страница5/10
Дата28.08.2018
Размер2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: Другорядні члени речення. Тренувальні вправи

Мета: формування ключових компетентностей: повторити вивчене про другорядні члени речення та способи їх вираження; формувати вміння розрізняти додатки, означення, обставини, визначати їх у реченні, розрізняти поширені і непоширені речення, будувати речення з другорядними членами; розвивати увагу, творче мислення; виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: Підручник, презентація.

Тип уроку: Узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент. 1 слайд.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. 2 слайд.

Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Робота в групах:

Мовознавчий турнір. 3 слайд.

Скласти повідомлення з теми «Другорядні члени речення» (у формі казки, реклами)

Підготувати для кожної групи суперників проблемне питання з теми.


 1. Лінгвістична гра «Хто швидше?». 4 слайд.

 • Підібрати якнайбільше означень до слова «край».

 • Побудувати 2 речення із словом «родина» так, щоб в одному воно було підметом, а в другому – додатком.

 1. Поетична хвилинка. 5 слайд.

Скласти римовані рядки зі словами

діброва-розмова краплинки-намистинки

Фізкультхвилинка. 6 слайд.ІV. Тренувальні вправи.

Скарбничка народної мудрості. 7 слайд. 1. Робота над виконанням тестових завдань.

(8,9 слайди).

 1. Вибірковий диктант. 10 слайд.

Виписати поширені речення.

V. Підсумок уроку. 11 слайд.

- Що означає означення?

- На які питання відповідає додаток?

- Якими частинами мови виражаються обставини?

VІ. Домашнє завдання. Повторити вивчене про другорядні члени речення та способи їх вираження, скласти твір – мініатюру, використовуючи поширені речення «Осінь за моїм вікном».

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 34

Тема. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

Мета: формувати в учнів соціокультурну та діяльнісну компетенцію; поглибити знання учнів про однорідні члени речення, розділові знаки при них; формувати вміння визначати в реченнях однорідні члени, правильно інтонувати такі речення, доречно вживати в усному й писемному мовленні, ставити коми між однорідними членами речення; виховувати інтерес до національної історії, культури.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: презентація, тексти.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Бесіда з учнями про те, що вони найбільше цінують у житті, без чого людина не може бути повноцінною. (слайд № 2, № 3)ІІ. Оголошення теми і мети уроку

Мотивація знань: чого навчимося, що зрозуміємо?ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Спостереження-дослідження. Прочитати текст, знайдіть слова, які чимось між собою схожі:У літописі «Повість минулих літ» розповідається про Кия, Щека, Хорива, Либідь. Вони є засновниками столиці України, нашими далекими предками. Літопис згадує про князя Ярослава Мудрого, який любив книги, будував храми і школи.

 1. Робота з підручником, с. 81. Лінгвістичне повідомлення про однорідні члени речення. (слайд № 4)

 2. Лінгвістичний експеримент. Вибрати речення, з вправи 137, яким можна проілюструвати теоретичний матеріал.

 3. Робота в групах:

 • Перша група виконує вправу 138, коментує завдання до неї.

 • Друга група виконує вправу 139, коментує завдання до неї.

 • Третя група виконує вправу 140, коментує завдання до неї.

 1. Робота в парах. Опрацювання теоретичного матеріалу про розділові знаки між однорідними членами речення: один учасник говорить правило, другий закріплює це правило прикладом, потім навпаки. (слайд № 5, № 6)

 2. Розважальна хвилинка. Рухівка

Уявімо себе злагодженим оркестром, в якому є скрипки, фортепіано, флейти, бандури (відтворюються рухи музикантів).

 1. Робота біля дошки. Запис речень, виконання синтаксичного розбору(с.105), коментування вживання однорідних членів речення та вжитих у них розділових знаків:

Андріївська церква – вишукане й незвичайне творіння архітектора Растреллі. Храм підноситься над терасою, з якої добре видно велич і простір Борисфена-Дніпра. Окрасою інтерєру храму є різьблений іконостас, картини та скульптури.(слайд № 2)

 1. Творча робота. За репродукціями картин утворити(на вибір) речення, міні-розповідь про видатних людей України чи відомі історичні події. (слайд № 7)

IV. Оцінювання. Мотивація.

V. Підсумок уроку. Рефлексія:

 • Я дізнався на уроці…

 • Я навчився…

 • Я зрозумів…

 • Найцікавішим був момент…

  1. Домашнє завдання: вправа 143, для творчих дітей – завдання на

с. 84 (робота з ілюстраціями).

