• Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Література
 • Питання для самоконтролю
 • 1 Принцип виконання трифазної двошарової обмотки із цілим числом пазів на полюс і фазу
 • 2 Способи зєднання котушкових груп

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница8/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   68

  Самостійна робота №8  Тема: Трифазні двошарові обмотки з цілим числом пазів на полюс та фазу.

  Мета: ознайомитися з принципом виконання трифазної двошарової обмотки із цілим числом пазів на полюс і фазу.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Принцип виконання трифазної двошарової обмотки із цілим числом пазів на полюс і фазу

  2 Способи з'єднання котушкових груп

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Які є види обмотки статора машини змінного струму?

  2 Опишіть порядок побудови розгорнутої схеми трифазної двошарової обмотки статора.

  3 Які переваги та недоліки двошарових обмоток?

  4 Що таке котушкова група?

  5 Опишіть порядок побудови розгорнутої схеми трифазної обмотки.

  6 Які є типи з'єднання котушкових груп?
  1 Принцип виконання трифазної двошарової обмотки із цілим числом пазів на полюс і фазу

  Обмотки статора машин змінного струму по своїй конструкції розділяються на двох- і одношарові. У двошаровій обмотці пазова сторона котушки займає половину паза по його висоті, а іншу половину цього паза займає пазова сторона іншої котушки (мал. 8.1, а). В одношаровій обмотці статора пазова сторона будь-якої котушки займає весь паз (мал. 8.1, б).

  Розглянемо принцип виконання трифазної двошарової обмотки із цілим числом пазів на полюс і фазу q1 рівним 2; 3; 4 і т.д. У цьому випадку обмотка кожної фази займає q1 пазів у межах кожного полюсного розподілу. Таким чином, для утворення трифазної обмотки зубцовый шар сердечника статора в межах кожного полюсного розподілу варто розділити на три зони по q1 пазів у кожній зоні.

  Розглянемо порядок побудови розгорнутої схеми трифазної двошарової обмотки статора на прикладі обмотки, що має наступні дані: число фаз m1 = 3, число полюсів 2р = 2, число пазів у сердечнику статора Z1 = 12, крок обмотки по пазах діаметральний, тобто y1 = τ.

  Крок обмотки y1 = Z1 / (2p) = 12/2 = 6 пазів; число пазів на полюс і фазу q1 = Z1/ (m1 2p) = =12/ (3 2) = 2 пази; пазовий кут γ =360p/ Zl =360 1/12 = 30 эл. град. Кут зрушення між осями фазних обмоток становить 120 эл. град, тому зрушення між початками фазних обмоток А, У и С, виражений у пазах, Z= 120/ γ = 120/30 = 4 пази.

  На розгорнутій поверхні статора розмічаємо пази (Z1 = 12) і полюсні розподіли (2р = 2), а потім розмічаємо зони по q1 = 2 пази для всіх фаз (мал. 8.2, а); при цьому відстань між зоною якої-небудь фази в одному полюсному розподілі й зоною цієї ж фази в іншому полюсному розподілі повинне бути дорівнює кроку обмотки y 1= 6 пазів.  Рис. 8.1. Розташування пазових сторін двошарової (а) і одношарової (б) обмоток статора

  Далі відзначаємо відстань між початками фазних обмоток ? = 4 пази. Зображуємо на схемі (мал. 8.2, 5) верхні (суцільні лінії) і нижні (пунктирні лінії) пазові сторони котушок фази А (котушки 1,2, 7 й 8). Верхню сторону котушки 1 (паз 1) лобовою частиною з'єднуємо з нижньою стороною цієї ж котушки (паз 7), що, у свою чергу, приєднуємо до верхньої сторони котушки 2 (паз 2). Верхню сторону котушки 2 (мал. 8.2, б) також лобовою частиною з'єднуємо з нижньою стороною цієї ж котушки (паз 8) і одержуємо першу котушкову групу обмотки фази А (H1А- K1А).

  Аналогічно одержуємо другу котушкову групу фази А, що складає з послідовно з'єднаних котушок 7 й 8 (Н2А- ДО2А). Котушкові групи з'єднуємо послідовно зустрічно, для чого ДО1А приєднуємо до ДО2А. Приєднавши початок першої котушкової групи H1А к виводу обмотки З1, а початок другої котушкової групи Н2А - до виводу З4, одержуємо фазну обмотку А.

  Приступаємо до з'єднання пазових сторін котушок фази В: к.гармат 5 я 6 (перша катушеч- ная група) і котушок 11 й 12 (друга котушкова група). Проробивши те ж саме з котушками фазної обмотки С и з'єднавши котушкові групи цих фазних обмоток, так само як це було зроблено у фазній обмотці А, одержимо фазні обмотки фази В (З2-З5) і фази З (СЗ-С6). В остаточному виді розгорнута схема трифазної обмотки представлена на мал. 8.2, в.
  2 Способи з'єднання котушкових груп

  Двошарові обмотки в електричних машинах змінного струму одержали найбільше поширення. Це пояснюється рядом переваг, з яких головним є можливість будь-якого вкорочення кроку обмотки, що дає, у свою чергу, возжность максимально наблизити форму кривій ЕРС до синусоїди. Однак двошарові обмотки не позбавлені недоліків- це утруднення в застосуванні верстатного укладання обмотки, а також труднощі ремонту обмотки при ушкодженні ізоляції пазових провідників нижнього шару.

  Котушковою групою називають ряд послідовно з'єднаних між собою котушок, які лежать у сусідніх пазах і належать одній фазній обмотці. Кожна котушкова група має q1 послідовно з'єднаних котушок. Колиичество котушкових груп в фазній обмотці дорівнює числу полюсів. Загальна кількість котушкових груп у двошарової обмотці дорівнює 2рm1.

  Котушкові групи кожної фази обмотки статора можуть, бути з'єднані послідовно або паралельно, що впливає на число паралельних галузей в обмотці.  На мал. 8.2, б показане послідовне з'єднання двох котушкових груп фазної обмотки, для чого необхідно нижній кінець першої котушкової групи (ДО1А) з'єднати з нижнім кінцем другої котушкової групи (ДО2А), а верхні кінці вивести до затискачів двошарової обмотки статора: Z1 = 12, 2р = 2, в1 = 6, q1 = 2 фазної обмотки (З1-З4). При такому з'єднанні котушкових груп ЭДС фазної обмотки являє собою суму ЕРС всіх котушкових груп.  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.