Скачать 316.24 Kb.


Дата09.11.2018
Размер316.24 Kb.

Скачать 316.24 Kb.

Папата: Откажете се от правата си! Спазвайте неделя заради семейството! Очаквайте мъченичество! Бурята приближава!Папата: Откажете се от правата си! Спазвайте неделя заради семейството! Очаквайте мъченичество! Бурята приближава!

ПРОРОКУВАЙ ОТНОВО

ПРЕДСТАВЯ

ОЩЕ ЕДНА ВЕСТ НА НАСТОЯЩАТА ИСТИНА

ПАСТОР ЕНДРЮ ЕНРИКЕС

Бодърствайте & молете

Библията продължава в същата тематика на последните дни. Матей 7:24 „И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил (какво?) къщата си на канара; 25. и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща (Библията казва); но тя не падна, защото бе основана на канара“.

Какво казва Библията, че ще се устреми върху тази къща? Казва „дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете“ и тази къща (подчертайте думата „къща“), тази къща има три главни приложения. 1) Къщата представлява църквата. 2) Къщата представлява семейството ни и членовете на семейството. 3) Къщата представлява нас като личности. Кое е онова, което ще връхлети църквата, семействата ни и дори нас самите? Казва се: дъждовете, реките и ветровете. Тези трите съставляват бурята. Това е бурята на изпитанията, бурята на преследванията. Стих 25 казва, че трябва да бъдем намерени приковани и здраво основани (на какво?) на канарата. А на кого в първичен смисъл е символ канарата? - Амин, канарата е символ на Христос. 1 Кор. 10:4 потвърждава това. И, ако погледнете на дъжда, водите на реките и ветровете, които съставляват тази буря, тази буквална буря, която връхлита по тази буквална къща, с това Библията ни казва, че идва друга буря. Това е духовна буря - буря на изпитания, буря на преследвания, буря, която ще бие по изповядващите се за АСД в тези последни дни, а след това и върху целия свят. Това е голяма буря! Какво е бурята? - Налагането на ННЗ. „Великата борба“, гл. 38 потвърждава това. Кои са първите четири думи в текста най-горе? Какво се казва? Казва се:

„Когато бурята наближи, една голяма група хора, изповядвали, че вярват в третата ангелска вест...“.

Спрете тук. Тук дори не се говори за адвентисти и за отстъпилите църкви. Това са личности, които изповядват вяра в Тройната ангелска вест. А до какъв вид криза води третата ангелска вест? - Белега на звяра.

„Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег...“ (Откр. 14:9). Това е кризата, която предстои.

„Когато бурята наближи, една голяма група хора, изповядвали, че вярват в третата ангелска вест, но неосветени чрез послушание към истината, ще се откажат и ще се присъединят към редиците на противниците…“.

Защо? - Нека видим. „Чрез уеднаквяването си със света и участие в неговия дух ще са стигнали дотам, да виждат нещата почти в същата светлина. И когато изпитанието дойде, ще са вече готови да изберат леката, общоприетата страна“.

Тогава ни казва Вдъхновението. Много пастори, професори и учители, които не са обърнати и обновени, и останат необърнати, ще продадат Божиите верни АСД.

„Талантливи и с приятна външност хора, радвали с някога на истината, сега ще вложат силите си да измамват и заблуждават души. Те ще станат най-жестоките врагове на предишните си братя. Когато пазителите на съботата бъдат изправени пред съдилищата, за да отговарят за своята вяра, отстъпилите от истината ще бъдат (какво?) най-дейните оръдия на Сатана, които ще ги клеветят и обвиняват и чрез лукави доноси (за какво?) ще подстрекават властите срещу тях“.

Приближава ли ни буря? Кога, при кое събитие Божиите люде ще бъдат доведени пред църковни и държавни мъже, за да декларират Божието слово? Във второстепенен смисъл това се случва дори днес, но при кое събитие ще стане официално? - По време на кризата с белега на звяра. Приближава ли ни буря? Отворете с мен на Откровение 13 гл. Откр. 13 гл. Добре сме запознати със стих 15, където Библията казва: „И позволи му се (имаше сила) да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровият образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ“.

Приближава ли буря на преследвания, която заплашва Божиите люде? Когато образът на звяра се формира, той ще говори, ще направи и насили всички, които не се покланят, ако откажат да поклонят, всички да бъдат убити. Приближава ли ни буря? Нека попитам отново: Приближава ли ни буря? Този образ на звяра... кой в първичен смисъл е звяра? Кой тук е звяра? – Рим, папството. Кой е онзи, който формира образа на папството, образа на звяра? Кой е това? - САЩ. Това ясно ли е, приятели? Папството е обединение на църква и държава. Църквата контролира държавата, използвайки държавната власт, за да преследва и премахне несъгласните. Разбираме ли това? Америка ще сформира образа на папството.

Когато християните избягаха от стария свят - от Европа и Азия, и дойдоха в Америка, те основаха земя, която да предложи свобода на съвестта, държавна и религиозна свобода, което е разделение на църквата от държавата. Държава, която няма цар и църква, която да не е свързана с папството. Това ясно ли ни е? Защото християните бягаха от папските преследвания, но Библията ни казва, че Америка ще сформира образ на папството чрез премахването на свободата на съвестта. Ще премахне разделението между църква и държава. В САЩ вече стават промени. Личността, която повечето американци обичат, тачат и уважават, е папа Франсис, който днес прави агресивни стъпки, за да отрече и отхвърли вашата свобода на съвестта. Папството днес предприема агресивни стъпки, за да премахне разделението между църква и държава. Големи промени се случват в Америка.

Радио Ватикана заяви… Какво е заглавието тук, приятели? Какво е заглавието? Тук пише: „Папа Франциск казва, че религията не бива да се придържа и ограничава до личното съзнание“.

Как тогава този мъж, когото Америка превъзнася и възвишава… Как може да възвишаваме мъж, който планува да ограничи свободата на съвестта? Вижте това, приятели. Историята ни казва, че от години това е начина на действие на папството. Те мразят всяка страна, която се противопоставя и предлага граждански и религиозни свободи. Тази извадка е от книгата „Великата борба“, гл. 35.

