страница37/37
Дата28.08.2018
Размер14.6 Mb.

Міністерство юстиції України


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37 •  

  Зразок договору купівлі-продажу по лоту №101806

  ДОГОВІР

  КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
  Місто Тернопіль, ----------------- дві тисячі тринадцятого року
  Ми, що нижче підписалися:

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер», місцезнаходження: 47313, Тернопільська область, Збаразький район, селище міського типу Вишнівець, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 122, податковий номер 30937963, назване далі «ПРОДАВЕЦЬ», в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Окряка Анатолія Володимировича, який проживає за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Липова, буд. 17, кв. 7, та діє на підставі Постанови Господарського суду Тернопільської області від 18.05.2009 року по справі № 8/Б-1154(10/Б-992), з однієї сторони, та

  ---------------------------------------------------------------------, податковий номер:, місцезнаходження: місто ------------, вулиця --------------, будинок -------, в особі ------------------------------------------, який проживає за адресою: --------------------, та діє на підставі -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, надалі «ПОКУПЕЦЬ», з другої сторони, що разом іменуються як «Сторони», діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь якого примусу, як фізичного так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений нами Договір (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей Договір про наступне:
  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1.  ПРОДАВЕЦЬ передає у власність, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність цілісний майновий комплекс, що складається з:

   1.   Нерухомого майна загальною площею 10 094,4 кв. м., що розташоване за адресою: 47313, Тернопільська область, Збаразький район, селище міського типу Вишнівець, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 122.

  Нерухоме майно складається з наступних будівель та споруд:

  - Контора, літера А загальною площею 316,9 кв.м.;

  - Вагова, літера Б, загальною площею 38,9 кв.м.;

  - Механічний цех, літера В, загальною площею 302,4 кв.м;

  - Цех № 1, літера Г, загальною площею 1099,2 кв.м.;

  - Склад готової продукції, літера Д, загальною площею 2003,1 кв.м.,

  - Фруктосховище, літера Е, загальною площею 660,9  кв.м.;

  - Бондарна майстерня, літера П, загальною площею 253,5 кв.м.;

  - Соковий цех, літера Р, загальною площею 188,3 кв.м.;

  - Худобозабійний цех, літера С, загальною площею 588,8 кв.м.;

  - Квасильний цех, літера Т, загальною площею 150,3 кв.м.;

  - Цех № 2, літера Х, загальною площею 1423,8 кв.м.;

  - Клуб, літера Ц, загальною площею 328,3 кв.м.;

  - Цех № 2, літера Х, загальною площею 568,7 кв.м.;

  - Контрольна прохідна, літера Ш, загальною площею 40,2 кв.м.;

  - Трансформаторна підстанція, літера Ж, загальною площею 29,5 кв.м.;

  - Безосклад, літера З, загальною площею 10,3 кв.м.;

  - Свинарник, літера І, загальною площею 493,2 кв.м.;

  - Мазутосховище, літера У, загальною площею 167,5 кв.м.;

  - Котельна, літера Ф, загальною площею 1430,6 кв.м.;

  - Водонапірна башта, 1;

  - Артсвердловина;

  - Огорожа з дворовим покриттям, 1-5.

  1.1.2. Рухомого майна:

  Виробниче обладнання консервного заводу складається з :

  Тельфер РУ-400, Електропила КТФПТ, Монорейсова вага 2В600, Холодильний агрегат ФАЛ 055/7, Холодильна шафа ФАЛ 055/7, Холодильні агрегати ФАЛ 056/7, Холодильна шафа ШХ 1,5, Автомат наповнювач плодів (АППМ 2Ю4 76325), Вакуум апарат МЗС-320,

  Електронний міст КСМ-3, Автомат дозувальний ДН-3, Плита КПП-1, Машина А9КР2В, Наповнювач соків ДНЗ-1-125, Насосний агрегат К-20/18, Прошпарювач соків LE-18, Редуктор МПО 2М, М'ясорубка ПМ-1-120, Автоклави Б6КД282 ПЕ, Автоклави Б6КД282 ПЕ, Конвеєр КТР-20, Електронні мости КСМ-2, М'ясорізка ЦС-125, Фаршмішалка ФНУ-250,

