страница6/10
Дата28.08.2018
Размер2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами (Слайд 1)

Мета: формування ключових компетентностей: діяльнісна компетентність;

ознайомити учнів із вставними словами та сполученнями слів, правилами їх написання й постановки розділових знаків при них; формувати вміння визначати їх у тексті; виховувати любов до природи . (Слайд 2)Обладнання: презентація, підручник.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок. (Слайд 3)

Перебіг уроку

І. Організація класу до уроку.

1. Перевір себе. (Слайд 4)Завдання. Переписати речення в такій послідовності: речення з непоширеними звертаннями; речення із поширеними звертаннями.

Спасибі, братику, за добреє слівце. (Л.Глібов.) Спочинь, серце, на хвилину в північну годину. А я думкою полину в рідну Україну. (Б.Лепкий.) Ви заграйте, гори, зашуміть, діброви! Приберіться, ниви, красно та багато! (Ю.Шкрумеляк.)ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ. Пояснення теми уроку.

Слово вчителя

Слова або сполучення слів, за допомогою яких виражається ставлення того, хто говорить, до повідомлення, називається вставними.

Вставні слова в реченні, як і звертання, членами речення не бувають. Наявність вставних слів у реченні робить його зміст ширшим, емоційнішим, цікавішим. Вставні слова дають змогу передати ставлення до висловленого різноманітніше, ніж окличні речення.

Вставні слова і сполучення слів найчастіше виділяються в реченні комами.

Найуживаніші вставні слова і сполучення слів (Слайди 5,6)


Що виражають

Приклади

Упевненість.

Невпевненість

Звичайно, дійсно, безумовно, без сумніву очевидно, непевно, здається, мабуть.

Почуття радості, жалю, здивування та ін..

На щастя, на радість, на жаль, на превеликий жаль, на сором, як на біду, як навмисне, чого доброго, дивна річ та ін..

Джерело повідомлення

По-моєму, по-твоєму, кажуть, за словами…, на думку…, як відомо, з погляду… та ін..

Порядок викладу думок

По-перше, по-друге, по-третє, нарешті, отже, таким чином, значить та ін..

Ввічливість

Вибачте, будь ласка, дозвольте, прошу Вас

Привернення уваги

Зверніть увагу, уявіть собі, зрозумійте


IV. Закріплення знань і вироблення вмінь

1. Етап дослідження (Слайд 7)Завдання. З᾿ясуйте, що виражають виділені слова у реченнях (упевненість, невпевненість, почуття).

Може, то не троянди зацвіли під вікном, може, хлопці, що впали у бою за селом (О,Довженко). На щастя, був на той час у Києві Володимир з дружиною, і відбили печенігів (Народний переказ).2. Творче конструювання. (Слайд 8)

Завдання. Скласти речення зі вставними словами.

Безперечно; на диво; мабуть; по-моєму; вибачте; будь ласка.3. «Розумне перо» (Слайд 9)

Завдання. Записати речення, виділяючи комами вставні слова і сполучення слів. Вказати, що вони виражають.

а). За словами Валерика чудесний це був чоловік (О.Гончар). б). На радість їм у Якимовому вітряку світилось (М.Коцюбинський). в). Гаврилові звичайно припало найбільше (М.Коцюбинський). г). А що таке спитати б вас жар-птиця? (Л.Глібов)4. Пунктуаційна хвилинка (Слайд 10)

Завдання. Незнайко розставив розділові знаки. Перевірте чи правильно і поясніть.

а). Гори здавалось стояли, тут поруч (О.Гончар). б). Мені здається що жила я завжди (Леся Українка). в). Головне не збитися зі шляху.5. Хвилинка-цікавинка (Слайд 11)

Завдання. Виділити речення, у якому вжите вставне слово

а). Воно, звичайно, може, їхня правда. Мабуть-таки, їхня (О.Довженко).

б). Полювання, як ви потім побачите, потребує чимало часу (Остап Вишня). в). А, може, ви знаєте, що мені сниться, я у полі хвилюється яра пшениця? (Л. Первомайський).

IV. Підсумок уроку.

1. «Мозковий штурм» (Слайд 12)

- Назвати групи вставних слів.

- Яка роль вставних слів у мовленні?

2. Домашнє завдання. (Слайд 13)

Вивчити параграф 16. Вправа 188.