Но забележете, това се случи на 19 май 2015 г. Какво гласи заглавието? Какво гласи заглавието? Казва се: „Ватиканският съветник казва, че Декларацията за независимост - документа за учредяване на държавата, е старомоден и разкрива глобална планувана игра“.

Така че сега трябва да премахнем фундаменталния, учредителен принцип на Америка. Кои са тези два фундаментални принципа? Кои са? - Гражданската и религиозната свобода. Но сега Ватиканът ни казва, че това е старомодно. Трябва да премахнем тези свободи, трябва да ограничим вашата свобода на съвестта? Това сериозни неща ли са, приятели? Как тогава е възможно американците и хората по света да благоговеят пред папата, когато планът му е да премахне вашите граждански и религиозни права и свободи, и да пороби света? Приближава ли ни буря?

Вижте какво се казва. „Топ съветникът на Ватикана, Джефри Сакс казва, че когато папа Франциск посети САЩ през септември 2015 г., той директно ще предизвика и постави под съмнение американската идея за дадените ни от Бога права, въплатени в Декларацията за независимост“.

Това сериозно ли е, приятели? Казва се: „В йезуитска публикация Сакс пише, че Америка е общество в робство на идеята за неотменимите права на живот, свобода и преследване на щастието“.

Целта на папството е да премахне вашите права, вашето право да преследвате живота, свободата и щастието. Казва се: „Но, неотложната сърцевина на посланието на папа Франциск ще бъде да предизвика и постави под съмнение тази „Американска идея“, че пътят към щастието не лежи единствено или главно чрез защита на правата...“.

Техният план е да ограничи вашите граждански и религиозни права. О, приятели, приближава ли ни бурята на преследването? Сформирането на образа на звяра не е ли точно пред нас, където църквата ще контролира държавата? Използва ли днес папа Франциск влиянието си, за да диктува на американските политици? А американските политици следват ли го? Това ли е, което се случва днес? Не е ли това стъпка към формирането на образа на звяра, когато църквата диктува на държавата? Идва ли преследване? Забележете, приятели, това е пророкувано чрез Вдъхновението в книгата „Великата борба“, гл. 36, където пише, че когато протестантите и папството се обединят - тя казва, - страната ще последва по стъпките на Рим в погазване на правата на съвестта“.

Кажете ми сега, сестра Уайт не е ли истински пророк? Писала е тези думи през 1911 г., а те се случват точно сега. Образът на звяра не е ли почти формиран и няма ли отново да преследва Божиите люде? Приближава ли ни буря? Кои са стъпките за формирането на образа на звяра? Чуйте приятели, стъпките са само две. Две са стъпките за пълното формиране на образа на звяра. Сега познайте на коя стъпка сме? - Ние сме на втората стъпка. Чуйте „Великата борба“, гл. 25. Някои ме питат, защо цитирам толкова много от книгата „Великата борба“? - Защото в нея Бог е предсказал какво предстои, за да се приготвим. Нека прочетем.

„1) Когато ръководните църкви на Съединените щати се обединят на доктринална основа, обща за всички; 2) и повлияят на държавата да наложи изискванията им, и да подкрепи нарежданията им; 3) тогава протестантска Америка ще е изградила един образ на римската йерархия и…“.

Какви са последиците? – Преследване. „… налагането на граждански наказания над друговерци ще бъде неизбежната последица“.

На коя стъпка сме? - Ние сме на втората стъпка. Нека преговорим. Първо, когато ръководните църкви на Съединените щати се обединят на доктринална основа, обща за всички. Това не е ли започнало да се случва? Започнало ли е да се случва? Мислите ли, че в историята на Америка, когато протестантите са бягали от Стария свят и папското преследване, и са дошли в Америка през 1776 г., мислите ли, че някога биха се обединили с римокатолицизма? Тогава в кой момент започнаха протестантите да се обединяват с папството? - Водещите църкви започнаха да се обединяват през 2004 г. А кога беше написано това изявление във „Великата борба“, гл. 25? - Последно написаното в кази книга е от 1911 г.

Този материал посочва 25-те най-големи деноминации в Америка. Коя е първата? - Католическата църква. Втора е Баптистката църква и продължава нататък. Чуйте сега, това е USA Тoday, 17 ноември 2014 г. Какво е заглавието? Казва се римокатолически епископи гласуват за присъединяване към християнски алианс. Чуйте: „В сряда, 17.11.2004 г., Римокатолическите епископи на нацията гласуваха за присъединяване в нов алианс, който ще бъде най-широкообхватната християнска група, формирана някога в САЩ. За пръв път тя ще свърже американските евангелисти и католици в екуменическа организация“.

От 1776 г. до 2004 г. е прокаран първият официален публичен път, в който протестантите започват да се съединяват с папството в изпълнение на „Великата борба“, гл. 25. Това само по себе си трябва да събуди мнозина АСД, но за съжаление те все още спят. Все още хъркат! Чуйте какво се казва тук. Първо ще прочета края и после ще се върна назад. Чуйте какво се казва. Това показва как „Великата борба“, гл. 36 изпълнява пророчеството, че протестантите ще се притегнат през бездната и ще се обединят с папството. Казва се „Каризма Нюз“ и е от 2014 г. „Евангелиски англикани се стремят да премахнат пропастта (не забравяйте тези думи!) между петдесятниците и папата“.

А какво ни казва „Великата борба“, гл. 36? „Протестантите (от къде?) от Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострат ръце над пропастта, за да сграбчат ръката на спиритизма; ще се протегнат над бездната, за да се хванат за римската мощ. И под влиянието на този троен съюз страната (Америка) ще последва Рим в погазване на правата на съвестта“.

