• Методика на обучение по модерен танц от Борислава Бечева - Георгиева, педагог и хореограф на студио за модерен балет„Цветни мечти”
 • През първите една -две години
 • Във второ ниво
 • В трето ниво
 • В четвърто ниво
 • 24.01.2009 година. София Борислава Бечева - Георгиева ЗАБЕЛЕЖКА

 • Скачать 204.24 Kb.


  Дата25.02.2018
  Размер204.24 Kb.

  Скачать 204.24 Kb.

  Методика на обучение по модерен танц от Борислава Бечева Георгиева
  София 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, тел.: 02/ 920 23 17; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg  Методика на обучение по модерен танц
  от Борислава Бечева - Георгиева,

  педагог и хореограф на студио за модерен балет„Цветни мечти”
  Студиото за модерен балет „Цветни мечти” при НДД е създадено през 1986 год. от художествения ръководител Снежана Бечева, а от 1997 год. бях назначена аз - Борислава Бечева- Георгиева, като педагог и хореограф. Работя с около 60-70 деца седмично на възраст между 7 и 19 години, разпределени в V нива на обучение по възраст и танцувални възможности, със занимания два до три пъти седмично по два учебни часа.
  Приемът на деца е свободен, без конкурс и специални изисквания, така че всеки, който е привлечен от модерния танц и балет и иска да изживее себе си танцувайки, му се дава тази възможност. От този факт се подразбира, че болшинството деца, с които се работи в студиото, нямат необходимите данни - физически, музикални и танцувални – каквито са критериите за балетно училище и съответно методиката и подходът на преподаване са съобразени с техните възможности. Работата с такива деца е къртовска, изискваща много търпение, желание и любов, така че всяко едно от децата да може да намери своето място в обучителния и творчески процес и да открие за себе си нови пространства на изяви.

  Названието „ модерен балет” или „ модерен танц” обхваща един много широк спектър от различни стилове и техники на танцуване, актуални за съвремието. Много от тях се появяват и изчезват, и в този кръговрат на създаване на култура, се формира една специфика в изразните средства, което пък от своя страна изисква формирането и на специфична методика за техническа подготовка и сценично поведение. Стила и естетиката, която преследвам в работата си с децата, цели да хвърли мост между чисто класическия балет от една страна и уличния танц, седящ в другия край на спектъра, трансформиран и пречупен през светоусещането ми като творец и педагог и не на последно място, като човешко същество. Моята цел е да сближа и съединя тези два крайни полюса на спектъра и да ги направя разбираеми и приемливи за различните възрастови групи и типове деца.


  Студиото е на 23 години и вече със сериозни традиции, които са основа за надграждане. Обучението при нас е многогодишен процес.
  През първите една -две години на обучение на децата, които са на възраст между 7 и 9 години, или така нареченото първо ниво, се фокусирам върху една добра постановка на корпус, крака и ръце и нещо много важно - ритмичността. Това го постигам много успешно с различни ходове по диагонал, като основните са на plie, на полупалци, през cou-de-pied, passe par terre с ръце в позиции от класическия и джаз екзерсиси. Това е задължително при всяко занимание. Според възможностите на децата ходовете се усложняват в комбинации, в пo- бързи темпа и в комбинация с port de bras – първо и второ, елементи от джаз ходове. Екзерсисът прелива в постановъчна работа, т. е. усвояване на танцувални комбинации. С две думи, в първо ниво децата се учат да ходят по най-добрия начин на който са способни и ходейки започват да танцуват. Изучават също и малки скокове в среда и диагонал, за да развиват отскок – pas saute в първа и втора позиция, pas echappe. Включвам и някои, съответстващи на възрастта им елементи от джаз екзерсис в средата на залата. Всичко

  - 2 -
  комбинирам с ходовете, които усвояват. Ходене и пак ходене. Крачето се приучава да посреща пода с пръстите. Децата при нас от всички нива излизат на сцена боси и е много важно да се развива падьом още от самото начало. Имаме малко станка с две ръце само tendus. Много tendus по първа, за обърнатост на краката.


  Важно място в методика в първо ниво заема импровизацията. Децата го правят първоначално с големи воали, което им позволява напълно да се отпуснат, да преодолеят всички телесни, емоционални и психологически съпротиви и да изразят свободно себе си и музиката чрез движение. След това воала отпада. Децата обичат да го правят, защото проявяват артистичност и се усещат свързани с тялото си, а това е голяма радост. Танците се раждат спонтанно. Децата подсказват какво може да се случи в хореографията.
  Модерният танц, както и танца въобще, когато е структуриран, организиран и извлечен от спонтанността им, има изключително въздействие върху цялостното развитие на подрастващия човек, защото в танца участва цялото същество. С мислите си, чувства си и волята.
  В началото на всяка учебна година, се прави прегрупиране на децата от различните групи, според личното им ниво на развитие.


