страница5/29
Дата27.01.2019
Размер3.87 Mb.

Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
ТОТКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
ТРИФОН ИВАНОВ ИВАНОВ
ФАТМЕ АСАНОВА АЛИЕВА
ФЕДЯ ДИМИТРОВ ДИНОВ
ФИКРИЕ НАЧКОВА ЛАВЧИЕВА
ФИЛИП ЗАХАРИЕВ САВЧОВ
ФИЛИП МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ХЕЛГА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МИТОВА
ХРИСТИНА ПЕПОВА РАДУЛОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИЛКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА СРЕДКОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТО БЛАГОВЕСТ ГАШЕВСКИ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАНОВСКИ
ХРИСТО ИВАНОВ МАРИНСКИ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЗАЛАРСКИ
ХРИСТО ЙОТОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КЪТОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЦАНКОВСКИ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ИКОНОМОВ
ХРИСТО РУМЕНОВ КИРИЛОВ
ХРИСТО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ФИЛИПОВ ГЕЦКОВСКИ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЦЕНКОВ ПЕЕВ
ЦАНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
ЦАНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТА РАЧЕВА ТАКОВА
ЦВЕТА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ КАЛЧЕВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН МИЛОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ РАДУЛОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПАНОВСКИ
ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА ЦВЕТКАШКА
ЦВЕТАНА ДОШКОВА МАРИНОВА
ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА МИРЧЕВА РАДУЛОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА МОНОВА ЦАНОВА
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ШИШКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОТОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТКО ГАНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТКО ГОРАНОВ НИНОВ
ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ГОРАНОВ
ЦВЕТКО ДОБРИНОВ БОРИСОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ РАДУЛОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ПЕНКОВ
ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТОСЛАВ ПЕТЕВ ИВАНОВ
ЦЕНКА ДИНОВА ДОНЕВА
ЦЕНО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНО НИКОЛАЕВ ТОМОВ
ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЦЕЦА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
ЦЕЦКА МИЛОВА ДИМИТРОВА
ЦОЛО СТОЯНОВ СТАМЕНОВ
ЦОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЗАРОВА
ЦОНКА НЕЧЕВА ХРИСТОВА
ЦОНКО ПЕЕВ ХРИСТОВ
ЮЛИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЮЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЮЛИЯН ГЕНАДИЕВ КОЙНОВ
ЮРИ ВАСИЛЕВ КУЗМАНОВ
ЯНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР: ............
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ: ВРАЦА ОБЩИНА: БЯЛА СЛАТИНА
ГР.БЯЛА СЛАТИНА КМЕТСТВО: БЯЛА СЛАТИНА СЕКЦИЯ 006
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" - 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ "№ 87
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АДРИАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
АИДА РУМЕНОВА МИНКОВА
АЛЕКСАНДРА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
АЛЕКСАНДЪР МИХОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ СИМОВ
АНАСТАСИЯ СИМЕОНОВА ВЪЛЧЕВА
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КОСТОВ
АНДРЕЙ МАРИЯНОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ГЕНАДИЕВА ДАНАИЛОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛУКАНОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА АНТОНОВА
АНЕТА АНДРЕЕВА РАДОСЛАВОВА
АНИ СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
АНКА ТРИФОНОВА БОЙЧИНОВА
АННА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАН НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГОРАНЧОВСКА
АНТОН ВАСИЛЕВ АНТОНОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАБАКОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КАЛЧОВСКИ
БИСЕР БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ
БЛАГА ВАСИЛЕВА БАБЕРКОВА
БЛАГОВЕСТ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
БЛАГОЙ НИКОЛОВ БАНЧОВСКИ
БОГДАН ДАНАИЛОВ БОГДАНОВ
БОГДАН ЗАРКОВ МИХАЙЛОВ
БОГДАНА ВАСИЛЕВА КРЕМЕНСКА
БОГДАНА ВЪЛКОВА КРЪСТЕВА
