страница7/10
Дата28.08.2018
Размер2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема. Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи

Мета: забезпечити розвиток комунікативних умінь і навичок; закріпити знання учнів про пряму мову й діалог, розділові знаки при них; вчити учнів демонструвати на конкретних прикладах відмінність між прямою мовою і діалогом; формувати вміння правильно визначати слова автора і власне пряму мову, репліки учасників діалогу; удосконалювати навички виразного читання діалогів; виховувати зацікавлення образним словом.

Обладнання: презентація, тексти.

Тип уроку: урок застосування й закріплення знань.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Виступ учнів з підготовленим повідомленням на лінгвістичну тему у формі діалогу. Коментар учителя. Оцінювання. Мотивація.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Графічний диктант-коментар. Записати схеми речень з прямою мовою:

«Як спалось? Чи сухо всталось? – запитувала мене малу бабуся зранку. Якщо я довго затримувалася у ванній, приказувала: «Не мийся так довго, бо сорока вкраде». А ще зичила: «Дай тобі Бог здоровя в ручки, в ніжки, і в животик трішки».

Стилістичний експеримент. Перебудувати речення у вигляді діалогу, розставивши розділові знаки.

Хлопці розмовляють між собою. Як ти розумієш значення слова «ввічливість»? О, це дуже містке поняття. А все-таки? Мабуть, насамперед, це вміння поводитись у товаристві: не бути занадто балакучим, але й не мовчати весь час. Отже, мати почуття міри? Саме так.

Рухівка. Жестами й мімікою продемонструємо сусідові за партою, де живемо: там, ліворуч, праворуч; птахи живуть вгорі, внизу (піднімемося на пальчиках ніг, присядемо, пообертаємо голови в різні сторони).

Робота в групах.

 • Перша група утворює речення з прямою мовою за прочитаними творами з української літератури

 • Друга група за прочитаними творами утворює діалог

 • Третя група розповідає про улюблені твори української літератури непрямою мовою

Виступи груп. Коментар учителя. Оцінювання. Мотивація.

Рефлексія:

 • Що з вивченого про пряму мову й діалог мені сподобалося

 • Які завдання на уроках були цікавими

 • Я знаю, як розрізнити пряму мову і слова автора

 • Я вмію оформлювати діалог на письмі

 • Я можу надати консультацію товаришеві стосовно вивченого

Підсумок уроку.

Домашнє завдання: підготувати фрагменти тексту з підручника української літератури з прямою мовою чи діалогом, виразно читати.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 51

Тема: Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про звукову систему української мови, удосконалити знання про голосні та приголосні звуки, навчити відрізняти звуки від букв; формувати діяльнісу компетентність: вміння аналізувати голосні та приголосні звуки, удосконалювати орфоепічні й орфографічні навички; виховувати в учнів шанобливе ставлення до української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

I.Організаційний момент

II.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

1. Знайомство з лінгвістичними поняттями фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, звук, буква.

Оголошення епіграфа уроку

Козацькому роду нема переводу.

Прислів’я

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Спостереження за теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці «Звуки мовлення»1.Технологія «Навчаючи – вчуся»

1) Які відомості вивчаються в розділі «Фонетика»?

2) Що таке звук?

3) На які основні групи поділяються звуки мовлення?2. Пояснення вчителя

32 приголосні звуки складаються з голосу й шуму або тільки з шуму

• За наявністю голосу й шуму:

Сонорні— не мають пар.

Дзвінкі Глухі —Шумні звуки (дзвінкі та глухі) становлять акустичні пари.

• За активним мовним органом:

Губні — [б][п][в][м][ф].

Глотковий — [г].

Язикові [д] [д’] [т] [т’] [з] [з’] [с] [с’] [дз] [дз’] [ц] [ц’] [л] [л’] [н] [н’] [j] [p] [p’] [ж][ш][дж][ч][к][г] [х].

