страница17/29
Дата27.01.2019
Размер3.87 Mb.

Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
ДИМИТЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ КИРОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ ЦАНКОВ СТЕФАНОВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА НЕНОВА
ЕМИЛ ТОДОРОВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ТОШКОВ ВЪТОВ
ИВАН АНАТОЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ НЕДКОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН МИТКОВ ГЕНОВ
ИВАН НЕНОВ ИВАНЧОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНЧОВ
ИВАН СТОЯНОВ ТУЖОВ
ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА НЕДЕЛКОВА ХИТОВА
ИВАНКА СТОЕВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНЧО ДИМИТРОВ ФИЛЮВ
ИВЕЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
ИЛИЯН ГОРАНОВ КИРОВ
ИЛКА ИВАНОВА КОНОВА
ИЛОНКА ДИМИТРОВА ВЪТОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
КАТА ВУТОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЕРИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
КОЛО ИВАНОВ КОЛОВ
ЛАЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛАЛА СТОЯНОВА НЕДКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ВУТОВА
ЛИЛЯНА ТРИФОНОВА ЛАЧКОВА
ЛИНКА МАРИНОВА АТАНАСОВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТОВА
МАРГАРИТА НАЧЕВА ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА КОЛЬОВСКА
МАРИНКА ВЪРБАНОВА ВЪЛЧОВА
МАРИЯ ВЪЛЧОВА ПЕЮВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ГОРАНОВА
МАРИЯ ЦОЛОВА СИМЕОНОВА
МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
МИЛКА СТЕФАНОВА ПЕЛОВА
МИЛКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
МИТКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
МИЦА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА БОЖКОВА ДОЦОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОЛЮВСКА
НАДКА ВАСИЛЕВА СТАМЕНОВА
НАЙДЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
НАЙДЕН НЕДКОВ ВЪЛКОВ
НАЙДЕН НЕДКОВ НАЙДЕНОВ
НЕДА ИВАНОВА ГЕЛЕВА
НЕДКО ВЕСЕЛИНОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ КОЛОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ ЦЕКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕДКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
НИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИН КИРОВ ПЕТРОВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА ГРУДЕВА
ПЕНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧОВА
ПЕНА ПЕЛОВА ИВАНОВА
ПЕТКО ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛАЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТОЕВ ПЕЛОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ГАНОВА ИЛИЕВА
ПЕТРА ЛАЛОВА СТЕФАНОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОНОВ КОНОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ СТОЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ МОНОВ
ПЕШКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ТОНЧЕВ
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ЙОШЕВА ХРИСТОВА
РУСИ ГЕОРГИЕВ ГРУДЕВ
СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРИНОВА ПЕТКОВА
СОНЯ ЦАНКОВА СТЕФАНОВА
СОФКА ТИХОМИРОВА ЕМИЛОВА
СТЕФАН ЛАЛОВ ПЕТКОВ
СТЕФАН НЕДКОВ ВЪЛЧЕВ
СТОЮ ПЕЛОВ ВЪТОВ
СТОЯН НЕДКОВ МИТОВ
СТОЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
СТОЯНКА МЕНЧЕВА АНГЕЛОВА
ТЕМЕНУЖКА БОРКОВА ТРИФОНОВА
ТОДОР ВЪРБАНОВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ХРИСТОВ КОСТОВ
ТОДОРА ВУТОВА НЕДКОВА
ТОДОРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТОНКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
ТОШКО ВЪТОВ ТОДОРОВ
ХРИСТИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ СТАМЕНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН НАНКОВ ТОМОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЦАНОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА КОСТОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАМЕЛСКА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ЦВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЦОНА КОЛОВА СТАМЕНОВА
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР: ............
