• Самостійна робота №50 Тема
 • Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Література
 • Питання для самоконтролю
 • 1 Призначення та принцип дії тахогенератора постійного струму

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница64/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

  При значній перекомпенсації зовнішня характеристика (крива 1) здобуває висхідний характер, тому що МРС не тільки компенсує , але й створює додатковий поздовжній потік, що, накладаючись на магнітний потік керування , викликає збільшення ЕРС . Робота підсилювача з перекомпенсацією стає нестійкої, тому що виникає небезпека довільного самозбудження ЕМУ, при якому збільшення напруги на виході підсилювача викликає ріст струму навантаження, що веде до подальшого збільшення напруги, тобто відбувається необмежене збільшення струму навантаження. Звичайно в підсилювачі набудовують невелику недокомпенсацію, при якій збільшення напруги при зменшенні струму від номінального до нуля становило б 12—20%.

  Самостійна робота №50  Тема: Тахогенератор та безконтактні двигуни постійного струму.

  Мета: вивчита принцип дії та ознайомитися з призначенням тахогенератора і безконтактних двигунів постійного струму.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Призначення та принцип дії тахогенератора постійного струму

  2 Призначення та принцип дії безконтактного двигуна постійного струму

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Для чого призначений тахогенератор постійного струму?

  2 Чим визначається точність роботи тахогенератора постійного струму?

  3 Поясніть, що таке зона нечутливості тахогенератора постійного струму?

  4 Яке призначення БДПС?

  5 Поясніть принцип дії БДПС.

  6 Опишіть будову БДПС.

  7 Які переваги та недоліки має БДПС?


  1 Призначення та принцип дії тахогенератора постійного струму

  Тахогенератори постійного струму служать для виміру частоти обертання за значенням вихідної напруги, а також для одержання електричних сигналів, пропорційних частоті обертання вала в схемах автоматичного регулювання. Тахогенератор постійного струму являє собою генератор малої потужності з електромагнітним незалежним порушенням (мал. 30.3, а) або з порушенням постійними магнітами.

  Через те що при постійному струмі збудження магнітний потік Ф практично не залежить від навантаження, вихідна ЕРС тахогенератора прямо пропорційна частоті обертання:

  , (30.5)

  де .

  Формула (30.5) справедлива й для тахогенератора з порушенням постійними магнітами, де . Для виміру частоти обертання тахогенератором вал останнього механічно з'єднують із валом механізму, частоту обертання якого потрібно виміряти. На виводи тахогенератора підключають вимірювальний прилад зі шкалою, градуйованої в одиницях частоти обертання.

  Точність роботи тахогенератора визначається його вихідною характеристикою, що представляє собою залежність вихідної напруги від частоти обертання при незмінному значенні опору навантаження. Найбільш точна робота тахогенератора відповідає прямолінійній вихідній характеристиці (мал. 30.3, б, пряма 1).  Рис. 30.3. Принципова схема , вихідна характеристика тахогенератора постійного струму


  Однак у реальних тахогенераторах вихідна характеристика не прямолінійна (графік 2) і до того ж вона виходить не з початку осей координат. Основна причина криволінійності характеристики - реакція якоря, тому зменшенню криволінійності цієї характеристики сприяє включення на вихід тахогенератора приладів з більшим внутрішнім опором, тому що при зменшенні струму якоря послабляється дія реакції якоря. У сучасних тахогенераторах відхилення вихідної характеристики від прямолінійної становить від 0,5 до 3%.

  Спадання напруги в щітковому контакті створює в тахогенераторі зону нечутливості. Це діапазон частот обертання від 0 до , у якому напруга на виході генератора дорівнює нулю. Границя зони нечутливості визначається вираженням  . (30.6)
  1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.