Під час творення голосних звуків струмінь видихуваного повітря із легень через гортань потрапляє до ротової порожнини, через яку проходить вільно, не натрапляючи на жодну перепону. Під час творення приголосних звуків струмінь видихуваного повітря із легенів через гортань потрапляє до ротової порожнини, через яку проходить, натрапляючи на перепони: язик, зуби або губи.4.Колективна робота

Записати речення. Визначити Сонорні (1), Дзвінкі(2), Мякі (3) звуки.

1. Великий рій залетів на пасіку. 2. Вже до нас крокує зима. З. А льон цвіте синьо – синьо.

4. Гра «Хто швидше»

- З поданих букв слова «пролісок» утворіть якнайбільше нових слів - Вставте голосні у слова. Прочитайте утворені прислів’я Р.б.т.щ. р.к. г.р. в.рн.ть. (Роботящі руки гори вернуть)

Н.вч.й .нш.х – с.м н.вч.шс. (Навчай інших – сам навчишся)5. Робота з підручником

Виконання вправи за завданням підручника6. Розподільний диктант

Запишіть слова у дві колонки:

1) ті, що починаються на голосний звук; 2) ті, що починаються на приголосний звук.

Якщо завдання виконаєш правильно, із останніх букв першої колонки прочитаєш слово (молодець)

Альбом, бублик, олово, вареник, Урал, вишня, желе, ярмо, антипод, каша, куліш, мед, іде, день, хліб, чай, умілець.
7. Творча робота

Заповніть пірамідуа _ а (ара)

а _ _ а (арка)

а _ _ _ а

а _ _ _ _ а

а _ _ _ _ _ а

а_ _ _ _ _ _ а


К _ К

К _ _ К

К _ _ _ К

К _ _ _ _ К

К _ _ _ _ _ К

К _ _ _ _ _ _ К
8. Поетичний переказ

Записати переказ поетичних рядків


Як парость виноградної сльози, плекайте мову.

Пильно й ненастанно політь бур’ян.

Чистіша від сльози вона хай буде…

М.РильськийVII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Чи є різниця між звуками мови і звуками живої й неживої природи?

2. Що нового ви дізналися на уроці про голосні й приголосні фонеми?VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Скласти усне повідомлення за простим планом на лінгвістичну тему «Фонетика як розділ мовознавчої науки. Фонеми голосні та приголосні».

2. Записати діалог зі своїм другом чи подругою (5-8 реплік від кожного) з теми «Чому Богдана Хмельницького, Лесю Українку, Михайла Грушевського називають великими?» Підкреслити у перших двох реченнях приголосні хвилястою лінією, а голосні — прямою. Охарактеризувати їх усно.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 55

Тема: Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я,ю,є,ї та щ

Мета: поглибити знання учнів про український алфавіт, , навчити відрізняти звуки від букв; формувати загальнопізнавальні вміння звуко-буквеного аналізу, порівнювати одні букви, звуки з іншими та робити висновки, розвивати вимову та слухову культуру, дикцію; виховувати в учнів почуття поваги до видатних українців

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

Обладнання опорні схеми «Знаки письма», «Український алфавіт»

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

IІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

1.Творча робота з продовженням

Прослухати початок лінгвістичної казки. З’ясувати основну думку

висловленого. Закінчити народний твір.

Було це дуже давно. Жили собі в незвичайному царстві звуки. Усе було б добре, коли б у їхньому царстві панував закон-порядок. Незадоволені ставали звуки від того, що вимовляли їх, як кому заманеться, а букв тоді ще не було. Під час виборів царя голосні і приголосні посварилися. Вирішили тоді голосні покинути царство.

А в той час у поселенні приголосних стався страшний переполох: замість слів виходили якісь дивні звукосполучення. Зрозуміли приголосні, що без голосних їм не обійтись, почали розшук. Порозвішували по всіх містах намальовані на папері слова: «Ш…н…вн… Г… л…сн…! Пр…с…м… в…б…ч..нн… . П…в…рт…йт…с… . Ч…к……м… .» (З журналу).