Колко близо сме, приятели? Готви ли се буря, която да се развилнее над АСД? Чуйте какво казва този мъж в „Баптист Прес“ от 2009 г. „На този етап почти всичките 99% от протестантските църкви вече са започнали да се обединяват с папството (на каква основа?) на основата за възвръщането на морала“ („Баптист Прес“, „Декларация Манхатън“, 20 ноември 2009 г.). Вторият параграф казва: „Те започнаха да обгръщат около 150 евангелиски, католически и православни християни“. Събрали са се заедно и са подписали този документ, че ще се обединят. С каква цел? Казва се: „Те се събират „да обгърнат своето задължение“, да говорят и да подкрепят достойнството на всички човешки същества, и брака, като съюз между мъжа и жената“.

Така че кое е сега онова, което събира тези църкви в едно? Кое е онова, което води протестантите да се обединят с папството? - Поводът е неморалността. Моралът в Америка расте или се снижава? Защото това е една от платформите за обединение между протестанството и папството. А след това идва преследването на Божиите люде.

Има един политик, Гингридж, който каза пред „Ню Йорк Таймс“: „Това е нова ера, в която консервативни католици и (кои?) евангелски протестанти се обединяват (за какво?) в онова, което те виждат като видима борба срещу абортите, еднополовите бракове и секуларизма“. Това е политик, който също така е и католик.

Друг виден мъж, наречен Рик Уорън, казва: „Призив към християните да се обединят с католиците…“.

По каква причина да се обединят? Най-долният параграф ни казва: „Като екуменическо откровение за католиците и протестантите да заработят заедно, за да защитят свещенността на живота, пола и брака“.

О, приятели, колко близо сме? Кое е онова, което довежда католицизма и протестантизма в едно? Това е проблемът с неморалността. А днес на дневен ред е движението ЛГБТ, тъй като е легализирано със закон и християните са принудени да се предадат и изоставят свободата на съвестта, както и да подкрепят и приемат хомосексуализма. Поради това църквите се сближават и днес те диктуват на държавните управници. Не е ли това обединение на църква с държава? Не е ли това, което ще доведе белега на звяра?

Дори в този момент движението ЛГБТ става все по-враждебно. Вижте, във „Фокс Нюз“ се казва: „Градската управа заплашва с арест духовни служители, които (какво?) отказват да извършват венчавки на еднополови двойки“. Влошава ли се ситуацията? Увеличава ли се враждебността срещу християните? Християните притиснати ли са в ъгъла? Много, много скоро те ще защитят твърде остро онова, в което вярват. Но това е само пословица, защото много скоро те ще владеят политиците. А всичко това вече се случва в различни училища и университети, които са под заплаха. Ако не приемете гей правата, вие ще (вижте първия параграф), вие ще трябва да се откажете и да изгубите правото си на „свободен статут“, и ще бъдете принудени да преустановите дейността си. Дори болниците се огъват под напрежението.

Казва се: „Адвентната болница във Флорида предлага здравно осигуряване на еднополови двойки“. Ако не се покорят, ще трябва да затворят врати. Всичко това се случва точно сега. Вижте този материал, който излезе преди няколко дни. 15 май 2015 г., чуйте „Фокс Нюз“: „Родители са бесни заради училищен план да се преподава полов спектрум (размиване на половете)“. Какво означава всичко това? Нека стана по специфичен път. Чуйте, но моля ви запушете ушите на децата си. „Една от най-големите публични образователни системи на нацията ни се готви да включи полова индентификация за учебната програма на класовете, включително уроци върху сексуалната размитост (сексуалната ориентация се определя в момента на нуждата), самата идея, че няма такова нещо като 100% момче и 100% момиче“.

И хората са принудени да приемат движението ЛГБТ. Някой от вас знае ли кой е Робърт Гейтс? Робърт Гейтс е бивш директор на ЦРУ (Централно разузнавателно управление). Всички знаем, че тази институция е движена и управлявана от Ватикана, папството. Той беше и министър на отбраната. Ако нещо някога е било разкрито, то чуйте внимателно. Понастоящем Робърт Гейт е директор на „Момчетата скаути“ на Америка. Тази седмица той обяви, че от няколко месеца вече те са променили тяхната политика, като позволяват на хомосексуални момчета да се присъединят към момчетата скаути. Но сега трябва да направим още една крачка напред. „Дошло е вече времето да приемем мъже хомосексуалисти, да поведат и надзирават момчетата в „Момчетата скаути“. Не е ли това все едно да поставиш лисиците, като пазачи над пилетата? Разбирате какво имам предвид, приятели? И защо той казва, че това трябва да се случи точно сега? Той казва: „Или го направете доброволно или ще бъдете принудени да го направите, когато Върховният съд гласува в полза на еднополовите връзки и хомосексуалността през лятото на 2015 г.“. Сега ви е ясно, че ако този мъж преди е бил директор на ЦРУ и министър на отбраната, той би трябвало да има и някаква вътрешна информация. Това също ми казва какво ще гласува Върховният съд през лятото на 2015 г.

„Гейтс намекна за предстоящото решение на Върховния съд по въпроса за гей браковете като съществена основа за промените в настоящата политика на скаутската организация, които от 2013 г. открито позволяват на гей младежи да станат и останат членове на Националната организация, но не и на зрели индивиди“. След това казва, че страната ни се променя. Звярът с агнешки рога се готви да проговори като змей. „Ние сме все повече в противоречие с правната система, както на държавно, така и на федерално ниво“. Гейтс още твърди: „Ние можем да направим това сами (доброволно) или да бъдем принудени, но така или иначе, аз предполагам, че не остава много време“.

Какво ще се случи в адвентната институция на скаутите „Pathfinders -следотърсачи“? Казваме си: „Те са нашите скаути“. Но какво ще стане, когато нашите църкви са принудени да приемат и подкрепят това движение? Какво ще стане тогава? Вижте как мълчите сега. Идва, бурята идва, приятели!

Сега, когато църквите се обединяват, каква е следващата стъпка? „Великата борба“, гл. 25. „Когато ръководните църкви на Съединените щати, обединени на доктринална основа, обща за всички (какво се случва тогава? - Стъпка № 2), ще повлияят на държавата да наложи изискванията им и да подкрепи нарежданията им...“.