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ: ВРАЦА ОБЩИНА: БЯЛА СЛАТИНА
С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН КМЕТСТВО: БЪРДАРСКИ ГЕРАН СЕКЦИЯ 021
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО - 1-ВИ ЕТАЖ
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АГАТА СТАНЧЕВА БРАТАНОВА
АДЕЛИНА СТОЯНОВА КАРАДЖОВА
АЛБЕНА МАРИНОВА КУНЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЖИВКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ КУКОВ
АНА АНГЕЛОВА БЪБЛЕВА
АНА АНДРЕЕВА ТОПЧЕВА
АНА БОНОВА КЮРЧЕВА
АНА ВЕНЦОВА ТОПЧЕВА
АНА ГЮКОВА ГЕРДОВА
АНА МИХАЙЛОВА ВЕЛЧЕВА
АНА НИКОЛОВА ТОПЧЕВА
АНА ПАВЛОВА ГЛАСНОВА
АНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА
АНА РАШКОВА ПЕТКОВА
АНА ТИХОМИРОВА МОЙЗИС
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ НЕЧЕВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ ТРЕНЕВ ГЕРОВ
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ ИВАНОВА КЮРЧЕВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ТАНЕВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ТОПЧЕВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА ДАНКОВА ГОРАНОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ТОШКОВА
АНИ ДИМИТРОВА РАДКОВА
АНИ СТЕФАНОВА МАРКОВА
АНКА ВЕНЦОВА КАЛАПИШ
АНКА ГЮРОВА КУКОВА
АНКА ГЮРОВА ТАНЕВА
АНКА ПАВЛОВА ДЕЧЕВА
АНКА ПЕТРОВА МОЙЗИС
АННА АНДРЕЕВА МОТЕВА
АННА БАРТОЛОВА РОНКОВА
АННА ИВАНОВА РАДУЛОВА
АННА НИКОЛОВА ЧУКАНОВА
АННА СТЕФАНОВА БУДУРОВА
АНТОАНЕТА ВЕНКОВА ПЕНЧЕВА
АНТОАНЕТА ПАВЛОВА ПЕТКОВА
АНТОН АНТОНОВ РАДКОВ
АНТОН ГОШОВ ПЕТРОВ
АНТОН ГЮКОВ КАЛАПИШ
АНТОН ИВАНОВ ГЕРДОВ
АНТОН ИВАНОВ КЪРЧЕВ
АНТОН ИВАНОВ ПЕЕВ
АНТОН ЙОЗОВ КАЛАПИШ
АНТОН ПЕТРОВ НЕДЕВ
АНТОН ПЕТРОВ ТАНЕВ
АНТОН СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
АНТОН СТОЯНОВ БРАТАНОВ
АНТОН СТОЯНОВ ЧУКАНОВ
АНТОНИЯ ИВАНОВА КАЛЧЕВА
АНТОНИЯ ЛЮБОМИРОВА НЕДКОВА
АНТОНИЯ ЛЮБОМИРОВА РОНКОВА
АСЕН ЯКОВ ГЕНОВ
БАРТОЛ ПАВЛОВ МИЧЕВ
БИЛЯНА МИЛЧОВА ПЕНКОВА
БЛАГОЙКА КРЪСТЕВА ТОШКОВА
БОЙЧО ЕВСТРАТИЕВ СИМЕОНОВ
БОНО ИЛИЕВ МОНОВ
БОНО МАРКОВ БАРТОЛОВ
БОНО НИКОЛОВ ПЕНКОВ
БОНО СТОЯНОВ БОНОВ
БОРИС ЯНЕВ АНАСТАСОВ
БОРИСКА ИЛИЕВА ГЪРГОЛОВА
БОРИСЛАВ ГЕНАДИЕВ БАРТОЛОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ МИЧЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
БРАНКО АНТОНОВ МИРЧЕВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА БАНЧЕВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ МАРИНОВ
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ УЗУНОВ
ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
ВАЛЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЧИНА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ ЦАНКОВА СЛАВОВА
ВАСИЛКА ДАНОВА ГАНДЖИНСКА
ВЕНЕТА АНТОНОВА ЧУКАНОВА
ВЕНЕТА РОКОВА НЕДЕВА
ВЕНЕТА ЦЕКОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНЕТКА НАЙЧЕВА КЪРЧЕВА
ВЕРОНИКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕРОНИКА РАШКОВА ДОКОВА
ВЕСЕЛИН ГЮКОВ МИРЧЕВ
ВЕСЕЛИН МИЛЧЕВ БОСИЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КУНОВА ЧУКАНОВА
ВЕСЕЛИНА ЛАЗАРОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА НЕДКОВА
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА РАЧЕВА
ВИЛХЕЛМ ВИЛХЕЛМОВ МИЧЕВ
ВИЛХЕМ ПЕТРОВ МИЧЕВ
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПЕНКОВА
ВИОЛЕТА ФРАНЦОВА АЛЕКСИЕВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА
