страница8/10
Дата28.08.2018
Размер2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

Мета: сформувати і закріпити поняття про вживання апострофа; розвивати і вдосконалювати мовлення, логічне мислення, творчі здібності учнів; формувати соціокультурну компетентність захоплення красою та влучністю рідного слова.

Обладнання: картки для індивідуальних завдань, опорні таблиці

Тип уроку: формування і закріплення знань

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і мети уроку

- Про що ми поведемо мову на уроці, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку

Я такий же, як знак розділовий,

і відомий шкільній дітворі.

Та в садах української мови

я пишусь не внизу, а вгорі.

Спробуй лиш написати „ім’я”,

Зразу стану потрібним і я.

Д.Білоус

ІІІ. Сприйняття і закріплення навчального матеріалу

1. Технологія „Навчаючи – вчуся”

2. Коментований диктант

Прокоментувати вживання апострофа

1. Б’ють не лежачого, а ледачого. 2. Байками солов’я не годують. 3.П’ять раз подумай, а один раз говори. 4.Птицю пізнають по пір’ю, а людину - по мові. (Усна народна творчість)

- Пояснити зміст даних прислів’їв (по 2 кожній групі).3. Розподільний диктант

Робота групами

Перша група виписує слова, в яких апостроф вживається, а друга – лише ті слова, в яких апостроф не вживається.

Слив’янка, святий, торф’яний, олов’яний, тьмяний, обряд, гострослів’я, упряж, об’єм, Мюнхен, Лук’янівка, Ічня, ім’я, в’янути, врятувати.

- З перших букв виписаних слів записати прислів’я, пояснити його значення

Слова І групиСлив’янка, Лук’янівка

торф’яний, ім’я,

олов’яний, в’янути

гострослів’я,

об’єм
Слова ІІ групи

Святий, Мюнхен

тьмяний, Ічня

обряд, врятувати.

упряж

Утворене прислів’я: „Сто голів – сто умів”5.Словниковий диктант

Записати слова, пояснити вживання апострофа. Дев’ятсот, хуторянин, духмяний, зв’язок, порядок, бур’ян, цвях, реп’ях, присвята, п’ятдесят, з’ясовано, об’їзд, дерев’яний, довір’я, рясно, від’їжджати, тьмяний, повітряIV. Підсумок уроку

Технологія „Карусель”

V. Домашнє завдання Придумати казку про Царевича Апострофа, вивчити правила

Виписати зі словника 9 слів, в яких вживається апостроф. З одним словом скласти речення. Виконати синтаксичний розбір__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 80

Тема: Подвоєння букв на позначення подовжених мяких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Мета: сформувати і закріпити поняття про подвоєння букв; розвивати мовлення, логічне мислення, творчу уяву; формувати соціокультурну компетентність: любов до рідної мови, до рідного слова.

Тип уроку: формування і закріплення знань

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Оголошення теми та мети уроку

- Чого я чекаю від уроку

ІІІ. Сприйняття і закріплення навчального матеріалу

1.Технологія „Навчаючи – вчуся”

2. Робота біля дошки

Записати речення. Пояснити подвоєння букв.

1. Ранні пташки росу п’ють, а пізні – слізки ллють. 2. Встала весна, чорну землю сонну розбудила. 3. Осіннє раннє сонце піднялося над степом.

3.Словниковий диктант

Молоддю, ніччю, піччю, життя, плаття, волосся, навчання, творіння, порося, стаття, кошеня, безладдя.

4. Робота з підручником

Виконати вправу за завданням підручника

5. Гра „Знайди мене”

За допомогою префіксів воз-, без- (І група), над-, від- (ІІ група) утворіть нові слова.

Змінний, дніпрянський, давати, земельний, захисний, з’єднати, давати.

6. Творча робота

У поданих словосполученнях дієслова замініть іменниками середнього роду, поясніть правопис.

Застерегти від помилок, читати художню літературу, вивчити напам’ять вірш, перевиконати норму, згуртувати колектив, створити умови.

7. Словникова робота

Перекласти з російської мови. Пояснити правопис.

Знания, лицо, беспорядок, бездорожье, тысячелетие, вышивание, творение.

8. Гра „Сходинки”

Заповніть таблицю-сходинки

1

з

н

а

н

н

я

2

в

і

д

д

а

л

ь


3

з

м

а

г

а

н

н

я4

з

н

а

м

е

н

н

и

к

5

б

е

з

з

а

к

о

н

н

я

6

н

а

м

и

л

ю

в

а

н

н

я


1.Накопичення наукової інформації для подальшого використання

2.Відстань між двома об’єктами

3.Зустріч для здобуття першості з якогось виду спорту.

4.Число дробу, яке показує, на скільки частин поділена одиниця.

5.Відсутність закону.

6.Покриття частин тіла милом.