Въпрос към вас: „Кои са двете главни институции на църквата“? Кои две институции произлязоха от Едемската градина, които Бог даде на човека преди грехопадението и човекът напусна Едемската градина с тези две благословения след грехопадението? Кои са те? - Бракът и съботата. Бракът и служението на Бога. Чуйте какво казва книгата „Адвентен дом“. Казва, че бракът и съботата са институции близнак. Какво са? Институция близнак. Така че, дали библейският брак е подложен на атака? Атакуван ли е? Така че, ако библейският брак е подложен на атака, коя е следващата институция, която ще попадне под атаката? - Божията събота. А ние все още не можем да се събудим.

„Адвентен дом“, стр. 340. „... тогава бракът и съботата имаха своя произход (кои са следващите две думи), институция близнак за Божия слава и за полза на човечеството“.

Така че сега агресивните проповедници правят драстични крачки да диктуват и контролират политиците, за да ги накарат да легализират морала. Това ли е, което се случва днес?

Тук виждаме влиятелен мъж на име Франклин Греъм. Пред „Харизма Нюз“ тази седмица той казва: „Всеки християнин трябва да... (трябва да направи какво?), ако християнин се кандидатира за всяка възможна служба на всяко ниво - местна, държавна и национална…“, той обяснява каква голяма промяна ще настъпи. Според него църковните мъже трябва да се кандидатират за политици, за да може моралът да се легализира. По този начин църквата не контролира ли държавата? Не е ли това, което Бог ни каза, че ще се случи?

Друг виден протестант, Грек Лори, каза на 10 май 2015 пред „Кристиан Пост“: „Надеждата на Америка лежи (къде?) в Божия дом - църквата, а не в Белия дом - политиците“. Нека се кандидатираме за държавен пост. Знаете ли кое ядосва твърде много мнозина от консервативните проповедници в Америка? Не само, че нашите политици легализират еднополовите бракове и хомосексуализма и това, че се върви срещу библейския брак, а това, че днес те днес казват, че „политиците оскверняват нашата неделя. Те нарушават нашата почивка“. Божията почивка в неделя ли е? Чуйте, на 16 май 2015 Обама казва пред CNS News… Какво каза Обама? Приятели, трябваше да скрия снимката, не можех да я покажа. Обама заяви: „Аз ще почета (кой ден?) неделята като Интернационален ден срещу хомофобията и трансфобията“.

Чуйте какво казват тези политици! Те са извън контрол. Те оскверняват нашето вярване в библейския брак и трябва да приемем онова, което наричаме неделна почивка, и да накараме политиците да легализират морала. Не е ли това, което свързва църквата с държавата? Колко близо сме до края? Приближава ли ни бурята, приятели? Знаете ли, какво казват много републиканци, консервативни демократи и християнски пастори? Те казват, че християнството трябва да бъде легализирано. Днес пасторите казват, че трябва да легализират християнството. Трябва да легализираме, т. е., трябва да накараме нашите членове да се кандидатират за политици. Заемете политически служби и тогава ще легализираме християнството като национална религия. А кой ден спазват те като съботна почивка? Кажете ми, кой ден спазват те като съботна почивка? Тогава какво ще се случи с истинските АСД?

Вижте какво пише в „Хофингтън Пост“ от 25 февруари 2015г. Какво казва заглавието, приятели? „За мнозина републиканци звучи много привлекателно Америка официално да се нарече християнска“. Първи параграф: „Кандидатите на Републиканската партия искат да нарекат Америка християнска нация. Изглежда че много републиканци желаят да направят този факт официален“.

Приятели, не ме чувате. Не ме чувате! Приближава ни, приятели. Бурята приближава! Какво ще се случи с Божиите люде? А сега това движение иска да легализира брака между мъжа и жената, но знаете ли с какво е свързано всичко това? - С неделното движение. И мнозина ще бъдат измамени. Те ще приемат и практикуват неделно служение, защото ще си кажат: „Но тези мъже се опитват да подкрепят библейския брак“. Така че те ще имат за правилна едната част относно брака. Така ще приемат и неделята като правилен ден за поклонение, защото ще си мислят, че това трябва да е правилния ден за поклонение. И мнозина ще бъдат измамени. Къде са обаче АСД, които трябва да просветлят света?

Какво казва папата? Чуйте какво се казва в заглавието. Нека прочетем. „Неделята трябва да бъде…“.

Казва ли, че е добре да е? Какво казва? Няма друга опция по този въпрос. Папата казва, че „неделята трябва да бъде ден на почивка, посветен на Бог и семейството“. Така че според папството, кое е нещото, служещо за опазването на семейството? - Неделното поклонение. Това са думи на папа Бенедикт XVI.

Ето го и папа Франциск, четем най-долния параграф. „Папата казва, че прекарването на време със семейството в неделите...“. Кое казват те, че е основата за опазването на семейството? Всичко, от което се нуждаем, приятели, е едно утежняващо действие, което да доведе до реакция. Вие пропуснахте това. Сега, когато еднополовите бракове и хомосексуализмът стават все по-враждебни, това ще доведе до реакция. Сега трябва да бъдат подбудени политиците да легализират морала и да натиснат здраво за неделно спазване.

Въпрос: Какво ще се случи, когато неделята стане закон в Америка? - Не ли е това белега на звяра? Какво ще се случи с истинските АСД? - Преследване. Колко близо сме, приятели, до тези събития? Приближава ли ни буря?

Чуйте какво казва този материал. „Великата борба“, гл. 36. Можем ли да се обединим с тях приятели? Въпрос: Няма ли звучи ли добре, ако се каже на политиците, че е нужно да прокарат закони, с които да върнем, да отречем, да отмахнем еднополовите връзки и да прокараме закон, за да легализираме истинския брак? Не звучи ли това приемливо? Но можем ли да се обединим с тях? „Свидетелства“, т. 5, стр. 452, сините букви: „Докато хората спят, Сатана активно подрежда нещата така, че Божиите люде да не могат да получат милост и справедливост. Сега Неделното движение си прокарва път в тъмнината“.

