страница1/29
Дата27.01.2019
Размер3.87 Mb.

Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Top of FormОБЛАСТ: ВРАЦА ОБЩИНА: БЯЛА СЛАТИНА


ГР.БЯЛА СЛАТИНА КМЕТСТВО: БЯЛА СЛАТИНА СЕКЦИЯ 001
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ" 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", № 61
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АЙНЮР РАШКОВ ОГНЯНОВ
АЛБЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР НЕДКОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ УЗУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПОПОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ШАНДОРОВ БРАТАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ
АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ ДЕНЕВ
АНГЕЛ ПАРАШКЕВОВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА УСТРЕЛСКА
АНДРЕЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВСКИ
АНДРИЯН ВЪЛКОВ КУНОВСКИ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
АНИТА ПЛАМЕНОВА ЦЕКОВА
АНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
АНКА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
АННА БЛАЖЕВА ПАВЛОВА
АНТОАНЕТА КИРОВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН ИВАНОВ ГЕРДОВ
АСЕН АНТОНОВ КАМБЕРОВ
АСЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ
АСЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
БИАНКА ТОДОРОВА СТАНКОВА
БИСЕРКА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА
БИСТРА МАРИНОВА ЛУНГОЛОВА
БЛАГОЙ ИВАНОВ МОНОВ
БОГДАН ГЕОРГИЕВ ЛЕВАШКИ
БОГДАН ИВАНОВ ВИРОВСКИ
БОГДАН ИЛИЕВ ПЕТКОВ
БОГДАН ЛУКАНОВ ДИМИТРОВ
БОГДАНА БОГДАНОВА ВИРОВСКА
БОЖИДАР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
БОЖИДАРА БОЖИДАРОВА СТОИЛОВА
БОЙКА ПЛАМЕНОВА ДИКОВСКА
БОЙКО АНДРЕЕВ АЛЕНКОВСКИ
БОЙКО МИЛКОВ БОЖКОВ
БОНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
БОРИС ИВАНОВ ВЪЛЬОВСКИ
БОРИС ЦВЕТАНОВ ДАМЯНОВ
БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МАРИНОВ ПЕШЕВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
БОРЯНА ВЪЛКОВА МОНДАШКА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРАКОВА
БОРЯНА ДОЙНОВА ДИМИТРОВА
БОРЯНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА
БОЯН СТОИЛОВ БОЯНОВ
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ МИТЕВ
ВАЛЕНТИНА ДЕТЕЛИНОВА ИГНАТОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕРИ БОРИСОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЯ ГОРАНОВА КЪСЛЬОВСКА
ВАЛЯ ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ВАЛЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА
ВАНИНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА
ВАНЯ АНДРИЯНОВА КУНОВСКА
ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ ЛАЧКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВЪЛЕШКОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ БРАТОЕВСКИ
ВАСИЛ ХРИСТОВ НАЧЕВ
ВАСИЛКА БОЖИНОВА СТАЙКОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЛУКАНОВА
ВАЦА ИВАНОВА НЕЧЕВА
ВЕЛИЗАР ИВАНОВ БЕТУСКИ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА НЕДКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТОШКОВА
ВЕНА СТОЕВА ПЕЛОВА
ВЕНЕТА ВУШКОВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ ЙОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БЕШОВИШКИ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ВЪЛЧИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕРА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ВЕРГИНИЯ ДОБРИЛОВА ИЛИЕВА
ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ВЕСА ПЕТРОВА НЕЦОВА
ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН НЕДКОВ НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
ВЕСКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА БОЯНОВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА КАМЕНОВА
ВИОЛЕТА ГОРАНОВА ВЪЛЬОВСКА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА КЮРЧЕВА
ВИОЛЕТА КАМЕНОВА МИХАЙЛОВА
ВИОЛИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА
ВИОЛИНА ХРИСТОВА СЕМКОВА
ВЛАДИМИР СПАСОВ ПОПОВСКИ
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ АПРИЛСКИ
ВЪЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ВЪЛКО МАТОВ ВЪЛКОВ
ВЪРБА БАНЧОВА ЦОЛОВА
ВЯРА ИВАНОВА ДИКОВСКА-ПЕТКОВА
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕРАСИМОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ПАШКОВСКА
ГАЛИНА ПАВЛОВА ПРАСКОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА МАЛИНКОВА
ГАЛЯ АНДРЕЕВА ЙОЛОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА ВЪЛЧИНОВА
ГАЛЯ МАРКОВА ЦЕНОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ГАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
ГЕНА ГЕОРГИЕВА БРАТОЕВСКА
ГЕНА ПЕТРОВА ВЕЛЧОВА
ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА САНДИНСКА
ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ГЕНОВЕВА СЛАВЧОВА МИРЧЕВА
ГЕНОВЕВА ТОМОВА ПЪРВАНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ГЮКОВ СОФРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛИЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАПРИНОВ
ГЕОРГИ ИВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПРОСЕШКИ
ГЕОРГИ РАЙКОВ НЕНОВ
ГЕОРГИ СТОЮВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
ГЕРГО ЦВЕТКОВ БЕЛНИКОЛОВСКИ
ГИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ГОРИЦА БОРИСЛАВОВА ЦВЕТАНОВА
ГРЕТА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ГРОЗДАНА ИВАНОВА ПРОСЕШКА
ГЪЛЪБИН ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ
ДАНАИЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ТРИФОНОВ МАРКОВ
ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА МИКОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЯКИМОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ДАНОВА
ДАНКА ЕВТИМОВА ХРИСТОВА
ДАНО СТЕФАНОВ ЛАЛОВ
ДАНО ХРИСТОВ ДАНОВ
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА-ВЪЛЕШКОВА
ДАРЯ БОГОЕВА КЮРЧЕВА
ДАФИНА ГЕНОВА ВЪЛКОВА
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ДИКОВСКА
ДЕНКО ПЕТРОВ ФЕЗЛИЙСКИ
ДЕСИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ТОШКОВА
ДЕТЕЛИНА ДОНОВА ХРИСТОВА
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ МИТЕВ
ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА НАНЕВА
ДИАНА ВЛАДИМИРОВА ДОЧЕВА
ДИАНА КРАСИМИРОВА ЦЕНКОВА
ДИЛЯНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ДИЛЯНА СИМЕОНОВА ИВАНАКИЕВА
ДИЛЯНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
ДИМИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПАНЬОВСКА
ДИМИТРИНА ПЕТРОВА МОГИЛСКА
ДИМИТРИНА ЦВЕТАНОВА СТОЙНОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ДАНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЕНЧОВСКИ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИНОВ
ДИМИТЪР СТАНКОВ МАРЧИН
ДИМЧО ДОБРИНКОВ ГОРАНОВ
ДОБРИНКА МИЛЬОВА ГОРАНОВА
ДРАГОМИР НИКОЛОВ ДИЛКОВ
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ДОНЧОВСКИ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА БЕЛНИКОЛОВСКА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛВИС НЕЦОВ ИВАНОВ
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЧОЛАШКА
ЕЛЕНА ДИЛКОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ГЕРДОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА МОГИЛСКА-АСЕНОВА
ЕЛЕОНОРА НАЧЕВА ВЪЛЕШКОВА
ЕЛЕОНОРА ОГНЯНОВА БОГОЕВА
ЕЛЗА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
ЕЛИЗАБЕТ ЮЛИЯНОВА ЕМИЛОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА-СИМЕОНОВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА ЛЮБЕНОВА
ЕЛКА ХРИСТОВА ЗАПРИНОВА
ЕМИЛ ВЕНЕВ ЯНЧЕВ
ЕМИЛ ЦОКОВ ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКО НИКОЛОВ ПЪРВАНОВ
ИВА ГЕОРГИЕВА БРАТАНОВА
ИВАЙЛА ХРИСТОВА СПИРИДОНОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ НЕДКОВ
ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ МОНОВ
ИВАЙЛО ЛЪЧЕЗАРОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА МИЛЧЕВА ШОЛЕВА
ИВАЛИНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВСКА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
ИВАН ДИЛЧОВ ДИЛЧОВСКИ
ИВАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЕШКОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КЮРЧЕВ
ИВАН РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН САВЧЕВ КОЛИБАРСКИ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ БОТЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ НАНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЕШКОВА
ИВАНКА ЗЛАТАНОВА ДОНЧОВСКА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ТРИФОНОВА ЛИШКОВСКА
ИВЕЛИНА ГОШОВА ИВАНОВА
ИВКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ИВКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
ИВКА ЛЕОНИТОВА ГЕШОВСКА
ИВКА ЛУКАНОВА КЪСОВСКА
ИВКА МИХАЙЛОВА ВЪЛКОВА
ИВО ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
ИВО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ИГНАТ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
ИЛИАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ИЛИНА БОЯНОВА ЧАПКЪНОВА
ИЛИЯ АСЕНОВ ИВАНАКИЕВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КУНЧЕВ КАЛЕЕВСКИ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ОСТРОВСКИ
ИЛИЯ ПЕТКОВ КЪТОВ
ИЛИЯН АСЕНОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ НЕНОВСКИ
ИРЕНА ГРИГОРОВА ЖИТАРСКА
ИРЕНА МИЛАНОВА ПЕТКОВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ИРИНА ИВАНОВА ТОМОВА
ИРИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ИРИНА ОГНЯНОВА БОГОЕВА
ИРИНА СТОЯНОВА ЗАЕШКА
ЙОАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
ЙОНКА КОСТОВА КОЦИЛОВСКА
ЙОРДАН ИВАНОВ КУТКУДЕШКИ
ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЙОРДАН ЛЮДМИЛОВ ЛАЗАРОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА НЕНОВСКА
ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА НАЧЕВА ЦАНОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА ДУЛОВСКА
КАЛИНКА СТАНЕВА ВАСИЛЕВА
КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА НЕДКОВА
КАМЕЛИЯ БОЯНОВА ДЕНЧЕВА
КАМЕЛИЯ СПАСОВА ГЕЦКОВСКА
КАТЕРИНА ЛУКОВА ТРЪНКОЛОВА
КИРИЛ БЛАГОЕВ МОНОВ
КРАСИМИР ГЕРАСИМОВ ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ КАЛЕЕВСКИ
КРАСИМИР ИЛИЕВ УСТРЕЛСКИ
КРАСИМИР НЕШКОВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ АПРИЛСКИ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ШАБАНСКИ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР ЦЕНОВ ЦЕНКОВ
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
КРИСТИН ВЕСЕЛИНОВА ЖИТАРСКА
КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА ДОЧЕВА
КРУМ СТАНИМИРОВ РАЛОВСКИ
КЪНЧО СИМЕОНОВ ДУЛОВСКИ
ЛЕОНИД БОГДАНОВ ЛУКАНОВ
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ДАНОВА
ЛИЛИЯ МАРИНОВА НАЙЧЕВА
ЛИЛЯНА ВЪЛОВА НИНОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДИЛКОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ШОЛЕВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ТРИФОНОВА ЦВЕТКОВА
ЛУКАН ДИМИТРОВ МАРИНСКИ
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБА ГЕНАДИЕВА БРАТОЕВСКА
ЛЮБЕН ГОРАНОВ ГОРАНОВ
ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ЯКИМОВ
ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА ФУТАКИЕВА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР НЕНКОВ ЛАТЕВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
МАКСИМ ПИСКОВ БОРИСОВ
МАЛЕНКА КРЪСТЕВА ЛАЛОВА
МАЛИНА ВАСИЛОВА НИКОЛОВА
МАЛИНА ЕМИЛОВА ЯНЧЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА МАРИНСКА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ДАВИДОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТОНОВСКА
МАРГАРИТА ЙОТОВА ГАТОВСКА
МАРГАРИТА ЦОКОВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА ЯНКОВА КОМИТСКА
МАРИАН НИКОЛАЕВ КИРОВ
МАРИЕЛА ИВАНОВА АСЕНОВА
МАРИЕЛА МИРОЛЮБОВА ЕФТИМОВА
МАРИЕЛА НЕЦОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
МАРИН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