9.Самодиктант

Прочитати слова з карток. Запам’ятати правопис. Записати по пам’яті.

Рілля, визнання, цуценя, мовлення, віддавна, бездоріжжя, ніччю, піччю, молоддю.

10. Гра „Відремонтуй слова”

Встав, де потрібно, пропущені букви

Букве.ний, ста.тей, востан.є, дзвін.иця, від.зеркален.я, натхнен.ий, щоден.ик, лист.ям, скатерт.ю, подвоєн.ий, священ.ий, жит.єлюб, гіл.ястий, весіл.я, щаст.ям.

ІV. Підсумок уроку

Технологія „Карусель”

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Уроки № 86

Тема. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)

Мета: формування мовної компетентності; дати поняття про лексичне значення слова, однозначні й багатозначні слова, уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати однозначні й багатозначні слова, пояснювати їх лексичне значення; удосконалювати навички практичного використання однозначних і багатозначних слів з прямим і переносним значенням у власному мовленні; виховувати увагу до слова.

Обладнання: підручник , диск з презентаціями, тлумачний словник.

Тип урок: урок засвоєння нових знань

Перебіг уроку

І. Оганізаційний момент

ІI. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів

В чарівній країні Мови

Незвичайні є міста.

Серед них – казкове місто Лексикологія.

Ми сьогодні разом з вами

Побуваймо у нім,

Де є вулиці, і площі,

І маєтки словників.ІІI. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

1) Лінгвістичне розслідування

1) Які ви знаєте розділи науки про мову? Що вони вивчають?

2) Що, на вашу думку, є спільним у словах лексикологія, лексика, лексичне значення слова?

3) На які дві групи поділяються слова за кількістю значень?

4) На які групи за характером значень поділяються слова української мови?

2) Самодиктант “Хто більше”

Пригадайте кілька прислів'їв та приказок про мову. Запишіть їх. Поясніть значення слова МОВА.

( Слово не стріла, а глибше ранить. 2. Вола в'яжуть мотузком, а людину — словом. 3. Усякому слову своє місце. 4. Слово — срібло, а мовчання — золото. 5. Слово не горобець — вилетить не спіймаєш. 6. Правдиве слово і меч здолає.)

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу.

1) Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 219-223)2) Бесіда

- Що вивчає лексикологія?

- Що таке лексичне значення слова? У яких словниках воно подається?

- Поясніть різницю між словами однозначними й багатозначними?

- Наведіть приклади однозначних та багатозначних слів.

ІV. Формування умінь, навичок учнів

1) Робота з підручником

Виконання вправи 472 (усно).Булава – старовинна зброя у вигляді палиці з кулястим потовщенням на кінці.

Милуватися - 1.Пестити один одного, виявляючи взаємне кохання, ніжність.

2. Дивитися на кого-, що-небудь, відчуваючи приємність, насолоду; любуватися. 3. Мати задоволення від певного заняттяРідна – така, що має кровний зв'язок із ким-небудь. Близький кому-небудь духом, поглядами, звичками.

Ноутбук - невеликий персональний комп'ютер із батарейним живленням, вагою 2-3 кг.

2) Розподільний диктант “Площа Лексики”

Подані сполучення слів записати у дві колонки: слова з прямим значенням, слова з переносним значенням. Три словосполучення ввести у речення, підкреслити в них граматичні основи.

Пташині крила, сумна дівчина, крила літака, сумна погода, гостре слово, гострий ніж, горів ліс, летить птах, золоте серце, слово вилетить, золоті сережки, солодкий подарунок, солодке життя, холодна зустріч, холодна вода.

3)Рухавка

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.
4) Пошукова робота “Провулок Багатозначності”

Виписати із тексту слова багатозначні.Осінній сад ще яблучка глядить,

листочок-два гойдає на гілляках.

І цілу ніч щось тихо шарудить,

і чорні вікна стигнуть в переляках.

Між стовбурами пробігає тінь...

а у світанків очі променисті. То білий кінь,

то білий-білий кінь

шукає літо у сухому листі.

Л. Костенко

- Про якого білого коня йдеться? Що означає цей образний вислів?5)Творчий диктант “Створи пейзаж”.

Доповнити речення порівняннями. Підкреслити слова, вжиті в переносному значенні.

Сонце голубило землю, як ... (мати голубить дитя). Озеро поблискує на сонці, ніби... (прозорий кришталь, радіє весняним промінчикам). У краплині роси, наче... (в гарному люстерку), красується небо. Озивається грім, ніби ... ( хтось грізно постукав у двері). У душі все помолоділо, мов ... ( вербове пагіння, яке розпускається ранньою весною).

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання.

1. Підготувати повідомлення на основі вивченого теоретичного матеіалу з теми «Лексикологія».

