страница16/76
Дата29.01.2019
Размер8.79 Mb.
ТипЛабораторна робота

Міністерство освіти та науки україни


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76

2.1.3 Потенційна діаграма

Потенціалу однієї довільної точки електричного кола можна надавати будь-якого значення, зокрема нульового. В електротехніці за нульовий потенціал прийнято потенціал Землі. Тому подання деякій точці нульового потенціалу рівнозначно її заземленню (поєднанню з Землею).

Потенційна діаграма – це графік розподілу потенціалів уздовж будь-якого шляху по ділянкам електричного кола (або його схеми заміщення). Потенційна діаграма будується в прямокутній системі координат. Для кола постійного струму у довільному масштабі по осі абсцис відкладаються значення опорів ділянок (кожний наступний із кінця попереднього), а по осі ординат – потенціали точок, що позначають межи ділянок. Точка, що прийнята за початок відліку, розміщується у початку координат. Точки, що відповідають потенціалам поєднують між собою ламаною лінією. Потенційна діаграма, яка побудована для замкнутого кола, є графічною ілюстрацією другого закону Кірхгофа. Її можна побудувати як за даними вимірювань, так і за результатами розрахунків, якщо відомі значення струмів, ЕРС та опорів.

Побудуємо, наприклад, потенційну діаграму для замкнутого контуру схема якого зображена на рис. 2.1б. Приймаємо що потенціал точки а дорівнює нулю. При побудові вважаємо, що обрані напрямки струмів співпадають з дійсними. Потенціали точок обчислюємо за наступними формулами:;

;

;

;

;

;

.

(2.3)
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Міністерство освіти та науки україни