• 30 (тридесет) календарни дни
 • 50 % авансово плащане
 • 50 % окончателно плащане в лева без ДДС
 • 6. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни. 7. Критерии за оценка: „най - ниска цена”.

 • Скачать 24.63 Kb.


  Дата29.08.2018
  Размер24.63 Kb.

  Скачать 24.63 Kb.

  Описание на предмета на поръчката и изисквания при изпълнение публична покана с предмет „Доставка на един брой товарен бордови автомобил – втора употреба”
  Приложение № 1
  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
  1. Публична покана с предмет „Доставка на един брой товарен бордови автомобил – втора употреба”
  2. Срок на изпълнение: Срокът за доставката на товарен бордови автомобил – втора употреба е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор между страните и превеждане на аванс.
  3. Цена и начин на плащане: Цената на автомобила се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на Изпълнителя, както следва:

  - 50 % авансово плащане от стойността на доставката в лева без ДДС – в срок до 10 (десет) дни след подписването на договора, за което в 3-дневен срок от получаването му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава данъчна фактура;

  - 50 % окончателно плащане в лева без ДДС – в срок до 30 (тридесет) дни след доставката на автомобила, подписване на приемо-предвателен протокол и надлежно издадена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  В цената се включват всички разходи на Изпълнителя за извършване на поръчката за целия срок на действие на договора.

  4. Място на изпълнение: Изпълнителят се задължава да достави товарен бордови автомобил – втора употреба в сградата на дирекция „Паркиране и мобилност”, находяща се в гр. София, ул. „Будапеща” № 17, ет. 3 и да го предаде на посочено в договора лице за контакт.


  Разходите за доставка на товарен бордови автомобил – втора употреба са за сметка на Изпълнителя.
  5. Изисквания към моторно превозно средство товарен бордови автомобил – втора употреба:

  5.1. Обща тегло до 12 тона с полезен товар – до 6 тона;

  5.2. Двигател – от 160 до 190 конски сили;

  5.3. Стандарт екосъобразност – Евро 3;

  5.4. Трансмисия – 4х2;

  5.5. Междуосие – от 3,60м до 4,60м;

  5.6. Ръчна скоростна кутия;

  5.7. Климатик, ел. стъкла и ел. огледала;

  5.8. Минимум 2 седалки;

  5.9. Гуми – подходящи за модела;

  5.10. Ходова част – ресьорна – отпред и отзад;

  5.11. Задни стъкла на кабината;

  5.12. Пробег не повече от 260 000 км;

  5.13. Датата на производство не по-рано от 2005 г;

  5.14. Автомобилът трябва да бъдат окомплектован с универсални инструменти за поддръжка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума;

  5.15. Моторното превозно средство следва да разполага с пълна сервизна документация, с всички съпътващи документи съгласно законодателството на Република България за регистрация пред органите на КАТ, както и да се намира в пълна техническа изправност.  5.16. Документ за годината на регистрация на автомобила, предложен за доставка– приложено копие на регистрационен талон или еквивалент.

  5.17. Участникът предоставя най-малко 4 броя снимки – от всяка от страните на предлагания от него автомобил.

  Възложителят може по всяко време да осъществява контрол върху техническата изправност на автомобила. В случай, че след доставката на автомобила се открият несъответствия с поставените от Възложителя изисквания, Изпълнителят ги отстранява за своя сметка.


  6. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни.
  7. Критерии за оценка: „най - ниска цена”.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Описание на предмета на поръчката и изисквания при изпълнение публична покана с предмет „Доставка на един брой товарен бордови автомобил – втора употреба”

  Скачать 24.63 Kb.