Скачать 14.91 Mb.


страница54/68
Дата29.01.2019
Размер14.91 Mb.
ТипУчебник

Скачать 14.91 Mb.

Конструкція трансформаторів


1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   68

Рис. 27.10. Графік зміни ЕРС в комутуючій секції в залежності від струму навантаження

Додаткові полюсы забезпечують задовільну комутацію в машині тільки в

межах номінального навантаження.
Рис. 27.11. До поняття про потік розсіювання

додаткових полюсів

При перевантаженні машини відбувається насичення магнітного ланцюга додаткових полюсів. У цьому випадку реактивна ЕРС ер змінюється пропорційно току навантаження, а ріст ЕРС зовнішнього поля через насичення магнітного ланцюга трохи затримується (мал. 27.10). У результаті в комутуючій секції з'являється сумарна ЕРС ∑е = ер - ек, тобто комутація стає вповільненою. Насиченню сердечників додаткових полюсів сприяє магнітний потік розсіювання Фдσ, що замикається через сердечники суміжних головних полюсів і станину (мал. 27.11). З метою зменшення магнітного потоку розсіювання, а отже, забезпечення більше лінійної залежності потоку додаткових полюсів від струму навантаження повітряний зазор додаткового полюса δд розділяють на два: один — між сердечником полюса і якорем δд1, — а іншої між сердечником полюса й станиною δд2 (див. мал. 27.7). В

этім випадку зазор δд2 обмежить значення потоку Фдσ. Зазор δд2 створюється пакетом немагнітних прокладок, що закладають між сердечником полюса й станиною.Одержання комутуючого поля зсувом щіток. У машинах постійного струму потужністю до 1 квт, виконуваних без додаткових полюсів, комутуюче поле в зоні комутації створюється зсувом щіток з геометричної нейтрали. Якщо щітки встановлені на геометричної нейтрали (мал. 27.12, а), то поперечне магнітне поле якоря з магнітною індукцією Ваq створює в зоні комутації індукцію Вк (мал. 27.12, б). У результаті в комутуючих секціях наводиться ЕРС обертання евр, спрямована узгоджено з реактивної ЕРС ер і сприятливої вповільненої комутації. При зрушенні щіток на фізичну нейтраль mm' комутуюче поле з індукцією Вк зникає й ЕРС обертання евр = 0. При цьому в комутуючих секціях наводиться лише реактивна ЕРС ер. Якщо ж щітки зрушити на кут β, тобто за фізичну нейтраль mm' (лінія cc'), те комутуюче поле з індукцією В'к змінить свій напрямок щодо напрямку при положенні щіток на геометричної нейтрали. Це поле буде наводити в комутуючих секціях ЕРС обертання, рівну реактивної ЕРС і протилежну їй по напрямку (евр - ер = 0), тобто реактивна ЕРС виявиться скомпенсованої й комутація стане прямолінійної (ідеальної). Для одержання необхідного ефекту щітки варто зміщати в напрямку обертання якоря в генераторів або проти обертання якоря у двигунів.

Рис. 27.12. Створення комутуючого поля зрушенням щіток
Описанный спосіб поліпшення комутації має наступні недоліки: а) комутуюче поле змінюється не пропорційно навантаженню машини, що виключає повну компенсацію реактивної ЕРС у всьому діапазоні навантажень, тому що для цього довелося б при кожній зміні навантаження міняти положення щіток (звичайно щітки встановлюють у фіксоване положення, що відповідає повної компенсації реактивної ЕРС при номінальному навантаженні); б) при зсуві щіток з геометричної нейтрали підсилюється дія, що розмагнічує, реакції якоря (див. мал. 26.5); в) для реверсируемых машин зсув щіток з геометричної нейтрали неприпустимо, тому що необхідний напрямок зсуву фізичної нейтрали міняється зі зміною напрямку обертання якоря.

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   68

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конструкція трансформаторів

Скачать 14.91 Mb.