Скачать 13.09 Kb.


Дата15.11.2018
Размер13.09 Kb.
ТипОтчет

Скачать 13.09 Kb.

Народно читалище „гео милев-1930гНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ-1930г.”
с.ВЕДРОВО общ.СУНГУРЛАР

ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ‘’ГЕО МИЛЕВ-1930Г. ‘’ С.ВЕДРОВО ОБЩ.СУНГУРЛАРЕ
Библиотеката при Народно читалище’’ Гео Милев-1930г.’’разполага с библиотечен фонд 4746 броя книги.

Заетите библиотечни документи са -260

Читатели-31броя

Посещения в библиотеката-226броя

-за дома-120 броя

-в читалнятя-106 броя

През годината са получени-2бр. нови книги.Поставени са на показ и на видно място.Направен е абонамент за 1 бр.периодично издание.Годишните културни мероприятия са-9бр.

1.Ден на родилната помощ(бабинден)

2.Отбелязване на ден на лозята (трифоновден)

3. Посрещане на баба марта

4.Отбелязване ден на жената

5.Посрещане на първа пролет

6.Откриване на пенсионерски клуб’’Българи’’

7.На мегданско гр.Сунгурларе

8.Фолклорен събор’’Кабата край Касабата’’гр.Карнобат

9.Участие в тракийски събор ‘’Богородична стъпка’’гр.Стара Загора

На паметника се полагат венци и цветя на празниците.

Библиотеката се подържа чиста и уютна през цялата година


10.01.2017г ПРЕДСЕДАТЕЛ;

С.Ведрово А.Петрова…………………СЕКРЕТАР; Н.Маркова………………..

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Народно читалище „гео милев-1930г

Скачать 13.09 Kb.