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 35

Тема. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Мета: забезпечити цілеспрямоване формування й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; поглибити й розширити знання учнів про однорідні члени речення, дати поняття про узагальнювальні слова при однорідних членах; формувати вміння правильно ставити розділові знаки при узагальнювальних словах, обґрунтовувати їх; розвивати патріотичні почуття.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: презентація, тексти.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

Постановка проблеми: чому, на вашу думку, потрібно знати історію свого народу? У відповіді-роздумі використайте однорідні члени речення. 1. Творче конструювання-дослідження. Колективне редагування прослуханих речень з метою визначення в них однорідних членів і узагальнювальних слів при них. Запис утворених речень, розстановка розділових знаків. Коментар учителя. (слайд № 2)

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань

ІІІ. Основний зміст уроку

 1. Дослідження-співставлення. Робота учнів з підручником, с.92. Порівняння сказаного вчителем з теоретичним матеріалом. Висновки.

 2. Спостереження над мовою, вправа 157.

 3. Гра «Одним словом». Дібрати узагальнювальні слова до поданих груп понять (слайди № 3, № 4):

 • Шевченка, Молодіжна, Миру, Гагаріна.

 • Умань, Черкаси, Київ, Одеса.

 • Зінаїда Грицаєнко, Тарас Нижник, Інна Чиж, Інна Снігур.

 • Секретова криниця, Ліски, Суворів яр.

 1. Розважальна хвилинка. Рухівка.

Уявимо себе деревами в густому лісі. На кожному дереві багато листочків-рук, які похитуються від вітру, сплітаються між собою, торкаються сусідніх листочків і гілочок (відтворюються рухи).

 1. Коментоване письмо. Виконання вправи 159 з коментарем(обирається певний учень) щодо визначення узагальнювального слова і розділових знаків у реченні. (слайд № 5)

 2. Робота в групах. Рольова гра: кожен учасник групи виконує «роль» або узагальнювального слова, або однорідних членів речення, або розділових знаків при однорідних членах речення. Інші групи коментують міні-виставу товаришів. Речення для груп на вибір:

 • У нашій школі є музеї: кімната-музей розвитку освіти села Старі Бабани і музей побуту та народних ремесел.

 • Ставки, ліси, урочища – ось краса мого рідного краю.

 • Все в моєму селі мені любе: синя Ревуха, кам’янисті схили, таємничі доріжки Староміського лісу.

 1. Удосконалення знань про розділові знаки при однорідних членах речення з узагальнювальним словом. Інформаційна хвилинка, с.95.

 2. Завдання для учнів з творчими здібностями (слайд № 6)

 3. Робота на дошціі в зошитах. Вправа 164.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання: вправа 168, для творчих дітей – розповідь про улюблені місця рідного села з використанням однорідних членів речення.
__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 36

Тема Однорідні члени речення з узальнюючим словом. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах . Тренувальні вправи (Слайд 1)

Мета: поглибити знання учнів про узагальнююче слово при однорідних членах речення; вчити правильно ставити розділові знаки при них; розвивати вміння правильно розставити двокрапку і тире при узагальнюючих словах; виховувати уважність, спостережливість. (Слайд 2)

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: таблиця, презентація, підручник (Слайд 3)

Перебіг уроку

І. Організація класу до уроку

1. Актуалізація опорних знань.- Етап рефлексії. (Слайд 4)

Завдання. Списати із слайду речення, поставити й прокоментувати розділові знаки.

Пахло м᾿ятою чебрецем материнкою. Я в царстві трав річок і таємничих озер. І все було палким в годину творчу і небо і земля і камінь і різець і серце майстра. (Леся Українка)ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Слово вчителя. Сьогодні на уроці ви повинні навчитись правильно ставити двокрапку та тире у реченнях з узагальнюючим словом.

