• ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
 • Бельото да се събира и връща изпрано минимум два пъти седмично, включително събота и неделя! Приблизителни количества
 • Начин за образуване на предлагана цена • Дата30.01.2018
  Размер13.4 Kb.

  Описание на обекта на поръчката  Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, специализирани институции за възрастни в Община Русе, ОП "АРТ" и ОП "Спортни имоти"

  ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
  Настоящата обществена поръчка има за цел да подсигури пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, специализирани институции за възрастни /ДСХ "Възраждане", ДФВУ "Милосърдие", ДВД"Приста"/ на територията на Община Русе, Общински предприятие „Арт” и Общински предприятие „Спортни имоти”.

  Дейността включва:  • Събирането на спално бельо, лично бельо и дрехи

  • Пране, избелване, гладене и дезинфекция

  • Транспортиране на чистото пране обратно до потребителите

  Качеството на услугата е от особено значение за здравето на потребителите. Необходимо условие за това е спазването на Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.

  С обявяването на обществена поръчка се цели определянето на изпълнител с опит в извършване на дейността и с доказана лоялност при изпълнение на договорните си задължения.

  Бельото да се събира и връща изпрано минимум два пъти седмично, включително събота и неделя!
  Приблизителни количества:
  ДСХ “Възраждане” - 1 650 кг месечно

  ДВФУ “Милосърдие” - 700 кг месечно

  ДВД “Приста” - 1 500 кг месечно

  Детски ясли – 420 кг. месечно

  Общински предприятие „Арт” - 20 кг месечно

  Общински предприятие „Спортни имоти” – 110 кг месечно


  Начин за образуване на предлагана цена: Цена за 1 кг. изпрано, дезинфекцирано и изгладено пране с ДДС. Цената да е окончателна и да включва транспорт и всички разходи и начисления.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Описание на обекта на поръчката