__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок 41

Тема. Відокремлення вставних слів. Тренувальні вправи (Cлайд 1)

Мета: формування ключових компетентностей: діяльнісна компетентність;

вдосконалити знання учнів про вставні слова; удосконалювати вміння знаходити їх в реченні, правильно розставляти розділові знаки; розвивати вміння використовувати уміння та навички на практиці; виховувати потребу вдосконалювати своє мовлення. (Cлайд 2)Обладнання: презентація, підручник

Тип уроку: урок-практикум (Cлайд 3)

Перебіг уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Запитання хитрої Лисички. (Cлайд 4)

- Яке слово називається вставним?

- Яку роль відіграють вставні слова у реченні?

- Які розділові знаки ставляться при вставних словах?

- Чиє вставні слова членами речення?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Оголошення епіграфа до уроку

У всіх людей одна, мабуть, святиня.

Куди не глянь, де не спитай.

Рідніше, безумовно, їм своя пустиня,

Аніж земний в пустині рай…

IV. Виконання практичних завдань.

1. Творча робота (Cлайд 5)

Завдання. Скласти речення зі словами: видно, може, звичайно, зрозуміло, щоб вони в одному випадку були вставними словами, в другому – членами речення

2. Каліграфічна хвилинка (Cлайд 6)

Завдання. Каліграфічно списати речення, підкреслити вставні слова, поставити потрібні розділові знаки.

1). Здавалося що не тільки сонце, а й весь степ випромінює світло. 2). Кажуть сніг на полі - хліб в коморі. 3). Володі кажуть вчителі, що у нього артистичний хист. 4). Задача на мою думку зроблена правильно.3. Мовне дослідження (Cлайд 7)

Завдання. Виразно прочитайте речення із вставними словами. Яких відтінків набирає висловлена думка?

Сади вже відцвітали. Сади, може, вже відцвіли. Сади, звичайно, вже відцвіли. Сади, напевно, вже відцвіли. Сади, на жаль, уже відцвіли. Сади, по-моєму, вже відцвіли. Сади, кажуть, уже відцвіли. Сади, знаєте, вже відцвіли.4. Завдання Мудрої Сови (Cлайд 8)

Завдання. Доповнити речення самостійно дібраними вставними словами та сполученнями слів.

1). Я….. був щасливий. 2) У лісі…..часто виникають пожежі. 3)…… гепард найшвидший у світі. 4)……блакитне небо пестливо схиляється.5. Веселкова палітра (Cлайд 9)

Завдання. Скласти усне висловлювання про результати навчання у п’ятому класі. Своє ставлення до цих результатів постарайтесь виразити за допомогою вставних слів. Власне висловлювання записати у зошит.

V. Підсумок уроку.

1. Підсумкова бесіда.

* Мозковий штурм. (Cлайд 10)

- Вставні слова виражають…..

- Які розряди є вставних сів?

- Чи виступають вставні слова членами речення?

- Яка роль вставних слів у мовленні?

- Як інтонують речення зі вставними словами.2. Оголошення результатів роботи учнів на уроці.

3. Домашнє завдання. Вивчити параграф 16. Виконати вправу188.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок 42

Тема. Контрольна робота з теми «Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова». Тест

Мета: формування ключових компетентностей: діяльнісна компетентність;

узагальнити й систематизувати знання про слова, граматично не пов’язані з членами речення; формувати пунктуаційну грамотність, вміння доречно використовувати звертання й вставні слова у мовленні; з’ясувати рівень засвоєння учнями теми «Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова»; формувати вміння використовувати теоретичні знання на практиці; формувати навички самостійної роботи; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, мовлення; виховувати любов до знаньТип уроку: урок перевірки набутих знань

Обладнання: електронний тест

Перебіг уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ. Застосування умінь та навичок.

1. Вступне слово вчителя.

2. Виконання завдань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Виділити речення з однорідними членами ( у поданих реченнях відсутні розділові знаки).

а). Ось крамничний пшеничний несу радо хліб (С.Долгошеєнко)

б). Вдовина хата була висока світла і дзвінка (М.Стельмах).

в) Тихо пливуть по Дунаю навантажені човни (О.Олесь).

