страница9/10
Дата28.08.2018
Размер2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник

Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Мета: формувати мовленнєву компетенцію; поглибити знання учнів про групи слів за значенням; розкрити поняття синонімічні ряди; формувати вміння добирати синоніми , доцільно вживати їх у власному мовленні; удосконалювати вміння користуватися словником; збагачувати активний словник учнів, виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення; розвивати увагу, пам”ять.

Обладнання: підручник , словник, презентація

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Уже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо .

Роботу швидше починаймо.
Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі:


 • Не просто слухати, а чути.

 • Не просто дивитися, а бачити.

 • Не просто відповідати, а міркувати.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1) Перевірка домашнього завдання.

2) Метод «Мікрофон»

Лексикологія – це…

Лексичне значення слів – це…

Лексика – це...

Суть лексичної помилки полягає у ...

Лексичне значення слова можна дізнатися...3) Гра “Хто більше?”

До нейтрального слова писатити доберіть стилістично забарвлені відповідники. Як називаються слова однакові чи близькі за значенням?ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1) Коментар учителя.

Точність і виразність нашого мовлення часто залежить від того,наскільки правильно і доречно дібрано слова. Одне й те саме поняття може називатися по-різному. Синоніми – слова різні за звучання, але однакові або близькі за значенням: лелека, чорногуз, бусол, бузько. Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку, уникнути повторення однакових або співзвучних слів.2) Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 228-230)3) Ознайомлення зі словником синонімів.

ІV. Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи.

1) Робота з підручником

Виконання вправи 497.2) Пошукова робота

Спишіть. Підкресліть синоніми до слова йти.

Пригадалось, як гасали по левадах, бавлячись у запорожців. Мати схопилася з місця і, звівши руки, мов та чайка крила, зашкандибала зі сльозами радості. Біля коней вешталися якісь люди. Вони зумисне пленталися помалу по внутрішньому балкону... За дверима нудиться коридорний, човгає повз двері сюди й туди. Люди тяжко, помалу сурганяться на гору. Він попростував на своє місце.

3) Рухівка

Щось не хочеться сидіти.

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз.

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки.

Вище руки підніміть.

А тепер їх опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд.

4) Творчий диктант

Записати вірш, добираючи з дужок такі синоніми, які б забезпечили

римування рядків. Зі словами одного з синонімічних рядів скласти міні-твір.

Мрія


Як виросту — збудую (дім, будинок, хату).

На хаті колесо ( приладнаю, приб'ю, прикріплю).

А там я поселю (крилату, летючу, літаючу)

Лелечу, клекітну ( родину, сім'ю, пару).

Нехай розводиться (селиться, гніздиться)

По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях),

Нехай мені щоночі (здається, сниться, ввижається),

Що я літаю, наче (пташка, птиця, птах).5) “Я — редактор”

Прочитайте текст. Які лексичні помилки у ньому допущені? Замініть повторюване слово синонімами.

Літній день

Гаряче сонце стоїть високо над головою. Його гарячі промені щедро поливають гарячу землю. Гаряче повітря гарячими хвилями затопило все навкруги. На небі немає жодної хмаринки.

- Як змінився текст? Яку роль відіграють синоніми в мові?

6) Робота зі словником

До поданих слів доберіть синоніми за словником синонімів української мови. Складіть речення з синонімами одного ряду.

Розмова, старий, ввічливий.

V. Підсумок уроку.

Я зрозумів, що...

Вживання синонімів робить наше мовлення...

VІ. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру, використавши поданий словниковий ряд: метелиця, пороша, хуга, заметіль, віхола, війниця, завія.__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок 94

Тема. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

Мета: формувати діяльнісну компетенцію, поглибити знання учнів про групи слів за значенням; формувати вміння добирати антоніми, доцільно вживати їх у власному мовленні; удосконалювати вміння користуватися словником; збагачувати активний словник учнів, виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення; розвивати увагу, пам”ять.

