• Мета заняття
 • Вихідні положення міжнародних документів та національного законодавства стосовно права на свободу та особисту недоторканність
 • Основні проблемні поняття, на які слід звернути увагу при розгляді цієї теми • страница8/12
  Дата28.08.2018
  Размер2.93 Mb.

  National endowment for democracy


  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  Розділ V. Право на свободу та особисту недоторканність


  Вступ

  Цей розділ присвячено розгляду одного з фундаментальних прав людини у сучасному демократичному суспільстві – права на свободу та особисту недоторканність. Але попри свою значимість, це право не є абсолютним. Тобто держава в певних випадках може обмежувати свободу особи, застосовуючи до неї заходи примусу. Органи внутрішніх справ є однією з державних інституцій, яка наділена правом застосування зазначених заходів до правопорушників, серед яких основне місце займають затримання та арешт. Водночас, повноваження міліції на арешт та затримання мають бути обмежені рамками законності так, щоб громадськість була впевнена, що ці повноваження не створять підґрунтя для зловживань і так, щоб працівники міліції мали тверді гарантії у своїй роботі. Ці повноваження повинні здійснюватися на розумних підставах й у суворій відповідності до законодавства.  Для розкриття зазначеної теми ми пропонуємо використання наступних активних методів: методи «Асоціації» та «Case-study».
  План

  1. Роль міжнародних нормативно-правових актів та національного законодавства у забезпеченні права на свободу та особисту недоторканність.

  2. Процедура затримання та арешту відповідно до існуючих стандартів.

  3. Типові ситуації порушення права на свободу та особисту недоторканність, у яких виникає загроза застосування катувань.


  Мета заняття

  Формування знань:

  • ознайомити слухачів з положеннями міжнародних нормативно-правових актів, а також нормами національного законодавства, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність;

  • детально розглянути процедуру проведення затримання та арешту згідно з міжнародними та національними стандартами;

  • проаналізувати випадки типових порушень права на свободу та особисту недоторканність.

  Формування умінь:

  • застосовувати повноваження правоохоронця щодо затримання чи арешту особи відповідно до норм міжнародних актів та національного законодавства;

  • аналізувати випадки порушень права на свободу та особисту недоторканність.


  Вихідні положення міжнародних документів та національного законодавства стосовно права на свободу та особисту недоторканність:

  • Кожна людина має право на свободу й особисту недоторканність, а також на свободу пересування.

  • Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

  • Кожному арештованому при арешті повідомляються причини його арешту.

  • Кожному арештованому негайно повідомляється про будь-які пред'явлені йому обвинувачення.

  • Кожний арештований або затриманий має право постати перед судовим органом для негайного розгляду законності його арешту або затримання і звільнення, якщо таке затримання є незаконним.

  • Тримання під вартою в очікуванні судового розгляду повинно стати винятком, а не правилом.

  • Кожна арештована або затримана особа повинна мати доступ до адвоката або іншого законного представника й адекватну можливість спілкуватися з таким представником.

  • Під час кожного арешту складається протокол, який містить причини арешту, час арешту, час доставляння до місця затримання, час першої появи перед судовим органом, прізвища відповідальних посадових осіб, точні дані стосовно місця тримання, подробиці допиту.

  • Протокол арешту надається затриманому або його адвокату.

  • Родина затриманої особи негайно повідомляється про її арешт і місце тримання.

  • Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і повагу до гідності, яка властива людській особистості.

  • Затримані особи повинні утримуватися в офіційно визнаних місцях тримання, їхні родини і законні представники повинні одержати повну інформацію.

  • Права й особливий статус жінок і неповнолітніх повинні поважатися.


  Основні проблемні поняття, на які слід звернути увагу при розгляді цієї теми: складові права на свободу, підстави обмеження права на свободу, законність арешту (затримання), свавільний арешт (затримання), розумна (обґрунтована) підозра, принцип негайності.  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  National endowment for democracy