2. За допомогою тлумачного словника знайти три багатозначних слова, які починалися б на літери в, к, ф. Скласти з ними речення.

3. Виконати вправу 482.__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 87
Тема: Лексична помилка (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словником

Мета: формувати мовленнєву компетентність; ознайомити учнів з особливостями лексичних помилок; формувати загальнопізнавальні вміння правильно вживати слова з прямим і переносним значенням в усному та писемному мовленні, редагувати тексти з лексичними помилками; розвивати образне мислення, усне та писемне мовлення учнів; спонукати учнів до вивчення рідної мови.

Обладнання: підручник, презентація, картки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

IІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІIІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників

1) Перевірка домашнього завдання

2) Закодований диктант

Записати словосполучення, слова в прямому значенні позначте цифрою 1, а в переносному – цифрою 2. Складіть речення зі словами другої групи.Рух поїздів, золота осінь, синє море, рух за мир, море квітів, золота обручка, вовчий апетит, ластівка летить, дитина іде, вовчий слід, час летить, підняти настрій, дощ іде.

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1) Робота з таблицею “Лексичні помилки”

Суть помилки

Приклади

Уживання слова в невластивому йому значенні

Від імені колективу вручаю вам вітальну адресу

Порушення лексичної сполучуваності

На свята мама завжди виготовляє смачну їжу

Уживання в одному реченні близьких спільнокореневих слів, однакових слів (тавтологія)

Письменник створив багато цікавих творів

Дублювання змісту у двох словах

Мама написала свою автобіографію.

Вживання слова, не властивого описуваній епосі

Козаки до останньої краплі крові відбивали фашистську атаку

Уживання слів, не властивих українській літературній мові

Взяли участь у змаганнях веслярів і ветерани цього виду спорту

Уживання русизмів

На огороде росли арбузи

ІУ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, формування загальнопізнавальних і творчих умінь з теми.

1) Диктант з коментуванням

Вказати вжитi в переносному значеннi слова. В текстах якого cтилю такi слова вживаються найчастiше? Якою вони роблять мову? Вказати вiдомi вам художнi засоби.

Нiч впала зразу i проковтнула обрiй. Тiльки снiги бiлiли, i туман одягав в iнiй на нiч дерева.

В глибокiй тишi дерева снували бiле мереживо гiлок, наче збирались закинуть в глибокi води неба, де неясно тремтiли золотою лускою, мов рибки, зорi.За М.Коцюбинським

2) Робота з підручником

Виконання вправи 486, с. 225.3) Рухівка

Ми писали, ми трудились,

Наші руки вже стомились.

А щоб гарно написати,

Треба пальці розім'яти.

Руки тільки раз тряхнемо

І писати знов почнемо.

Відпочивши дружно враз,

Приступив до праці клас.
4) Вибіркова робота

Виберіть правильний варіант відповіді:Найвища ………..Карпат

Точка. крапка

Моя….…пісня

Любима, улюблена

Він любив ……..в чужі справи

Втручатися, вмішуватися

Вранці він ледве…….очі

Розплющив, відкрив

Він забув…….двері

Закрити, зачинити,

Ти забула……світло

Вимкнути, виключити

Я завітаю на……..день

Слідуючий, наступний

У мене нова……книжка

Ілюстрована, ілюстративна

У Петрика…. відповідь

Вірна, правильна

Моя мама…..краща

Сама , най


5) “Я – редактор”

Знайдіть у тексті й виправте лексичні помилки.

До його коричневого волосся і коричневих очей чудово пасував костюм, витриманий в коричневих тонах. Навіть сорочка була у нього коричневого кольору, а темно-коричнева краватка мала світло-коричневі скісні полоски. Обличчя було теж загоріле, коричневе, а волосся відбивало коричневим блиском.

Довідка. Коричневий, кофейний, шоколадний, каштановий, брунатний.6) Творче завдання.

З прикметником крутий скласти 4 речення, щоб у кожному з них це слово вживалося з іншим значенням.V. Підсумок уроку.

- Які помилки називаються лексичними?

- Що треба знати, аби їх не допустити?

- Які словники допомагають уникнути лексичних помилок?VI. Домашнє завдання.

  • Скласти і записати висловлювання про весняний ліс чи сад, використовуючи слова в переносному значенні.

  • Виконати вправу 487


Українська мова

5 клас

Урок № 90
Тема. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Мета: формувати мовну компетенцію; дати поняття про нейтральні й стилістично забарвлені слова; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за сферою її вживання, вміння визначати роль у тексті стилістично забарвлених слів, доречно використовувати їх у власному мовленні; розвивати увагу, зв'язне мовлення учнів; спонукати учнів до вивчення рідної мови.

Обладнання: підручник, картки, тлумачний словник

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІI. Оголошення теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників

1) Перевірка домашнього завдання.