ВИОЛЕТА ЦОЛОВА РАДКОВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА УЗУНОВА
ГАЛИНА ДОНКОВА МАРИНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА МАНЕВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЧУКАНОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
ГЕНА МИТКОВА КАЛАПИШ
ГЕНА МИХОВА ФРАНЦОВА
ГЕНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА
ГЕНАДИ БОНОВ БАРТОЛОВ
ГЕНАДИ КАЛИНОВ МИТКОВ
ГЕНАДИ МИТКОВ ЧУКАНОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ МИРЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛЧОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ РАЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЛЕСОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ БОБОЙЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СЛАВОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ КАЛАПИШ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЮРЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ГИНКА ГЮКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГОШКО ПЕТРОВ БЪБЛЕВ
ГОШО ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
ГОШО ПЕТРОВ КЪРЧЕВ
ГРИША ИВАНОВ ГОРАНОВ
ГУНА ВЕНЦОВА ТОДОРОВА
ГУНА МАТЕЕВА КОЛЕВА
ГУНА СЕВАСТИЯНОВА ЖИВКОВА
ГЮКА ВЕНЦОВ МИРЧЕВ
ГЮКА ГЮКОВ ЖИГАЛОВ
ГЮКА ИВАНОВ ПЕНКОВ
ГЮКА ПЕТРОВ РАДКОВ
ГЮКА РАШКОВ СОФРАНОВ
ГЮРА НИКОЛОВ РАЧЕВ
ГЮРО ГЮРОВ БЪБЛЕВ
ДАМЯН БОНОВ МОНОВ
ДАМЯНКА ГЕОРГИЕВА БОДУРОВА
ДАНАИЛ СЛАВЕВ ДРУМЕВ
ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ РОМАНСКИ
ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ПЕНКОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА МИЛЧЕВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА КЪРЧЕВА
ДАНКО АНТОНОВ АВГУСТИНОВ
ДАРИНА НАЧЕВА МОНОВА
ДЕМИР СИЕВ ДЕМИРЕВ
ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ЛАЗАРОВА
ДЕСИСЛАВ КРАЛЬОВ ЦВЕТАНОВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА РАДУКОВА
ДЖЕСИКА АЛЕКСАНДРОВ
ДЖУРДЖА СТОЯНОВА СТОЙКОВА
ДИАНА СИМЕОНОВА СОФРАНОВА
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ДЕЛЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТУТУРИЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОШКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ УЗУНОВ
ДОБРИНКА ДАМЯНОВА БАНЧЕВА
ДОБРИНКА ТОДОРОВА ШОПСКА
ДОКА ЙОЗОВА ВЕРИЗОВА
ДОРА ПЕТКОВА НЕДЕВА
ДРАГОМИР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ
ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ ВЕЛЧЕВ
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА КЕЛЧЕВА
ЕВЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА МИЧЕВА
ЕКАТЕРИНА МАРКОВА ПЕЕВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА РОНКОВА
ЕКАТЕРИНА РОКОВА ЖИВКОВА-СЪБЛИОВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА КЮРЧЕВА
ЕЛЕНА ДАНКОВА ГЪРГОЛОВА
ЕЛЕНА ЕДОАРДОВА ВЕЛЧ-ДОНАТИ
ЕЛЕНА ЕТКОВА ВАСИЛЧИНА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ТАЧЕВА
ЕЛЕОНОРА ГЮРОВА ТОПЧЕВА
ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИЦА ПАВЛИНОВА СОФРАНОВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЮКОВ
ЕМИЛ МАТЕЕВ ЛАЗАРОВ
ЕМИЛ ФРАНЦОВ УЗУНОВ
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕСТЕР АЛБЕНОВА КУНЧЕВА
ЖИВКА ТОДОРОВА ВАСИЛЧИНА
ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
ЗДРАВКО ПАРАШКЕВОВ МАРИНОВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ЗДРАВКО ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
ЗДРАВКО СТЕФАНОВ СЛАВОВ
