• Природни ресурси
 • Източници на информация

 • Скачать 96.76 Kb.


  Дата30.08.2017
  Размер96.76 Kb.
  ТипРеферат

  Скачать 96.76 Kb.

  Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природна среда

  Реферат
  Значими природни и антропогенни ресурси за развитие на съвременния туризъм в България


  УВОД

  С понятието антропогенни туристически ресурси се означават обекти и събития с неприроден характер, които представляват непосредствена цел за пътувания. За разлика от природните, антропогенните ресурси имат главно познавателен, а по-рядко рекреативен ефект. За тяхното въздействие не е характерна сезонност. Свързват се с такива видове действия като маршруто познавателен, конгресен туризъм, пътуване заради развлечение, спортни събития и др. В България от 100-те туристически обекта, 83 са с антропогенен произход.

  Туризмът обединява набор от дейности, които да отговарят на социалните нужди за психическата и физическа рехабилитация на хората, за да се подобри тяхното здраве. Значение за туризма имат туристическите ресурси. Те се разделят на природни и антропогенни, сборът им е по същество представя потенциала за туризъм. Природни ресурси в туризма включват следните компонентите на околната среда - релеф, климат, води, флора и фауна.


  1. Природни ресурси

  Черноморие е една от основните туристически райони в България, разполага с богати природни и антропогенни ресурси. Транспортната достъпност е добра. Обединяваща роля за морски и пътни връзки между пристанищата. Ключови особености на района са: морска почивка, спа и конгресен туризъм с национално и международно значение, лов и риболов с национално и местно значение. В два отделни райони Северно и Южно крайбрежие са добре проектирани туристически центрове - Варна, Балчик, Обзор, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол и др. Специализиран акцент върху морския отдих може да се постави посочвайки туристическите курортни комплекси - "Св. Константин и Елена", "Златни пясъци", "Албена", "Русалка", "Камчия", "Слънчев Бряг " и " Международен младежки център "в Приморско.

  Качеството на крайбрежните води е от съществено значение за развитието на морската почивка. Замърсяването с нефт има негативен ефект както върху състоянието на морските екосистеми и развитието на морския отдих.

  Българското черноморско крайбрежие започва на север от нос Сиврибурум на граница с Румъния и завършва на юг, на устието на река Резовска на границата с Турция. Бреговата линия е 378 км, 200 км (120 мили) са плажове, покрити с пясък. Основните елементи от българското черноморие са комплекс от териториално морска вода, климат, характеристиките на брега, флора и фауна. Морската вода е основният ресурс на брега на Черно море. Тя се характеризира с ниска концентрация на сол (18%) в сравнение с океана. Средната температура през месеците от юли до август е 160C до 270C, а през зимата остава около 30-40, около 50% от годината слой на водата при температура по-висока от 150C. Климатът на българското крайбрежие на Черно море с неговите особености в региона създава отлични условия за спа зона. Слънчевите дни имат продължителност около 2100 - 2250 часа, или около 50% от дните през годината. По време на периода от май до септември над 75% от дните са топли, докато само 10% от тях през този период са облачни и дъждовни. Друга климатична особеност на нашето Черноморие е по-хладните лета и по-топлите зими отколкото във вътрешността на континента. Основната причина за това е топлообмена между морската вода и въздух. Българското черноморско крайбрежие е все още едно от най-чистите. Изключения са лентите в близост до големи градове и пристанища като Бургас и Варна. В българското крайбрежие има много защитени територии и резерви, които са предназначени не само защита на територия, но запазване на екологичното равновесие, включително чистотата на морската вода. Черно море има голям трафик – географско значение. Интензивното използване на морето е причина за замърсяването на морската среда. Основните замърсители са петрол и петролни продукти по протежение на маршрутите на петролните танкери. Човешките дейности в пристанищните райони причиняват значително замърсяване на морските води. Екосистемата на Черно море е все повече под заплахата от риск от предаване на нефт и газ от Каспийския басейн към западните страни. Основните пристанища влияят на околната среда в световен мащаб и създават проблеми с изхвърляне на отпадъци, почистване на плавателни съдове и използването на отровни химикали и бои. Специално внимание трябва да се обърне с транспортирането на опасни материали по море. Изхвърлянето на тези материали, особено на петрола, може да причини значителни щети на околната реда, да има отрицателно въздействие върху икономиката (туризъм, риболов, селско стопанство) и човешкото здраве.

  Уязвимостта на определени региони на брега на Черно море на нефтени разливи се определя от много фактори - вид замърсител, физикогеографските характеристики на района, неговото значение за туризъм, отдих дейности, култура, биоразнообразието и др. И продължителността на последиците от замърсяването. На брега има много плажове и стойността на туристическата зона на курорта. Евентуален ефект на доминото ще засегне значително тези области, тъй като дейностите, свързани с морски отдих - климат, лима третиране, калолечение, превантивни и лечебни ефекти на морската вода, които са много трудни. В Продължителността на въздействие на петролния разлив може да бъде някъде между няколко седмици, докато продължава почистването от плажа. След почистване на плажове може да си възвърне рекреативна стойност.