Нека спрем тук! Освен, ако нямаме духовно зрение; освен, ако не разбираме пророчествата, не можем да го видим. Така че, когато пасторите, лидерите и професорите на ЦАСД кажат, че не бива да се цитира Духа на пророчеството, писанията на Е. Г. Уайт, те държат членовете в тъмнина“.

Казва се: „Неделното движение си проправя път в тъмнината. Лидерите прикриват и замаскират истината и мнозина, които се обединяват с това движение, самите те не виждат накъде ги отнася подводното течение. Това, което изповядват, изглежда благо и на вид християнско, но когато заговори, ще се открие духа на змей“.

„Змеят се разяри против жената и отиде да воюва с остатъка от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството Исусово“ (Откр. 12:17). Звучи добре - нека в Америка да имаме национална християнска религия. Задава се преследване и папата се кани да дойде в Америка.

Докато карах, видях плакат, на който пишеше: „Идване в Америка“. Тогава си спомних стар филм, няма да му споменавам името, но… кой идва в Америка приятели? - Римският папа. Кое е едно от плануваните събитията планувани, което той трябва да води? - Нарича се „Световни срещи на семейството 2015“. „Световни срещи на семейството 2015“. Твърдят ли те, че семейството е под заплаха? Твърдят ли те, че Божията институция – бракът, е атакувана? И кое е нещото, което папата казва, ще съхрани семейството и брака? - Той твърди, че това е неделята. Тогава каква е идеята и плана, който той ще се опита да прокара, когато дойде в Америка през септември 2015 г. - Неделното съблюдаване.

А какво каза Ватиканският говорител тази седмица? Нека го прочетем, защото мнозина от нас нямат добра памет, така че нека отново го видим. Вижте написаното в червено. „Когато папа Франциск посети САЩ през септември, той директно ще предизвика „Американската идея“ за правата, дадени ни от Бог и въплътени в Декларацията за независимост“.

Трябва ли това изказване вече да събуди АСД, приятели? „Световна среща на семействoтo“ е събието, което ни е представено на преден план за запазване на семействата и брака, но отдолу е скрита идеята за неделно служение. Когато папа Франциск дойде в Америка и в Конгреса през септември тази година, трябва да го видим като Цестий, влизащ в Иерусалим. Това е първото повикване за събуждане. След това ще дойде Тит. Надявам се, че това не ви мина през едното ухо и излезе от другото. Тогава Тит ще е на път. Докато натискат за неделно служение и опазване на семейството, трябва да се премахне и разделението между църквата от държавата, и да се позволи на църквата да контролира политиците. Наближава преследване!

Тази седмица папата каза: „По-добре се пригответе за мъченичество“. Това е католическа агенция. Заглавието гласи: „Папа Франциск казва: „Пригответе се да станете мъченици“. Нали знаете, той е хамелеон и си променя цветовете? Виждали ли сте някога тези големи гущери, които намират подходящ цвят, в който да се маскират? Папата представя нещата, като че той ще бъде мъченик. Но, ако разбирате пророчествата, ще разберете, че трябва да сме готови да умрем като мъченици. Защо? - Защото преследванията от древните времена настъпват отново.

Моят въпрос от християнска опитност е дали децата ви са готови? Съпрузи, готови ли са съпругите ви? Майки, готови ли сте? Жени адвентистки и всички ние, готови ли сме? Ще има ли мъченици преди Михаил да се надигне?

„Избрани вести“, т. 3, стр. 397, в червено, четем: „... и мнозина ще са мъченици за Христос при защитата на истината“. Имаме ли вярата да стоим като мъченици? Кое следва? - Матей 16 гл. Къде отваряме? Възлюбени, мислите ли, че съм полудял? Да, аз съм луд по Христос. Приятели, бурята наближава! Чували ли сте някога някой да казва: „Не ти ли казах?“, след като нещото се е случило? Но човекът е твърдоглав. Твърде голям инат, голям бунтар. Аз не искам да кажа: „Не ни ли каза Господ“? Приближава ни, приятели, а ние не сме готови. Не сме готови!

Вдъховението ни казва, че когато водещите църкви се обединят, следващата стъпка е (коя?), да повлияят на държавата. Не сме ли точно тук? Коя е следващата стъпка? - Белегът на звяра ще бъде формиран. След това идват преследванията. Колко близко сме?

Матей 16 гл. Намерихме ли го, приятели? В Матей 16:2 Христос е, Който казва, че познават времето и дали ще вали или ще пече, но защо не могат да различат пророческите знаци за края на времето? Матей 16:2, намерихме ли го? „А Той (Христос) в отговор им рече: Когато се свечери, думате“ Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее; 3. а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Лицемери, вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете ли да разпознаете“ (Крал Яков).

Колко от вас всекидневно проверяват прогнозата за времето? Защо тогава не проверяваме духовната прогноза? Защо, пасторе? Безмилостна в яростта си, бурята приближава.

„Свидетелства“, т. 8, стр. 315. Нека прочетем: „Безмилостна в яростта си, бурята идва. Готови ли сме да я посрещнем? Не трябва да казваме: „Опастностите на последните дни скоро ще ни постигнат“. Те вече са тук. Имаме нужда от меча на Господа, който да прободе дълбоко в душата и същината на плътските пожелания, плътския апетит и плътските страсти“. Бурята идва!

Върнете се на Матей 7 гл. Приближава ли ни бурята? Искам да разберете това добре. Помогни ми, скъпи Боже! Помогни ми, мили Боже!

