Скачать 256.34 Kb.


страница1/3
Дата29.01.2019
Размер256.34 Kb.
ТипЗакон

Скачать 256.34 Kb.

Ламинарно и турбулентно движение на течностите


  1   2   3

6. Ламинарно и турбулентно движение на течностите. Закон на Бернули. Число на Рейнолдс.
Ламинарно и турбулентно движение на течности.

  1. В хидродинамиката се използва понятието идеална течност – това е несвиваема течност без сили на триене.

  2. Разглежда се движението на частици от средата (течността). Това са много малки, обемни елементи от течността с линейни размери и много малки междумолекулни разстояния. Съвкупността от движещи се частици образува поток

  3. За графично изобразяване на движението на флуида се въвеждат токови линии – линии, във всяка точка на които, допирателната съвпада с посоката на скоростта.

Нека S е единична площ и тя е перпендикулярна на направлението на потока.

Траекторията на всяка молекула при стационарно движение е токова линия. Броят линии, преминали през единица площ S определят големината на скоростта на флуида (течността).

Токова тръба – частта от течността, ограничена от токовите линии.

Стационарно движение на течността – формата, разположението на токовите линии и скоростта на частиците във всяка точка от флуида не се променят във времето.
Ламинарно (слоесто) движение – всеки отделен слой от течността се движи успоредно на оставалите, без да се смесва с тях. Токовете линии не се пресичат. Това е движение при малки скорости.
В тръба – най- външния слой течност поради силите на молекулното сцепление залепва за стените, неговата скорост е 0. Скоростта на следващите слоеве нараства към вътрешността на тръбата.

Турбулентно (вихрово) – по дължината на потока става интензивно вихрово смесване на флуида. Частиците преминават от един слой в друг и скоростите им в различните слоеве са близки, а движението е нестационарно. Възниква при високи скорости. Като количествена характеристика за определяне на движението на флуид е въведено числото на Рейнолдс. Характерът на движението се определя от величината Re (число на Рейнолдс)., където

d – диаметър на тръбата, v,  - плътност, скорост и вискозитет на течността

Re1000 – ламинарно

1000 Re2000 – преход от ламинарно към турбулентно движение

Re2000 – турбулентно
Уравнение за непрекъснатост на несвиваема течност

S1 и S2 – сечение на токовата тръба перпендикулярни на потока


За времето t през S1 преминава количество S1.v1.t (цилиндър)

За 1s  S1.v1, през S2 за 1s  S2.v2

При стационарно движение на несвиваема течност двата обема са равни.

  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Ламинарно и турбулентно движение на течностите

Скачать 256.34 Kb.