  Замърсяване на крайбрежните зони неизбежно води до депресия и в някои случаи и смърт на водната растения и животни. Най-силно въздействие върху морски птици. Наред с изучаване на въздействието на петрола замърсяване на морските екосистеми, е необходимо да се оцени косвено въздействие, че замърсяването върху човека и стопанската си дейност. Тя е свързана с консумацията на риба, морски водорасли и други морски дарове. В тъканите на тези организми, дори и незначително замърсяване на морската среда от нефт и нефтопродукти се натрупват вредни вещества, най-опасните от които са полициклични ароматни въглеводороди. Замърсяване на крайбрежните плажове води до отлив на туристи. Влошаване на качеството на туризма и атрактивността на дестинацията, спадане на стойността на природния капитал, защото отрицателно въздействие върху екосистемите, причинена негативно влияние върху развитието на туризма.


  1. Антропогенни ресурси

  Асеновград е космополитен град от векове. В него съжителстват българи, турци, гърци, българомохамедани, евреи, арменци.Доказателство за религиозната толерантност е триъгълника в центъра на града, където на сто метра станимаклии са вдигнали православен храм „Св. Атанас”, джамия и евангелска църква.

  Много паметници на културата, красивата природа, наличието на толкова манастири и храмове, палеонтологичния музей и други природни и антропогенни забележителности дават огромен шанс на асеновград да се превърне в туристически център. Като основни туристически направления могат да бъдат посочени:

  - Религиозен туризъм

  - Културен туризъм

  - Научно- познавателен туризъм

  Климатът и природните условия благоприятстват, както за развитието на туризма, така и за развитието на индустрията, търговията и на селското стопанство.

  Асеновград често става център на различни артистични и културни прояви като концерти, театрални представления, изложби, семинари, срещи с различни личности.

  Традиционните културни прояви са:

  - „Трифон Зарезан”- с конкурс за най- добро домашно вино

  - Културна седмица във връзка с празника на Асеновград, който се провежда в края на месец май.

  Днес Станимака може да се похвали с обновена централна част, която включва и множество булчински магазини, откъдето много хора го познават като града на булчинските рокли.

  Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природна среда. Една от атрактивните му особености е наличието на система от култови обекти от различни епохи:

  Неолитно култово находище в местноста Лопките край с. Долнослав – най-голямото на Балканския полуостров и едно от първите, открити в света.

  Тракийско скално светилище Белинташ, разположено в сърцето на планината. Останки от светилища на други култури – елинска, мюсюлманска и др.

  Християнското светилище Кръстова гора е място с изключителна стойност като обект на поклонение. Легендата твърди, че тук е заровена част от Кръста Господен.

  Архитектурните исторически паметници в региона включват четири манастира – Бачковски, Горноводенски, Мудавски и Араповски, 33 църкви, около 200 параклиса – над 50 в градската част, и многобройни в останалата територия на региона, в общините Асеновград и Лъки.  Бачковски манастир „Св. Богородица Успение”

  Всяка среща с българските манастири напомня за тях като за крепители на българския дух и на културната ни традиция през вековете.

  Като всебългарска светиня Бачковския манастир „Св. Богородица Успение” не само съхранява запазеното през вековете като благодатно наследство, но по време на Българското възраждане отприщва националния дух и енергия и се превръща в хранилище на исторически ценности. Манастирът е разположен в северната част на средните Родопи по поречието на р. Арсеница и се намира на 10 км. от Асеновград.

  Основан е през 1083 год. От двамата братя грузинци Григорий и Абасий Бакуриани, висши военачалници в армията на византийския император.

  Това е вторият по големина манастир в България след Рилския.
  Бачковската обител се посещава не само от богомолци, но и от хиляди български и чуждестранни туристи. Масово, по стара традиция, поклонници се стичат от всички краища на страната на двата големи манастирски празника - храмовия празник "Успение Богородично" на 15 август и "Преполовение" - 25 дни след Великден.
  Също и много учени от цял свят посещават това свято място и се запознават с неговите уникални стенописи и архитектурни ансамбли, творби на българския национален гений, наше неоценимо богатство.


  Араповски манастир „Св. Неделя”

  Араповският манастир „Св. Неделя” е един от големите български манастири, който е играл изключително важна роля за духовното и политическо възраждане на българите през 19 век. Той е единственият български манастир, строен по време на османското робство насред полето. Намира се в землището на с. Златовръх, на осем километра източно от Асеновград. Основан през 1856 год. първоначално като обикновенно монашеско общежитие край старото аязмо, само три години след това той израснал като цял монашески комплекс. За негови основатели се смятат архимандритите Софроний и Герасим. В средата на манастирския двор се издига внушителна трикорабна, триабсидна каменна черква с един купол и предверие. Тя е построена през 1859 година.