БОЖИДАР ПЕЕВ ПАРАСКЕВОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
БОРИС ИВАНОВ ДИМИТРОВ
БОРИС ЛЮБЕНОВ ДАНОВ
БОРИСЛАВ АЛБЕРТОВ МАРИНОВ
БОРЯНА ДАНОВА ПЕТРОВА
БОРЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕНТИН БЛАГОВЕСТОВ НИКОЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ЙОТОВ КОНОВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛИНОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ДУХЛИНСКИ
ВАЛЕНТИН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ТАКЕВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ДУХЛИНСКА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИ ДИЛОВ ГОРЧОВСКИ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИЛОВ
ВАЛЕРИ КОНСТАНТИНОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕРИЯ ВУТОВА КОЛЕЦОВА
ВАЛЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
ВАНЯ ЙОРДАНОВА ГЕНОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ЙОТОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗЛАТАНОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ КИРОВ
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ВЕЛИЧКА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ВЕЛИЧКА ТОМОВА ФИЛИПОВА
ВЕЛИЧКО ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕНЕТА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВСКА
ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗДАНОВ ЦЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА
ВЕСА ВЪЛЧОВА ВЪТОВА
ВЕСА ХРИСТОВА ГОРЧОВСКА
ВЕСЕЛИН АНТОНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ КИРОВ
ВЕСЕЛИН СПАСОВ АТАНАСОВ
ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ВЕСЕЛИНА ОГНЯНОВА ВЪЛКОВА
ВЕСКА МИЛЧЕВА ПЕТРОВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКУЛОВА
ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕЦОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА СТАНЧУЛОВА
ВИКТОРИЯ ТРАЙЧЕВА ГАНЧЕВА
ВИЛИ МИХАЙЛОВ НЕНКОВ
ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ВЛАДИМИР ГРУЕВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВУТО ТОМОВ ТРЪНСКИ
ВЪЛЧО КАМЕНОВ ВЪРБАНОВ
ВЯРА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА ДАНАИЛОВА БАРФОНЧОВСКА
ГАЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ НАСКОВА АНГЕЛОВА
ГАНКА НЕЦКОВА СТЕФАНОВА
ГЕНА ИВАНЧОВА МЛАДЕНОВА
ГЕНА СИМЕОНОВА ТАБАКОВА
ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА-КУНОВСКА
ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА ПОПОВА
ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНЧО ЛИЛОВ БОЙЧИНОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ КУНЧЕВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ БАНЧОВСКИ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГОРАНЧОВСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
ГЕОРГИ ИВОВ ПЕШЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕЛОВ ЯНЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ БАБЕРКОВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯДИНОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦОНЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ РАЛОВСКИ
ГЕОРГИ ЦАЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
ГЕРГИНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ГИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ГИНКА КРЪСТЕВА МАНОВА
ГОРАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
ГРЕТА МИТКОВА ГАНОВА
ГРИГОРИЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГРОЗДАН ЦЕНОВ ЦАКОНСКИ
ДАНАИЛ БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ
ДАНАИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ БАРФОНЧОВСКИ
ДАНАИЛ ХРИСТОВ ДОЧЕВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ДАНИЕЛА БОРИСОВА КОЖУХАРОВА
ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ЗЛАТАНОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ЛАЧЕВА
ДАРИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ДАФИНА КУНОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ЙОТОВА
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ДЕТЕЛИН НАЙЧОВ ПЕТРОВ
ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ
ДИКО ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТРА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА КОНСТАНТИНОВА ТОШКОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАСЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ВАСКОВ
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕШКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕШЕВ
ДИНКА ЗЛАТАНОВА ДАНОВА
ДОБРА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ДОНКА БОЖИЛОВА ПАВЛОВА
ДОРА НИКОЛОВА ГАНЕВА
ДРАГОМИР ЙОТОВ МАРИНОВ
ЕВГЕНИ ХРИСТОФОРОВ НАНОВ
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА
ЕВГЕНИЯ ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА
ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ЕВГЕНИЯ ТОМОВА ИВЧЕВА
ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА МИРОНОВА-ИВАНОВА
ЕВЛОГИЯ ПЕТРОВА ЯКИМОВА
ЕКАТЕРИНА МАРИНОВА НЕНОВСКА
ЕЛВИС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ЕЛЕНА АРАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА КРАЧУНОВА БЕЛЕНСКА
ЕЛЕНА СИМОВА МАНОЛИУ
ЕМИЛ ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ МАРИНОВ
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА ЕФТИМОВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА БЕЛОПЕРКИНА
ЕНЧО ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
ЗВЕЗДИНА ТОДОРОВА ДУДОВА
ЗДРАВКА АНДРЕЕВА ГОРАНОВА
ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА КИРОВА
ЗОЯ ДАНАИЛОВА БОГДАНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ КОЛЕЦОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ГЕНОВ
ИВАЛИНА ДАНАИЛОВА ДОЧЕВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ТАБАКОВ
ИВАН БАНКОВ ДЕДИНСКИ
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КУТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ИВАН КОСТОВ СТОЙКОВ
ИВАН МАКСИМОВ БОЯДЖИЕВ
ИВАН МАРИНОВ БАНИШКИ
ИВАН МАРИЯНОВ АНДРЕЕВ
ИВАН МИРОСЛАВОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ИВАН ПЕТКОВ БОЖИНОВ
ИВАН РОЗИНОВ МАРИНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГАНЧЕВА ЙОТОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА
ИВАНКА ГЕРГОВА КОНОВСКА
ИВАНКА ИЛИЕВА МИТОВА
ИВАНКА МИХОВА ПАРАСКЕВОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ГАНОВА
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
ИВО МИТКОВ ПЕШЕВ
ИГНАТА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ИЗАБЕЛ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
ИЛИНА МИЛКОВА ЦВЕТКОВА
ИЛИЯ АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КУТОВ КУТОВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ДУХЛИНСКИ
ИЛИЯНА МИТКОВА САВЧЕВА
ИЛОНА ОГНЯНОВА КОЖУХАРОВА
ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИЛОНКА ГРОЗДАНОВА ЦЕНОВА
ИЛЧО МАРКОВ ИЛИЕВ
ИННА ВАСИЛЕВА КИРОВА
ИРЕНА ДАНЧЕВА ДОЧЕВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ЯНКУЛОВА
ИСКРЕН ДРАГАНОВ ИЛИЕВ
ЙОАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ЕМАНУИЛОВА АНТОНОВА
ЙОАНА ОГНЯНОВА ПЕТКОВА
ЙОАНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
ЙОАНА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА
ЙОВКА ЦВЕТАНОВА РАШЕВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
ЙОНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ЙОНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА СТОЙКОВА НАНОВА
ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ПАРАСКЕВОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДЕНЕВА
ЙОТО ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ЙОТО КОНОВ ВЕЛЧЕВ
ЙОТО МАРИНОВ ИВАНОВ
ЙОТО ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЙОШКА ИВАНОВА МИТЕВА
ЙОШКА ЙОРДАНОВА РАШЕВА
КАЛИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА САВОВА
КАТИНКА РАНГЕЛОВА БАНЧОВСКА
КАТЯ МИЛЧЕВА МАРИНОВА
КОНСТАНТИН ГЕНОВ ЛИЛОВ
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ КЪТОВ
КОНСТАНТИН ТОШКОВ КОНСТАНТИНОВ
КОСТА ТОМАС МАНОЛИУ
КОЦА МАРКОВА РОНКОВА
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ БЕШОВИШКИ
КРАСИМИР ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ГЕРГОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ МАНАСОВ
КРАСИМИР РАШКОВ КРЪСТЕВ
КРАЧУН ВАСИЛЕВ БЕЛЕНСКИ
КРЪСТАНА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА
КРЪСТИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЕНА ИВАНОВА ДЕДИНСКА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАРАСКЕВОВА
ЛИЛЯНА КУМАНОВА КЬОСОВСКА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ЛОЗАНА НАЙЧЕВА ИЛИЕВА
ЛОРА ПЕТРОВА МИЛОВА
ЛУКРЕЦИЯ НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛУЦА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ДЕДИНСКИ
ЛЮБЕН КРЪСТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН НЕЧЕВ ЦАНКОВСКИ
ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
