• Врло добру оцену имаће ученик који
 • Добру оцену имаће ученик који
 • Довољну оцену имаће ученик који

 • Скачать 139.9 Kb.


  Дата10.09.2018
  Размер139.9 Kb.

  Скачать 139.9 Kb.

  Критеријуми оцењивања за припрему производње за 4 разред смер тоне  КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА Економика и организација предузећа ЗА 4 РАЗРЕД СМЕР ТФО

  Одличну оцену имаће ученик који :

  1.Увод у економику и организацију


  • Дефинише предмет и задатке економике и организације

  • Објасни међузависност економике и организације


  2. Носиоци привређивања


  • Дефинише појам привреде и главне делатности привређивања

  • Објасни појам, врсте и поделу предузећа


  3. Средства предузећа


  • Објасни појам и врсте средстава (пословна, средства посебних намена и изворе средстава)

  • Објасни појам и врсте капацитета


  4. Улагања у производњу


  • Објасни појам и врсте утрошака

  • Објасни новчано изражавање утрошака (директни и индиректни, променљиви и непроменљиви трошкови)


  5. Резултати пословања  6. Организациони фактори извршавања радних задатака у предузећу


  • Дефинише општи сектор (општу, кадровску и правну службу)

  • Дефинише комерцијални сектор (проучавање тржишта, набавну, продајну, магацинску службу, кооперацију и рекламе)

  • Дефинише технички сектор (припрему производње, извршавање производње и одржавање средстава за рад)

  • Дефинише привредно-рачунски сектор (погонско књиговодство, финансијско књиговодство, материјално књиговодцтво и обрачун личних доходака)

  • Дефинише одељење за развој (реферат за конструкције, реферат за проучавање рада и капиталну изградњу)

  • Дефинише техничку контролу (начине обављања техничке контроле и организациону структуру техничке контроле)

  • Дефинише одељење за план и анализе (реферат за планирање)  7. Чиниоци производње  8. Радно време и режим рада у производним предузећима


  • Дефинише радни дан, радну смену и радну недељу

  • Дефинише радну годину (искоришћавање радног времена радника и средстава за рад и поделу радног времена)


  9. Структура организације рада у производњи


  • Дефинише производни стадијум

  • Дефинише производну фазу

  • Дефинише производну операцију

  • Дефинише радни захват

  • Дефинише радни покрет (основни покрет-терблиџ)


  10. Радни услови на радним местима


  • Дефинише чистоћу у радним просторијама, осветљење, проветравање, загревање и хлађење, боју и буку.


  11. Организација радних места
  12. Принципи економије покрета


  • Дефинише начела економичности покрета с обзиром на употребу човечјег тела при раду

  • Дефинише начела економичности с обзиром на радно место

  • Дефинише начела економичности с обзиром на облик алата и опреме


  13.Системи организације производних процеса у дрвој индустрији


  • Објасни појединачни и занатски систем организације производње

  • Објасни серијски систем организације производње (малосеријски, средњесеријски и великосеријски систем)

  • Објасни масовни систем организације производње

  14. Организација нутрашњег ранспорта у дрвној индустрији
  • Објасни појам и дефиницију унутрашњег транспорта

  • Објасни поделу транспортних средстава према врсти енергије коју користе

  • Објасни поделу транспортних средстава према конструкцији, намени и начину употребе

  • Објасни организационе поступке спровођења унутрашњег транспорта

  • Објасни утицај фабричког постројења на одвијање унутрашњег транспорта


  Врло добру оцену имаће ученик који :

  1.Увод у економику и организацију


  • Дефинише предмет и задатке економике и организације

  • Објасни међузависност економике и организације


  2. Носиоци привређивања


  • Дефинише појам привреде и главне делатности привређивања

  • Објасни појам, врсте и поделу предузећа


  3. Средства предузећа


  • Објасни појам и врсте средстава (пословна, средства посебних намена и изворе средстава)

  • Објасни појам и врсте капацитета


  4. Улагања у производњу


  • Објасни појам и врсте утрошака

  • Објасни новчано изражавање утрошака (директни и индиректни, променљиви и непроменљиви трошкови)


  5. Резултати пословања


  • објасни исказивање резултата:

  • физички обим производње и укупан приход

  • добит и расподела резултата рада

  • Објасни нивое постигнутих резултата рада:

  • применом принципа економичности

  • применом принципа продуктивности

  • применом принципа рентабилности


  6. Организациони фактори извршавања радних задатака у предузећу


  • Дефинише општи сектор (општу, кадровску и правну службу)

  • Дефинише комерцијални сектор (проучавање тржишта, набавну, продајну, магацинску службу, кооперацију и рекламе)

  • Дефинише технички сектор (припрему производње, извршавање производње и одржавање средстава за рад)

  • Дефинише привредно-рачунски сектор (погонско књиговодство, финансијско књиговодство, материјално књиговодцтво и обрачун личних доходака)

  • Дефинише одељење за развој (реферат за конструкције, реферат за проучавање рада и капиталну изградњу)

  • Дефинише техничку контролу (начине обављања техничке контроле и организациону структуру техничке контроле)

  • Дефинише одељење за план и анализе (реферат за планирање)  7. Чиниоци производње


  • Дефинише предмете рада, основне и пратеће облике предмета рада

  • Дефинише средства за рад (машине и уређаје, алате и инструменте, грађевинске објекте)

  • Дефинише човека-људски фактор у организацији производног рада


  8. Радно време и режим рада у производним предузећима


  • Дефинише радни дан, радну смену и радну недељу

  • Дефинише радну годину (искоришћавање радног времена радника и средстава за рад и поделу радног времена)


  9. Структура организације рада у производњи


  • Дефинише производни стадијум

  • Дефинише производну фазу

  • Дефинише производну операцију

  • Дефинише радни захват

  • Дефинише радни покрет (основни покрет-терблиџ)


  10. Радни услови на радним местима


  • Дефинише чистоћу у радним просторијама, осветљење, проветравање, загревање и хлађење, боју и буку.


  11. Организација радних места


  • Објасни распоред радника на радним местима (појединачни, парни, групни и бригадни распоред)

  • Дефинише оптималну зону радног места

  • Објасни графикон истовремености захвата обе руке  12. Принципи економије покрета


  • Дефинише начела економичности покрета с обзиром на употребу човечјег тела при раду

  • Дефинише начела економичности с обзиром на радно место

  • Дефинише начела економичности с обзиром на облик алата и опреме


  13.Системи организације производних процеса у дрвој индустрији


  • Објасни појединачни и занатски систем организације производње

  • Објасни серијски систем организације производње (малосеријски, средњесеријски и великосеријски систем)

  • Објасни масовни систем организације производње

  14. Организација унутрашњег транспорта у дрвној индустрији
  • Објасни појам и дефиницију унутрашњег транспорта

  • Објасни поделу транспортних средстава према врсти енергије коју користе

  • Објасни поделу транспортних средстава према конструкцији, намени и начину употребе

  • Објасни организационе поступке спровођења унутрашњег транспорта

  • Објасни утицај фабричког постројења на одвијање унутрашњег транспорта


  Добру оцену имаће ученик који :

  1.Увод у економику и организацију


  • Дефинише предмет и задатке економике и организације

  • Објасни међузависност економике и организације


  2. Носиоци привређивања


  • Дефинише појам привреде и главне делатности привређивања

  • Објасни појам, врсте и поделу предузећа


  3. Средства предузећа


  • Објасни појам и врсте средстава (пословна, средства посебних намена и изворе средстава)

  • Објасни појам и врсте капацитета


  4. Улагања у производњу


  • Објасни појам и врсте утрошака

  • Објасни новчано изражавање утрошака (директни и индиректни, променљиви и непроменљиви трошкови)


  5. Резултати пословања


  • објасни исказивање резултата:

  • физички обим производње и укупан приход

  • добит и расподела резултата рада

  • Објасни нивое постигнутих резултата рада:

  • применом принципа економичности

  • применом принципа продуктивности


  6. Организациони фактори извршавања радних задатака у предузећу


  • Дефинише општи сектор (општу, кадровску и правну службу)

  • Дефинише комерцијални сектор (проучавање тржишта, набавну, продајну, магацинску службу, кооперацију и рекламе)

  • Дефинише одељење за развој (реферат за конструкције, реферат за проучавање рада и капиталну изградњу)

  • Дефинише техничку контролу (начине обављања техничке контроле и организациону структуру техничке контроле)