  Кутер ФКМ, Закаточна машина КНЗ-110, Конвеєр КПП-510-15, Закаточна машина Б4-КЗК-110, Електротельфер 0,5 тн, Закаточна машина Б4-КЗК-75, Електротельфер 0,5 т, Вентилятори, Тельфер, Машина (миюча карборундні), Машина тістоміс, Машина тістоміс, Конвеєр КТО (ланцюговий 15м), Насос ВЦП 20, Трансформатор ПОТ 180 (підстанція),

  Трансформатор ТР 74281 (підстанція), Панель Ц2-70(підстанція), Лінія АПС-5 , Лінія АПС-5 (столова), Паропровід, Щит управління, Щит автоматики.

  Рухоме майно знаходиться за адресою: 47313, Тернопільська область, Збаразький район, селище міського типу Вишнівець,  вулиця Богдана Хмельницького, будинок 122.

  1.2. Зазначені об’єкти нерухомості належать ПРОДАВЦЮ на праві колективної власності, Реєстраційне посвідчення на об’єкт нерухомого майна від 07.02.2002 року, видане Збаразьким районним бюро технічної інвентаризації на підставі договору купівлі-продажу від 29.07.2000 р. між Вишневецьким консервним заводом та ТзОВ «Інтер».

  1.3. Продавець гарантує, що рухоме майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу належить йому на праві власності, під будь-якою забороною, обтяженням, спором не знаходиться.
  2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  2.1. Відповідно до протоколу № -------------- проведення аукціону/електронних торгів від -------------------- 2013 року Товарною біржею «Електронні торги України», продаж цілісного майнового комплексу здійснюється за ------------------------------- (--------------------------------------- гривні) --------- коп. без ПДВ. Зазначена ціна є остаточною та не підлягає будь-яким змінам.

  2.2. Гарантійний внесок у сумі 271070, 00 грн., сплачений ПОКУПЦЕМ, зараховується до ціни продажу майна.

  2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується перерахувати на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ, грошові кошти у сумі: ___________ грн. (__________ гривень), без ПДВ у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення Договору.
  3ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  3.1. ПРОДАВЕЦЬ має право:

  3.1.1. Вимагати сплати вказаної у п. 2.1 цього Договору суми у визначений Договором строк.

   3.1.2. Вимагати прийняття ПОКУПЦЕМ об’єктів нерухомості у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам та умовам цього Договору.  3.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:  

  3.2.1. Попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на об’єкт нерухомості, що є предметом цього Договору.

  3.2.2. Передати ПОКУПЦЕВІ вказані в Договорі об’єкти нерухомості одночасно з технічною документацією на них протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання Сторонами цього Договору, що підтверджуватиметься Актом приймання-передачі. До моменту фактичної передачі об’єктів нерухомості ПОКУПЦЕВІ, ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження невід’ємних конструктивних елементів об’єктів нерухомості.

  3.2.3. З моменту укладання цього Договору не вживати будь-яких заходів, пов’язаних із зміною вартості відчужуваних об’єктів нерухомості, в т.ч. не демонтувати газового, сантехнічного, електричного обладнання, конструктивних елементів підлоги, стелі, стін, вікон, дверей тощо.

  3.3. ПОКУПЕЦЬ має право:

  3.3.1. Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі об’єктів нерухомості у строки, встановлені у п. 3.2.2. цього Договору.

  3.4. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

  3.4.1. Прийняти відчужувані об’єкти нерухомості у встановлений цим Договором строк.

  3.4.2. За власний рахунок здійснити реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості.

  3.4.3. У встановлений цим Договором строк оплатити вартість (ціну) відчужуваних об’єктів нерухомості, вказану в п. 2.1 цього Договору.
  4МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  4.1. Державна реєстрація цього Договору провадиться одразу ж після його нотаріального посвідчення. 

  4.2. Право власності на нежиле приміщення виникає у ПОКУПЦЯ у відповідності із п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації цього договору.
  5ГАРАНТІЇ

  5.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що об’єкти нерухомості, які відчужуються, до моменту укладення цього Договору нікому іншому не відчужені, в спорі і під забороною (арештом) не перебувають. Вказані об’єкти нерухомості не є предметом податкової застави, як внесок до Статутного фонду інших юридичних осіб не передані, треті особи не мають прав на зазначені об’єкти.

