• Наставна јединица: Бумбар
 • Облик рада
 • Наставне методе
 • Главни део часа (4.час)
 • Изглед табле Слушање музике • Дата11.10.2018
  Размер40.8 Kb.

  Музичка култура Разред: III  Наставни предмет: музичка култура

  Разред: III

  Редни број часа: 4

  Наставна тема: стваралаштво

  Наставна јединица: Бумбар делипар –бројалица-стварање музике

  Бумбари и пчеле – Станојло Рајичић

  Четвртина и осмина ноте

  Тип часа: комбиновани

  Облик рада: фронтални, у пару, индивидуални

  Циљ часа.

  Препознавање осмине ноте и њено уочавање у нотном запису. Појам такт и тактица. Активно слушање музике. Стварање музике на текст бројалице.Трајања ноте: четвртина и осмина у ритмичком примеру. Линијски систем, виолински кључ. Препознавање звука двогласног дечјег хора.

  Наставне методе:

  Вербална, рад на тексту, демонстративна  Наставна средства и помагала:

  Текстуална, аудитивна, уџбеник, ЦД са снимком композиција Бумбари и пчеле, и Бумбаров лет  Корелација:

  Српски језик
  Уводни део часа

  Обновити композицију Бумбаров лет са претходног часа. Подсетити се ко је композитор, из ког музичког дела је овај одломак и која бајка је инспирисала композитора да напише поменуту оперу. О чему се ради у бајци?

  Најавити композицију коју ће слушати у главном делу часа.  Главни део часа

  (4.час)

  – Слушати хорску композицију Бумбари и пчеле Станојла Рајичића, куцати тихо ритам оловком о клупу (или лупкати кажипрстом) и певати песму, пратећи текст, по улогама: приповедачи, бумбари и пчеле.

  На примеру слушане композиције обновити појам хорске и вокалне музике.

  – Подсетити се да се музика записује нотама и да нота четвртина има (црну, испуњену) главу и врат.

  – Упознати ученике са осмином ноте. Нагласити да осмина, поред нотне главе и нотног врата има и барјачић. Две осмине трају колико и једна четвртина.


  У нотним свескама написати један ред осмина ноте (на првој линији линијског система).
  – У нотном запису народне бројалице Бумбар делипар (10. стр.) уочити осмине ноте и њихово трајање у односу на четвртину.

  – Увести појам такт. Свака композиција је подељена на мање делове тактове линија које се називају тактице. На почетку композиције увек је ознака која означава колико четвртина има у сваком такту. Објаснити такт 2/4 у коме је написана ова бројалица. Горњи број означава број потеза руком (два потеза – навише и наниже) а доњи број која нотна вредност одговара једном потезу.

  – Изговарати бројалицу без текста на неутралан слог та –та, куцајући ритам оловком о клупу. (Водити рачуна о трајању нота!)

  – Затим неколико пута изговорити текст бројалице у ритму, такође куцајући лагано оловком по клупи, први пут спорије, па постепено убрзавати.

  – Када ученици науче течно да изговарају текст бројалице, задати им да осмисле мелодију за бројалицу, користећи четвртине (дуже ноте) и осмине (дупло краће ноте).

  Уколико неко од ученика жели, може самостално или у пару да смисли и ритам који ће извести телом као тапшалицу, на пример, пуцкање прстима за осмине, пљесак длана о длан или удар о бутине за четвртине и слично (Body percussion).


  Ученике који су се ангажовали у стварању музике на овом часу, јавно похвалити и то записати у своју педагошку свеску.
  Станојло Рајичић је живео у Србији, у 20. веку. Био је композитор и професор музике. Компоновао је музику за балете, опере, позориште и филм, као и соло песме. Бумбари и пчеле је композиција за хор, писана у више гласова.
  Текст песме Бумбари и пчеле писао је Андра Франичевић, познат као Чика Андра. Живео је у 20. Веку у Србији (рођен је крајем 19. века.) Био је песник за децу. Написао је неколико збирки песама, али су му песме најчешће објављиване у Политици за децу – додатку који је излазио сваког четвртка у листу Политика.

  Завршни део часа

  Обновити појмове: звук, тон, нота, динамика и динамичке ознаке, вокална и инструментална музика (усмена провера усвојености градива.).

  У нотној свесци са четири различите боје обојити један ред линијског система, да се лакше уоче линије и празнине. У следећем реду писати неколико виолинских кључева – почети од тачке на другој линији.  Изглед табле

  Слушање музике:

  Бумбари и пчеле Станојлa Рајичићa
  Написати ноте – четвртину и осмину.  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Музичка култура Разред: III