• ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Ц. С. К арагьозов С любезното съдействие на проф. д.т.н. А. Д. Лазаров РАДИОВЪЛНИ, АНТЕННО-ФИДЕРНА И МИКРОВЪЛНОВА ТЕХНИКА
 • ЛЕКЦИЯ 1. 1: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕЛЕКТРОДИНАМИКАТА • страница1/5
  Дата29.01.2019
  Размер0.71 Mb.
  ТипЛекция

  Лекция 1: основни принципи на електродинамиката


    1   2   3   4   5
  KONSTANTIN

  PRESLAVSKY

  UNIVERSITY

  S H U M E N


  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”  Ц. С. Карагьозов
  С любезното съдействие на

  проф. д.т.н. А. Д. Лазаров

  РАДИОВЪЛНИ, АНТЕННО-ФИДЕРНА И МИКРОВЪЛНОВА ТЕХНИКА


  ТЕМА1: “РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИОВЪЛНИТЕ”  ЛЕКЦИЯ 1.1: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕЛЕКТРОДИНАМИКАТА


  • Основни параметри и закони на електромагнитното поле. Уравнения на Максуел.

  • Енергетически характеритики на електромагнитните вълни. Вектор на Пойнтинг.

  • Разпространение на плоска електромагнитна вълна в идеален диелектрик и в поглъщаща среда.


    1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Лекция 1: основни принципи на електродинамиката