• НОВИНИ ОТ БНАЕМПК

 • Скачать 62.66 Kb.


  Дата11.09.2017
  Размер62.66 Kb.

  Скачать 62.66 Kb.

  Осторожно: обед

  8 “Tsar Kaloyan“Str., fl.3, Plovdiv 4000, Bulgaria

  tel. ++359 32 967 834; tel. ++359 32 967 835; e-mail:office@bnaeopc.com;www.bnaeopc.com


  Информационен бюлетин на БНАЕМПК

  08. 03. 2016 г.

  НОВИНИ ОТ БНАЕМПК

  За повече информация:

  тел.: 032/ 967 835 и 032/ 967 834,

  e-mail: office@bnaeopc.com

  1. Практически семинар: „Последни промени и проблеми при прилагането на Козметичния Регламент ( EC) № 1223/ 2009.” Конферентна зала, хотел ”Санкт Петербург”, Пловдив

  На 24 март 2016 г. от 10.00ч. в Конферентна зала на х-л "Санкт Пегербург", гр. Пловдив ще се проведе практически семинар на тема: „Последни промени и проблеми при прилагането на Козметичния Регламент ( EC) № 1223/ 2009.”. Основен лектор ще бъде д-р Димитров, който ще дискутира важни въпроси, обект на обсъждане на последното заседание на Постоянния комитет по козметика към Европейската комисия през м. февруари в Брюксел: наноматериали в козметиката; развитие на темата ароматни алергени; правно тълкуване на член 15 на Козметичния регламент /вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR)/; дискусионни козметични съставки, обект на проекто-становища и становища на НКПБ; рекламни претенции на козметичните продукти….

  Такса за участие: 70 лв. - за членове на БНАЕМПК и 140 лв. - за не членове.
  1. НОВО ИЗДАНИЕ НА БНАЕМПК!

  НАРЪЧНИК ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ IFRA-IOFI 2015

  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАРФЮМНИ И АРОМАТНИ ВЕЩЕСТВА, НАТУРАЛНИ КОМПЛЕКСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

  Заявки за закупуване се приемат в офиса на БНАЕМПК : тел.: 032/ 967 835 и 032/ 967 834, e-mail: office@bnaeopc.com


  Цена: 30 лв. за членове

  1. лв. за нечленове


  С) ПРОГРАМA ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2016 – ДУБАЙ
  Предлагаме на вниманието ви ПРОГРАМА ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2016 – ДУБАЙ, 13.05-18.05.2016 ( анекс 1)

  За контакти и записване – г-жа Гергана Андреева – Главен секретар на БНАЕМПК; тел: 032 967834; e-mail: projects@bnaeopc.com
  D) БНАЕМПК организира Българско национално участие на международното козметично изложение BeautyEurasia2016, Истанбул, 21.04-23.04.2016 г.

  БНАЕМПК организира участието на български фирми на BEAUTY EURASIA 2016 – 21-23.04.2016 при следните условия:  Фирмите участници поемат разходите за:

  Наем на изложбена площ;

  Проектиране и изграждане на щанд;

  Наемане на оборудване и обзавеждане;

  Регистрация на изложителите;

  Включване на изложителите в панаирния каталог;

  Транспорт и обработка на експонати и други изложбени компоненти;

  Командироване и пребиваване на служителите (пътни, дневни, квартирни и застраховка);

  Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и на изложението.

  Приложено ( анекси 2,3,4) може да се запознаете с разположението на щанда ни, вида и цената на конструкцията и оборудването, които предлагаме. Стойността на кв.м. необорудвана изложбена площ е 272 евро с вкл. ДДС, конструкция и оборудване( съгласно приложения дизайн е 130 евро на кв.м. с вкл. ДДС), стойността на регистрационната такса (260€) и ел. енергията, необходима за щанда ви – 9 евро на 1 кв.м.