г) Поверніть мене до класу срібним покликом дзвінка (Б.Олійник)

2. Однорідні члени речення – це…

а) усі члени речення, крім головних;

б) члени речення, які відповідають на одне і те питання, відносяться до одного й того члена речення;

в) члени речення, що складають граматичну основу речення.

Г) члени речення, які вказують на число і порядок при лічбі.

3. Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються…

а) узагальнюючими;

б) вставними;

в) допоміжними;

г) уточнюючим.

4. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться…

а) кома;


б) тире;

в) двокрапка;

г) крапка з комою.

5. Між однорідними членами речення, що не поєднуються сполучниками, ставиться…

а) тире;


б) двокрапка;

в) кома.


г) крапка з комою.

6. Визначити речення, у якому при узагальню вальних словах слід поставити двокрапку.

а) На річці, в лісі, на полі усюди німо, тихо (Панас Мирний).

б) Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт копит усе тут резонувало! (О. Гончар).

в) Луки, гори, пишні сади все зелене і принишкле (О.Гончар).

г) Скрізь червоно на небі, і на узгір’ях, і на горі (Марко Вовчок).

7. Виділити речення з узагальнюючим членом.

а) Вечірнє небо, гори, ліси бриніли, як грандіозна чутлива мембрана (О.Гончар).

б) На високих горбах шуміли під вітром дуби, липи, клени (А.Шиян).

в) Скрізь червоно: на небі, на узгір’ях і на горі (М. Коцюбинський).

г) І вже один, а безліч жайворонків оспівують небо (О.Гончар).

8. Слово чи словосполучення, яке називає того, до кого звернена мова, називається:

а) узагальнюючим словом;

б) вставним словом;

в) звертанням;

г) граматичною основою.

9. Чим найчастіше бувають виражені звертання?

а) Іменником у називному відмінку однини та родовому множини;

б) іменником у кличному відмінку однини та називному множини;

в) іменником у знахідному відмінку однини та множини;

г) іменником у називному відмінку множини та родовому одними.

10. Яку синтаксичну роль відіграє звертання?

а) Підмет;

б) непрямий додаток;

в) обставина способу дії;

г) не виступає членом речення.

11. Вставні слова і сполучення слів …

а) виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;

б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;

в) називають того, до кого звертаються;

г) вказує на інтонацію мовця.

12. У реченні Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар.творч.) вставне слово стоїть

а) на початку речення;

б) у середині речення;

в) в кінці речення.

г) вставне слово відсутнє.

IV. Підсумок уроку.

1. Оголошення балів.

2. Домашнє завдання. Повторити однорідні члени речення, звертання, вставні слова

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки №№ 43-44

Тема. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Тренувальні вправи

Мета: забезпечити цілеспрямоване формування й удосконалення вмінь і навичок; поглибити й розширити знання учнів про речення; визначити відмінності між простим і складним реченнями; вчити учнів будувати складні речення; формувати вміння ставити кому між частинами складного речення, виконувати елементарний синтаксичний розбір; виховувати повагу до національних звичаїв і традицій.

Обладнання: презентація, тексти, опорні схеми.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроків

І. Актуалізація мотиваційних резервів учнів. Лінгвістичне дослідження: записати речення, визначити граматичні основи:

Прийшла зима, але сніг не поспішає вкривати землю. Вранішній морозець вкриває памороззю гілля дерев, та сонечко швидко розтоплює іскристу красу.Висновки учнів про будову речень. Про спільне і відмінне між ними.

(слайд № 2)ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань

 1. Освоєння теми уроку. Робота з підручником, с.112. Лінгвістичне повідомлення за питаннями:

 • Які бувають речення за будовою

 • Які речення називають складними

 • Як поєднані між собою прості речення у складному

 1. Спостереження над мовою. Вправа 199 (відповідь на питання до вправи).

 2. Рухівка.

Проказати з рухами і мімікою щедрівку чи колядку.

 1. Робота в парах. Інформаційна хвилинка про кому перед сполучником і в складному реченні. Вправа 200(дібрати з довідки кінцівку до речень, прокоментувати засоби зв’язку).

 2. Творчий диктант. Дописати речення, щоб утворилися складні. Розставити розділові знаки, прокоментувати свій вибір (слайд № 3):

 • Я чекаю свята Миколая бо…

 • Вірю що Миколай…

 • Бажаю подарунків і дорослим щоб…

 • Миколай – добрий святий який…

  1. Підсумок уроку.

