• Диктант 1 за темою «Електричне поле і конденсатори» Варіант 1
 • Диктант 1 за темою «Електричне поле і конденсатори» Варіант 2

 • Скачать 408.02 Kb.


  страница1/5
  Дата29.01.2019
  Размер408.02 Kb.
  ТипПротокол

  Скачать 408.02 Kb.

  Одеський коледж транспортних технологій


    1   2   3   4   5

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ОДЕСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ

  з навчальної дисципліни

  ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

  для студентів спеціальностей

  151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  273 Залізничний транспорт

  275 Транспортні технології (залізничний транспорт)

  в навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації
  Розробив викладач Андріянова В.М.

  30 червня 2017р.

  ПОГОДЖЕНО

  цикловою комісією

  загальнотехнічних дисциплін

  Одеського коледжу транспортних технологій

  Протокол № 1 від 29 серпня 2017р.

  ПЕРЕДМОВА

  Одним із методів контролю на етапі перевірки рівня засвоєння знань під час лекційних занять, на етапі діагностичного (вихідного) контролю при проведення практичних занять, лабораторних робіт з електротехніки - є диктант. За його допомогою можна перевірити знання законів і теорії, формул й закономірностей, а також сформовані вміння і набуті навички.

  Даний посібник містить збірку диктантів до кожної з тем навчальної дисципліни «Електротехніка». Кожне питання містить або кілька варіантів відповідей, або потребує однієї точної однозначної відповіді (у випадках перевірки знань термінології, визначень, одиниць вимірювань та інше).

  Переваги використання диктантів в навчальному процесі:

  для студентів - дає можливість активізувати розумову діяльність студентів;


  • стимулювати їх до практичного та творчого мислення;

  • мотивувати до систематичної роботи над собою.

  Для викладача - має можливість в короткий термін зробити висновки про ступінь засвоєння знань з теми на певному етапі її вивчення;

  • можливість раціонально використовувати час на занятті ( для контролю або для активізації в залежності від виду заняття);

  • формування словникового запасу термінів для кращого розуміння спеціальних дисциплін, які будуть вивчатись в подальшому.

  Даний посібник може бути рекомендованим для використання як викладачами дисципліни «Електротехніка», так і студентами для підвищення рівня знань, самопідготовки .

  Диктант 1 за темою «Електричне поле і конденсатори»

  Варіант 1

  1 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються:

  а) заряд; (Q, Кл)

  б) напруженість; (E, В/м)

  в) потенціал; (, В)

  г) сила? (F, Н)


  2 Різниця потенціалів між двома точками електричного поля.

  (Напруга)

  3 За якими формулами визначаються :

  а) ємність плоского конденсатора;

  б) напруженість електричного поля;

  в) напруга?
  ….

  4 Якою характеристикою електричного поля є потенціал?  (Електричною)

  5 За якими формулами визначаються:

  а) еквівалентна ємність при паралельному;

  з’єднанні двох конденсаторів;

  б) еквівалентна ємність при послідовному з’єднанні двох конденсаторів ;

  в) еквівалентна ємність при паралельному з’єднанні n-однакових …конденсаторів.

  )

  6 Лінії, вздовж яких діють сили в електричному полі? (Електричні силові)


  7 Можливість тіла накопичувати електричні заряди з одночасним збільшенням потенціалу до визначеного рівня? (Ємність)
  … ..

  8 Скільки мікрофарад утримується в одному Фараді?


  ….

  9 Навколо яких зарядів виникає електричне поле? (Нерухомих)

  10 Тіла, в яких вільних електронів більше ніж в діелектриках називаються… . (провідниками).

  Диктант 1 за темою «Електричне поле і конденсатори»

  Варіант 2

  1 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються:

  а) напруженість електричного поля; (Е, В/м)

  б) потенціал; (, В)

  в) сила; (F, H)

  г) заряд? (Q, Кл)


  2 Процес перетворення нейтральних атомів в іони. (Іонізація)

  3 За якими формулами визначаються :

  а) ємність провідникового тіла;

  б) абсолютна діелектрична проникність;


  в) потенціал електричного поля?

  4 Якою характеристикою є напруженість електричного поля ? (Силовою)


  5 За якими формулами визначаються :

  а) ємність плоского конденсатора ;

  б) ємність трьох послідовно з’єднаних

  конденсаторів;


  в) ємність n-однакових конденсаторів

  з’єднаних послідовно?

  6 Два металевих провідника любої форми, розділених шаром діелектрика.

  (Конденсатор)


  7 Явище розподілення електричних зарядів в провідниковому тілі під дією зовнішнього електричного поля? (Електростатична індукція)
  8 Скільки нанофарад утримується в одному Фараді? ( Ф)

  9 Електричне поле, в усіх точках якого вектори напруженості рівні і паралельні. … (Однорідне)

  10 Тіла, в яких вільних електронів менше ніж в провідниках називаються…

  (діелектриками).

    1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одеський коледж транспортних технологій

  Скачать 408.02 Kb.