• Опис на необходимите ни ръкописи по Обособена позиция 2
 • - микрофилми и дигитални копия на следните ръкописи и старопечатни книги

 • Скачать 52.33 Kb.


  Дата23.01.2018
  Размер52.33 Kb.

  Скачать 52.33 Kb.

  Опис на необходимите ни ръкописи по Обособено позиция 1 „Придобиване на права за ползване на дигитални копия от славянски ръкописи Х – ХVІ в.”  Опис на необходимите ни ръкописи по Обособено позиция 1 „Придобиване на права за ползване на дигитални копия от славянски ръкописи Х – ХVІ в.”

  1. Хърватска хроника на дуклянския презвитер

  2. Асеманиево евангелие

  3. Манасиева хроника

  4. Изборно евангелие XIII в.

  5. Никодимово евангелие XV в.

  6. Изборно евангелие XVI в.

  7. Четвероевангелие (фрагмент) XVI в.

  8. Псалтир с последование XIV-XV в.

  9. Служебник свитък XIV в.

  10. Полемично –догматичен сборник

  11. Псалтир с последование XV в.

  12. Служебник (Исидоров)

  13. Псалтир XV в.

  14. Бревиар XV в.

  15. Полемичен сборник

  16. Апостол XVI в.

  17. Богослужебен сборник XIV-XV в.

  18. Октоих XV в.

  19. Празничен миней XVI в.

  20. Месецослов с тропари и кондаци XV в.

  21. Типик и часослов

  22. Фрагмент от апостол от XII -XIII в.

  23. Славянски превод на Симеон Сит

  24. Bатикански палимпсест

  25. Барберински палимпсест

  26. Патаренски апокалипсис .

  27. Велик требник на Киевския митрополит

  28. Съчинения на Петър Богдан

  29. Фрагмент на служебен миней за месец май XIV в.

  30. Българо-гръцки речник и запис на народни песни (Костурски речник)


  Опис на необходимите ни ръкописи по Обособена позиция 2 „Придобиване на права за ползване на архив от микрофилми и дигитални копия на уникални ръкописи и старопечатни книги от наши и чужди сбирки”

  - сбирката на Регионален исторически музей – Шумен

  - сбирката на Читалище “Добри Войников” – Шумен

  - сбирката на Троянски манастир

  - Рилски манастир

  - ръкописи от гр. Силистра

  - ръкописи от гр. Свищов

  - сбирката на Поморийски манастир

  - сбирката на ЦИАИМ

  - сбирката на Троицко-Сергиева лавра  - сбирката на Московска духовна академия

  - микрофилми и дигитални копия на следните ръкописи и старопечатни книги:

  1. Novakovic St., Bugarski zbornik, pusan prosloga vieka narodnim jerinom

  2. Арх. Леонид. Систематическое описание Славяно-российских рукописей собрания Графа А. С. Уварова. Ч. I, М., 1893.

  3. Арх. Леонид. Систематическое описание Славяно-российских рукописей собрания Графа А. С. Уварова. Ч. IV, М., 1894.

  4. Арх. Леонид. Систематическое описание Славяно-российских рукописей собрания Графа А. С. Уварова. Ч. III, М., 1894.

  5. Арх. Леонид. Систематическое описание Славяно-российских рукописей собрания Графа А. С. Уварова. Ч. ІІ, М., 1894.

  6. Архимандрид Амфилохий - “Древнеславянский карпенски апостол ХІІІ в., М. 1855

  7. Берлински сборник

  8. Виенски сборник: 1. Антиох Черноризец - Слова; 2. Сказание црквное, л. 144 обр. 3. Учително евангелие

  9. Драганов сборник - ХІІІ в.

  10. Вилниски сборник №256, ХVІ в., Писмо до Панко (л86б - 91)

  11. Галацки сборник - ХІV в. от Ленинград

  12. Григорий Синаит (№47 от сборника на Гилфердинг)

  13. Душеполезни слова на презвитер Исихий към Теодул (ръкопис от Атон - Зографски манастир

  14. Житие на Богородица т. е. Слово на Рождество, Истрин - гръцки източници за Тълковната палея

  15. Златоструй, Чудовски 214

  16. Зографско Тетраевангелие ХІІІ в., № 1 по описа на Илински

  17. Тетраевангелие, Зографски манастир ХІІІ в. №3 по Илински

  18. Зографско Тетраевангелие ХІІІ-ХІV в. №6 по Илински

  19. Зографско Тетраевангелие ХІІІ-ХІV в. №7 по Илински

  20. Ив. Евсеев. Книга на проор Данаил (Методиев превод, Симеонов превод, гръцки текст)

  21. Кирил Йерусалимски, Огласителни слова

  22. Климент Охридски - Слова посмъртните чудеса на св. Николай - арх. Леонид

  23. Климент Охридски. Слово за Лазарово възнесение (Лазарова събота) - 9 ръкописни преписа от БАН

  24. Книга Битие. Кирило-Белозерска сбирка, № 3/8, ХV в. - РНБ, Санкт- Петербург

  25. Миханичев патерик. Cod. Slav152, Австрийска национална библиотека. Виена.

  26. Преподобнего отца нашего Qеодора

  27. Преподобнего отца нашего Нила

  28. Преподобнего отца нашего Филотеа

  29. Симеона нашего богослова.

  30. НБКМ 10/70

  31. Описание русскихъ и словенскихъ рукописей румянцовскаго музеума

  32. Погодин 323, Пролог

  33. Пространни жития на Кирил и Методи

  34. Псалти от кр. на ХІІІ в. №1 по описа на Хр. Кодов

  35. Римски патерик - Patrologuae cursus completus, T. 77. (І, ІІІ, ІV- ти книга).

  36. Римски патерик от сбирката на Погодин, 909, ХVІ в. (ранен превод).

  37. Ръждавички сборник - ХІІІ в.

  38. Ръкопис Погодин - 232

  39. Ръкописен сборник от ХVІ в. Предели - Хилендарски манастир №466

  40. Ряпов сборник

  41. Син. Гр. 189 на гръцки език.

  42. Слова на Исак Сирин, ХІІІ - ХІV в. (Зографски манастир)

  43. Супрасълски сборник - Люблянска част

  44. Супрасълски сборник

  45. Тълковно евангелие

  46. Учително евангелие - Московски препис

  47. Учително евангелие на Константин Преславски - Гилфердингов (Петербургски) препис, № 32, 1286 г

  48. Фонд 9 №58

  49. ЦГАДА, фонд №381, Савина книга, ХІ в.

  50. ЦМ 131, Сборник с поучения, сказания.

  51. Слово за самовили

  52. Беседы Григория Двоеслова (ръкопис). Пушкинский дом, Арх. Собр. № Д 172; № 143-182.

  53. «О писменех» – фрагмент – л. 73об – 81

  54. Начало на «О писменех», МДА 145, ХV в

  55. Тълковна палея – фрагмент

  56. Златоструй, ХVІ в., Гилфердинг 142 – фрагмент

  57. Паримейник, Ф9, 58, от л. 1 до л. 171

  58. Огласителни слова на Кирил Йерусалимски, Син. 478

  59. 3/8 Кирило-Белозерски  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Опис на необходимите ни ръкописи по Обособено позиция 1 „Придобиване на права за ползване на дигитални копия от славянски ръкописи Х – ХVІ в.”

  Скачать 52.33 Kb.