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ДОКОВА
ИВАЙЛО ДАМЯНОВ МОНОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕРДОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ГЕРДОВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ РАЧЕВ
ИВАН АДАМОВ НЕДЕЛЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДОНЧЕВ
ИВАН АЛЕКСИЕВ ДОНЧЕВ
ИВАН АНТОНОВ КАЛЧЕВ
ИВАН АНТОНОВ ПЕЕВ
ИВАН АНТОНОВ ЧУКАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ТОДОРОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪРЧЕВ
ИВАН ГЮКОВ МАНЕВ
ИВАН ГЮРОВ ПЪРВАНОВ
ИВАН ГЮРОВ РАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТУТУРИЛОВ
ИВАН ЕВСТРАТИЕВ СИМЕОНОВ
ИВАН ИВАНОВ ГЕРДОВ
ИВАН ЙОЗОВ ГЪРГОЛОВ
ИВАН ЙОЗОВ РАДУКОВ
ИВАН ЙОЗОВ ТОПЧЕВ
ИВАН ЙОСИФОВ ФИЛИПОВ
ИВАН КАРОЛОВ СОФРАНОВ
ИВАН МИЛЧЕВ ГОРАНОВ
ИВАН МИТОВ СПАСОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЖИВКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПЕЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ИВАН НИКОЛОВ РАЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ЧУКАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЧУКАНОВ
ИВАН ПАВЛОВ ПАЛЧЕВ
ИВАН ПАВЛОВ ТАНЕВ
ИВАН ПАВЛОВ ЧУКАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ АНТОНОВ
ИВАН ПЕТРОВ БАНЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ БОБОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ТАНЕВ
ИВАН РАШКОВ ЙОЗОВ
ИВАН РАШКОВ ТОШКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЧИН
ИВАН СТОЯНОВ КАРАДЖОВ
ИВАН ТОДОРОВ ГЕНОВ
ИВАН ЦЕЦОВ ГЕРГОВ
ИВАНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА БЪБЛЕВА
ИВАНКА МИЛАНОВА ТОШКОВА
ИВАНКА МИТКОВА КАЛЧЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ГЛАСНОВА
ИВАНЧО МАРКОВ ФРАНЕВ
ИВАНЧО МИТЕВ СТАМОВ
ИВАНЧО ПЕТРОВ ЖИВКОВ
ИВКА СТЕФАНОВА РОНКОВА
ИВКА ТРИФОНОВА БОБОЙЧЕВА
ИЛИАНА ЛЮБЕНОВА ТОШКОВА
ИЛИЯ ГЮРОВ ДРАГОДАНОВ
ИЛИЯ МИРОСЛАВОВ КУКОВ
ИЛИЯ ПАВЛОВ КАЛАПИШ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОПЧЕВ
ИЛИЯНА МАРИНОВА БАНЧЕВА
ИЛОНКА НИКОЛОВА РАЧЕВА
ИРЕНА ГОШЕВА ПЕТРОВА
ИРИНА МИЛЧЕВА БОСИЛКОВА
ЙОАНА ЦВЕТАНОВА УЗУНОВА
ЙОВКА ИВАНОВА ШЕКОВА
ЙОЗО АНТОНОВ КАЛАПИШ
ЙОЗО НИКОЛОВ БУДУРОВ
ЙОНИСЛАВ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
ЙОСИФ ИВАНОВ РАДУКОВ
ЙОХАН ЙОХАНОВ ЕНГЛЕР
КАЛИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ВЕЛЧЕВА
КАРОЛ НИКОЛОВ ТОПЧЕВ
КАТЕРИНА АНТОНОВА ГУМИЛЯШКА
КАТЕРИНА БЛАЖОВА ТЕЛБИС
КАТЕРИНА ВЕНЦОВА ВЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ГЮКОВА ФИЛИПОВА
КАТЕРИНА ГЮРОВА ПЪРВАНОВА
КАТЕРИНА ГЮРОВА РАДУКОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА СОФРАНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ТОШКОВА
КАТЕРИНА МАТЕЕВА ЖИГАЛОВА
КАТЕРИНА МИТКОВА КЮРЧЕВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
КАТЕРИНА ПАВЛОВА САЛАМАНОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА РАДУЛОВА
КАТЕРИНА РАШКОВА ЖИВКОВА
КАТЕРИНА РАШКОВА ПЕНКОВА
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА СОФРАНОВА
КАТЯ АНТОНОВА ЧУКАНОВА
КАТЯ ИВАНОВА БОБОЙЧЕВА
КАТЯ ИЛИЕВА КУКОВА
КАТЯ НИКОЛОВА КАРАБЕНЧЕВА
КАТЯ ПАВЛОВА ЧУКАНОВА
КАТЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА
КАТЯ РОКОВА ВЕЛЧЕВА
КЛАРА СТАНЧЕВА БУДУРОВА
КОЙЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КАЛЧОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
КРАСИМИР ЕТКОВ БАНЧЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ШЕКОВ
КРАСИМИР ЙОХАНОВ ЕНГЛЕР
