• 6.6 Контрольні запитання
 • Додаток А Зразок титульного аркуша • страница76/76
  Дата29.01.2019
  Размер8.79 Mb.
  ТипЛабораторна робота

  Міністерство освіти та науки україни


  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

  6.5 Обробка результатів вимірювань та оформлення звіту

  6.5.1 По результатам кожного експерименту розрахувати:  - повну провідність електричного кола - ;

  - повну провідність першої вітки - ;

  - повну (реактивну) провідність другої вітки - .

  Результати розрахунку занести у таблицю 6.1.  6.5.2 Використовуючи метод "зарубок" побудувати векторні діаграми в одному масштабі для кожного експерименту. Визначити активну та реактивну складові струму котушки індуктивності , . Результати занести у таблицю 6.1.

  6.5.3 Розрахувати коефіцієнти потужності:  - котушки індуктивності ;

  - усього кола .

  6.5.4 Визначити який з експериментів найбільше відповідає режиму резонансу струмів.  6.5.5 Побудувати на однім полі графіки залежностей , , .

  6.6 Контрольні запитання

  6.6.1 У яких колах може виникнути резонанс струмів та яка умова його виникнення?

  6.6.2 Який коефіцієнт потужності, повна провідність та повний струм при резонансі струмів?

  6.6.3 Чим корисне явище резонансу струмів в електричних колах?

  6.6.4 Як визначити характер навантаження електричного кола за векторною діаграмою?

  6.6.5 Як будується векторна діаграма для паралельного поєднання споживачів методом "зарубок"?

  6.6.6 Що таке компенсація реактивної потужності?

  ЛІТЕРАТУРА


  1.

  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, - М.: Высшая школа, 1988. – 480 с.

  2.

  Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники Ч.1. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 454 с.

  3.

  Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 527 с.

  4.

  Качан Ю.Г. Лінійна електротехніка (теоретичні основи). Запоріжжя: - видавництво ЗДІА, 1995. – 206 с.

  5.

  Паначевский Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: Теорія і практикум. К.: Каравела, 2003. – 440 с.

  6.

  Маліновський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. – Львів: Видавництво 2Бескид Біт", 2003. 640 с.

  7.

  Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории электрических цепей. М.: Высшая школа, 1990. – 543с.


  Додаток А

  Зразок титульного аркуша
  Міністерство освіти та науки України

  Запорізький національний технічний університет

  Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

  Лабораторна робота №1

  Дослідження роботи джерела електричної енергії в різних режимах

  Допустив доцент Іванов В.В.


  Виконав ст. гр. Е-414 Бережна А.М.
  Прийняв доцент Іванов В.В.
  м. Запоріжжя, 2006 р.
  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Міністерство освіти та науки україни