2. Робота з опорними схемами «Український алфавіт», «Знаки письма»

Небуквені (дефіс, пропуск між словами, знак переносу, апостроф, знак наголосу)

Розділові знаки(крапка «.», три крапки «…», дужки «( )», знак питання «?», крапка з комою «;», лапки «“”», знак оклику «!», двокрапка «:», тире «—»)

2.Бесіда

Питання за матеріалом таблиці: 1. Яка різниця між звуком і буквою?

 2. Що ми називаємо алфавітом?

 3. Зі скількох літер складається азбука?

 4. Яка мовознавча наука вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі?

 5. Що нового ви дізналися про знаки письма?

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Дослідницько-пошукова робота

За допомогою словників (тлумачного, синонімів, етимологічного) з’ясувати походження і значення слів графіка, орфоепія, орфографія. Записати визначення в зошити.VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

1.Пошуково-вибіркова робота

2. Вправи творчого характеру

-Пригадати й записати в алфавітному порядку вулиці вашого села.

-Продовжити відповідь Петрика, записуючи однорідні члени в алфавітному порядку. У виділених словах назвати букви і звуки.


 1. Найбільше з прочитаних творів мені подобаються…

 2. На уроці з історії вчитель розповідала про таких героїв Великої Вітчизняної війни: …

 3. …………………………………… сприяли розвиткові науки та техніки.

3. Робота з підручником

Виконання вправи за завданням підручника
VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді: 1. З якими новими поняттями ви познайомилися на уроці?

 2. Для чого слід знати порядок розташування літер в алфавіті?

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання Скласти історію про виникнення абетки, повторити алфавіт

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 68

Тема: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Мета: сформувати і закріпити поняття про вимову приголосних звуків; розвивати орфоепічні уміння та навички, логічне мислення, творчу уяву; формувати соціокультурну компетентність: любов до рідної мови, до рідного слова.

Тип уроку: формування і закріплення знань

Обладнання: роздатковий матеріал, опорні таблиці

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми та завдань уроку

ІІІ. Сприйняття і закріплення навчального матеріалу

1.Презентація «Уподібнення приголосних»

2.Інтерактивний метод „Навчаючи – вчуся”

3. Робота з підручником

Виконання вправи за завданням підручника3. Гра „Вибери мене”

Проводиться за індивідуальними картками. Перша група виписує слова, в яких вставляється дзвінкий звук, а друга – глухий звук. Якщо групи виконують завдання правильно, з перших букв кожного слова складається речення „Мова – це народ”

Мор(ж,ш), на(д,т)хненний, оду(д,т), во(г,х)ко, акроба(д,т), реце(п,б,)т, ане(к,х)дот, окрі(п,б), ценровиві(з,с), екіпа(ж,ш), дра(п,б).

4. Робота біля дошки

Записати слова, вставити пропущені приголосні звуки.

Ні.ті, ле.ко, ягі.ка, гли.ше, бері.ка, лі.ти, змо.ти, моло.ьба, боро.ьба. кі.ті, хо.ьба.

5. Словникова робота

Перекласти слова з російської мови. Пояснити правопис приголосних.

Пейзаж, подсказка, наверное, безопасность, лапки, брызги, гандбол, дефис.

6. Творча робота

Зі словами з попереднього виду роботи (2 на вибір) скласти і записати словосполучення. Складені словосполучення ввести в речення. Зробити синтаксичний розбір складених речень.7. Пробуємо творити

Закінчити поезію, добираючи слова з довідки.

Любіть красу своєї мови,

звучання слів і запах слів.

Це квітка ...

Коханих ...

Довідка: степів, ніжна, батьківських, чудова.

8. Самодиктант

Ді(д,т) Моро(з,с) дарунки ніс,

заморозив собі ніс.