КРАСИМИР МИТКОВ ГЕРДОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ АВГУСТИНОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА АНТОНОВА
ЛАЗАР ИВАНОВ КЮРЧЕВ
ЛАЗАР МАРЯНОВ ГЛАСНОВ
ЛАШКА ДИМИТРОВА ЛАЧОВА
ЛИЗА СТОЯНОВА ДЕРМЕЧКОВА
ЛИЛИЯ ЕВСТАТИЕВА ЦЕКОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА КАЛАПИШ
ЛИЛЯНА ГЮРОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ПЕНКОВА
ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА КЮРЧЕВА
ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА
ЛИЛЯНА МАРКОВА БОНОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРАГОДАНОВА
ЛОРА НИКОЛАЕВА МОНОВА
ЛУКАН ЛЮБОМИРОВ НЕДКОВ
ЛУКАН НЕДКОВ ИЛИЕВ
ЛУЦА ДИМИТРОВА ЖИВКОВА
ЛУЦА ФРАНЦОВА РОНКОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КЮРЧЕВ
ЛЮБЕН ГЮРОВ БОБОЙЧЕВ
ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ СЛАВОВ
ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ НЕДКОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РОНКОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ УЗУНОВ
ЛЮБОМИР ФРАНЦОВ КУКОВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СПАСОВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ДРАГОДАНОВА
МАЛИНА ГЮКОВА ПЕНКОВА
МАЛИНА ИВАНОВА МИЧЕВА
МАЛИНА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА
МАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ФИЛЕВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КАЛАПИШ
МАРИЕТА ГЕРГОВА ВЕЛЧЕВА
МАРИЕТА СИМЕОНОВА ПАЛЧЕВА
МАРИЙКА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА МОНДЖОЛОВСКА
МАРИЧКА ГЕОРГИЕВА ТОПЧЕВА
МАРИЯ АНТОНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ БАРТОЛОВА СЛАВОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ВЕЛЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЪРГОЛОВА
МАРИЯ ГЮКОВА ДРАГОДАНОВА
МАРИЯ ГЮКОВА КАЛАПИШ
МАРИЯ ГЮКОВА РАДКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БУДУРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА РАДКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ФРАНЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЧУКАНОВА
МАРИЯ КУНДРАТ ПЕТКОВА
МАРИЯ ЛУКАНОВА СТАМОВА
МАРИЯ ЛУКОВА КАРАДЖОВА
МАРИЯ ЛУКОВА ТОШКОВСКА
МАРИЯ МАРИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ МАРКОВА ЯНЧИН
МАРИЯ МАТЕЕВА КАЛАПИШ
МАРИЯ МАТЕЕВА ТОПЧЕВА
МАРИЯ МАТЕЕВА ЦЕКОВА
МАРИЯ МИЛЧЕВА БАРТОЛОВА
МАРИЯ МИТКОВА КАЛЧЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ХАДЖИНИКОЛОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛАПИШ
МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА РАДКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА АВГУСТИНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЖИВКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА РАДУЛОВА
МАРИЯ РОКОВА АВГУСТИНОВА
МАРИЯ РОКОВА ЖИВКОВА-КАЛАПИШ
МАРИЯ СТЕФАНОВА КЪРЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ТОШКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ЧЕНКОВА
МАРИЯ ТОМОВА ТОШКОВА
МАРИЯНА АПОСТОЛОВА МАРИНОВА
МАРИЯНА КАРОЛОВА БАНЧЕВА
МАРИЯНА МАТЕЕВА ГЮКОВА
МАРКО ЙОЗОВ ТАНЕВ
МАРКО МАРКОВ ФРАНЕВ
МАРТИН ГЕНАДИЕВ ЧУКАНОВ
МАРТИН МИЛЧЕВ ГОРАНОВ
МАТЕЙ ГЮРОВ ТОШКОВ
МАТЕЙ ЛАЗАРОВ МАТЕЕВ
МАТЕЯ АВГУСТИНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛКА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ КАРАКАШЕВ
МИЛЧО АНТОНОВ НЕДЕВ
МИЛЧО АНТОНОВ ТОПЧЕВ
