Скачать 25.85 Kb.


Дата24.04.2018
Размер25.85 Kb.

Скачать 25.85 Kb.

Новите предприемачи – новите богати хора на Българияса един феномен появил се след 89Цвета Шумкова

#6090 СтУ 5гр.


Кои са новите предприемачи и

как те се възприемат в страната ни?
Новите предприемачи – новите богати хора на България са един феномен появил се след 89г. В условията на демокрация хората видяха възможност да забогатеят, къде по честен, къде по не чак толкова честен начин. Една малка част от българското общество започна да натрупва огромен капитал.
По това време това бяха тези, които са спечелили богатството си благодарение на това, че са били приближени до властта. Хората смятат, че тези богаташи са натрупали парите си не заради способностите и знанията, които притежават, а заради връзките, които имат. Това твърдение не е безпочвено. Поради безнаказаността и беззаконието в началото на прехода, беше възможно лесно да се спечелят пари и то по нечестен начин. Оттогава мнението на хората не може да се промени. В българското общество богатите хора се изравняват с престъпниците, независимо по какъв начин са спечелили богатството си. Всеки символ на богатството се счита за признак и доказателство за престъпление или наличие на връзки с властта.
Оттогава всичко това се е променило. Вече не е толкова лесно да се забогатее. Но мнението на обществото не може да се промени толкова лесно. Те смятат, че в общия случай, новите предприемачи са хора, не добре образовани, хора които преди това не са разполагали с пари. И разбира се има такива, които за жалост формират общественото мнение. Защото те държат винаги да изтъкват възможностите, което имат. Това е начин да се докажат пред обществото, да покажат, че са значими фигури, успели хора. Но тази показност често граничи с кича. И това е показност, която трябва да стане на всяка цена. В не малка част от случаите «новите предприемачи» дават последните си пари за най-новия Мерцедес. И това е поведение, което се превръща в модел на подражание. А обществото възприема това крайно отрицателно, защото хората успяват да видят само тези, които демонстрират имущественото си състояние, тези които харчат безумни суми за притежават символите на лукса. Но разбира се не може да се твърди, че всички нови предприемачи търсят такава показност. Не всички възприемат това поведение след натрупването на богатството.
Хората не осъзнават, че богатите са полезни за страната и не винаги дейността им е престъпна. Те не се приемат като данъкоплатци и като работодатели, които осигуряват много работни места. Вижда се само показното и пошлото, без да се обръща внимание на това, че не всички богати хора са натрупали по нечестен начин капитала си, защото в последните години това става все по-трудно.
Това е едно изкривяване в мисленето на пост-комунистическото общество и е един от най-сериозните проблеми за страната ни. Защото промяната, към която се стремим, трябва да започне от главите на хората, трябва да се промени начина на мислене. Не бива да се гледа със завист на богатия и да се смята, че всичко му е дадено даром. Трябва да проумеем, че в капиталистическия модел няма безплатен обяд (There is no such thing as free lunch.) За да постигне някой по-висок социален статус, той трябва да работи и да се развива. И това безспорно е полезно за икономиката на България.
В последните години все по-голяма част от богатите хора са добре образовани и способни, а парите им са спечелени с работа и предприемчивост. Голяма част от бизнесмените, които са започнали своята дейност чрез нечестни сделки и далавери, сега са превърнали своя бизнес в честен начин на работа. Натрупаният капитал обаче все още не се възприема позитивно. Вярно е, че социалният статус на новите предприемачи коренно се различава от начина на живот на обикновените българи и поради това завистта, която съществува в обществото, няма да бъде изкоренена лесно.
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Новите предприемачи – новите богати хора на Българияса един феномен появил се след 89

Скачать 25.85 Kb.