• Диктант 2 за темою «Однофазні кола змінного струму» Варіант 2

 • Скачать 408.02 Kb.


  страница4/5
  Дата29.01.2019
  Размер408.02 Kb.
  ТипПротокол

  Скачать 408.02 Kb.

  Одеський коледж транспортних технологій


  1   2   3   4   5

  Диктант2 за темою «Однофазні кола змінного струму»

  Варіант1

  1 Значення електричних величин струму, напруги, ЕРС в даний момент часу називається… (миттєвим). . .

  2 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються: а) кут зсуву фаз; ( градус) б) ємність конденсатору; ( С, Ф) в) реактивна потужність; ( Q, вар) г) активна складова струму? ( Ia, A)

  3 Сукупність декількох векторів, які зображають синусоїдальні величини однієї частоти. (Векторна діаграма)  4 Елементи, на яких не відбувається перетворення електричної енергії в інші види. (Реактивні)

  5 За якими формулами визначаються: а) величина індуктивного опору; ( XL = 2) б) синус кута зсуву фаз між струмом і напругою в колі з «R» і «L»; ) в) спад напруги на активному опорі; ( = I∙R) г) реактивна складова струму в нерозгалуженій частині кола з двома паралельними вітками? ( IP = IP1+IP2)

  6 Якими літерами позначаються діючі значення струму, напруги, ЕРС?  ( I, U, E)

  7 Чому дорівнює кут зсуву фаз між струмом і напругою в колі з активним опором? )

  8 Записати вираз миттєвого значення струму, якщо початкова фаза дорівнює . ( і = Іm∙ sin(wt+60О))

  9 Величина, обернена частоті. (Період)  10 За якими формулами визначаються: а) повний опір кола з активними опором і індуктивністю; ( ) б) реактивна потужність конденсатора; ( ) в) струм в колі з конденсатором ? ( )

  11 Чому дорівнює коефіцієнт потужності в колі з активним опором? …. (cos = 1)

  12 Як зміниться величина реактивного опору конденсатора, якщо частоту змінного струму зменшити в 2 рази? ( Збільшиться в 2 рази)

  13 Чому дорівнює повний опір кола з «R», «L» і «C», якщо реактивні опори котушки і конденсатора рівні? ( Z = R)

  14 Який електричний кут відповідає половині періоду змінного струму?

  ( ), ()

  15 Чому дорівнює кут зсуву фаз між струмом і напругою, якщо їх початкові фази дорівнюють відповідно 120О і 30О? ( = 90О)  Диктант 2 за темою «Однофазні кола змінного струму»

  Варіант 2

  1 Значення струму, напруги, ЕРС в даний момент часу називається…. (миттєвим).

  2 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються: а) початкова фаза; ( , градус) б) індуктивність котушки; ( L, Гн) в) повна потужність; ( S, B∙A) г) реактивна складова струму? ( , А)

  3 Графік залежності миттєвих значень струму, напруги, ЕРС від часу. . ( Хвильова діаграма)  4 Елементи, на яких відбувається перетворення електричної енергії в інші види. .. (Активні)

  5 За якими формулами визначаються: а) величина ємнісного опору; () б) коефіцієнт потужності; ( ) в) спад напруги на ємності; ( ) г) активна складова струму в нерозгалуженій частині кола з двома ddпаралельними вітками? ( )

  6 Якими літерами позначаються амплітудні значення струму, напруги, ЕРС? . ( Im, Um, Em)

  7 Чому дорівнює кут зсуву фаз між струмом і напругою в колі з індуктивністю? .. ()

  8 Записати вираз миттєвого значення напруги, якщо початкова фаза дорівнює 90? ( u = Um∙ sin(ωt + 90)  9 Число періодів за одну секунду. (Частота)

  10 За якими формулами визначаються: а) повний опір кола з активним опором і ємністю; ( ) б) повна потужність кола; (, ) в) струм у колі з активним опором? ( )

  11 Чому дорівнює в колі з індуктивністю? ( )

  12 Як зміниться величина реактивного опору котушки, якщо частоту змінного струму збільшити в 2 рази? (Збільшиться в 2 рази)

  13 Чому дорівнює повний опір кола з «R», «L» і «C», якщо активний опір дорівнює нулю? ( Z = XL - XC )

  14 Який електричний кут відповідає періоду змінного струму? (( 2)

  15 Чому дорівнює кут зсуву фаз між струмом і напругою, якщо їх початкові фази дорівнюють 45О і (- 60О) ? ( = 1)


  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одеський коледж транспортних технологій

  Скачать 408.02 Kb.