  В архитектурно отношение манастирът се отличава с голямо разнообразие, оригинални хрумвания и смесица от стилове и предпочитания в изграждането на дву- и триетажни сгради. Своеобразен акцент в манастирския комплекс е оригиналната жилищна кула, строена според неоспорено от никого досега предание от самия Ангел войвода, широко известен народен закрилник в този край от епохата на османското робство.

  Араповският манастир е забележителен преди всичко с изключително интересната живописна украса на своята църква, дело на известния български живописец Георги Данчов- Зографина. Недалеч от манастирската сграда е аязмото. Чешмата в него е една от най- интересните каменни манастирски чешми. Лицевата й страна се състои от пет големи каменни блока: един е корниз, два странични като полуколони и два образуващи тялото с релефни фигурални изображения. Непосредствено над чучура са изсечени пет стилизирани и кипарисови дръвчета, а над тях са два лъва, застанали един срещу дръг и разделени от кръст. Това което придава на манастира особена историческа стойност е, че тук е бил основан местен таен революционен комитет, ръководен от самия игумен- отец Гервасий.


  Манастирът „Света Петка” (Мулдавският манастир)

  Разположен е в северните склонове на Родопите, на седем километра югоизточно от Асеновград. Според преданието е бил основан в края на 14 или началото на 15 век. Днешният манастир има внушителен вид. Двуетажни жилищни сгради с открити чардаци и висок манастирски зид ограждат от четирите му стени просторен двор, застлан с калдъръм. В средата на двора се издига съборната църква с висока камбанария.

  Специалистите откриват в стенописите на откритата нартика повишена звучност на колорита, богатство и контрастност на цветовата гама, опити да се изграждат жизнени човешки образи. Не случайно тези стенописи се оценяват като едно от върховните постижения на българската възрожденска живопис. Някои от тези специалисти смятат, че в колоритно отношение те стоят по- високо от тези, изписани от Захари Зограф в Бачковския манастир. В църквата са запазени и някои ценни икони, рисувани от тревненския живописец Петър Миньов през 1836 год.
  Манастирът „Св.Св. Кирик и Юлита”

  Той е един от най- посещаваните духовни обекти в този край. Намира се на около 3 км. от Асеновград, в непосредствена близост до квартал Горни Воден. За последно е обновен през 30- те години на 19 век.

  Комплексът включва жилищни и стопански сгради, църква и отдалечени на 500 м. от тях аязмо и параклис. Сградите оформят почти квадратен двор. Най- добре е запазено източното жилищно крило с централната фасада на манастира- една удължена и хармонично уравновесена фасада с поредица от прозорци, с тежка дървена порта в центъра и красив еркер над нея. Най- интересна в архитектурно и художествено отношение е манастирската църква „Света Параскева”. По своето архитектурно оформление тя наподобява в голяма степен централната църква в Бачковския манастир.

  Специалистите отделят особено внимание на позлатената дърворезба на иконостаса, вероятно дело на местен майстор, успял да вмести в нея почти всичко от растителния и животински свят на района.

  Сред красивата възрожденска живопис се открояват няколко безценни икони, шест от които са сътворени от Захари Зограф: „Св. Атанас”, „Исус Христос”, „Св. Йоан Предтеча” и „Св. Богородица. Животоносен източник”. Негова икона е и „Св. Кирик и Юлита” на десният кивот.

  Аязмото и параклисът са изградени върху малка тераса, до която води калдъръмен път. На шест километра от аязмото е параклисът „Св. Св. Кирик и Юлита”- еднокорабна, едноабсидна църква без притвор, граден от ломен камък и бигорни блокове. Стените са изписани от Алекси Атанасов през 1862 година.


  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Разгледания пример – комбинацията между природни и атропогенни ресурси – посочва разнообразието от туристическите аспекти и ресурси на България. Страната ни е от малкото, която съчетава както богато природно разнообразие, така и редица исторически забележителност плод на дейността на населението обитавало нашите земи.
  Източници на информация:

  1. „Асеновград в миналото”- Николай Хайтов, 1983 год

  2. „Асеновград- огнище на строителни традиции”, арх. Стоил Стоилов,

  изд. София 1971 год.

  1. „Алилуя на хълма. Св. Троица- Кръстова гора”, изд. Регион Прес, Асеновград, 1994 год.

  2. htt://religia.hit.bg

  3. www.asenovgrad.info

  4. Jordanova A., 2007. Pollution of the Black Sea oil, Annual Technical University - Varna.

  5. National emergency plan to combat oil spills in the Black Sea, Sofia 2011.

  6. National Reports Assessment of Land-Based Sources of Pollution, 1996.

  7. Rafailova G., "Concept of Sustainable Development of Tourist Destination”.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природна среда

  Скачать 96.76 Kb.