Обладнання: підручник, словник антонімів, презентація

Тип уроку: урок формування вмінь, навичок учнів.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1)Робота в парах “Ти - мені, я - тобі”

Учні ставлять один одному запитання з теми “Лексикологія”2) Гра “Знайди зайве слово”

Говорить, розмовляє, регоче, базікає, мимрить, гомонить.

Дорога, шлях, путь, шосе, траса, діброва.

Славнозвісний, бундючний, відомий, видатний.

Небосхил, небозвід, крайнебо, пуща, горизонт.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Сприймання й засвоєння учнями навчального матеріалу

1) “Навчаючи учусь

Повідомлення учня про антоніми

Антоніми (гр. anti - проти та опута - ім’я) – це слова, які мають протилежне значення. Наприклад: любов - ненависть, щастя - горе, великий - малий, чорний - білий, вперед - назад, високо - низько, говорити - мовчати, радіти - сумувати та ін. Ці антоніми є різнокореневими. Значно більшу за чисельністю групу становлять однокореневі антоніми, утворені за допомогою префіксів, що надають словам протилежного значення.

Для творення однокореневих іменників-антонімів використовується здебільшого префікс не-: воля - неволя, доля - недоля, правда - неправда, щастя - нещастя.

Однокореневі прикметники-антоніми утворюються за допомогою префіксів без-, не-, проти-, а-, анти-. Наприклад:совісний - безсовісний, болісний - безболісний, добрий — недобрий, ввічливий - неввічливий, природний - проти­природний, законний - протизаконний, моральний - аморальний, нормальний - анормальний, народний - антина­родний, державний — антидержавний.

На використанні антонімів побудована така стилістична фігура, як антитеза (гр. antithesis) - зіставлення явищ, фак­тів, подій, думок та ін. з метою їх виділення. Наприклад:

1. Тінь чорна стрімко падає униз -

То білий голуб так злітає вгору (Ліна Костенко).2) Ознайомлення зі словником антонімів

V.Формування умінь, навичок учнів

1) “Я — дослідник”

Записати речення, підкреслити в них антоніми.

З чорної кішки білої не зробиш. На віку горя мало, а радощів і в ложку не збереш. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. За одного битого десять небитих дають.

- Доповніть диктант власними прислів'ями, у яких є антоніми.2) Робота з підручником

Виконання вправи 505, с. 232.3) Рухівка

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

4) “Знайди пару”

До поданих слів дібрати антоніми. Увести антонімічні пари в речення.

Початок, бідний, позичати, будувати, присипляти, любити, холод, інколи.

5) “Мовознавець”

До поданих словосполучень дібрати синоніми та антоніми.


свіжий хліб

м’який

черствий

свіжа газета

сьогоднішня

вчорашня, давня

свіжа риба

жива

морожена

свіжі огірки

зелені

солоні

свіжа сорочка

чиста

брудна

свіже обличчя

бадьоре

заморене

6) “Хвилинка творчості”

Скласти твір-мініатюру чи вірш, використовуючи антонімічні пари: радість — сум, плаче — сміється, працювати — відпочивати.VІ. Підсумок уроку. Рефлексія

Незакінчене речення”

- Я зрозумів, що...

- Необхідно звернути увагу ...VІІ. Домашнє завдання

Навести власні приклади прислів'їв і приказок, які містять антоніми.

Виконати вправу 509

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 95

Тема: Групи слів за значенням. Омоніми.

Мета: формувати мовну компетенцію; удосконалювати знання учнів про групи слів за значенням, дати поняття про омоніми, їх різновиди, формувати вміння учнів визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; розвивати увагу, творче мислення, усне та писемне мовлення учнів; виховувати мовне чуття, увагу до слова.

Обладнання: підручник, презентація

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1) Перевірка домашнього завдання

2) Лінгвістична задача

Прочитайте уважно речення. Які лексичні теми вони ілюструють? Сформулюйте питання, які б підтверджували дані приклади, дайте на них відповіді.

1. Загубилась в травах стежинка. Загубилась маленька дівчинка.

2. Хто хоче багато знати, тому треба мало спати.