В Матей 7 гл. Христос казва, че буря ни приближава и ние трябва да построим къщата върху скала. Къщата е символ на църквата, дома, семейството. Къщата е символ на семейството. С кого в семейството Бог ще започне първи да строи дома, който трябва да е построен на скала, за да е готов за бурята? Бог се разправя с бащите, съпрузите. Дори в нашите църкви сред онези, изповядващи настоящата истина, съпрузите се държат толкова детински. Бащите се държат като страхливци в домовете си. Получавам много обаждания от личности и жени, майки, съпруги, които ме молят да се моля за мъжете им. „В него няма никакво желание или охота да се приготви за последните дни. Аз виждам знаците, аз искам да се приготвя, опитвам се да мотивирам децата си, но моя съпруг е седнал толкова комфортно, като че всичко ще е наред.“ Исус каза, че когато казват „Мир и безопасност!“, тогава ще ги постигне внезапно погубление...“ (1 Сол. 5:3). Бурята приближава! Във Флорида би било престъпление да чуеш, че приближава ураган 4 или 5 степен, а съпругът или бащата да погледне към жена си и децата си, и да ги изостави. Това би било престъпление да ги остави сами да гребат водата, сами да заковат прозорците и вратите с дъски. Би било престъпление да остави жена си и децата си да се погрижат сами за себе си.

Но как стоят нещата в духовната сфера? - По същия начин, приятели. Същото е и в църквата. Защо жените се надигат и казват, че трябва да се извърши това дело за Исус? - Защото мъжете спят. Седнали са на задната седалка, както в дома си, така и в църква. Но това все още не дава право на жената да вземе позицията, която Бог не е определил за нея да заеме. Женското ръкополагане не е от Бога. Но така става в дома. Майките са, които плануват нещата. А къде са бащите? Къде са съпрузите? Вдъхновението ни казва, че най-голямата нужда на света е от мъже в дома (не казва момчета). Има нужда от мъже в домовете. Какво се случва между нас, приятели?

Обаждат ми се хора и ми казват: „Моля те, пасторе, би ли дошъл на нашето място, за да засилиш нашата група, нашата домашна група и църква“. Казвам им: „Почакайте малко, кои са старейшините във вашата група? Не са ли те, които водят групата? Няма ли мъже в събранието ви? – Да, пасторе, но те не виждат наотложността и спешността на нещата. - Добре тогава, но кой ви води? – Ние, жените, водим събранието“.

Какво става приятели? Как ще бъде завършено делото, когато мъжете я карат леко? Не, приятели! Давид каза на сина си Соломон: „Укрепи се и бъди мъжествен“ (3 Царе 2:2). Бъди мъжествен!

Във 2 Тим. 2:3 Павел каза на Тимотей: „Съучаствай като добър войник“. Къде са войниците? Къде са съпрузите? Къде са мъжете? Къде са те? Бащи, съпрузи, по същия начин, по който живеете в домовете си, толкова небрежно, без да осъзнавате неотложността и нуждата да приготвите дома си, когато вашите синове пораснат, - Бог да се смили, Бог да се смили над нас! - вашите синове ще живеят по същия начин. Но слава на Бога, Исус идва!

И приятели, къде са проповедниците, които да събудят и съживят мъжете на църквата?

И какво като ходите на църква и на събирания като „Спасени, за да служат“?

Много мъже ми казват: „О, пасторе, не мога да стоя в къщи. Жена ми е това, жена ми е онова“. Казвам му: „Доведи жена си. Не ми разказвай само твоята страна на историята. Доведи жена си. Доведи жена си! Чуй ме, ако жена ти не ти е изневерила, не е прелюбодействала, ти нямаш право да напускаш семейството си“.

Много бащи и много съпрузи са се отделили емоционално и буквално от жените си и децата си. Оставили са жена си и майката на децата си да се грижи за всичко в дома, когато всъщност Бог повери дома първо на мъжа. На мъжа!

„Но, о, пасторе, ти не познаваш жена ми“. Да, но Бог я познава. Исус казва определени неща, като да не излизаш от молитва и пост, и да стоиш на колене, защото, когато напуснеш дома си, оставяш децата си емоционално опустошени. Много пъти децата започват да обвиняват съпругата и майката, че бащата не си е у дома. Но бащата е този, който не играе ролята, която му е поверена от Бога. Къде са мъжете? Къде са бащите? Къде са, приятели? Къде са? Въпреки всичко, гледаме на неделните свещеници, които подкрепят мъжете, а между нас, АСД, между нас бащите, съпрузите и мъжете спят, и са оставили жените да вършат всичката работа. Искам да ви кажа нещо: Ако не се поправите и не се покаете, съдът лежи пред вратата ви. Марк 4 гл. Къде отваряме, приятели? Бурята ни приближава!

В много домове, кой е този, който трябва да призовава за домашно богослужение? Кой призовава за домашно богослослужение? Да, има домове, в които мъжът е мъж, основан на Писанието. Това не означава, че мъжът, съпругът трябва да е варварин. Не означава това. Но, къде е свещеникът в много домове? Кой призовава за домашна служба? Кой извършва домашната служба? В много от случаите е майката, съпругата, която извършва домашното богослужение. Къде са мъжете? - Под завивките. Къде са мъжете? - Косят тревата в градината? Тревата няма нужда от спасение. Къде са бащите? - На работата, в която няма спасение. Виждам много мъже да тичат наоколо, а са оставили семейството си. Обикалят наоколо. Къде отиваш? – Евангелизирам. Къде отиваш? - Давам библейски час. А в същото време си зарязал жена си и децата си. И какво ти е извинението? - „О, ами тя е.... О, пасторе! О, пасторе...“. Имай милост Господи! „Къде е жена ти? - О, пасторе, ти не знаеш...“.

Знаете за какво говоря? „О, ти не знаеш...“. Това обаче не е извинение. Бурята приближава! Нямаше ли да е прекрасно, ако, когато домът е пред разпадане и двамата заедно, мъжът и жената, се обединят в Христа, работещи заедно, да поддържат дома стабилен в Христос?

Но, когато единият напусне другия… Днес съм се заел с мъжете. Марк 4 гл. Къде отваряме, приятели? Говори ли ни Бог? В Марк 4 гл. виждаме, че приближава буря и Христос, Който знае края от началото, знаеше, че тази нощ щеше да дойде буря. В същото време Христос каза на учениците си, да се качат на лодката и да потеглят в езерото. В същото време Христос знаеше, че наближава буря. Библията ни казва, че апостолите не знаеха, че идва буря. Но познайте (какво?), те позволиха на Христос да бъде с тях в лодката. Кое е, което Бог иска да ни научи? Никой от нас не знае кога бурите на живота ще ни подпукат. Не знаем! Никой от нас не знае, кога голямата буря на преследването по време на Неделния закон ще ни подпука. Но, ако имаме жива връзка с Христа, ние ще можем да минем през голямата буря.

