• Диктант 2 за темою «Електричне поле та конденсатори» Варіант 2
 • Диктант за темою «Прості кола постійного струму» Варіант 1

 • Скачать 408.02 Kb.


  страница2/5
  Дата29.01.2019
  Размер408.02 Kb.
  ТипПротокол

  Скачать 408.02 Kb.

  Одеський коледж транспортних технологій


  1   2   3   4   5

  Диктант 2 за темою «Електричне поле та конденсатори»

  Варіант 1

  1. Якою характеристикою електричного поля є напруженість? (Силовою)

  ..

  1. Якою літерою позначаються та в яких одиницях вимірюються :

  а) напруженість електричного поля; (Е, В/м)

  б) напруга; (U, В)

  в) потенціал; (, В)

  г) діелектрична постійна вакууму? ().  1. Які заряди переміщуються в металах в процесі

  електростатичної індукції? (Електрони)

  1. Здатність провідника накопичувати електричні заряди.. (Ємність)

  2. Умовне позначення конденсатора постійної ємності.

  3. Чи зміниться ємність плоского конденсатора, якщо збільшити його напругу?

  (Не зміниться)

  1. За якою формулою визначається еквівалентна ємність:

  а) для двох послідовно з’єднаних конденсаторів;

  б) для n конденсаторів однакової

  ємності, з’єднаних паралельно;

  .


  в) для n конденсаторів однакової ємності,

  з’єднаних послідовно?  1. Процес перетворення нейтральних атомів в іони. (Іонізація)

  2. Матеріальне середовище, в якому проявляється

  дія електричних сил? . (Електричне поле)

  1. За якою формулою визначається ємність плоского конденсатора? . .

  2. Явище розподілу зарядів під дією зовнішнього електричного поля?

  (Електростатична індукція)

  1. Улаштування, яке складається з двох провідників любої форми, розділених шаром діелектрика? (Конденсатор) .

  2. За якою формулою визначається

  енергія зарядженого конденсатора?

  1. Як зміниться величина еквівалентної ємності при паралельному з’єднанні конденсаторів? (Збільшиться)

  2. Тіла, в яких вільних електронів менше ніж в провідниках, називаються…

  . . (діелектриками).

  Диктант 2 за темою «Електричне поле та конденсатори»

  Варіант 2

  1 Якою характеристикою електричного поля є потенціал? (Електричною)  1. Якими літерами позначаються та в яких одиницях вимірюються :

  а) сила взаємодії між зарядженими тілами; (F, Н)

  б) абсолютна діелектрична проникність середовища; )

  в) заряд; (Q, Кл)

  г) ємність конденсатора? (С, Ф)  1. Напруга, при якої відбувається пробій діелектрика називається… … ……………………………………………………………………(пробивною).

  4 Різниця потенціалів між двома точками електричного поля. (Напруга)

  5 Умовне позначення конденсатора постійної ємності.

  6 Як зміниться ємність плоского конденсатора, якщо товщину діелектрика зменшити в чотири рази? (Збільшиться в чотири рази)

  7 За якими формулами визначаються :

  а) ємність трьох послідовно з’єднаних

  конденсаторів;

  б) ємність при паралельному з’єднанні конденсаторів однакової …………..ємності ? …

  8 Навколо яких зарядів виникає електричне поле? (Нерухомих)

  9 Лінії, вздовж яких діють сили в електричному полі? (Електричні силові)

  10 За якою формулою визначається ємність конденсатора?

  11 Електричне поле, в усіх точках якого вектори напруженості рівні і паралельні? (Однорідне)

  12 Пристрій, який використовують для накопичування електричних зарядів.  (Конденсатор)

  13 За якою формулою визначається сила взаємодії між двома точковими зарядами?

  14 Як зміниться величина еквівалентної ємності конденсатора при послідовному з’єднанні? (Зменшиться)

  15 Тіла, в яких вільних електронів більше ніж в діелектриках, називаються…  (провідниками).

  Диктант за темою «Прості кола постійного струму»

  Варіант 1

  1 Якими літерами позначаються та в яких одиницях вимірюються:

  а) ЕРС; (Е,В)

  б) опір провідника; (R,Ом)

  в) струм; (I, А)

  г) робота? (А,Дж)

  2 Протидія, яку чине провідник проходженню електричного струму. . (Опір).

  3 Запишіть математичні вираження:

  а) першого закону Кирхгофа; ()

  б) закону Ома для ділянки кола; ()

  в) закону Ома для всього кола; ()

  4 Графічне зображення електричного кола . (Схема)

  5 Як позначаються на електричних схемах:

  а) резистор; б) затискач ; в)конденсатор; г) вольтметр.

  6 Як визначається еквівалентний опір:

  а) при паралельному з’єднанні двох резисторів; ()

  б) при паралельному з’єднанні n-різних резисторів; ………………………………………………………………...()

  в) при послідовному з’єднанні n- однакових резисторів? …………………………………………………………………..()

  7 Який провід однакової довжини нагріється сильніше при однаковому струмі?

  а) мідний; б)сталевий; в) алюмінієвий; г) ніхромовий. (Ніхромовий)

  8 Яким приладом вимірюється напруга і як він вмикається в коло?

  (Вольтметром, паралельно)

  9 При якому режимі роботи електричного кола ЕРС більше напруги?  ( Режимі навантаження)

  10 Місце з’єднання не менше трьох проводів. (Вузол)


  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одеський коледж транспортних технологій

  Скачать 408.02 Kb.