2) Гра-аукціон «Я знаю, що…»

Учні по черзі називають вивчене з лексикології

3) Спостереження над мовним матеріалом

Знайдіть у реченнях слова, які вказують на ставлення автора до зображуваного (співчуття, повага, зневага, іронія тощо). Назвіть слова, вжиті в переносному значенні. Які речення ускладнені звертанням?

На тракторі дівчинонька – брови, як шнурочок... І розлігся скрізь у полі її голосочок. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... Боже, чи довго тягти? Кров висисає оте остогиджене, прокляте нишком шиття, що паненя, вередливе, зманіжене, вишвирне геть на сміття. Не щебечи, соловейку, під вікном близенько; не щебечи, малюсенький, на зорі раненько.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1) Слово вчителя

Відомо, що не кожне слово збуджує почуття, настрій чи уяву читача або слухача. Існує багато слів, з якими всі звиклися і які сприймаються без будь-яких емоцій. Але глибокий вплив на читача неможливий без певних слів, які мають емоційне забарвлення.

У літературній мові і народній творчості емоційно забарвлена лексика становить окрему групу.

Емоційно забарвлені слова — це слова, які виражають різні почуття, а також емоційні відтінки в оцінці явищ дійсності, осіб, подій.2) Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 227)3) Бесіда

- Які стилі мовлення ви знаєте?

- Які слова називаються стилістично нейтральними? Наведіть приклади.

- Які групи слів належать до стилістично забарвлених?V. Закріплення знань і вироблення вмінь

1) Робота з підручником

Виконання вправи 494.2) Пошукова робота

Прочитати тексти. Визначити, до якого стилю мовлення належить кожен із них. Свою думку обгрунтувати. Знайти загальновживану й стилістично забарвлену лексику.

Текст 1

Культура мовлення — це одна з ознак загальної культури людини. Кожному носієві тієї чи іншої мови треба любити рідну мову, формувати мовно-національну самосвідомість, учитися слухати й сприймати слово (3 підручника).Текст 2

ДОРУЧЕННЯ

Я, Приходько Ілля Олександрович, доручаю Сірому Станіславу Миколайовичу одержати у касира управління належну мені зарплату за травень 2005 р.

Доручення дійсне до 10 червня 2005 року.

І. О. Приходько

Підпис інженера В. В. Хвилі засвідчую

Начальник управління БМУ (підпис) О. О. Горобець

Текст 3


Біля яру, біля стежки

одягла верба сережки.

Головою хилитала,

потихесеньку питала: —

Де ота біленька хатка,

що гарнесенькі дівчатка?

Хай би вибігли до стежки.

Подарую їм сережки.

Л. Костенко
- . Чи може вживатись емоційно забарвлена лексика в науковому стилі?

- Чи може вживатись емоційно забарвлена лексика у діловому мовленні (заяви, доручення, автобіографії)?

- У яких стилях найбільш вживана емоційно забарвлена лексика?

3) Рухівка

Раз! Два! Всі присіли.

Потім вгору підлетіли.

Три! Чотири! Нахилились,

Із струмочка гарно вмились.

П'ять! Шість! Усі веселі.

Летимо на каруселі.

Сім! Вісім! В поїзд сіли

Ніжками затупотіли.

Дев'ять! Десять! Відпочили

І за парти дружно сіли.

4) Розподільне письмо

Серед поданих слів знайдіть нейтральні і стилістично забарвлені. Випишіть їх у дві колонки. Зі слів першої колонки скласти кілька речень.

Брехня, фальш, неправда. Сумний, мінорний, безрадісний, сумливий. Обличчя, личенько, морда, мармиза. Дід, дідусик, дідуган, дідусь. Суперечка, спір, дебати, дискусія.

5) Робота в парах

Відредагувати текст, використовуючи слова-підказки.

Бурий ведмідь – один із найбільших нинішніх кровожерів. Довжина його тіла понад 180 сантиметрів, а маса – понад 300 кілограмів. У нього кремезне, незграбне тіло, велетенська голова, коротка товста шия, широкий, підвищений лобастий відділ і невеликі круглі вуха. Лапи короткі, п'ятипалі, стопоходні, пальці з великими невтяжними пазурами. Хвіст куций, не виступає з хутра.

Слова для заміни: сучасних, хижаків, короткий, лобовий, кігтями, велика.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які слова називаються загальновживаними?

2. Які слова називаються стилістично забарвленими?

3. В яких стилях найчастіше використовуються загальновживані і стилістично забарвлені слова?

VІІ. Підсумок уроку

VІI. Домашнє завдання

* Виписати з тлумачного словника десять слів, що мають емоційне забарвлення. Кілька з них увести в речення.

Виконати вправу 495

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури
Українська мова

5 клас

Урок № 93

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»