  БНАЕМПК ще ви съдейства с цялата организация по участието ви, предвид факта, че е основен контрактор и партньор на организаторите и на самото изложение, както и за всичко необходимо по вашето участие, влизане в каталог, пътуване, мостри и т.н формуляри документация.

  Потвърждаване на интереса ви за участие : –в офиса на БНАЕМПК, на електронна поща projects@bnaeopc.com; и на телефон 032 967834


  НОВИНИ ОТ COSMETICS EUROPE

  А) Седмичен медиен мониторинг на Cosmetics Europe

  Прилагаме седмичния медиен мониторинг на Cosmetics Europe ( aнекс 5 )  СЪОБЩЕНИЯ

  А) Специализирано обучение на тема: „Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“, гр. Пловдив, комплекс "Хеброс", бул. Марица № 154 (до Билла) от 13:30 до 17:00, 14 март 2016 г.
  На 14 март 2016 г. в гр. Пловдив, комплекс "Хеброс", бул. Марица № 154 (до Билла) от 13:30 до 17:00 ч., Българо-китайската търговско-промишлена палата в партньорство с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) имат удоволствието да Ви поканят на специализирано обучение на тема: „Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“. Други партньори на БКТПП при организирането на обученията са Българо-китайската асоциация за бизнес развитие (БКАБР), Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) и Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК).
  Целта на обучението е запознаване на Българския бизнес със специфичните особености на китайския пазар, възможностите за установяване на ефективни форми на сътрудничество между китайски и български фирми, сертифициране и регистриране на търговски марки в Китай, навлизане и позициониране на китайския пазар, практически съвети и добри практики, привличане на китайски инвеститори и др.
  Обучението ще се проведе в два модула: модул 1 - привличане на инвеститори от Китай и потенциални форми на сътрудничество с китайски компании в България и модул 2 – практически стъпки за интернационализация, сертифициране, регистриране на търговски марки, позициониране на китайския пазар.
  Лекторите в обучението ще са експерти с опит в правенето на бизнес с китайски партньори и навлизане и утвърждаване на китайския пазар.
  Участието в обучението е безплатно!
  Приложения: Покана (анекс6); Програма (анекс7); Регистрационна форма (анекс8);
  Лице за контакт:

  Иво Илиев

  Изпълнителен директор за България

  Българо-китайска търговско-промишлена палата

  E-mail: i.iliev@bccci.net

  тел.: +359 887 07 93 27  B) Провеждане на българо-молдовски бизнес форум, 24 март 2016 г., София хотел Балкан – гр.София, България

  Във връзка с предстоящото VIII заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество и активизирането на двустранното сътрудничество между България и Молдова, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българо-молдовски бизнес форум на 24 март 2016 г. в София хотел Балкан.

  Форумът ще бъде открит от заместник-министрите на икономиката на двете страни. В рамките на форума се предвижда провеждане на  двустранни бизнес срещи между молдовските компании и заинтересовани български предприятия от следните сектори - хранително-вкусова промишленост, машиностроене, фармация, козметика, текстил и др.

  Желаещите за участие следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 17 март 2016 г.  на    e-mail адрес: a.ivanova@sme.government.bg . Програма на бизнес форума ще бъде изпратена на регистираните фирми на по-късен етап.

  Приложение: Регистрационна форма (анекс9)

  C) Покана за участие в търговска мисия, координирана от Министерството на икономиката на република Турция, в рамките на Beauty Eurasia 2016, 19 – 22 април 2016, Истанбул

  Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следната търговска мисия:  1. Beauty Eurasia 2016 – 12-то международно изложение за козметика, красота и фризьорство, 19 – 22 април 2016, Истанбул, http://www.beautyeurasia.com/home

  Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени бази.
  Прилагаме формуляр за участие (анекс10). Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция най-късно до 11 април 2016 година.

   

  М. Емрах Сазак  Главен търговски съветник

  Посолство на Република Турция  Тел: 02 958 12 02

   

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Осторожно: обед

  Скачать 62.66 Kb.