МИЛЧО БОНОВ ПЕНКОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ГОРАНОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ГЪРГОЛОВ
МИЛЧО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
МИЛЧО НИКОЛОВ МОНОВ
МИЛЧО СТОЯНОВ БОСИЛКОВ
МИЛЧО СТОЯНОВ КЮРЧЕВ
МИЛЧО СТОЯНОВ РАДКОВ
МИРОСЛАВ КАРОЛОВ КУКОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
МИРОСЛАВ РОКОВ РАДУЛОВ
МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ
МИТКО ЛАЗАРОВ ЧУКАНОВ
МИХАЕЛА ИВАНОВА ЖИВКОВА
МИХАЛ СТОЯНОВ БОНОВ
МИШО МИХАЙЛОВ ТОПЧЕВ
МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ
МЛАДЕНА АНДРЕЕВА СПАСОВА
МЛАДЕНКА НЕДКОВА БРАТАНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА МАТЕЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА БОБОЙЧЕВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА МАРКОВА
НАДКА СТЕФАНОВА ТОПЧЕВА
НАДЯ МИЛЧЕВА КЮРЧЕВА
НАДЯ НИКОЛОВА РАЧЕВА
НАДЯ ОРЛИНОВА МИЧЕВА
НАДЯ САШОВА МАРКОВА
НАСКО ПАВЛОВ ВАСИЛЧИН
НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
НАТАЛИЯ МАРГАРИТОВА БЪБЛЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
НАЦА БОНОВА ЧУКАНОВА
НАЦА ИВАНОВА КЮРЧЕВА
НАЦА ИВАНОВА МИРЧЕВА
НАЦА КАРОЛОВА ГОРАНОВА
НАЦА ЛУКОВА ЦВЕТКОВА
НАЦА МАТЕЕВА ТОПЧЕВА
НАЦА ПАВЛОВА РАЧЕВА
НАЦА ПЕТРОВА КАЛАПИШ
НЕДА НИКОЛОВА БАРТОЛОВА
НЕДА ПЕТРОВА ЧУКАНОВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ГЪРГОЛОВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ЧУКАНОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА ЧУКАНОВА
НИКОЛА АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛА ГЮРОВ МИЧЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ТУТУРИЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ РАЧЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЧУКАНОВ
НИКОЛА ЙОЗОВ ТОПЧЕВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛА МАТЕЕВ ТЕЛБИС
НИКОЛА МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ МИЧЕВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ АВГУСТИНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ГЪРГОЛОВ
НИКОЛА РАФАЙЛОВ ТОПЧЕВ
НИКОЛА РАШКОВ КАРАБЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДЕЛЕВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ БОНОВ ПЕНКОВ
НИКОЛАЙ БРАНКОВ МИРЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЮРОВ РАЧЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕРДОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖИВКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАЧЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЛЕСОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ГЛАСНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГЕРДОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ТОШКОВ
НИКОЛАЙ ТАНЧЕВ АНТОНОВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОБОЙЧЕВА
НИКОЛИНА ЛУКОВА ПЪРВАНОВА
НИКОЛИНА ЛЮБОМИРОВА НЕДКОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА МИЧЕВА
НИКОЛИНКА ЙОЗОВА БАРТОЛОВА
НИКОЛИНКА ПЕТРОВА МОМЧИЛОВА
ОГНЯН БРАНКОВ МИРЧЕВ
ОЛГА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА
ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАЛЧЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОПЧЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОШКОВ
ПАВЕЛ ЛУКОВ ВЕЛЧЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ВЕЛЧЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ЧУКАНОВ
ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЧИН
ПАВЛИН КРУМОВ ИВАНОВ
ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БРАТАНОВ
ПАВЛИН СТЕФАНОВ СОФРАНОВ
ПАВЛИНА ГЮКОВА БЪЧЕВА
ПАВЛИНА ГЮРОВА МАРИНОВА
ПАВЛИНА ЙОЗОВА ШЕКОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДРУМЕВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА СОФРАНОВА
ПАВЛИНА ЦАНКОВА ИЛИЕВА
ПАРАСКЕВ МАРИНОВ ТАЧЕВ
ПЕНА ЦОЛОВА ТОШКОВСКА
ПЕНКА БЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ИВАНОВА БАНЧЕВА
ПЕТКО ХРИСТОВ ШОПСКИ
ПЕТРА АНТОНОВА КЪРЧЕВА
ПЕТРА АНТОНОВА ЧУКАНОВА
ПЕТРА БОНОВА ТОШКОВСКА
ПЕТРА ВЕНЦОВА КЪРЧЕВА
ПЕТРА ЙОЗОВА ПЕЕВА
ПЕТРА КАРОЛОВА НЕДЕВА
ПЕТРА МИТКОВА ЧУКАНОВА
ПЕТРА НИКОЛОВА ЖИГАЛОВА
ПЕТРА НИКОЛОВА КАРАБЕНЧЕВА
ПЕТРА НИКОЛОВА УЗУНОВА
ПЕТРА ПАВЛОВА ВЪЛКОВА
ПЕТРА ПЕТКОВА ФИЛИПОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА БРАТАНОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕТРА РАШКОВА МАНЕВА
ПЕТРА РАШКОВА НЕДЕЛЕВА
ПЕТРА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ПЕТРА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА
ПЕТРА СТЕФАНОВА ГЪРГОЛОВА
ПЕТРА СТОЯНОВА КЮРЧЕВА
ПЕТРАНА ГЕНЧЕВА БАРТОЛОВА
ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА
ПЕТРИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ПЕТРУ-ПАВЕЛ КАЛЧОВ
ПЕТЪР АНТОНОВ НЕДЕВ
ПЕТЪР АНТОНОВ РОНКОВ
ПЕТЪР АНТОНОВ ЧУКАНОВ
ПЕТЪР БОНОВ БАРТОЛОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ СТАЙКОВ
ПЕТЪР ГЮКОВ ВЕЛЧЕВ
ПЕТЪР ГЮКОВ ЙОВЧЕВ
ПЕТЪР ГЮРОВ ВЕРИЗОВ
ПЕТЪР ГЮРОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ДАНКОВ РОНКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЧУКАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ БАНЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ БАНЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КУКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ РАДКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДРАГОДАНОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КУНДРАТ ПЛЕЙС
ПЕТЪР ЛУКАНОВ ДЕЧЕВ
ПЕТЪР ЛУКАНОВ НЕДКОВ
ПЕТЪР ЛУКОВ КЮРЧЕВ
ПЕТЪР МАРКОВ БАРТОЛОВ
ПЕТЪР МАТЕЕВ ГУСТИНОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЩУЧКИН
ПЕТЪР НИКОЛОВ ВИРОЗЪП
ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАЛЧЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЮРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ МИРЧЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ЧУКАНОВ
ПЕТЪР РАШКОВ БУДУРОВ
ПЕТЪР РУМЕНОВ БАНЧЕВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ТОШКОВСКИ
ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ЖИВКОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ТОПЧЕВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА АНТОНОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА БОБОЙЧЕВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЧУКАНОВ
ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ МИЧЕВ
ПЛАМЕН ПАРАСКЕВОВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СОФРАНОВ
ПОЛИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЧИНА
ПОЛЯ АНТОНОВА СТОЯНОВА
ПОЛЯ ПАВЛИНОВА ВЕЛЧЕВА
РАДА ИВАНОВА СЛАВОВА
РАДКА ИЛИЕВА СЛАВОВА
РАДКА НИКОЛОВА БОБОЙЧЕВА
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ НЕДЕВ
РАЙНА СВЕТОМИРОВА ГЮРОВА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
РАЦА ГЕОРГИЕВА МОНОВА
РАЦА ИВАНОВА АВГУСТИНОВА
РАЦА ИВАНОВА РАЧЕВА
РАЦА РОКОВА ГЪРГОЛОВА
РАЦКА ИВАНОВА ТУТУРИЛОВА
РАШКО ЙОЗОВ ГЪРГОЛОВ
РАШКО ПАВЛОВ ТОШКОВ
РАШКО ПЕТРОВ РОМАНОВ