3. Що вам говорити, коли нічого балакати.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів

ІV. Сприймання й засвоєння навчального матеріалу

1) Пояснення вчителя

Омоніми – слова, однакові за звучанням, але різні за значеннями: лава – вид меблів для сидіння; лава – бойовий порядок; лава – розплавлена маса, що витікає з вулкана.

Омофони – слова, що однаково звучать, але мають різне значення і написання.

Омографи – різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води – води.

Омоформи – це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: віз (іменник), віз (дієслово).

2) Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 236-238)V.Формування умінь, навичок учнів

1) Робота з підручником

Виконання вправи 520, с. 2372) Диктант з коментуванням

Вказати повнi омонiми, омофони та омографи

Менi дорога лише земля, з якої я росту. (Л.Костенко.) Тому нам i щастя нелегке на свiтi, дорога крута, а не стежка обiчна. (А.Малишко.) Старий вiтряк все молиться на сонце... Йому хлiбина тепла сниться. Сон це такий щасливий, наче сивий дим... (Н.Собелєва-Сологуб.) А Дике Поле, Дике Поле! По груди коням деревiй. А мати свiй городець поле... (Л.Костенко.) Вересню мiй, веслами весело греби, ждуть тебе на березi з кошиком гриби. (Б.Олiйник.)3) Рухівка

Трава низенька-низенька,(присідають)

Дерева високі-високі,

(стають на пальці ніг, руки піднімають угору)

Вітер дерева колише, гойдає,

(нахил тулуба вліво і вправо)

Птахи летять, відлітають,

(помахи руками, як крилами)

А діти тихенько за парти сідають.
4) Гра “Одним словом”

Уточнити значення омонімів одним словом. Наприклад, захід — іти на захід, важливий захід.

Лист — важливий лист, кленовий лист.

Літні — літні місяці, літні люди.

Мати — мати друзів, рідна мати.

Пара — пара голубів, водяна пара.

Лава — зручна лава, гаряча лава.

Роман — цікавий роман, мій друг Роман.

Ключ — журавлиний ключ, скрипічний ключ, залізний ключ.

5) “Найкмітливіший”

Він серед звірів — цар!

Нікого не лякається!

В Болгарії ж - весь час

У гаманці ховається. (Лев)
Я — в макіяжі, кресленні, живопису.

Та й до письма у мене потяг є.

Коли ж комусь вручають щось під оплески,

Вітання їм тезко мій подає. (Туш)


Ах, випускний!.. Удавсь на славу!

Йому оцінка — рівно десять!..

- Чого, чого, мені цікаво? -

Питає п'ятирічна Леся.

Брат-випускник не признається:

- Секрет омонімів! - сміється. (Бал)


- Сестричка з казки? Ну, виходь із гри!

Іди хутенько в кошик мій, будь ласка!

- О, з радістю! Бо я хороший гриб,

Але, пробач, я не сестричка з казки! (Лисички)


6) Творче завдання

Поданi слова ввести в речення так, щоб вони виступали омонiмами. У разi потреби скористатися тлумачним словником або словником омонiмiв.

Склад, лютий, коло.

Для довiдок. Частина слова; мiсце складання чогось. Хижий, кровожерний, злий; другий мiсяць року. Замкнена крива, всi точки якої однаково вiддаленi вiд центру; прийменник.

* 7) “Хвилинка творчості”

Складіть каламбур, використовуючи слова: такса, поле, світи.VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

Виписати з художньої літератури речення, що містять омоніми.

Виконати вправу 522.

_________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 97
Тема. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Мета: ознайомити учнів з поняттям етимологія, будовою етимологічного словника; формувати навички роботи з етимологічним словником; збагачувати лексикон учнів; розвивати увагу, мовлення учнів; спонукати учнів до глибшого пізнання мови.

Обладнання: підручник, презентація

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1) Перевірка домашнього завдання

2) “Вірю – не вірю”


 • Лексика – наука, що вивчає лексикологію.

 • Лексичне значення слова спільне для багатьох однозначних слів.

 • Однозначні слова можуть мати пряме і переносне значення.

 • Антоніми – слова , протилежні за значенням.

 • Слова гарний, вродливий, красивий є синонімами.

 • Слова ручка, коса, поле є антонімами.

