• ЕСГРАОН
 • Образование тел. 2243 Счетоводство 2143
 • Здравеопазване
 • Земеделие и храни
 • Транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Труд и социална политика
 • Политически партии

 • Скачать 130.57 Kb.


  Дата28.08.2018
  Размер130.57 Kb.

  Скачать 130.57 Kb.

  Община тервел телефонен код: 05751 Пощенски код: 9450  Община ТЕРВЕЛ Телефонен код: 05751 Пощенски код: 9450
  Общински съвет

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕРВЕЛ, ул. "Св. Кирил и Методий" 8,

  председател 2479

  Общинска администрация

  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ул. "Св. Кирил и Методий" 8, e-mail: tervel2000@yahoo.com, tervel@tervel.bg,

  централа 2075

  кмет 2070

  зам.-кмет 2529

  зам.-кмет 2187

  секретар 2237

  деловодство 3127

  дежурен 2465

  факс 2391  ЕСГРАОН

  тел. 2546  Култура

  тел. 2085  Местни данъци и такси

  тел. 2128  Общинска собственост

  тел. 2561, 22-15  Образование

  тел. 2243

  Счетоводство 2143

  директор на Д „ФМП“ 2576

  гл. счетоводител 2329

  Кметства, кметски наместници

  АНГЕЛАРИЙ,

  кмет 057098771

  БАЛИК,


  кмет 057098703

  БЕЗМЕР,


  кмет 057098744

  БОЖАН,


  тел. 05756/3266

  БОНЕВО,


  кмет 057098773

  БРЕСТНИЦА,  кметски наместник, чрез община Тервел

  ГЛАВАНЦИ,

  кмет 057098774

  ГРАДНИЦА,

  кмет 057098780

  ГУСЛАР,


  кмет 057098705

  ЖЕГЛАРЦИ,

  кмет 057098738

  ЗЪРНЕВО,

  кмет 057098786

  КАБЛЕШКОВО,

  кмет 057098747

  КЛАДЕНЦИ,

  кмет 057098781

  КОЛАРЦИ,

  кмет 057098737

  КОЧМАР,


  кмет 057098777

  МАЛИ ИЗВОР,

  кмет 05757/2432

  НОВА КАМЕНА,

  кмет 057098766

  ОНОГУР,


  кмет 057098779

  ОРЛЯК,


  кмет 057098767

  ПОЛКОВНИК САВОВО,

  кмет 057098775

  ПОПГРУЕВО,

  кмет 057098768

  ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ,

  кмет 057098782

  СЪРНЕЦ,


  кмет 057098776

  ЧЕСТИМЕНСКО,

  кмет 057098778

  Вътрешни работи

  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ, РУ

  централа 2023

  централа 2022

  тел. 112

  РУ НА МВР, ул. "Цар Иван Асен II" 2,

  централа 2023

  централа 2022

  тел. 112

  Здравеопазване

  РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,  офис Тервел

  тел. 2560

  СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,

  тел. 112


  Медицински център Тервел

  Управител 2471

  Регистратура 3150

  Счетоводство 2063  Земеделие и храни

  "ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА" • НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА,

  тел. 2012

  Държавен ветеринарносанитарен контрол

  тел. 2208

  "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО" • РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА, ул. "Св. Кирил и Методий" 10,

  счетоводство 2540

  тел. 2309/2271

  факс 2024

  "ОБЩИНСКА СЛУЖБА" • ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ДОБРИЧ

  тел. 2396

  тел. 2385

  Култура

  МУЗЕЙ,


  тел. 0896622159

  ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", с. Нова Камена,

  тел. 0884735905

  ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР ДОНЧЕВ-ДОКТОРА", , e-mail: chitddonchev@yahoo.com,

  тел. 2177

  ЧИТАЛИЩЕ "ДОРА ГАБЕ", с. Жегларци,

  тел. 0885735888

  ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", с. Кладенци,

  тел. 0884735714

  ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА", с. Коларци,

  тел. 0884735889

  ЧИТАЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", с. Зърнево,

  тел. 0884735823
  ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ с. Безмер

  Тел. 0884735845

  ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ с. Божан

  Тел. 0884735928

  ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. Каблешково

  Тел. 08874735988

  ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. КОЧМАР

  Тел. 0884735827

  ЧИТАЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ ПОПОВ“ с. Поп Груево

  Тел. 0884735900

  ЧИТАЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“ С. Честименско

  Тел. 0884735794

  ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ с. Орляк

  Тел. 0884735822  Образование и наука

  НУ "ХРИСТО БОТЕВ", , с. Каблешково, e-mail: nu.kableshkovo@abv.bg,

  директор 0885988960

  ОУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", , с. Орляк, e-mail: oy_drymev_orlqk@abv.bg,

  директор 0899156233

  ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", с. Коларци, e-mail: oukolarzi@abv.bg,

  директор 0885988716

  ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", с. Нова Камена, e-mail: ou800100@abv.bg,

  директор 0885978281

  ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", с. Безмер, e-mail: oubr@abv.bg,

  директор 0885988916

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Зърнево, e-mail: ou_hristo_botev_zarnevo@abv.bg,