МАРИН ВЪЛЧИНОВ КРЪСТЕВ
МАРИН ИВАНОВ ВЪЛЕШКОВ
МАРИН НАЙЧЕВ ЙОЛОВ
МАРИН ХРИСТОВ ГЕЦКОВСКИ
МАРИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
МАРИНА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА
МАРИНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИНЕЛА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА
МАРИО ЮЛИЯНОВ ЕМИЛОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛЕЕВСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА КУМАНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА КЪСОВСКА
МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА СТАНКОВА
МАРИЯ ФРАНЦОВА КОСТОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА НИНОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МОНДАШКА
МАРТИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН ПАВЛИНОВ РОНКОВ
МАЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
МАЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
МАЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
МАЯ ЯНКОВА ГАНОВА
МЕТОДИ СТОЯНОВ МАРИНОВ
МИГЛЕНА ДРАГОМИРОВА ДИЛКОВА
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА ХИТОВА
МИЛАН ПЕТКОВ НЕШЕВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИЛОВ
МИЛЕН МИЛКОВ МАРИНОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА СЪЙНОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА СОФРАНОВА
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ
МИЛЧО ПЕТРОВ ШОЛЕВ
МИЛЧО ЦВЕТКОВ ВЕЛЧЕВ
МИМИ БОГДАНОВА РАНГЕЛОВА
МИНА ШИНЕВА ВЪЛКОВА
МИНКА ХРИСТОВА НИНОВА
МИРОЛЮБ МИТКОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ЦВЕТАНОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ
МИРОСЛАВ ТОШКОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ХРИСТОВ КЪНЧЕВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАКАВЕЕВ
МИТКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
МИТКО МИРОЛЮБОВ МИТКОВ
МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
МЛАДЕН СТЕФАНОВ СПИРИДОНОВ
МОМЧИЛ ИЛИЕВ ОСТРОВСКИ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА БОТЕВА
НАДКА ПЕНЧЕВА КРЪСТЕВА
НАДКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
НАДКА ПЕТРОВА ЯНЧЕВА
НАДКА ЦОЛОВА ВОЙЧЕВА
НАДЯ ВЛАДИМИРОВА СОФРАНОВА
НАДЯ ЙОЗОВА НЕНОВСКА
НАЙДЕН НЕДКОВ НАЙДЕНОВ
НАСЬО ИВАНОВ НАЧОВ
НАТАЛИЯ ИВАНОВА БОТЕВА-ЙОЦОВА
НАЧО ИВАНОВ НАЧЕВ
НЕВЕНКО ПЕТКОВ ЦАНКОВ
НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА САРАБЕЕВА
НЕДКО НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
НЕДЯЛКА МАРКОВА ЖИВКОВА
НЕЖДЕТ НЕДЖАТ МАКАК
НЕЛИ ЕМИЛОВА КОЛЕВА
НЕЛИ ИЛИЕВА МИЛЕВА
НЕЛИ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЦО ИВАНОВ НЕЦОВ
НЕШО АСЕНОВ МИРАНОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ КЮРЧЕВ
НИКОЛА СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ МИРЧЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НЕДКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КИРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ ВЕЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЙОЗОВ КАЛАПИШ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ЛАТЕВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ РАШКОВ КУНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НАЧЕВ
НИКОЛИНА ВЪРБАНОВА ЦАНКОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВСКА
НИКОЛИНА ИВАНОВА РАЧЕВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА СТОЙЧОВСКА
НИКОЛИНА НЕЦОВА ИЛИЕВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА ЦЕНОВА
НИКОЛИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
НИНА ИСКРЕНОВА АНДРЕЕВА
НИНА ПЕТРОВА ВЪЛЕШКОВА
НИНА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
НОНКА МИХАЙЛОВА ЛЮБЕНОВА
ОГНЯН АНТОНОВ ГЕРДОВ
ОГНЯН БОГОЕВ КУМАНОВ
ОГНЯНА ГЕНОВА МИТЕВА
ПАВЛИН ТОДОРОВ ЯНЧЕВ
ПАВЛИНА СЛАВОВА МАНОЛОВА
ПЕЛАГИЯ НИКОЛАЕВА ЯРИЧКОВА
ПЕЛАГИЯ НИНОВА ПАВЛОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА РАЛОВСКА
ПЕНКА ИВАНОВА ФЕЗЛИЙСКА
ПЕНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА КОЦОВА КЬОСОВА
ПЕНКА МИЛКОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПАНЧОВА ЛАТЕВА
ПЕНКА ПЕТРОВА НАНЬОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА МИРЧАШКА
ПЕТКО ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ВЪЧКОВСКИ
ПЕТКО НЕШЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ВЪЛКОВА ЛУКАНОВА
ПЕТРА ЗАРКОВА ДЕНЧОВСКА
ПЕТРА ПЕТРОВА БРАТАНОВА
ПЕТРИНА БОРИСОВА ГЕРГОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ТРЪНКОЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПРОСЕШКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВСКИ
ПЕТЪР ИВАНОВ КЮРЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ВЪЛЕШКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ КЮРЧЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ КЮРЧЕВ
ПЕТЪР РАФАИЛОВ ВЕЛЧЕВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛЧИНОВ
ПЕТЬО АНДРЕЕВ ДАНОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА БРАТАНОВА
ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА МАРЧИНА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА МИРЧЕВА
ПЕТЯ ПЕТЕВА АНДРЕЕВА
ПЕТЯ РОСЕНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЛУКАНОВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ПЕШКА СПАСОВА ПЕНЧЕВА
ПЛАМЕН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ДИКОВСКИ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ТОДОРАКОВ
ПЛАМЕН КРЪСТИНОВ СТЕФАНОВ
ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ШОЛЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ЦЕКОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЛАТЕВА
ПОЛИНА НИКОЛАЕВА РАЙКОВА
ПОЛИНА ПЕТРОВА ДАНОВСКА
ПОЛИНА ТОШКОВА МАРИНОВА
ПОЛЯ ПЕТРОВА ПЪРВАНОВСКА
ПОЛЯ ПЛАМЕНОВА НЕНОВСКА
ПЪРВОЛЕТА СТЕФАНОВА КУНОВСКА
РАДКА ЦОЛОВА ПЕТРОВА
РАДОСВЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БРАТАНОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ СТОЯНОВ МИТКОВ
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВА ДЕНКОВА УЗУНОВА
РАДОСЛАВА ЕВГЕНИЕВА СТЕФАНОВА
РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА ДИЛКОВСКА
РАЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
РЕНИ ЛАЗАРИНОВА МАНОВСКА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ СОФРАНОВ
РОСИЦА ВЪЛОВА КОЛИБАРСКА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ВОЙВОДОВА
РОСИЦА ИВАНОВА СЪЙНОВА
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ЦВЕТАНОВА
РОСИЦА ЦОЛОВА ЯНЧЕВА
РУМЕН БОЧЕВ МАРИНОВ
РУМЕН ЙОНЧЕВ ЙОРДАНОВ
РУМЯНА КУНЧЕВА МАРЧИНА
РУМЯНА НЕДКОВА БОЯНОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
САШКА КИНЕВА ГОРНИШКА
СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕНКОВА
СВЕТЛИН ДАНОВ СТЕФАНОВ
СВЕТЛИН НИКОЛОВ МАЛИНКОВ
СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ СТОИЛОВ
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ БЯНКОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ НЕШЕВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СЛАВЧЕВ
СВИЛЕНА МАРИНОВА БЕШОВИШКА
СЕРГЕЙ ИВАНОВ СЪЙНОВ
СИЙКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
СИЛВАНА ВЛАДИМИРОВА ДОЧЕВА
СИЛВИЯ ДАНЧЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА-ПЪРВАНОВСКА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ЦЕНКОВА
СИЛВИЯ СТОЯНОВА СТОЙЧОВСКА
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОНКА СЪБКОВА ПЕШЕВА
СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ
СЛАВИ СТОЯНОВ РАЙКОВ
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СНЕЖАНА ЙОЗОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНА ПАНТАЛЕЕВА ШАВЛЬОВА
СНЕЖИНКА ИЛИЯНОВА НИКОЛОВА
СНЕЖИНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
СОНЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
СОНЯ ЦВЕТАНОВА ГАНЧЕВА-МЛАДЕНОВА
СТАНИМИР ДИМИТРОВ МАРЧИН
СТАНИСЛАВ АНДРИЯНОВ КУНОВСКИ
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
СТАНКА ЗЛАТЮВА ВЪЛКАНОВА