ЛЮДМИЛ МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
ЛЮДМИЛ РАШЕВ ДИМИТРОВ
ЛЮДМИЛ РУМЕНОВ ЛЮДМИЛОВ
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ЯКИМОВА
МАГДАЛЕНА ДИКОВА ЦВЕТКОВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МАЛИНКА МИНКОВА СИМЕОНОВА
МАЛИНКА НАЧЕВА ДУДОВА
МАНОЛКА ТОШКОВА ПЕТРОВА
МАРА БАНЧЕВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ДАНОВА МАРИНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА ЙОНЧЕВА ОСТРЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
МАРГАРИТА ПАРАСКЕВОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ДАНОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТКА ИВАНОВА ПАВЛОВА-МИТОВА
МАРИАН МИЛЕНОВ БОЙКОВ
МАРИАНА ГАНЧЕВА МАРИНОВА
МАРИЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЕТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
МАРИЕТА ЦОЛОВА КРЪСТЕВА
МАРИЙКА ВЕЛЕВА НИКОЛОВА
МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ТОМОВ
МАРИН ИВАНОВ ЙОЛОВ
МАРИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
МАРИН СТАНЕВ ЙОТОВ
МАРИНКА МЛАДЕНОВА ГЕРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БОНЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА БАНИШКА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ДОЧЕВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ИСКРЕНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ЙОЗОВА ДОНОВА
МАРИЯ КОСТОВА ИВАНОВА
МАРИЯ КОСТОВА ЦЕНОВА
МАРИЯ МИТОВА ГАНЕВА
МАРИЯ ОГНЯНОВА ЙОСТЕН
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕШКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯН ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ СПАСОВ
МАРИЯН СТОЯНОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
МАРИЯНА ЕВТИМОВА ПАРАСКЕВОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА-КЕНДАШКА
МАРТИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
МАРЧЕЛА ЙОНКОВА ГЕОРГИЕВА
МАША САНДОВА МИХАЙЛОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА БЕШОВИШКА
МИЛА ПЕТРОВА МИЛОВА
МИЛЕН ИВАЙЛОВ ГЕНОВ
МИЛЕН ПАНКОВ АНГЕЛОВ
МИЛЕНА СЛАВЧЕВА СТОЯНОВА
МИЛКО ИЛИЕВ СПАСОВ
МИЛО ХРИСТОВ ДИЛЧЕВ
МИЛЧО МАРИНОВ МИЛЧЕВ
МИЛЧО НИКОЛОВ ЙОЦОВ
МИРЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
МИРКА ЙОНЧЕВА ДАМЯНОВА
МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОТОВ
МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ИЛИЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВА ДЕНИСЛАВОВА РАДОСТИНОВА
МИТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИТО ПЕТРОВ НЕНОВСКИ
НАДА АРСОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА АСПАРУХОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА ДИНКОВА ТОДОРОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА ЙОТОВА
НАДКА ЦЕКОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА
НАДЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
НАНКА ЦВЕТАНОВА ГОВЕДАРСКА
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА
НАТАЛИЯ ХРИСТОВА МОНОВСКА
НАТАША ИВАНОВА МАРИНОВА
НЕЛИ КРАСИМИРОВА ВЪЛКОВА
НЕЛИ МАРТИНОВА ИЛИЕВА
НЕНЧО ЛЮДМИЛОВ РАШЕВ
НИКОДИМ ИВАНОВ НИЧЕВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ
НИКОЛАЙ АНТОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЗЛАТАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МИНЧЕВ КАМЕНОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙЧО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА ВЕЛЧЕВА
НИНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА-АЛЕКСАНДРОВА
ОГНЯН ВЪЛКОВ СИМЕОНОВ
ОГНЯН ИВАНОВ РАДКОВ
ОГНЯН МАРИНОВ КОЖУХАРОВ
ОГНЯН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ОЛГА ЛЮБОМИРОВА СПАСОВА
ПАВЛИН ВУТОВ ПЕТКОВ
ПАВЛИН ГРИГОРОВ НИКОЛОВ
ПАВЛИН СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ПАРАСКЕВ ИВАНОВ ПАРАСКЕВОВ
ПАРАСКЕВ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
ПЕНКА ИВАНОВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ТОШЕВА РАДЕВА
ПЕНКА ЦВЕТКОВА КУНЧЕВА
ПЕПА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
ПЕПА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ БОНЕВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ДУХЛИНСКИ
ПЕТКО ЦЕКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ИВАНОВА СИМОВА
ПЕТРА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВСКА
ПЕТРАНКА КРЪСТЕВА МИЛЕВА
ПЕТРИНА АНТОНОВА ДЖАНСЪН
ПЕТРИНКА ГЕНОВА ЙОЛОВА
ПЕТРИНКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТЪР БОРИСОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БАБЕРКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЪР МИЛОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЬО ЙОНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ПЕШКА НИКОЛОВА ПЕШЕВА
ПЕШО ЙОРДАНОВ ПЕШЕВ
ПЛАМЕН БОРИСОВ ЛЮБЕНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕШКОВ
ПЛАМЕН ИВАЙЛОВ КОЛЕЦОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ НАНКОВ
ПЛАМЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
ПОЛЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
ПРЪВКА ЗАХАРИЕВА КАМЕНОВА
РАДКА ПЕТРОВА ВЪРБАНЧОВСКА
РАДОСЛАВ ДИКОВ ЦВЕТКОВ
РАДОСЛАВ СПАСОВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВА МИЛЕНОВА БОЙКОВА
РАШКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ
РОСЕН ТОДОРОВ ДУДОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ДИМЧОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА МОНОВА ЙОТОВА
РУМЕН ЛЮДМИЛОВ РАШЕВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ПЕШКОВА
САВА ДРАГАНОВ САВОВ
САШКА ЦВЕТАНОВА ХЛЕБАРСКА
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
СВЕТЛА СПАСОВА АТАНАСОВА
СВЕТЛИН АЛЕКСАНДРОВ СИМОВ
СВЕТЛИН ХРИСТОВ САВЧЕВ
СЕВДА КОСТОВА ТОДОРОВА
СЕВДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА
СЕЗГИН АПТУЛА ХАЛИЛ
СИЛВИЯ БОНЕВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ГОРАНОВА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ КОПРИНКОВА МАРИНОВА
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ГОРАНЧОВСКИ
СЛАВКА ТРИФОНОВА НЕЧОВА
СЛАВЧО АНДРЕЕВ САВЧЕВ
СНЕЖАНА ГЕНОВА ТРЪНСКА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЙОНЧЕВА
СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ТАБАКОВА
СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА КЪТОВА
СОНКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
СОНЯ БИСЕРОВА БОГДАНОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА МИРКОВА
СПАСКА НАЧЕВА СЛАВОВА
СТАНИСЛАВ МАРИНОВ СТАНЕВ
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
СТАНКА КРЪСТЕВА СТЕФАНОВА
СТЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СТЕФАН ЛУКАНОВ ИЛКОВ
СТЕФАН НЕДКОВ СТОЕВ
СТЕФАН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
СТЕФАНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
СТЕФКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА БОЖИНОВА
СТИЛИЯН РАДОСЛАВОВ СПАСОВ
СТОЙКО ТОДОРОВ ГОРАНОВ
СТОЯН ПАВЛОВ РАШКОВ
СТОЯН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
СТОЯНКА ПАВЛИНОВА ПЕТКОВА
ТАНЯ КИРОВА УСЕИНОВА
ТАНЯ СТОЙКОВА ГОРАНОВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА КУТЕВА
ТАТЯНА ДИНКОВА КРЪСТЕВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ЛАЛОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА
ТАТЯНА ТОДОРОВА ДАНКОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ДОЧОВСКА
ТЕМЕНУЖКА КРЪСТЕВА ЦВЕТАНОВА
ТЕМЕНУЖКА МАКСИМОВА БОЯДЖИЕВА
ТЕМЕНУЖКА МЕТОДИЕВА БОЯДЖИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГОРАНЧОВСКА
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ТОШКОВА
ТИНКА ГЕРГОВА ЦАКОНСКА
ТИХОМИР ВУТОВ ТОМОВ
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТОДОМИРКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ТОДОР ДАНЧОВ РУХЧОВСКИ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЗВЕЗДЕЛИНОВ ДУДОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЦЕНОВ КРЪСТЕВ
ТОДОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ТОДОРКА НЕНКОВА РАШЕВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЛАДНИШКА
ТОМО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ТОНИ ИВАНОВ ЯКИМОВ
ТОТА ГРУЕВА ГЕРГОВА
ТОТКА ГЕОРГИЕВА ГОРАНЧОВСКА
ТОТКА МИШОНОВА МИЛЧЕВА
ФИКРИЕ УСЕИНОВА ЕМИНОВА
ФРАНЦИСКА МИХАЙЛОВА СПАСОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ПАНОВА
ХРИСТИНА ПАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДОНОВ
ХРИСТО ГЕРГОВ ВЪРБАНЧОВСКИ
ХРИСТО ИВАНОВ ЙОЛОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ШАБАНСКИ
ХРИСТО МЛАДЕНОВ МОНОВСКИ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО САВОВ ПАНОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ СТАНЧУЛОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ЦАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ЦАРЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
ЦВЕТА КЪНЧЕВА КЬОСОВСКА
ЦВЕТА ПАРАСКЕВОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ РАШКОВ
