• Означение Наименование Допълнителни характеристики Количество /броя/
 • 67-74мм /L=300 мм 2 2
 • Офертите се класират само на един кръг.

 • Скачать 37.17 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер37.17 Kb.

  Скачать 37.17 Kb.

  Относно: Доставка на Аварийни скоби
  ТЪРГОВСКО ЗАПИТВАНЕ

  Уважаеми Господа,
  Асарел Медет” АД гр. Панагюрище се нуждае от доставка на следните

  Скоби аварийни от неръждаема стамана:
  Означение Наименование

  Допълнителни характеристики

  Количество

  /броя/

  ед. цени лв. без ДДС

  1

  скоба аварийна DN-50

  67-74мм /L=300 мм

  2  2

  скоба аварийна DN-100

  113-123мм/L= 300мм

  12
  3

  скоба аварийна DN-125

  125-135мм/L=300 мм

  12
  4

  скоба аварийна DN-150

  160-170мм/ L=300мм

  12
  5

  скоба аварийна DN-200

  215-225мм/L=300мм

  10
  6

  скоба аварийна DN-225

  230-240мм/L=300 мм

  2
  7

  скоба аварийна DN-250

  280-290мм/L=300 мм

  12
  8

  скоба аварийна DN-300

  341-361мм/L=300мм

  12
  9

  скоба аварийна DN-350

  380-390мм/L=300мм

  10
  10

  скоба аварийна DN-400

  420-440мм/L=400мм

  32
  11

  скоба аварийна DN-500

  505-515мм/L=400 мм

  2

  Доставчиците следва да посочат:

  1. Цена без ДДС.

  2. Гаранция.

  3. Срок на доставка:

  4. Франкировка – склад на Купувача .

  5. Плащане – след доставката.

  6. Качество и произход – доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката.

  7. Валидност на офертата – 90 дни от датата на представянето й.

           Краен срок за предоставяне на офертите 09.11.2010 г.    Офертата моля да изпратите съгласно реда в дружеството по един от посочените начини:             

  1. На адрес:

  „Асарел Медет” АД

                    гр. Панагюрище, 4500

                    До:  Ръководител отдел “Мониторинг” /ВК/ инж. Р. Шуманов. 

                    Надпис: „Оферта за доставка на Скоби аварийни.”,  «Да се отвори само от определената за целта комисия»

  2. По факс: 0357 60 250, До:  Ръководител отдел “Мониторинг” /ВК/ инж. Р. Шуманов.

  3. По e-mail: pbox@asarel.com.  Офертите се класират само на един кръг.

  4. Обръщаме внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това, при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.  5. Лице за контакти:

                                                 инж. П. Боюклиев, специалист „Доставки”

                                                 Тел.:  0357/ 60 437

                                                 e-mail: dr@asarel.com
  С уважение,
  Прокурист:

  /икн. Ив. Дончев/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Относно: Доставка на Аварийни скоби

  Скачать 37.17 Kb.