ІІІ. Пояснення теми уроку (Слайд 5 )

Слово вчителя

Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться двокрапка. Після однорідних членів речення перед узальнюючим словом ставиться тире.Наприклад: Усе було в холодному затінку: сад, степ, двір. (Ю.Мушкетик)

Яскраву зелену траву, різнобарвні лугові квіти, кущі верболозу – все це можна побачити на картинах Степана Васильківського.ІV. Закріплення знань і вироблення вмінь та навичок.

 1. Творче конструювання. (Слайд 6)

а). Завдання. Дібрати узагальнюючі слова до поданих слів.

1). Земля, Марс, Юпітер, Венера. 2). Дніпро, Десна, Дон, Дністер. 3). Ялина, сосна, кедр, модрина. 4). Квасоля, огірок, цибуля, часник. 5). Чебрець, деревій, звіробій, череда.2. Завдання «Мудрої Сови» (Слайд 7)

б). Завдання. Дібрати до узагальнюючих слів однорідні.

1) Свійські тварини. 2). Птахи. 3) Риби. 4). Риби. 5) Страви.3. «Розумне перо». (Слайд 8)

Завдання. Виправити помилки, вилучивши зайві слова з ряду однорідних.

1). На зустріч з поетами з поетами і письменниками прийшли всі: школярі і вчителі, батьки і діти. 2). У наших лісах водяться дикі тварини: вовки, білки, лисиці, чаплі, ворони.3. Робота з обдарованими учнями. (Слайд 9)

Завдання. На слайді зображений пейзаж. Скласти твір-мініатюру використавши однорідні члени речення та узагальнюючі слова.

4. Робота з підручником

Вправа 161 (письмово)V. Підсумкова бесіда (Слайд 10)

1). Світлофор. На правильне запитання піднімайте зелений кружечок, а на неправильне - червоний.

 1. Однорідними називаються такі члени речення відповідають на одне питання і відносяться до однієї частини мови.

 2. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами ставиться тире.

 3. Двокрапка ставиться пісня узагальнюючого слова перед однорідними.

 4. Слово, яке є об’єднувальною назвою до перелічувальних однорідних членів речення, називається узагальнюючим словом.

2). Домашнє завдання. Вивчити параграф 14. Виконати вправи: початковий рівень - 165, середній – 166, достатній і високий - 168 (Слайд 11)

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 37

Тема. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення). Кличний відмінок.

Мета: забезпечити оволодіння базовими вміннями й навичками використання мови в життєво важливих сферах спілкування; поглибити й закріпити вивчене в початковій школі про звертання, засоби вираження його та розділові знаки; навчати правильно інтонувати речення зі звертаннями, розвивати вміння будувати речення зі звертаннями, визначати їх будову; виховувати морально-етичні цінності.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: презентація, тексти, пісня, «Ластівка».

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми.

Читання вірша Павла Тичини «Добридень тобі, Україно моя». Постановка проблеми: що здивувало у вірші, з ким вітається поет? Чи знаєте ви ще вірші, українські пісні, в яких хтось до когось звертається? (слайд № 2)ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань

ІV. Основний зміст уроку

 1. Мовознавчі студії. Учні опрацьовують матеріал підручника, с.98,§15, діляться інформацією, звертаючись на ім’я до однокласників:

«Чи відомо тобі, Вадиме…?».(слайд № 3)

 1. «Мозковий штурм». Пригадайте відмінки української мови. Яка особливість кожного з них? Який відмінок відрізняється від усіх, чим саме? Інформація про кличний відмінок: слова у кличному відмінку на питання не відповідають, томучленами речення не бувають. Отже, звертання не є членом речення. (слайди № 4, № 5)

 2. Візуальний диктант. На екрані зображені предмети. Назвати предмети у кличному відмінку(калина, ластівка, весна, хата, річка). (слайд № 6)

 3. Музична пауза (рухлива). Серед слів, які були названі, є слово ластівка – ластівко у кличному відмінку. Прослухаємо ліричну пісню про ластівку, звернемо увагу на звертання, сповнимося мрійливим настроєм.(звучить пісня)

 4. Завдання для дітей з творчими здібностями. (слайд № 7, № 8)

 5. Виразне читання речень зі звертаннями, вправа 171.

