Скачать 41.35 Kb.


Дата11.01.2019
Размер41.35 Kb.

Скачать 41.35 Kb.

Критерии за избор на ученици по проект „Европейският опит за развиване и признаване на професионалните компетенции в сферата на туризма”
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН” ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ул.“Цанко Церковски”№10, тел: 630-511, е-mail: vtpgt@abv.bg site: http://vtpgt.com/
КРИТЕРИИ

за избор на ученици по проект


Европейският опит за развиване и признаване
на професионалните компетенции в сферата на туризма”

за провеждане на практика и обучение в хотели и заведения за хранене


в гр. Флоренция, Италия


 1. Ученици от 10 и 11 клас в ПГТ „Д-р Васил Берон” за учебната 2014/2015 година обучавани в специалностите: Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Производство на кулинарни изделия и напитки, Организация на туризма и свободното време, Организация на хотелиерството, Организация на обслужването в хотелиерството.

 2. Много добро владеене на английски език.

 3. Среден успех за учебната 2013/2014 година – над 4,50.

 4. Участие в дейностите и реализация на продуктите по европейската програма „Коменски”.

 5. Участие в дейностите и реализация на продуктите по европейската програма „Еразъм+”

 6. Сериозно отношение към учебния процес, без наказания от ПС.

 7. Брой неизвинените отсъствия.

 8. Среден успех по предметите от професионалната подготовка – над 5,00.

 9. Участие в проект „Ученически практики”.

 10. Принос за издигане имиджа на училището.

Критериите са съобразени с целите на проекта. Класирането става по низходящ ред.


Критериите са изработени и одобрени на заседание на екипа от учители: 1. Татяна Данчева

 2. Валя Пилева

 3. инж. Божия Михайлова

 4. Евгения Бърдарова

 5. Веска Веселинова

 6. Люба Диманова

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Критерии за избор на ученици по проект „Европейският опит за развиване и признаване на професионалните компетенции в сферата на туризма”

Скачать 41.35 Kb.