже, і до збільшення розмірів полюсних котушок, полюсів і габариту машини в цілому.
  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.