РЕГИНА СТЕФАНОВА ТОШКОВА
РЕНЕТА ЗДРАВКОВА ПЪРВАНОВА
РИЦИ КАРОЛОВА ЙОВЧЕВА
РОЗА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
РОЗА ПЕТРОВА ГЪРГОЛОВА
РОЗА ПЕТРОВА ТОШКОВА
РОЗА СТЕФАНОВА НЕДЕЛЕВА
РОЗА СТЕФАНОВА РАДКОВА
РОЗА СТОЯНОВА НЕДЕЛЕВА
РОКУШ ЖИВКОВ
РОСЕН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
РОСИЦА ИВАНОВА МОНОВА
РОСИЦА ЙОЗОВА ГЕРДОВА
РОСИЦА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
РОСИЦА ПЛАМЕНОВА СОФРАНОВА
РУМЕН АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
РУМЕН ГЮКОВ ТЕЛБИС
РУМЕН ЙОЗОВ ПЕНКОВ
РУМЕН НИКОЛОВ ТОШКОВ
РУМЕН ПЕТРОВ БАНЧЕВ
РУМЕН ПЕТРОВ РАДУКОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОПЧЕВА
РУМЯНА РОКОВА БРАТАНОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА МИРЧЕВА
САВКА СТАНУКОВА ВАСИЛЧИНА
САШО СТОЯНОВ МАРКОВ
СВЕТЛА КИРИЛОВА МИЧЕВА
СВЕТЛАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
СВЕТЛАНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
СВЕТЛОМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
СВИЛЕН НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
СВИЛЕН ПЛАМЕНОВ МИЧЕВ
СВИЛЕН ТОМОВ ПЪРВАНОВ
СИЛВЕСТЪР КОПРИНКОВ МАРИНОВ
СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА ВЕЛЧЕВА
СИЛВИЯ СТОЯНОВА КАРАДЖОВА
СИМЕОН ПАВЛОВ ПАЛЧЕВ
СЛАВИ ПЕТКОВ ДРУМЕВ
СЛАВКА ДИЛЧОВА КАЛЧЕВА
СЛАВКО ИВАНОВ ТОПЧЕВ
СЛАВЧО ЦОНЕВ ВАСИЛЕВ
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА НЕЧЕВА
СНЕЖАНА ГЮРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА КЕРН
СНЕЖАНКА ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА
СОФИЯ КОСТОВА СТОЙКОВА
СПАС ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
СТАНИМИР КИРИЛОВ МОМЧИЛОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ТАНЕВ
СТАНИСЛАВА АНТОНОВА СТОЯНОВА
СТАНКА МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА
СТАНКА ПЕТРОВА БАНКИНСКА
СТАНКА ПЕТРОВА ЧУКАНОВА
СТЕЛА ПЕТКОВА ВЪЛЕШКОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ЙОЗОВА
СТЕФАН АНТОНОВ НЕДЕВ
СТЕФАН АНТОНОВ УЗУНОВ
СТЕФАН ГЮКОВ ТОШКОВ
СТЕФАН ГЮРОВ БОБОЙЧЕВ
СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ СТОЙКОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ГЪРГОЛОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ЧЕНКОВ
СТЕФАН ИВАНЧЕВ ФРАНЕВ
СТЕФАН ЛАЗАРОВ СЛАВОВ
СТЕФАН МАРКОВ ТАНЕВ
СТЕФАН МАРКОВ ФРАНЕВ
СТЕФАН ПЕТРОВ СОФРАНОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ТОПЧЕВ
СТЕФАН РОКОВ КАЛАПИШ
СТЕФАН СТЕФАНОВ КАРАБЕНЧЕВ
СТЕФАН СТОЯНОВ КАЛАПИШ
СТЕФАН ФРАНЦОВ БОБОЙЧЕВ
СТЕФКА АНТОНОВА ТАНЕВА
СТЕФКА АПОСТОЛОВА ТАНЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КАЛАПИШ
СТЕФКА КИРИЛОВА ЕНГЛЕР
СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ КЮРЧЕВ
СТИЛЯНА ИВАНОВА МАНЕВА
СТОЯН АДАМОВ НЕДЕЛЕВ
СТОЯН БОНОВ ГЪРГОЛОВ
СТОЯН ГЮКОВ КАРАДЖОВ
СТОЯН ИВАНОВ АВГУСТИНОВ
СТОЯН МАТЕЕВ БУКОВИЧ
СТОЯН МЕТОДИЕВ ПАНЧЕВ
СТОЯН ПЕТРОВ АВГУСТИНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ АВГУСТИНОВ
СУЗАНА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ТАНЧО АНТОНОВ НЕДЕВ
ТАНЯ ГЕНОВА ГОРАНОВА
ТАНЯ НИКОЛАЕВА ГЛАСНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА РАЧЕВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ТЕОДОР ТИХОМИРОВ МОЙЗИС
ТЕОДОРА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
ТЕРЕЗА БОНОВА ТОПЧЕВА
ТЕРЕЗА ИВАНОВА КАЛАПИШ
ТЕРЕЗА ЙОСКОВА ВЕЛЧЕВА
ТЕРЕЗА МИХАЙЛОВА ТОШКОВА
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001