я побачив в лісі ві(з, с),

захотів, щоб мене ві(з,с)
IV. Підсумок уроку

- Я вмію ..., я знаю..., я можу ... .V. Домашнє завдання: вивчити правило у підручнику. Записати прізвища своїх однокласників в алфавітному порядку

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 69

Тема: Спрощення в групах приголосних

Мета: сформувати і закріпити поняття про основні випадки спрощення в групах приголосних звуків; формувати діяльні сну компетентність: удосконалювати навичку грамотного письма, творчу уяву. мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до природи, до навколишнього світу.

Тип уроку: формування і закріплення знань

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Сприйняття та закріплення навчального матеріалу

1. Пояснення вчителя

Для української мови характерна евфонічність, тобто милозвучність. Вона досягається:

а) чергуванням окремих голосних і приголосних;

б) спрощенням у групах приголосних;

в) використанням паралельних форм слів тощо.

2.Презентація «Спрощення в групах приголосних»

3. Технологія „Навчаючи – вчуся”

4. Словникова робота

Записати слова, в яких [т], [к]і вимовляємо, і пишемо.

Кістлявий, пестливий, хвастливий, зап’ястний, випускний, вискнути, тоскно, скнара.

5. Робота з підручником

Перепишіть, що є винятком із правила про спрощення. З 3 словами складіть речення.6. Творча робота

Замініть подані сполуки на словосполучення іменник + прикметник, визначте у них головне і залежне слово, поясніть правопис залежних слів. Змагання, що відбулися в області; людина, яка чесно виконує доручення; учень, який завжди хвастається; випадок, що трапляється рідко; перемога, що принесла радість.7. Коментований диктант

Прокоментувати правопис слів.

Пестливий, обласний, пізній, студентський, туристський, шістнадцять, щасливий, серце, шістсот, улесливий, проїзний

8. Вибірковий диктант

Виписати слова, в яких відбулося спрощення1.Робити добре діло нікому й ніколи не пізно. 2.Чесному усюди честь. 3.Хто на поріг, тому пиріг, а хто від порога, тому щаслива дорога. 4.У дитини заболить пальчик, а в матері - серце (Нар. тв.). 5.Слова, слова ... Вони в собі всі різні; тривожні й тихі, радісні й сумні (М. Ткач). 6.Мати увечері пестливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (Панас Мирний).

9. Лінгвістична гра

Вчитель показує на карках слова. Якщо вони написані правильно,учні піднімають зелену фішку, а якщо неправильно – червону.

Слова для карток: хворостняк – хворосняк, шістнадцять – шіснадцять, виїздний – виїзний, блиснути – блискнути, тижневий – тижневий, корисний – корисний.

10.Робота біля дошки

Фонетичний диктант

Записати слова в транскрипції.

Ненависний, підлеслий, тижневі, пестливий, злісний, хустці, пізній, обласний, проїзний.

ІV. Підсумок уроку

Технологія „Карусель”

V. Домашнє завдання: Вивчити правило. Скласти словниковий диктант на 20 слів до вивченого правила

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 74

Тема: Основні випадки чергування у – в, і – й.

Мета: формувати мовну компетентність: основні правила чергування у-в, і-й для забезпечення милозвучності української мови; розвивати мовлення, логічне мислення, творчу уяву; виховувати любов до рідної мови, до рідного слова.

Тип уроку: формування і закріплення знань

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Сприйняття і закріплення навчального матеріалу

1. Пояснення вчителя

Українська мова — одна з наймилозвучніших мов світу. Щоб у мовному потоці уникнути збігу кількох голосних чи приголосних, використовують чергування приймен­ників у з в та сполучників і з й. Можуть чергуватися початкові звуки слів у — в та і — й.

2. Технологія „Мозаїка”

3. Презентація «Чергування у – в»

4. Творча робота

- Виправити помилки, які порушують закон милозвучності в українській мові.

Рідну Батьківщину у усі віки порівнювали з матір’ю, бо нема нічого найдорожчого в людини, як рідна мати і рідна земля. Окрема людина невіддільна від Батьківщини: в цьому сила народу й міць, його невмирущість й безсмертя.(Є.Гуцало).