  Във второ ниво децата са на възраст между 9 и 12 години. Прецезира се усвоеното от първо ниво. Внасят се по- сложни комбинации и повече танцувални елементи. Работата на станка, заема по-голямо място в екзерсиса. Изучават се основните движения от класическия екзерсис, в най- чист вид, което се пренася за работа в средата на залата. Освен повече plie и tendus, се добавят движения с cou-de-pied според възможностите на децата. Усвояват се елементи от Греам екзерсис като contract, relase, както и някои изолации на тялото. Полагат се основите за пируетна техника - усвояване на движения en tournant в среда и в диагонал в най-чист вид, както и подготовка за голямо allegro. Според възрастовите особености на това ниво се подхожда внимателно в изучаването на джаз ходове и движения, също в най- опростен вид и в по- леки комбинации.

  И във второ, както в първо ниво, работата в екзерсиса плавно преминава в постановъчна работа и обратното.Това е в основата на създаване на репертоар. Екзерсисът също добива своята форма подсказана от изразните средства използвани в хореографическия текст. Децата доразвиват своите танцувалност, сценично поведение и артистичност. Включват се в участия в концертни инициативи на НДД, което допринася за тяхната мотивация и израстване в студиото.
  В трето ниво се надгражда върху усвоеното от второ ниво, като се доразвива придобитото и се работи върху силата. Към движенията на станка се добавят онези, които не са били включени до този момент и се правят полупалци, според възможностите на децата. В среда също се внасят полупалци. Тялото и краката трябва да станат силни. Прави се повече. Греам екзерсис и джаз техниката заема по-централно място. Всичко е в по-сложни комбинации. В диагонал вече се прави голямо allegro - видове sissonne и pa de chat в чист вид, както и скокове от Греам екзерсис. Особено внимание се отделя на пируетната техника и някои деца вече биха могли да правят chene на четвъртинки. Децата усвояват движения en tournant. Това е нивото, където те имат една добра координация, изработено чувство за ритъм, самочувствие и силна мотивация, което е важно за развитие на артистичността им. В това ниво децата танцуват с удоволствие, лекота и артистичност. Тялото в някаква степен е овладяно и те се усещат танцьори. В това ниво танцувалните елементи са стил диско и фри денс.
  В работата си с децата като педагог и творец, аз им помагам да направят връзка душа - тяло и да я запазят. Стремя се те да открият потенциала си по един свободен и градивен

  начин, да намерят творящото в себе си, да се приемат такива каквито са и да имат един красив телесен израз. В студиото идват деца с наднормено тегло, но с голямо желание да танцуват. Работата в залата им помага да преодоляват телесните си затруднения и добре се вписват в групата, с което намират място в репертоара на студиото, без да се чувстват различни.

  - 3 -


  В четвърто ниво децата са пораснали и са станали девойки. Те живеят в сегашния свят и носят в себе си съответно и музиката и танца които на своето време. Те израстват със актуалната за времето си музика и със съответстващия и телесен израз. Съвременният танц вече живее в тях и се работи леко. В четвърто ниво децата са на възраст между 13-16 години. Някои от тях са танцували повече от 5-6 години при нас. Заниманията стават 3 пъти седмично, а по някога и повече. В това ниво те имат силни тела и добра координация. В екзерсисът има сила и темпата могат да бъдат по-високи. Станката е в по-сложни комбинации, на полупалци, работи се Adagio на 90 градуса и се прехвърля на среда. Надгражда се върху усвоеното от предишните нива и те вече знаят какво да искат от себе си. Имат добра пируетна техника и могат да се усвояват piques, tours с поставка, скокове en tournant малки и големи и всичко, което е усвоено в по- сложни комбинации. Греам техниката също е в основата на екзерсиса, прецизира се усвоеното. Изолациите се изпълняват с лекота, не само в движения и ходове, но и в пируети, и скокове. Това е нивото, където се експериментират елементи от hip-hop и crump. Хореографиите са наситени с динамика и сила, което ни доближава до уличния танц, а работата в Adagio носи устойчивост лекота и възможност за нов телесен израз в неокласиката и така хвърляме моста между класика и уличен танц, за което споменах по- горе.

  В това ниво екзерсисът придобива специфичен облик, изключително своеобразен и невероятно ефективен, изграждан през годините с една единствена цел – по най-добрия и бърз начин, да се извлече потенциала на всяко дете, да се придобият ценни инструменти, с които то да разполага, за да има възможността, да се наслаждава на способността си да танцува. Защото истинското удоволствие от танца настъпва, когато съпротивите на тялото изчезнат, то вече е овладяно в по- голяма степен и се дава възможност да се отключат и изявят чувствата. Изключително много са ценните качества, които децата придобиват в процеса на работата. За мен не е най- важен крайния продукт, т.е. хореографиите от тази работа, а процеса и всичко онова, което се случва в залата. А когато процеса е добър, то и крайният продукт / спектакълът /ще бъде добър.