Марк 4 гл. Намерихме ли, приятели мои? Въпросът ми е: Имаме ли жива връзка с Христа? Бурята приближава! Марк 4 гл., намерихме ли го, приятели? Марк 4:35. „И в същия ден, когато се свечери, Исус им казва: Да минем на отвъдната страна. 36. И като оставиха народа, вземат Го със себе си в ладията (къде? - в ладията), тъй както бе; и имаше други ладии с Него. 37. И дига се голяма ветрена буря (подчертайте думите „и се надигна голяма буря“), и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода“.

Когато голямата буря блъскаше и се разбиваше в лодката, в църквата, в семейството, в тях като личности, как се чувстваха те? О, приятели, Библията ни казва, че те чувстваха, като че ще умрат. Така ще бъде и с нас, когато бурите на живота, започнат да бият по нас. Как се чувстват много от нас? Чувстваме, че умираме, че всичко е свършено. И с каква молитва се помолиха? - Стих 38 казва: „Господи, не те ли е грижа, че загинваме“?

Приятели, понякога минаваме през бурите на живота, но дори не сме сигурни, че ще оцелеем. Не знаем. Бурите на живота. Бурите, които ще преживеем в тези последни дни, ще са турбулентни бури. Те ще ни направят да мислим, че това е края, че няма да можем да минем през тази буря по-нататък. Но каква трябва да е нашата молитва? „О, пасторе, понякога незнам какво да се моля“. Но за какво можем да помолим? „Господи, нима те е грижа, че загинваме?“

Когато се молим с подобна молитва, ние грабваме Исусовото внимание. Господарю, грижа ли Те е? Скъпи Исусе, не Те ли е грижа, че загиваме? И Библията докладва, че Христос се изправи. Виждате ли приятели, този вид молитви с искреност в разбирането, че спасението на душата ви зависи от Христа, прави Исус да дойде на помощ. Стих 39 казва... О, приятели, в песента се пее:

„Грижа ли Го е Исус?

О, да, грижа Го е.

Сърцето Му е докоснато от моята скръб“.

Стих 39 казва: „И Той, като се събуди (кажете слава на Бога!), смъмра вятъра и рече на езерото: (Какво каза? Подчертайте тези думи!) Мълчи! Утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина“. Нека спрем тук. Какво каза Исус? Когато смъмри вятъра и езерото, Той каза: „Мълчи, утихни“.

Тук виждаме две приложения, приятели. Първо, на какво са символ водите в пророчествата? – На хора. Хора! Така че, когато буквалното море беше готово да потопи учениците и Христос смъмри водите, кой в последните дни ще бъде оприличен на турбулентност?

Запазете си Марк 4 гл., но нека отидем на Исая 57 гл. Къде отваряме, приятели? Исая 57 гл. и вижте с мен Исая 57:20. Исус каза: „Мълчи, утихни“. О, приятели, Исая 57:20, намерихме ли го? Казва се: „А (кои?) нечестивите са като (какво?) развълнуваното море, защото не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал“. Има хора на пътя ви, с които като сте се срещали, хвърлят мръсотия и кал в лицата ви? Има ли хора, които продължават да ви напомнят за вашето греховно минало, вместо да гледат на настоящата ви обхода с Христос? Те са като развълнувано море и ако продължите да ги слушате, те ви потопят. Наричам такива хора „хора, които ти изцеждат енергията“ (душевадци). Но вижте какво казва Христос в стих 19. „Аз, Който създавам плода на устните (мир), казва Господ, ще река: Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля“.

Какво ни обещава Бог? - Той ни обещава мир. Мълчи, утихни! Отворете на Псалм 46. Къде отваряме? - Псалм 46. Мълчи, утихни!

А второто приложение е, че докато преминаваме през бурите на живота, докато се готвим да посрещнем голямата буря на преследването по време на кризата с белега на звяра, Христтос ни казва: Просто имайте мир! Просто утихнете. Докато Исус е в лодката, бъдете мирни. Имайте мир! Докато имате жива връзка с Христос, Исус казва: Имай мир и утихни! Утихни, успокой се! Но Исусе, бурите фучат, водите се надигат. Чувствам, че моето семейство ще загине, а аз ще бъда изгубен. Христос обаче казва: Не е това, върху което Съм те призовал да се фокусираш. Големият въпрос е дали съм в лодката. Ако аз съм в лодката, просто се успокой и Аз ще ти дам мир. Но пасторе, ами сметките...? - Това не е центъра на вашия фокус. Докато дойда, ще имаш още сметки и още бури, но Аз в лодката ти ли съм? Имаш ли жива връзка с Мен? Приятели, едно е да си в църквата, друго - Исус да е в теб? Исус в лодката ли е?

Бащи, това трябва да е главната ви грижа, да се уверите, че Исус е в дома ви. Уверете се, че Исус и Неговите принципи са всадени в ума ви, в ума на съпругата ви и в умовете на децата ви. Исус в лодката ви ли е? Нашите деца имат песен, в която се пее: „С Исус в лодката, ние можем да се усмихваме пред бурята“.

Нека ви кажа нещо. Много скоро ще се изправим пред някои бури в живота, от които няма да ни се усмихва. Външно - никаква усмивка, но ще ни владее вътрешен мир. Вижте сега Псалм 46. Исус в лодката ли е? Свързани ли сме с Исус ежедневно? Къде отваряме? Псалм 46:1, нека прочетем. Чуйте как Псалм 46 е свързан с Марк 4 гл. Докато бяха в лодката, дойде бурята. Ветровете се усилиха, водите се надигнаха, но Исус беше в лодката и каза: „Млъкни, утихни“. Псалм 46:1. „Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти, 2. затова няма (какво?) да се уплашим, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата, 3. ако и да бучат и да се вълнуват водите им...“.