6. Гра „Вибери пару”

Звук речення

слово буква

текст словосполучення

Поєднайте пари слів сполучниками і, й, та.7. Словникова робота

Перекласти з російської мови, не порушуючи правила милозвучності.Учитель – это не просто профессия, а призвание. Он всё своё свободное время проводит с книгами. И днём, и ночью он думает о том, как ему лучше учить детей, как сделать так, чтобы дети хотели учиться.

7. Поетичний переказ „Що для мене Батьківщина?”

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина

Тиха казка бабусі,

Ніжна пісня матусі.

Дужі руки у тата,

Під тополями хата,

Під вербою криниця,

в чистім полі пшениця...

9. Творча робота

Виправте помилки у словах з чергуванням у-в, і-й.

Був в місті, Сашко і Івась, у одному зошиті, поїхав взимку, повторив все, пішов й не повернувся, шляхом йшов, прокинувся уранці.

ІV. Підсумок уроку

- Я вмію ..., я знаю..., я можу ...__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 75

Тема: Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення букв „ьо”, „йо”

Мета: з’ясувати звукове значення букв я,є,ю,ї; формувати діяльні сну компетентність: поняття про вживання сполучення букв „ьо”, „йо”, розвивати і удосконалювати мислення, творчу уяву, навичку грамотного письма; виховувати почуття патріотизму, гордості за свій народ, за свою Батьківщину.

Тип уроку: формування і закріплення знань.

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Сприйняття і закріплення навчального матеріалу

1. Технологія „Навчаючи – вчуся”

2. Гра „Відгадай”

Відгадайте загадки, запишіть відгадки. Поясніть вживання „ь” у відгадках.

У воді росте, у воді кохається, у воду впаде – злякається. (сіль)

Золотий пішов, а срібний прийшов.(Сонце і місяць)

Замотавши шарф червоний,

срібні шпори – дінь та дінь

він стоїть на охороні

своїх власних володінь. (півень)

Виконати фонетичний аналіз слова „сіль”.

Визначити кількість букв і кількість звуків у словах-відгадках

4. Гра „Хто найбільше”

Написати якнайбільше слів зі сполученням букв „ьо”, „йо”

(Час: 2 хв).

5.Словниковий диктант

Ясен, п’ять, ряд, воїн, армія, слюда, йод, мільярд, з’їзд, сьоме, вольєр, юнга, боєць.

6. Фонетичний диктант

Слова із словникового диктанту записати у фонетичній транскрипції.

7. Вибірково-розподільний диктант

І група виписує слова, в яких букви „я”, „ю”, „є” позначають два звуки, а друга група – слова, де букви „я”, „ю”, „є” позначають один звук. Якщо групи виконають завдання правильно, то з перших букв слів прочитається речення „Я люблю свою мову”.

Яблука, дихання, лаяти, ізюм, Юра, рідня, баян, невтручання, лояльність, учення, юшка, мовчання, саквояж, осердя, воїн, вольниця, олія, юрба, учителювання.

8. Творча робота

Продовжити прислів’я. Пояснити звукове значення букв „я”, „ю”, „є”.

Наша сила усяк тому рад

Праця чоловіка годує той рано пожне

Зробив діло сім’я єдина

В товаристві лад гуляй сміло

Хто рано посіє а лінь марнує

Пояснити значення одного прислів’я на вибір кожній групі.

9. Розгадати загадки

Пояснити вживання м’якого знака, та звукове значення букв „я”, „ю”, „є”.

1. Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід небесами.(Місяць)

2. Всіх годує, напуває, а про неї не кожен дбає. (земля)

3. Стоять два кілки, на кілках бочка, на бочці – кавун, а на кавуні – трава росте. (Людина)

4. Завжди у роті, а не проковтнеш. (Язик)

5.У воді росте, кохається, а кинь у воду – злякається. (Сіль)

6. Годинника не має, а час знає. (Півень)

ІV. Підсумок уроку Я вмію ..., я знаю..., я можу ...

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 78

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»