• Мета заняття
 • Вихідні положення стосовно заборони катувань та жорстокого поводження
 • Основні проблемні поняття, на які слід звернути увагу при розгляді даної теми • страница5/12
  Дата28.08.2018
  Размер2.93 Mb.

  National endowment for democracy


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  РОЗДІЛ IV. Заборона катувань та інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання.


  Вступ

  В даному розділі розглядаються міжнародні нормативно-правові інструменти та механізми протидії катуванням та іншим формам жорстокого поводження. Зазначена заборона є абсолютною, відступати в неї держава не має права навіть у випадку війни або іншої загальної небезпеки, яка загрожує життю народу. Але очевидно, що функціонування демократичного суспільства не можливе без інститутів примусу й обмеження прав громадян. Одним з таких інститутів є органи внутрішніх справ, які мають легітимне право на застосування насильства для виконання своїх функцій. Проте застосування насильства повинно здійснюватися у чітко визначених межах, закріплених у законодавстві. На жаль, у повсякденній діяльності працівники ОВС досить часто переходять ці межі, застосовуючи до затриманих незаконні методи ведення розслідування.

  З метою ефективного розкриття теми пропонується використати наступні методи: рольова гра, робота з казусами, мета-план.
  План


  1. Міжнародна та національна системи захисту від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

  2. Стандарти поводження із затриманими та заарештованими.

  3. Характеристика жертв катувань.

  4. Типові ситуації, у яких виникає загроза застосування катувань.

  5. Практика Європейського суду з прав людини по статті 3 Конвенції стосовно України.

  Мета заняття

  Формування знань:

  Ознайомити слухачів з положеннями міжнародних нормативно-правових актів, а також нормами національного законодавства, які регламентують заборону катувань та жорстокого поводження;  Ознайомити слухачів із стандартами поводження з затриманими та арештованими.

  Формування умінь:

  • сформувати у слухачів навички аналізу нормативно-правових актів при розгляді конкретних ситуацій, пов’язаних з вірогідністю застосування тортур або жорстокого поводження;

  • вміти будувати лінію поведінки правоохоронця згідно з встановленими стандартами;

  • сформувати у слухачів установки на стійке неприйняття будь-яких форм незаконного насильства під час здійснення правоохоронних функцій.

  Вихідні положення стосовно заборони катувань та жорстокого поводження:

  • Кожний має право на особисту недоторканність.

  • Кожний має право вважатися невинним, доки його винність не буде встановлена неупередженим судом.

  • Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

  • Забороняється тиснути, фізично або морально, на підозрюваних, свідків або жертв з метою одержання інформації.

  • Ніхто не може бути примушений до визнання себе винним або до дачі показань проти самого себе.

  • Кожна арештована або затримана особа повинна мати доступ до адвоката або іншого законного представника й адекватну можливість спілкуватися з цим представником.

  • Родині затриманої особи негайно повідомляється про її арешт і місце тримання.

  • Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і повагу до гідності, яка властива людській особистості.

  • Затримані особи повинні утримуватися в офіційно визнаних місцях тримання, їхні родини і законні представники мають одержати повну інформацію.

  • Затримані і арештовані повинні утримуватися в гуманних умовах, що забезпечують збереження здоров'я, їх має бути в достатній кількості забезпечено їжею, водою, дахом, одягом, медичним обслуговуванням, фізичними вправами і засобами особистої гігієни.


  Основні проблемні поняття, на які слід звернути увагу при розгляді даної теми: абсолютна заборона на застосування тортур; позитивні та негативні зобов’язання держави; основні гарантії проти жорстокого поводження із затриманими; катування; нелюдське поводження або покарання; принижуюче гідність поводження або покарання; сильний психічний біль або страждання; мінімальний рівень неналежного (поганого) поводження; «стандарт поза розумним сумнівом»; ефективне та ретельне розслідування.  -

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  National endowment for democracy