3) Подані слова ввести у словосполучення, щоб проілюструвати значення омонімів.

Оселедець, ласка, мишка, мати.ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ІV. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1) Пояснення вчителя

Етимологія — грецьке слово, воно складається з двох частин: етимон означає “істина”, логос - “слово”, “вчення”.

Отже, етимологія — це вчення про істинне, тобто первісне значення слова. Це також розділ мовознавства, який вивчає походження слів. Про походження того чи іншого слова можна довідатися в Етимологічному словнику.

Етимологи займаються вивченням слів, щоб уточнити всі зміни, що сталися з ними. Існує безліч шляхів, якими сучасне слово прийшло в мову. Більшість слів англійської мови латинського та грецького походження. Наприклад, від латинського слова «манус» (рука) утворилося багато слів, такі як манікюр, маніпулювати. Грецьке слово «граф» (писати) дало англійській мові телеграф (відправляти послання далеко), фонограф (записувати звуки), географія (записи про Землю). Багато слів виникло за допомогою латинських і грецьких суфіксів і приставок. Анти — (проти) вживається в багатьох словах, наприклад, антисептик, антисвіт. «Астро» (зірка) дало нам слово «астронавт».

Завдяки давнім текстам, порівнянню слів зі словами з інших мов, етимологія відновлює історію слів: як вони виникли в мові, їхнє джерело та зміну їхнього значення. Етимологія — вчення про первісне значення слова, наука про походження слів, їхній історичний розвиток, спорідненість їх із іншими словами .

2) Робота з підручником

Ознайомлення зі статтею з етимологічного словника ( вправа 525, с.241).V. Закріплення вивченого і формування вмінь

1) Аудіювання

Усе про школу

Слово школа є в багатьох народів, що прийняли християнство. Прийшло це слово з давньогрецької мови. Слово схоле в ній означало “заняття у вільний час”. Оскільки мудрі греки у вільний від роботи час читали, філософствували, то воно стало означати “читання”, а пізніше - “лекція”. Як бачите, сучасне слово школа пов'язане і з читанням, і з лекціями, які вчитель читає у старших класах.

Та яка школа без уроку? Утворилось слово урок від праслов'янського urekti ( уректи) — “сказати”. Справді, під час уроку говорять і вчитель, і учні — так іде навчання. Уроком у слов'ян називали також роботу, яку треба було виконати до якогось строку (За М.Мовчун, Л.Соловець).

- Розкажіть, що ви дізналися про походження відомих вам слів.

- Доведіть, що друге значення слова урок пов'язане з першим.

- Запишіть слова, що називають “родичів” директора, теж керівників.

2) Пояснювальний диктант

Пояснити орфограми

У давнину писали на пергаменті, який був дуже дорогим матеріалом, тому писати на ньому було справою відповідальною. Щоб писати рівно й красиво, олов'яними кружками проводили на пергаменті лінії. Потім по них акуратно й рівненько писали. Пізніше з'явились олов'яні палички у дерев'яній оправі. В Італії серединки олівців робили також зі сплаву двох частин олова та однієї частини цинку. Олівці набули поширення в Європі. Тоді ж з'явилась і їхня назва.

3) Рухівка

Щось не хочеться сидіти.

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз.

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки.

Вище руки підніміть.

А тепер їх опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд.
4) Завдання-гра “ Назвіть ім'я і назву страви”

1.Сім славнозвісних подвигів здійснив цей герой давньогрецької міфології. Греки його називали .... А втім, скажіть краще, як називали його стародавні римляни? Бо саме з латинським іменем пов'язані назви кінофільму "Подвиги ..." й улюблена страва англійців. Та й ваші мами щоранку вас годують нею, щоб росли здоровими і сильними, як ....

2.Один англійський лорд, завзятий картяр, не бажаючи ні на мить відриватися від улюбленої гри, винайшов спосіб повечеряти під час гри, не забруднивши пальців: шматочки шинки чи сиру він клав між двома скибками хліба. Страву почали називати його ім'ям - ....