  2. Домашнє завдання: вправа 200(друге завдання).

Під час наступного уроку узагальнимо й систематизуємо вивчене про складне речення.

 1. Перевірка домашнього завдання. Коментування записаних речень, пояснення розстановки розділових знаків. Бесіда за репродукцією картини Є.Лещенка ( у підручнику, с.113).

 2. Оголошення теми і мети уроку. Визначення завдань для роботи. Актуалізація знань про складне речення і засоби зв’язку в ньому.

Робота в групах (слайд № 3):

 • Перша група складає розповідь про Різдво, записуючи й коментуючи складні речення

 • Друга група складає розповідь про приготування куті, записуючи й коментуючи складні речення

 • Третя група складає готує і виконує колядку чи щедрівку і називає складні речення

Запис по одному утвореному реченню в кожній групі на дошці і в зошитах. Ознайомлення зі зразком синтаксичного розбору складного речення, с. 115. Розбір речень за зразком на дошці і в зошитах (слайд 5)

Розважальна хвилинка. Відгадати загадки, прокоментувати складні речення:

 • На столі не було, ножем не різане, а весь світ згодувало.(материнське молоко)

 • Коли треба – викидають, як не треба – підбирають.(якір)

 • Одне просить дня, друге просить ночі, а третє каже: «Мені все одно: що вдень, що вночі витріщай очі».(ліжко, двері, вікно)

Завдання для учнів з творчими можливостями (слайд № 4)

Робота в парах. Вправа 202(позначити межі речень, прокоментувати).

Стилістичний експеримент. Подані пари простих речень об’єднати в складні, розставивши розділові знаки:

 • На Новий рік виконували щедрівки. У них прославляли господаря, господиню і їхніх дітей

 • Під час зимових свят дівчата ворожили. Вони дізнавалися про свою долю.

 • Дівчата ліпили вареники. У варениках були сховані сюрпризи: перець, сіль, копійки…

 • Кожен предмет мав своє значення. Дівчата спостерігали за хлопцями. Хлопці споживали вареники.

  1. Підсумок уроку.

  2. Домашнє завдання: вправа 205(три речення на вибір).


__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки №№ 45 - 46
Тема. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою.

Мета: домагатися засвоєння учнями системних знань про мову; формувати мотивацію навчання, здатність організовувати свою працю для досягнення результату; познайомити учнів з поняттям «пряма мова», навчити знаходити пряму мову в тексті, будувати речення з прямою мовою, розставляючи розділові знаки; формувати вміння замінювати пряму мову непрямою і навпаки; поглиблювати любов до рідного слова.

Обладнання: презентація, тексти, опорні схеми, словники.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроків

I.Підготовка до сприймання нової теми. Стилістичний експеримент: запис речень, визначення їх особливостей.

 • Максим Рильський закликав українців, щоб вони плекали рідну мову, як парость виноградної лози.

 • «Як парость виноградної лози, плекайте мову,» - закликав українців Максим Рильський.

Що значить слово «плекати»? (робота з тлумачним словником)

(слайд № 2)II. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань.

Робота з підручником, с. 116-117. Перевірка розуміння прочитаного. За опорною таблицею розповісти про пряму мову, слова автора, спосіб їх виділення на письмі. ( слайди № 3, № 4)

Робота з текстом. Вправа 208(читання речень, правильне інтонування їх, визначення слів автора і прямої мови).

Проблемне питання: чи достатньо у вас знань, щоб визначити в реченнях слова автора і пряму мову? Робота в парах( у реченнях один учасник промовляє слова автора, другий – пряму мову):

 • У народі кажуть: « життя прожити – не поле перейти».

 • «Слово, моя ти єдиная зброє,» - писала Леся Українка.

 • «Ну що б, здавалося, слова, - розмірковував Тарас Шевченко, - слова та голос, більш нічого, а серце бється-ожива, як їх почує».

Рухівка. Уявимо, що прийшла весна, на небі розійшлися хмарки, виглянуло сонечко і надіслало свої промінчики на землю. Починають виглядати з-під торішнього листя первоцвіти, випрямляти свої листочки і привітно похитувати голівками квітів.

