• Лабораторна робота №2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ДЕКІЛЬКОМА ДЖЕРЕЛАМИ ЕРС
 • 2.1 Короткі теоретичні відомості 2.1.1 Основні визначення
 • 2.1.2 Закони Кірхгофа для кіл постійного струму • страница15/76
  Дата29.01.2019
  Размер8.79 Mb.
  ТипЛабораторна робота

  Міністерство освіти та науки україни


  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76

  1.6 Контрольні запитання

  1.6.1 Дайте визначення параметрів R та Е.

  1.6.2 Дайте визначення електричного кола.

  1.6.3 Які елементи називаються ідеальними?

  1.6.4 Що таке схема заміщення?

  1.6.5 Зобразіть схеми заміщення реального джерела електроенергії у вигляді джерела струму та ЕРС. У яких випадках вони застосовуються?

  1.6.6 Поясніть, як виконується закон збереження енергії в електричному колі постійного струму.

  1.6.7Як обчислити потужність джерела та споживача?

  1.6.8 Дайте характеристику режимам роботи джерела ЕРС.

  1.6.9 Доведіть, що при узгодженому режимі потужність споживача максимальна.

  1.6.10 Дати визначення зовнішньої характеристики джерела електроенергії.

  1.6.11 Вивести рівняння зовнішньої характеристики джерела ЕРС  Лабораторна робота №2

  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ДЕКІЛЬКОМА ДЖЕРЕЛАМИ ЕРС

  Мета роботи: оволодіти методикою застосування законів Кірхгофа до перевірки результатів вимірювань, засвоїти методику аналізу стану електричного кола за допомогою потенційної діаграми.  2.1 Короткі теоретичні відомості

  2.1.1 Основні визначення

  Вітка – частина електричного кола (схеми заміщення), удовж якої струм у будь який момент має одне й теж значення. Вітка складається з одного або декількох елементів.

  Вузол – місце з'єднання декількох віток.

  Замкнутий контур – замкнутий шлях вздовж електричного кола (схеми заміщення), на якому жодний елемент не повторюється.

  За додатний напрям струму прийнято напрям руху позитивних зарядів. На початку розрахунку треба довільно задати умовно додатні напрями струму (напруги). Дійсний напрям струму визначається знаком, який одержано після розрахунку. При негативному значенні струму його напрям протилежний раніше заданому.  Додатний напрям ЕРС джерела береться від мінусового до плюсового затискачів (тобто співпадає з напрямом дії сил неелектричного походження). Стрілка ЕРС вказує на затискач з більшим потенціалом. Додатний напрям струму в джерелі електроенергії збігається з напрямом ЕРС. Додатний напрям напруги на джерелі ЕРС протилежний напряму ЕРС, а на резисторах збігається з напрямом струму.
  2.1.2 Закони Кірхгофа для кіл постійного струму

  Перший закон Кірхгофа. Алгебраїчна сума струмів віток, які сходяться у вузли, дорівнює нулю:

  ,

  (2.1)

  де - струм j-тої вітки.

  При цьому струми, які направлені до вузла, беруться додатними, а струми, які направлені від вузла – від'ємними.  Так для вузла на рис. 2.1а маємо .

  Другий закон Кірхгофа. У будь якому замкнутому контурі розгалуженого електричного кола постійного струму алгебраїчна сума ЕРС дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг в усіх резистивних елементах контуру:

  ,

  (2.2)

  де , - відповідно ЕРС і опір j-тої вітки.

  При складанні рівнянь за другим законом Кірхгофа напрям обходу контуру береться довільно. Спад напруги та ЕРС приймаються додатними, якщо напрямки струмів та ЕРС збігаються з напрямком обходу контуру. В іншому випадку вони приймаються від'ємними.  Наприклад, для замкнутого контуру на рис. 2.1б маємо (напрямок обходу за годинною стрілкою).

  Рисунок 2.1- Частини електричних кіл для записі законів Кірхгофа

  Вирішування системи рівнянь за законами Кірхгофа є універсальний метод для обчислення струмів у вітках розгалуженого електричного кола з декількома джерелами енергії. Загальна кількість рівнянь відповідає кількості невідомих струмів, тобто кількості віток до яких не входять джерела струму. За першим законом складається кількість незалежних рівнянь на одиницю менше ніж кількість вузлів у колі. Решту рівнянь складають за другим законом Кірхгофа для контурів, використовуючи всі вітки кола без джерел струму.

  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Міністерство освіти та науки україни