5) “Хвилинка творчості”

Написати твір-мініатюру про походження назви рідного села.VІ. Підсумок уроку

“Сьогодні на уроці я дізнався...”VІІ. Домашнє завдання.

Написати твір про походження свого імені чи прізвища.__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 99
Тема: Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей)

Мета: формування ключових компетентностей: мовна компетентність (оволодіння мовними нормами, засвоєння учнями системних знань про мову й формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження); поглибити знання п’ятикласників про будову слова та словозаміну; навчити розрізняти спільнокореневі слова; удосконалювати вміння добирати до слів спільнокореневі, виділяти у словах основу й закінчення, членувати основу на значущі частини; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати патріотичне почуття, усвідомлення того, що любов до Батьківщини починається з любові до рідної домівки.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів із теми

1 Бліц – опитування

 1. Визначте лексичне значення слова – хата

 2. Пригадайте, яке значення, крім лексичного, має це слово.

Установіть граматичне значення крім лексичного, має це слова – хата.

3.Доберіть синоніми до слова хата.ІІІ. Ознайомлення учнів із темою метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Лінгвістична казка

Будова слова

Серед великого океану слів є цікава країна «Будова слова». І живуть у ній чудові жителі.Серед квітучого саду стоїть знаменитий замок «Спільнокореневих слів». Слова ніколи не сваряться між собою, хоча можуть належати до різних частин мови і мати різні закінчення. Отож, вони і живуть сім'ями. А у кожній сім'ї є свій корінь. Тому слова і називаються спільнокореневими.

Кожне слово (якщо воно змінне) має право змінюватись. Такі слова мають основу і закінчення. От закінчення і змінюється. А робить воно це для того, щоб жити у дружбі з словами з інших сімей. У слові є основа. Це та частина слова, що залишається без закінчення. А в основу входять корінь, префікс, суфікс. Корінь головніша частина, бо є у кожному слові. Префікс захищає корінь і стоїть перед ним. Суфікс захищає корінь і стоїть за ним.

Ось так і живуть слова у чудовому замку «Спільнокореневих слів», розв'язують свої проблеми, вивчають розбір слів за будовою, вчаться добирати собі спільнокореневі слова.

 • (Що ви дізналися з казки про будову слів?).

2. Дослідження на основі порівняння

Діти розглядають два мікротексти

Завдання. Поясніть лексичне значення слова ошатний.

У якому тексті йдеться про той самий будинок, а в якому про різні? 1. й текст.

На околиці міста стоять нові будівлі. Колись на цьому місці стояв будиночок моєї бабусі.

2 – й текст

На околиці міста виріс новий дев’ятиповерховий будиночок. У цьому ошатному будинку мешкає моя бабуся. За будиночком розбито парк.

Питання:


 1. У якому з текстів виділені слова мають різне лексичне значення?

 2. Виділіть корінь у словах , будинок, будиночок.

 3. Яка частина слова називається коренем?

 4. Виділяють закінчення у словах будинку, будинком?

 5. Яке закінчення називається нульовим?

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

 1. Робота з підручником за параграфом 38

Усне виконання вправи 528

2. Гра «Хто швидше»

Доведіть за вправою 528, що подані слова мають нульове закінчення: син, любов, прочитав, місяць, ліс, помітив.

3. Творче списування

За вправою 529 1. Робота в групах

Моделювання нових слів

Завдання. Від поданих слів за допомогою суфіксів і префіксів утворити нові слова: виділити основу і закінчення.

Товариш, грати , горіти, брат, ткач, козак, синій, молодь, кравець, птах, село, батько, садівник, успіх, дух, боягуз.5. Рухівка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд! 1. Робота в парах в парах

 2. Доберіть і запишіть слова за схемами

(за вправою 532)

 1. Завдання творчого характеру

Напишіть твір- мініатюру «Наші обереги», вживаючи різні форми слів.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Метод «Незакінчене речення» 1. На уроці я пригадав…, навчився…, зрозумів…

Оцінки з обґрунтуванням

VІІ. Домашнє завдання: 1група - вправа 530; 2 група - виписати з підручника української літератури 10 слів, визначити їх будову.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 100
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»