СТАНКА РАЙНОВА БЕНОВСКА
СТЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЯНЧЕВА
СТЕЛА ГЕНОВА НЕНЧЕВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА
СТЕЛА ПЛАМЕНОВА СТАНКОВА
СТЕФАН ИВАНОВ КЪСОВСКИ
СТЕФАН НАЧЕВ ГЕРГОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ИГНАТОВА БОТЕВА
СТЕФКА МЛАДЕНОВА ГОРНИШКА
СТЕФКА ЦВЕТКОВА СЕМОВСКА
СТЕФКА ЦОЛОВА МИКОВА
СТИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ БРАТОЕВСКИ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ
СТОЯН МИТКОВ ЗАЕШКИ
СЪЗЛИЙКА МЛАДЕНОВА ВИРОВСКА
ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ДИЛОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
ТАТЯНА КИРИЛОВА МОНОВА
ТАТЯНА КОЦОВА НИНОВА
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА СТЕФАНОВА КЮРЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА КОСТАДИНОВА ЖИТАРСКА
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА ДОНЬОВСКА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ТИНКА ВУТОВА НАЧЕВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР НЕВЕНКОВ ПЕТКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕРГОВА
ТОДОРКА ТРИФОНОВА ЛАЛОВА
ТОШКО МАРИНОВ ДОНЬОВСКИ
ФАНИ РАДЕВА БОРИСОВА
ФАТМЕ АЛИ МАКАК
ХИЛДА ВАСИЛЕВА НАЧЕВА
ХРИСТИНА ВЪЛЧЕВА ЦЕКОВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ЦВЕТОЗАРОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА КЪНОВА КУТКУДЕШКА
ХРИСТИЯН РАДОСЛАВОВ АРГИРОВ
ХРИСТИЯН ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ГЕНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ НИНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИГНАТОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ БРАТОЕВСКИ
ХРИСТО ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ХРИСТО СВЕТЛИНОВ МАЛИНКОВ
ХРИСТО СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ТОМОВ ЦЕНОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТОФОР ЦАНКОВ ПЪРВАНОВСКИ
ХРИСТЯН ТОДОРОВ ЯНЧЕВ
ЦАНКО НЕНКОВ ЦОКОВ
ЦВЕТА ИВАНЧОВА ЯРЧОВСКА
ЦВЕТАН ВЪЛЧОВ ХИТОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ МОНДАШКИ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ МЛАДЕНОВ
ЦВЕТАН МАКАВЕЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН СТЕЛИЯНОВ СТАНКОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ГАТОВСКИ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ШАБАНСКИ
ЦВЕТАНА ГАНЧЕВА ГЕЦКОВСКА
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ДИЛЧОВСКА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕМАНСКА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА БЯНКОВА
ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА ТАНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ЛИЛОВА
ЦВЕТЕЛИН МАРГАРИТОВ МАРИНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ЙОНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ЦЕНОВА-ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦАНКОВА ПЪРВАНОВСКА
ЦВЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАПРИНОВА
ЦВЕТИНА ЮРИЕВА МАРКОВА
ЦВЕТКО ГЕРГОВ БЕЛНИКОЛОВСКИ
ЦВЕТКО ИЛИЕВ ПАШКОВСКИ
ЦВЕТОЗАР ИВАНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТОМИР ДРАГОМИРОВ ДИЛКОВ
ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ ЯНЧЕВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ КОЦЕВ
ЦЕЗАР НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЦЕЦА ВЪЛЧИНОВА ОСТРОВСКА
ЦОКО ПЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ЦОНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ШАНДОР ШАНДОРОВ БРАТАНОВ
ШЕЙНУР АЛИ МАКАК
ШЕРИФЕ АСАНОВА АСАНОВА
ШИБИЛ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
ЮЛИ ЦВЕТАНОВ СЪЙНОВ
ЮЛИЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЙСКА
ЮЛИЯН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ
ЮРИ МАРКОВ МАРКОВСКИ
ЯНА ПЕТКОВА НЕШЕВА
ЯНИНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
ЯНИЦА РУМЕНОВА КОЦОВА
ЯНКО ИВАНОВ ВЪЛЕШКОВ
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР: ............