 6. Робота в групах. Переписати речення, виділивши звертання, пояснивши розділові знаки:

 • Перша група, вправа 172, визначити поширені й непоширені звертання.

 • Друга група, вправа 173, пояснити написання виділених слів.

 • Третя група, вправа 174, пояснити чергування звуків при зміні іменника з називного на кличний відмінок.

 1. Робота в парах. Творча робота. Утворити пари речень, щоб в одному реченні слово вживалося в називному відмінку, а в другому – в кличному: Україна, рідна земля, мама, тато, родина.

  1. Підсумок уроку. «Мікрофон»:

 • Звертання – це…

 • Звертання бувають…

 • В усному мовленні звертання виділяють…

 • На письмі звертання виділяють…

 • У реченні звертання буває/не буває членом речення.

 • Звертання вживається у … відмінку.

  1. Домашнє завдання: дібрати поезії, в яких вживається звертання.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 37

Тема. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (Слайд 1)

Мета: формування ключових компетентностей: діяльнісна компетентність;

дати поняття про звертання, формувати вміння визначати звертання у реченнях, правильно інтонувати речення із вертаннями, розрізняти звертання непоширені й поширені, вживати звертання в усному й писемному мовленні, розставляти розділові знаки у реченнях, ускладнених звертаннями; розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, емоційну сферу учнів; виховувати почуття відповідальності, ввічливості. (Слайд 2)Обладнання: підручник, презентація, таблиця.

Тип уроку: урок використання набутих знань. (Слайд 3)

Перебіг уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • «Мозковий штурм» (Слайд 4)

Завдання. Дати відповідь на запитання. Відповідь підтвердити прикладом

* Що називається звертанням?

*Які бувають звертання за будовою?

* Як інтонуються речення зі звертаннями?

* Які розділові знаки ставляться при звертанні?

* Чи є звертання членом речення?

*У формі яких відмінків ставляться іменники, якими виражаються звертання?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

IV. Виконання вправ на закріплення.

- Синтаксична розминка. (Слайд 5)

Завдання. Записати текст із слайда і підкреслити головні та другорядні члени речення.

Над колискою

Спи, мій малесенький, спи, мій синочок…

Я розкажу тобі безліч казок.

Нащо ж ти віченьки знову розкрив?

Спи, моя пташко, то вітер завив.

(О.Олесь)- Творче конструювання (Слайд 6)

Завдання. Поставити подані слова у кличному відмінку і скласти з ними

речення.


Сила, мрія, юнак, сонце, хмаринка.

- Хвилинка - веселинка (Слайд 7)

Завдання. Прочитати речення, які записані на слайді, та виписати звертання. Підкреслити орфограми.

 • Жінко, ти кота годувала?

 • Годувала.

 • То чого він гавкає?

* * *

- Лікарю, ледве добився до вас. Так мене болить, так болить!

- В якій області?

- В Полтавській.


- Завдання «Мудрої Сови» (Слайд 8)

Завдання. Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи пропущені розділові знаки (подані речення подаються із розділовими знаками)

Не щ..бечи, соловейку, під вікном бл..зенько! Не щ..бечи, малюсенький, на зорі раненько! (В.Забіла.) О гуси, гусенята! Прилиньте нині взяти на кр..лята з..мних дітей! (М.Рильський.) А ви, орли, в небі майте, мою шаблю пригадайте! (Олександр Олесь.)- «Розумне перо» (Слайд 9)

Завдання. Скласти і записати діалог між Лисичкою та Колобком. Звертання підкреслити однією лінією.

V. Підсумок уроку.

1. Підсумкові завдання

- Світлофор (Слайд 10)

Завдання. Якщо твердження має правильне твердження піднімайте зелений кружечок, якщо неправильне - червоний, а якщо невпевнені у правильності твердження – жовтий кружечок

А). Звертання називає того, до кого звертаються.

Б). Звертання виступає головним членом речення.

В). Звертання може бути поширеним, якщо при ньому є пояснювальні слова.

Г) Звертання розділовими знаками не відокремлюється.

Д). Речення із звертанням відокремлюється знаком оклику, якщо вимовляється окличною інтонацією.

Е). В українській мові звертання має форму кличного відмінка.