Творча робота. За висловлюваннями з попереднього завдання складіть міні-роздум про своє улюблене слово рідної мови.

Бесіда-консультація щодо вживання речень з прямою мовою у писемному мовленні. Вправа 210(самостійна робота).

Перевірка завдання. Бесіда за питаннями до вправи. Мотивація оцінювання.

 1. Підсумок уроку. Домашнє завдання: дібрати поезії про рідне слово, в яких є пряма мова. Коментувати розділові знаки.

Наступний урок розпочнемо з читання поезій, проведемо взаємоопитування ланцюжком. Учні ставлять питання за темою один одному.

 1. Дослідження-зіставлення. Записуємо речення, виявляючи в них ознаки подібності(синонімії) за значенням:

«Хороша книжка яскравіша за зірки», - стверджує народна мудрість. Народна мудрість стверджує, що хороша книжка яскравіша за зірки.

 1. Висунення гіпотези. Коментар учителя: речення подібні за змістом(значенням) як слова-синоніми. Такі речення називаються синтаксичними синонімами, бо хоч за будовою різні, але передають той самий зміст. Перше речення з прямою мовою, друге – складне, або речення з непрямою мовою. (слайд № 5)

 2. Стилістичне конструювання. Записати й перебудувати речення, розставивши розділові знаки:

 • Кожен з нас має бути зеленою гілкою на дереві Батьківщини писав В.Сухомлинський.

 • АстрідЛінгрен писала що діти, читаючи книжки, творять чудеса.

 • Книги – морська глибина говорив Іван Франко.

 1. Робота в парах. Вправа 212(лінгвістичний коментар).

 1. Актуалізація знань про синтаксичний розбір простого речення(с.105). Синтаксичний розбір речень з прямою мовою.Утворити речення з прямою мовою про рідний край, друзів, родину, виконати його розбір. Робота на дошці і в зошитах.(слайд № 6)

Хвилинка відпочинку. Є народні пісні, в яких використано пряму мову. Пригадаймо і заспіваймо(« Ой на горі та й женці жнуть», «Ніч яка місячна, зоряна, ясная…», «Несе Галя воду»).

 1. Підсумок уроку.

 2. Домашнє завдання: вправа 211.


__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 47

Тема. Діалог. Розділові знаки при діалозі

Мета: удосконалити загальнонавчальні уміння, оволодіння творчим умінням для успішної мовленнєвої діяльності; поглибити знання учнів про діалог; вчити визначати спільне й відмінне в оформленні прямої мови й діалогу; удосконалювати вміння оформляти діалог і пряму мову на письмі; розвивати бажання правильно складати й розігрувати діалоги відповідно до запропонованої ситуації; виховувати почуття товариськості.

Обладнання: презентація, тексти, опорні схеми.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Коментування розставлених розділових знаків при прямій мові. Оцінювання. Мотивація.

Робота в парах. Створення проблемно-ігрової ситуації: розпитайте товариша про його улюблене заняття. Як ви спілкувалися? Як би назвали свою розмову? (слайд № 2)

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація знань.

Спостереження-дослідження, вправа 213. Читання діалогу в особах.

Мовознавчі студії. Опрацювання матеріалу підручника, с.119-120, лінгвістичне повідомлення. (слайд № 3)

Робота з опорною таблицею. Характеристика розділових знаків при діалозі. (слайд № 3)

Усна робота, вправа 214. Увага на інтонування реплік в діалозі.

Рухівка. Уявимо себе членами великого оркестру. Станьмо на мить диригентами, відтворимо рухи музикантів: «пограємо» на контрабасі, саксофоні, тамбурині.

Мовний експеримент. Оформити репліки діалогу, розставити розділові знаки. Вправа 215.

Стилістичне конструювання. Записати діалог, розставивши розділові знаки. Перетворити репліки діалогу на речення з прямою мовою, розставивши розділові знаки. Робота біля дошки.

 • Ти знаєш, Тарасе, хто такий філателіст? запитав Олег.

 • Ні, це слово мені не доводилося чути відповів Тарас.

 • Філателіст – це людина, яка колекціонує марки промовив Олег.

 • Я б теж хотів колекціонувати марки. За ними можна пізнавати світ.

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання: підготувати повідомлення на лінгвістичну тему за питаннями на с.120, використавши форму діалогу.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 48

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»