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ: ВРАЦА ОБЩИНА: БЯЛА СЛАТИНА
ГР.БЯЛА СЛАТИНА КМЕТСТВО: БЯЛА СЛАТИНА СЕКЦИЯ 002
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ" 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", № 61
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АГНЕС ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
АДЕЛИНА ХАДЖИЕВА РАДЕВА-ЙОНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ВЕЛКОВ
АНА ЙОЗОВА НИКОЛОВА
АНА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
АНАТОЛИ КРУМОВ МЕТОДИЕВ
АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
АНАТОЛИ ХРИСТОВ КАЛЕНСКИ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЛАЛОВСКИ
АНГЕЛИНА ГОРАНОВА ПЕТРОВА
АНДРЕЙ ТОДОРОВ ЖИТАРСКИ
АНДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
АНЕТА АНДРИЯНОВА КЪНЧЕВА
АННА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА
АНТОН БОНОВ КАЛАПИШ
АНТОН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
АСАН ДАУД АЛИ
БИЛЯНА ТРАЯНОВА ИВАНОВА
БЛАЖКА СЛАВКОВА КУНОВА
БОГДАНА НЕДЯЛКОВА ДОНЬОВА
БОГОМИЛ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ СПАСКОВ
БОНО АНТОНОВ КАЛАПИШ
БОРИНКА ВАСКОВА ТОНОВА
БОРИС НАЧЕВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАЛКАНОВ
БОРИСЛАВ ГОРАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ МАРИНОВ КИСКИМСКИ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
БОЯНКА ЗДРАВКОВА КОЦЕВА
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ГЕРГОВ
ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ ВЪРБАНОВ
ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА КЮРЧЕВА
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕРИЯ АСЕНОВА ГЕШЕВА
ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВАНЬО ЙОНЧЕВ КОСТОВ
ВАСИЛ ГРИГОРОВ СТЕФАНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ ЙОТОВ ИЛИЙЧЕВ
ВАСИЛ МАРГАРИТОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ВАЦА ГЕРГОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕНОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ВЕНЕТА КОСТОВА ХИНОВА
ВЕНКА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ЛИЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ СПАСКОВ ВЪЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ВАСИЛЕВА ШУМКОВА
ВЕРА ГЕНЧЕВА МАНОВА
ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВСКА
ВЕРКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ВЕСА ЦАКОВА ЛУКАНОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ГЛАВЧОВСКА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВОЙЧЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИРЧОВСКИ
ВЕСЕЛИН ЙОТОВ ТОШЕВ
ВЕСЕЛИН ТАКОВ КЪНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАСКАЛОВА
ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА ЛУКАНОВА СТЕФАНОВА-ЦОНЕВА
ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
ВЕСКА НАЧЕВА ЖИТАРСКА
ВЕТРИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ ДИМОВА УСТРЕЛСКА
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ МАРКОВА ПЕТКОВСКА
ВИОЛЕТА НИНЧЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА СЛАВОВА
ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ВЪТКОВСКА
ВЛАДИМИР ИВОВ НЕЦОВ
ВЛАДИМИР КАРЛОС МОНТЕХО
ВЛАДИМИР НИНОВ ПАШОВ
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ АТАНАСОВ
ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
ВЪЛКАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ВЪЛКАНА ПЕТРОВА МИРЧЕВА
ВЪЛЧО АНГЕЛОВ ПЕТКОВСКИ
ГАБРИЕЛА ЛЮДМИЛОВА ТОДОРОВА
ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001