  5.2. Відсутність заборони відчуження (арешту) відчужуваних об’єктів нерухомості, податкової застави підтверджується відповідними витягами, виданими приватним нотаріусом ----------------- міського нотаріального округу ------------------------------- ---------------------- року.

  5.3. ПРОДАВЕЦЬ у відповідності до ст. 673 Цивільного кодексу України гарантує, що об’єкти нерухомості придатні до експлуатації. ПОКУПЕЦЬ задоволений їх якісним станом після внутрішнього огляду, який здійснено перед укладенням цього Договору.

  5.4. Сторони свідчать, що при підписанні цього Договору представники мають законні повноваження на укладення та підписання Договору; підписання і виконання Договору та покладених на Сторони зобов’язань не будуть порушувати вимоги чинного законодавства України, а також права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом, а також умов договорів, угод тощо, учасником яких є будь-яка із Сторін.

  5.5. Сторони свідчать, що при укладанні цього Договору, вони уважно розглянули всі його положення і дійшли згоди по всім пунктам.
  6ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

  6.1. За не виконання умов даного договору сторони несуть відповідальність передбачену умовами даного договору та чинним законодавством.

  6.2. У разі порушення строків розрахунків за цим Договором, гарантійний внесок сплачений ПОКУПЦЕМ, у розмірі 271070, 00 грн., йому не повертається, а цей Договір підлягає розірванню.
  7ДОДАТКОВІ УМОВИ.

  7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються Сторонами за взаємною згодою у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню.

  7.2. Спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли згоди, то спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

  7.3. У випадку розірвання або визнання договору недійсним (окрім положень п. 6.4. Договору), двостороння реституція застосовується у наступному порядку: повернення майна ПРОДАВЦЮ відбувається лише після повернення коштів ПОКУПЦЮ.

  7.4. У разі невиконання умов даного договору щодо оплати майна, цей Договір підлягає розірванню, а право власності на відчужувані об’єкти нерухомості повертається ПРОДАВЦЮ.

  7.5. У відповідності до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності за цим договором підлягає державній реєстрації.

  7.6. Зміст ст.ст. 182, 334 Цивільного кодексу України, ст.ст. 19, 20 та 21 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», нотаріусом Сторонам роз’яснено.

  7.7. При підписанні цього Договору нотаріусом сторонам роз’яснено правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни відчужуваного майна, ст.ст. 215-235, 377, 655, 657,659, 660 Цивільного Кодексу України, ст.ст.120,125 Земельного Кодексу України сторонам Договору роз’яснено.

  7.8. ПОКУПЦЮ роз’яснено п.9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування». Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачує ПОКУПЕЦЬ.

  7.9. Витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням цього договору несе ПРОДАВЕЦЬ.

  7.10. Сторони встановили, що у відповідності до ст. 647 Цивільного Кодексу України та ст. 55 Закону України «Про нотаріат» цей Договір є укладеним та нотаріальним посвідченим за місцезнаходженням -------------------------, а саме в місті -----------------.

  7.11. Кожна із Сторін однаково розуміє значення, умови цього правочину та його правові наслідки, про що свідчать їх особисті підписи на цьому договорі.

  7.12. Цей Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

  7.13. Цей Договір складений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса ------------------- міського нотаріального округу ---------------------------, а два інші, викладені на бланках нотаріальних документів, для кожної із Сторін цього Договору - ПОКУПЦЮ та ПРОДАВЦЮ.

  РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

  ПРОДАВЕЦЬ:

  ПОКУПЕЦЬ:

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер», місцезнаходження: 47313, Тернопільська область, Збаразький район, селище міського типу Вишнівець, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 122, податковий номер 30937963, в особі ліквідатора - арбітражного керуючого

  Окряка Анатолія Володимировича


  Виконавчий директро З.Ю. Пономарьова

  ТБ «Електронні торги України» • 1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Міністерство юстиції України