• 01- 330 /1 6 - 12 Интернет страница
 • - ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА - објављује ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ЦЕНТРАЛНИ ВЕНСКИ КАТЕТЕРИ - I. Општи подаци
 • 1. Назив наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица 2.
 • Интернет страница наручиоца: www.bolnicasubotica.com 4.
 • 6. Опис предмета набавке
 • 7. Назив и ознака из општег речника: 33141200 – катетери 33140000 – медицински потрошни материјал II.
 • 1. Оквирни датуми покретања поступка
 • Број уговора које наручилац намерава закључити : Наручилац намерава да закључи један уговор. IV. Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум
 • 024/625-581 Путем факса на број: 024/625-581

 • Скачать 99.47 Kb.


  Дата18.11.2018
  Размер99.47 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 99.47 Kb.

  Наручилац: Општа болница Суботица претходно обавештење адреса: Изворска 3, Суботица Бр документа: 01-330/16-12 Интернет страница  Наручилац: Општа болница Суботица ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

  Адреса: Изворска 3, Суботица Бр. документа: 01-330/16-12

  Интернет страница: www.bolnicasubotica.com Датум: 22.01.2016. године

  Врста наручиоца: здравство Основ: члан 59. Закона  На основу члана 55. став 1. тачка 1) и члана 59 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 68/15)  - ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА -
  објављује
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  - ЦЕНТРАЛНИ ВЕНСКИ КАТЕТЕРИ -

  I. Општи подаци:


  1. Назив наручиоца:

  Општа болница Суботица, Суботица

  2. Адреса наручиоца:

  Улица Изворска 3, 24000 Суботица

  3. Интернет страница наручиоца:

  www.bolnicasubotica.com

  4. Врста наручиоца:

  здравство

  5. Врста предмета јавне набавке:

  добра

  6. Опис предмета набавке:

  централни венски катетери за потребе Одељења за хемодијализу у оквиру Опште болнице Суботица

  7. Назив и ознака из општег речника:

  33141200 – катетери

  33140000 – медицински потрошни материјал
  II. Оквирни датуми објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:


  1. Оквирни датуми покретања поступка:

  у периоду од фебруара 2016. до марта 2016. године

  2. Оквирни датуми за закључење уговора:

  у периоду од марта 2016. до априла 2016. године


  III. Број уговора које наручилац намерава закључити:
  Наручилац намерава да закључи један уговор.
  IV. Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
  Наручилац НЕЋЕ закључивати оквирни споразум већ је циљ спровођења поступака - закључивање уговора.
  V. Остале информације:
  Особа за контакт: Филип Смиљанић дипл. ек, службеник за јавне набавке

  • Путем поште на адресу: Изворска 3, 24000 Суботица

  • Путем телефона на број: 024/625-581

  • Путем факса на број: 024/625-581

  • Путем електронске поште: obtender1@gmail.com

  Претходно обавештење, централни венски катетери

  страна од  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наручилац: Општа болница Суботица претходно обавештење адреса: Изворска 3, Суботица Бр документа: 01-330/16-12 Интернет страница

  Скачать 99.47 Kb.