  директор 0885988729

  ПГ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО "ДОЧО МИХАЙЛОВ", ул. "Хан Аспарух" 81, e-mail: tmt_tervel@mail.bg,

  директор 05751/2509; 0888216667

  тел. 05751/2059

  тел./факс /2509

  СОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", ул. "Климент Охридски" 34, e-mail: souyyovkov@mail.bg,

  директор /2044

  тел. /2531

  ОДК „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“, ул. „Цар Калоян“ №11, тел. 057098789, 0884675046, e-mail: odk_tervel_odk@abv.bg

  Правосъдие

  "СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА" • АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ул. "Св. Кирил и Методий" 2,

  тел. 2430

  ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ – ДОБРИЧ,

  централа 2022

  централа 2023

  РАЙОНЕН СЪД – ТЕРВЕЛ, ул. "Христо Ботев" 3, e-mail: rstervel@mail.bg,

  председател 2132

  секретар 4043; 2284

  деловодство 4044

  съдия 3026

  тел. 2284  Държавен съдебен изпълнител

  тел. 2176

  РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ТЕРВЕЛ, ул. "Св. Кирил и Методий" 2,

  секретар 4042

  прокурор 4041

  факс 2487  Транспорт, информационни технологии и съобщения

  "РАЙОННА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ" • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЕАД

  началник 2021

  колети,писма 2362

  паричен отдел 2040

  Труд и социална политика

  "ДИРЕКЦИЯ СП – ТЕРВЕЛ" • АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ул. "Св. Кирил и Методий" 7,

  директор 2007

  гл. счетоводител 2094

  тел. 2130

  БЮРО ПО ТРУДА, ДИРЕКЦИЯ - ТЕРВЕЛ, ул. "Св. Кирил и Методий" 8, e-mail: btt@tervel.dobrich.net,

  тел. 2534

  тел./факс 2146

  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ, ул. "Св. Кирил и Методий" 8, ст.105,

  филиал Тервел

  тел. 2576  Нотариуси

  ДАПКОВ, РУМЕН ПЕТРОВ, РЕГ. № 191, ул. "Цар Калоян" 10, ет. 1, e-mail: Dapkov@abv.bg,

  тел./факс 4191

  ПЪКОВ, ДОБРОМИР МИТЕВ, РЕГ. № 174, ул. "Никола Й. Вапцаров" 5, вх. б, ет. 1, ап. 3, e-mail: not174@mail.bg,

  тел. 4074

  Политически партии

  АТАКА,


  тел. 4575

  Справочна информация

  АВТОГАРА,

  тел. 3078

  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ,

  дежурен 4046

  тел. 2245

  ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ул. "Хан Аспарух" 81,

  канцелария 2294

  дежурен 2248

  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ, РУ

  тел. 112

  РУ НА МВР,

  тел. 112

  СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,  тел. 112


  РИТУАЛНИ УСЛУГИ  Ритуален дом
  0886496602

  Погребално бюро
  0899217944  ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ  Фотограф Живко Колев
  0889944990

  Фото “Каприз”
  3160

  Деница Динева
  0879878551

  СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ
  2088

  АСОЦИАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
  0899/837170 (мобилен)

  СДРУЖЕНИЕ “БЪДЕЩЕТО Е В НАС”
  0885/837357 (мобилен)

  АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ - ТЕРВЕЛ
  0888/892004 (мобилен)

  РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО  ПОДПОМАГАНЕ НА РОМИТЕ  В ДОБРИЧКИ РЕГИОН “РАИПРДР”
  0888/890421 (мобилен)  ДФТА „Калинка Вълчева“ Читалище
  2177

  Вокална Студия Тервел Читалище
  0889944990

  Ателие по приложни изкуства Читалище
  2177

  СПОРТЕН КЛУБ “АТЛЕТИК”
  3703

  ШКОЛА ЗА ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ОДК
  057098789  ДЪРЖАВНА ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ
  2271  ХОТЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА НАСТАНЯВАНЕ  Семеен хотел “Валентин Адамов”
  3920

  Къща за гости “Мария-Невена” с.Безмер
  0887/390313

  Ловна хижа “Кьостата”
  2271

  Ловен клуб “Диана”
  0887/201155 (мобилен)

  Къща за гости „Рубин“ гр. Тервел
  0888833273

  Хотел „Алгара“ гр. Тервел

  ЗАВЕДЕНИЯ  Бистро “Елит”
  4492

  Бар “Луксор”
  3159

  Бистро „Бейлис“
  0886604740

  Механа “Тервел”
  2591

  Снек-бар “Истрия"
  0898588082

  Бар „Община“
  0886795471

  Ресторант „Приятели“  ФИРМИ  “Пластхим – Т” АД- зам. изп. дир-р М. Ковачева
  058/690301

  “Дека” ООД
  2291, 2414

  Фуражен цех “Сакс фураж”
  4064

  Транспортна фирма “Немо транс” ООД
  2131

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Община тервел телефонен код: 05751 Пощенски код: 9450

  Скачать 130.57 Kb.