  В пето ниво момичетата са на възраст между 16 и 19 години. Някои от тях са над 10 години в студиото. Имат рутина и се работи предимно за прецизност и техничност. Изключително много сила, високи темпа и устойчивост. В това ниво се експериментира и се откриват нови хоризонти, където наравно с тях аз продължавам да се уча, да изследвам собствените си възможности, и да разгръщам творческия си потенциал. На момичетата от това ниво лежи по- голямата част от репертоара и те са тези, които представят студиото и изпращат нашето послание към онези, малките, които пристигат при нас водени от родителите си. Аз много се гордея с тях, защото това, което те постигат е израз на моята работа и моите търсения.

  Един също изключително важен аспект от процеса е социализацията на децата. Студиото е място, където те, свързани от любовта към танца се сприятеляват. Развиват умението да работят в екип, да имат отговорността към цялото, без да загубват индивидуалността си. Тук чувстват своята принадлежност към нещо значимо, развивайки чувство на търпимост и приемане. И не на последно място, тази повторяемост на едно и също действие до пълното усвояване, развива изключително ценното човешко качество, да не се отегчават по- късно от живота, такъв какъвто е, със своите спадове и върхове, защото нещата винаги стават, когато упорито действаме. Не е важно дали ще стане на петия или сто и петия път, важното е , че те знаят, че то става.

  Репертоара на студиото се ражда спонтанно, според нуждите и способностите на децата. Те по един непринуден начин подсказват избора, който аз като педагог и творец трябва да направия Те са мои помощници в избора на музиката, съответстваща на възрастта и темперамента им, което подсказва и телесният израз, пречупен през моето естетическо виждане, светоусещане, лична култура и цели, които си поставям.

  - 4 -
  Децата са и мои учители, защото както те живеят в нашия свят, така и ние възрастните живеем в техния, но те по- добре от нас знаят какво носят със себе си и от какво се нуждаят. В това преливане на тези два свята, може да се роди нещо истински ценно, с което децата израстват, а ние възрастните оставаме млади.


  В студиото съм от самото му създаване. Бях 7 годишна когато попаднах там, първо като обучаваща се, а в последствие и като педагог и хореограф. Обликът, който придобива методът ми на работата с децата е формиран с години. Основите положи създателят на това студио - Снежана Бечева – моята майка през 1986 година. Благодарение на нейния професионализъм, отдаденост и любов към балета и съвременния танца, аз успях да се докосна и да живея с това вълшебно изкуство, да се изграждам като добър педагог и хореограф, и не на последно място, като пълноценна личност. В съвместната ни работа имам нейната любов и подкрепя в моите търсения и експерименти. Сега се старая да предавам тази любов към модерния балет и танц на следващите поколения.


  Студиото е с над 70 минути действащ репертоар и всяка учебна година приключваме със самостоятелен концерт по традиция извън НДД на професионална сцена, обикновено в зала 2 на НДК, където всяко дете без изключение намира място в спектакъла. От както съм назначена като педагог и хореограф в студиото, имам над 15 самостоятелни концерта и множество участия в сборни концерти и телевизионни предавания, както и такива във фестивали и конкурси с присъдени високи отличия.


  Студиото за модерен балет “ Цветни мечти” през 2007г. участва в девети национален конкурс с международно участие за класически, характерни, съвременни танци и фрий-денс в град Бургас, където спечелихме в трета възрастова група, I-во място, както и лична награда за хореография на танца “ Червената цигулка”. Присъдено ни бе II- ро място в конкурс- фестивал “Младежта твори “ гр. София, организиран от Столичен общински съвет, програма “спортни, младежки и детски дейности”. Взехме участие и спечелихме II- ро място в международния детски фестивал “ Слънце, младост, красота “- Слънчев бряг.

  През 2008 г. спечелихме III – то място в Х национален конкурс “Празник на модерния балет” в град Варна. Взехме III – то място на конкурса за “Голямата награда на София” ,както и специална награда за новосъздадено произведение за “Червената цигулка” и “Африка”. Участвахме в IX международен фестивал на творческите колективи “Приятели на България” и бяхме наградени с диплом- Лауреат I-ва степен.За втора поредна година участвахме в конкурса “Младежта твори” и спечелихме II-ро място.  24.01.2009 година.

  София Борислава Бечева - Георгиева

  ЗАБЕЛЕЖКА: Методическият материал е получил специална награда на ІІ Национален конкурс за педагози, работещи с деца в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност, организиран от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно със Синдиката на Българските учители и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методика на обучение по модерен танц от Борислава Бечева Георгиева

  Скачать 204.24 Kb.