2. Оцінювання знань учнів.

3. Домашнє завдання. (Слайд 11)

Повторити параграф 15. Скласти і записати три речення із звертанням__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 40

Тема. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

Мета: формувати відповідні мовні і мовленнєві уміння як засіб пізнання, спілкування, самовираження особистості;забезпечити засвоєння учнями поняття про вставні слова і словосполучення, їхню роль у реченні; ознайомити з найбільш уживаними вставними словами, навчати доречно використовувати їх у мовленні; відрізняти вставні слова від однозвучних членів речення; формувати навички правильно інтонувати речення зі вставними словами; виділяти їх на письмі комами; розвивати оптимістичне світосприйняття, позитивне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Обладнання: опорні схеми, тексти, презентація

Перебіг уроку

   1. Організаційний момент.

З’ясування емоційної готовності до уроку. Робота з чистомовками:

Старий Семен сказав своїм синам: «Сини-соколи, скосіть, будь ласка, сіно. Сини скосили сіно. Старий Семен сказав своїм синам: «Спасибі!» Увага на вставне слово, яке вказує на ввічливість.

   1. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань.

 • Спостереження над мовою, визначення слів, які визначають ставлення мовця до висловлюваного.

Жовтий і блакитний кольори, безперечно, є символами життя і миру. Через те, на мою думку, вони представляють прапор українців. Ми, як відомо, спокійна і врівноважена нація. На щастя, світ це розуміє і з повагою ставиться до України. (слайд № 2)

 • Робота з підручником, §16, с. 102. Обговорення інформації про вставні слова за допомогою асоціативного грона.

 • Невпевненість: може, мабуть, можливо, здається.

 • Упевненість: звичайно, певно, безперечно, безумовно, справді.

 • Джерело повідомлення: по-моєму, як відомо, як зазначено, на думку, за повідомленням.

 • Ставлення до висловлюваного: на щастя, на жаль, на диво, дивна річ, як навмисне, що й казати.

 • Оцінка повідомлюваного, як звичайного: було, бувало, як завжди, як водиться.

 • Порядок викладу думок: по-перше, по-друге, отже, таким чином, виявляється, наприклад.

 • Ввічливість: будь ласка, вибачте, прошу вас, якщо ваша ласка, даруйте, дозвольте.

 • Привернення уваги: уявіть собі, зверніть увагу, вірите, знаєте, між нами кажучи.

 • Хвилинка виразного читання, вправа 181. Учні виразно читають речення, коментують вставні слова й розділові знаки при них.

 • Робота в парах. Із вправи 182 виписати будь-які три речення, розставивши розділові знаки, визначивши вставне слово і його належність до певного виду вставних слів.

 • Хвилинка відпочинку. Рухівка.

Ми чемні, уважні один до одного. Спробуємо привітатися руками, кивками, уявними кашкетами чи бейсболами, хустинками, усмішками з сусідом по парті, з кимось із однокласників в різних кінцях класу.

 • «Мозковий штурм». Якими членами речення виступають вставні слова? Спостереження-співставлення:

У мене, на диво, сьогодні чудовий настрій. У мене сьогодні прекрасний настрій. Без сумніву, я декламуватиму сьогодні найкраще. Я декламуватиму сьогодні найкраще.

Дослідження-лінгвістичний коментар: як і звертання, вставні слова членами речення не бувають. Речення може існувати без вставного слова. Речення, в якому є вставне слово, називається ускладненим. Синтаксичний розбір речення. (слайди № 3, № 4)

 • Самостійна робота, вправа 185( доповнити речення вставними словами, розставивши потрібні розділові знаки, пояснити).

 • Завдання для учнів з творчими здібностями. Робота з текстом слайду № 5.

 • Стилістичний експеримент. Довести, що виділені слова є вставними або звичайними членами речення:

Буває, і залізо ломиться несподівано. Весна буває ранньою, теплою і такою барвистою. Оптиміст, кажуть, навіть на денці склянки вміє бачити світанок. Твої успіхи кажуть про тебе без слів. То, може, зуміємо підготувати веселу виставу? Він може все робити бездоганно.

  1. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання: вправи на вибір: 188, 189, відповіді на питання, с.106.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок 40

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»