  • Дефинише одељење за план и анализе (реферат за планирање)


  7. Чиниоци производње


  • Дефинише предмете рада, основне и пратеће облике предмета рада

  • Дефинише средства за рад (машине и уређаје, алате и инструменте, грађевинске објекте)

  • Дефинише човека-људски фактор у организацији производног рада


  8. Радно време и режим рада у производним предузећима


  • Дефинише радни дан, радну смену и радну недељу

  • Дефинише радну годину (искоришћавање радног времена радника и средстава за рад и поделу радног времена)


  9. Структура организације рада у производњи


  • Дефинише производни стадијум

  • Дефинише производну фазу

  • Дефинише производну операцију


  10. Радни услови на радним местима


  • Дефинише чистоћу у радним просторијама, осветљење, проветравање, загревање и хлађење, боју и буку.


  11. Организација радних места


  • Објасни распоред радника на радним местима (појединачни, парни, групни и бригадни распоред)

  • Објасни графикон истовремености захвата обе руке  12. Принципи економије покрета


  • Дефинише начела економичности с обзиром на радно место

  • Дефинише начела економичности с обзиром на облик алата и опреме


  13.Системи организације производних процеса у дрвој индустрији


  • Објасни појединачни и занатски систем организације производње

  • Објасни серијски систем организације производње (малосеријски, средњесеријски и великосеријски систем)

  • Објасни масовни систем организације производње

  14. Организација унутрашњег транспорта у дрвној индустрији
  • Објасни појам и дефиницију унутрашњег транспорта

  • Објасни поделу транспортних средстава према врсти енергије коју користе

  • Објасни поделу транспортних средстава према конструкцији, намени и начину употребе  Довољну оцену имаће ученик који:
  1.Увод у економику и организацију


  • Дефинише предмет и задатке економике и организације

  • Објасни међузависност економике и организације


  2. Носиоци привређивања


  • Дефинише појам привреде и главне делатности привређивања

  • Објасни појам, врсте и поделу предузећа


  3. Средства предузећа  4. Улагања у производњу


  • Објасни појам и врсте утрошака


  5. Резултати пословања


  • објасни исказивање резултата:

  • физички обим производње и укупан приход

  • добит и расподела резултата рада  6. Организациони фактори извршавања радних задатака у предузећу


  • Дефинише општи сектор (општу, кадровску и правну службу)

  • Дефинише комерцијални сектор (проучавање тржишта, набавну, продајну, магацинску службу, кооперацију и рекламе)

  • Дефинише техничку контролу (начине обављања техничке контроле и организациону структуру техничке контроле)

  7. Чиниоци производње


  • Дефинише предмете рада, основне и пратеће облике предмета рада

  • Дефинише средства за рад (машине и уређаје, алате и инструменте, грађевинске објекте)

  • Дефинише човека-људски фактор у организацији производног рада


  8. Радно време и режим рада у производним предузећима


  • Дефинише радни дан, радну смену и радну недељу

  • Дефинише радну годину


  9. Структура организације рада у производњи


  • Дефинише производни стадијум

  • Дефинише производну фазу

  • Дефинише производну операцију


  10. Радни услови на радним местима


  • Дефинише чистоћу у радним просторијама, осветљење, проветравање, загревање и хлађење, боју и буку.


  11. Организација радних места


  • Објасни распоред радника на радним местима (појединачни, парни, групни и бригадни распоред)

  • Објасни графикон истовремености захвата обе руке  12. Принципи економије покрета


  • Дефинише начела економичности с обзиром на радно место

  • Дефинише начела економичности с обзиром на облик алата и опреме


  13.Системи организације производних процеса у дрвој индустрији


  • Објасни појединачни и занатски систем организације производње

  • Објасни серијски систем организације производње (малосеријски, средњесеријски и великосеријски систем)

  • Објасни масовни систем организације производње

  14. Организација унутрашњег ранспорта у дрвној индустрији
  • Објасни појам и дефиницију унутрашњег транспорта

  • Објасни поделу транспортних средстава према врсти енергије коју користе

  Критеријум одредили наставници:

  Ивана Кнежевић Николић

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Критеријуми оцењивања за припрему производње за 4 разред смер тоне

  Скачать 139.9 Kb.