ЦВЕТАН КРЪСТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ НЕЧОВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ СТАНЧУЛОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ СТАНЧУЛОВ
ЦВЕТАНА БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
ЦВЕТАНА БОРИСОВА ТОМОВА
ЦВЕТАНА ГАНЧЕВА ПАНОВСКА
ЦВЕТАНА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕНЧЕВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА ТОШЕВА ЗЛАТАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ЛЮБЕНОВ ЦАНКОВСКИ
ЦВЕТЕЛИНА БОЖИНОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА КОНСТАНТИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИЛАДИНОВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ ГЕНОВ
ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ ДУЛОВСКИ
ЦЕКА ГЕРГОВА ДИМИТРОВА
ЦЕНКА ТОДОРОВА КИРКОВА
ЦЕНО ГРОЗДАНОВ ЦЕНОВ
ЦЕЦА ГЕРГОВА ТОДОРОВА
ЦЕЦИ АЛЕКСАНДРОВ ЛУКАНОВ
ЮЛИ МИРОЛЮБОВ МИТКОВ
ЮЛИЯ ГРИГОРИЕВА ЙОТОВА-ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР: ............
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ: ВРАЦА ОБЩИНА: БЯЛА СЛАТИНА
ГР.БЯЛА СЛАТИНА КМЕТСТВО: БЯЛА СЛАТИНА СЕКЦИЯ 007
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: НУ "ХРИСТО БОТЕВ" - 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ. "КЛ. ОХРИДСКИ", № 60
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АЛБЕРТ ИЛИЕВ БОРИСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ РАДКОВ
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
АНА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА
АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ЦОНОВ
АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВЕЛИНОВ МИТРЕВ
АНГЕЛ ВЪЛКОВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОШМАНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ СИРАКОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СПАСОВ ПАВЛОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА КОСТОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АНЕТА БИСЕРОВА АСЕНОВА
АНЕТА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
АНЕТА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
АНИ РАДОСЛАВОВА АСПАРУХОВА
АНИ ШИБИЛЕВА БИСЕРОВА
АНИТА ЗАХАРИЕВА ПЕШЕВА
АНИТА ЮЛИЕВА ЦВЕТАНОВА
АННА СТОЯНОВА КОЛЕВА
АСЕН НЕНКОВ СТЕФАНОВ
АТАНАСКА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА
БАЙРАМ АСАНОВ МУНОВ
БИСЕР РАЧЕВ БИСЕРОВ
БЛАГОВЕСА НИКОЛАЕВА БЕРОВА
БОГДАН АСЕНОВ ИВАНОВ
БОЖИДАР ИЛИЕВ БОЖКОВ
БОЙКА ИВОВА ДИМИТРОВА
БОЙКО ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ
БОРИС ГЕРГОВ АНДРЕЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
БОРИС КОЛЕВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ МАРКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
БОРИСЛАВ ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЕВ
БОРИСЛАВ ТРИФОНОВ ДИЛОВ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
БОРЯНА ДАНЧОВА КАМЕНОВА
БОРЯНА КОЛЕВА ИВАНОВА
БОРЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
БУЛИЦА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЯЧОВСКИ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ БОЧЕВ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА НАЙДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА РАДОСЛАВОВА ПАВЛОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ГЕРГОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕРИ ИРЕНОВ ВЪТКОВ
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ БАНИШКИ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА МАСЛАРСКА
ВАЛЯ ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
ВАЛЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ БОРИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЙОТОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ЛИЛОВ НЕЙКОВ
ВАСИЛ МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА БОРИСОВА ВЪЛКОВА
ВАСИЛКА ЙОТОВА БОЖКОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ВЕЛЮ ИВАНОВ ЦАЛОВ
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА БИНДЖИНА
ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ВЪЛЕВА-ЦЕКОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОНОВСКА
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕРА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ВЕРКА ВЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ЕВСТАТИЕВ АСЕНОВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Област: враца община: бяла слатина гр. Бяла слатина кметство: бяла слатина секция 001