Къде е Бог? Къде трябва да е Бог?

5. „Бог е всред него; той няма да се поклати; Бог ще му помогне ( кога?), и то при зазоряване“.

Това обещание надежда ли е, приятели? Къде трябва да е Бог? - Всред нас. Свързваме ли се с Христа ежедневно? Не знаем какви бури стоят пред нас, нито пък знаем кога голямата буря ще се разиграе над нас. Но, ако имаме жива връзка с Христа, какво ще ни каже Той? - Мир.

Псалм 46:10, нека прочетем какво се казва там. Какво се казва? – „Млъкнете (и какво друго?), Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“.

Върнете се обратно на Марк 4 гл. Къде отваряме? Ще ви помоля да се държим на това място с благоговение. Когато сме стигнали до този етап от изучаването ни, не позволявайте да се разсейвате. Нека се фокусираме. Къде отваряме? - Марк 4 гл. Нека се върнем на 37 ст. от тази глава. Намерихме ли го? Трябва да видим това. Марк 4 гл. „И дига се голяма ветрена буря (каква буря?) голяма ветрена буря…“. Но когато Исус е в лодката, какво се случи когато Христос смъмри бурята и водите? Прочете стих 39. Кое е последното изречение на този стих? - 39. „И вятърът престана, и настана голяма тишина“.

Голяма буря идва. Буря ни приближава. Но само тези, които са свързани с Христа ежедневно, ще могат да преживеят голямо спокойствие. Ако това ви е ясно, приятели, кажете „амин“!

О, бащи, виждаме ли ролята си? О, съпрузи, виждате ли ролята си? Не позволявайте жената да е единствената, която планува живота на село, докато вие сте седнали спокойно и казвате: „Не е нужно да плануваш, просто вярвай на Исус“.

Стегнете се бащи. Нека слезем на стих 40. Какво се случва, докато бурята на живота вилнее? Какво каза Исус на учениците Си? 40. „... защо сте страхливи? Още ли нямате вяра“? Така че какво очакваше Христос от тях да притежават? Когато ни връхлетят бурите, какво очаква да притежаваме? Когато се сблъскаме с бурите на живота, казва ли ни: „ О, маловерци“? Тогава каква трябва да е нашата молитва? Само не бива да е: Боже, отмахни бурите.

Лука 17:5. О, Боже, умножи вярата ми. Говори ли Исус на бурята? Каза ли на бурята да утихне? Приятели, покориха ли се ветровете на Исусовия глас? Водите покориха ли се на Христовя глас? Нека прочетем стих 41. „И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой е прочее Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват“?

Покориха ли се вятърът и бурята на Исусовия глас? Вижте с мен Марк 5:1-9. Марк 5:1-9. Изгони ли Исус демон от този мъж? Покори ли се демонът на Исусовия глас и да напусне покаяния, обхванат от бяс? – Да! Вижте, приятели, природата се покорява на Исусовия глас, демоните се покоряват на Божия глас и напускат покаялата се душа при гласа на Христос, но въпреки това душите, които Христос дойде да спаси, отказват да се покорят на Неговия глас. Имайте милост, приятели. Имайте милост! Млъкни, утихни!

Марк 5 гл. Какво беше състоянието на този човек, който беше обладан от демон? Марк 4 и 5 глави са свързани. Марк 5 гл., намерихме ли я? Слезте на стих 2, където се казва, че този мъж имал нечист дух. Колко от нас имат нечист дух? Колко от нас имат кисело поведение и лице, които са намръщени? Използваме обидни думи спрямо децата и жените си, приятели, вашата изповед на вярата не струва. Обновен ли е животът ви? Исус в лодката ли е? Исус в сърцето ти ли е? Нечист дух.

Да видим стих 3. Там се казва, че имал вериги. Кои грехове ви оплитат? Кои грехове, кои похоти, кои грешни страсти са като вериги, които ви стягат? И когато счупите една от тях, после слагате друга на себе си? С какви вериги сте заплетени? Стих 4 казва, че живял самичък в гробищата, в пустинята. Колко от нас се чувстват самотни? Колко от нас устояват за Христа самички? Тук виждаме този човек и в него трябва да видим себе си. Нека прочетем стих 5. „И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни“.

Колко много от изповядващите се за християни имат това преживяване ежедневно? Плачат денем и нощем, животът им е омръзнал. Обръщат се към човеци и към близки, но не получават любов и сила, не намират утеха. Обръщат се онзи, който изповядва, че е техен съпруг или съпруга, но не намират комфорт. Плачат денем и нощем, понякога дори имат самоубийствени мисли. Вие ли сте това? Ден и нощ се режат. Колко от нас поради греха се самонараняваме? Колко от нас понеже сме стресирани и депресирани, в резултат на това се самонараняваме?

Събудете се, „Спасени, за да служат“! Когато нямаме вяра в Христос и не Му се доверим, ние се самонараняваме. Но, когато човекът видя Христос в своето демонизирано състояние, когато видя Христос, падна в нозете Му и Му се поклони. Какво ни казва Той днес? Срещнахме ли се с Него днес? Трябва да паднем пред Него и да Му се поклоним.

В стих 9 Библията ни казва, че Исус му задал един въпрос: Как ти е името? Какъв бе отговорът? - Легион сме. Не, моето име е легион. Приятели, „легион“ е на военен език. Колко мъже съставляваха един римски легион или военен батальон? Колко? Легионът се състоеше от между 3000 до 6000 въоръжени мъже. Този мъж, беше обладан от 3000 до 6000 демона. Какво ти е името? Името ми е легион. Името ми е легион! Един човек, а толкова много нечисти духове.

Сега виждате ли ясно, приятели? Това сме ние. Във всяка притча трябва да видим себе си. Нека дойдем при Голгота сега. Нека прегледаме себе си сега. Исус в Новия завет ли е? В Старият завет ли е Христос? Кой попита Яков „Какво ти е името?“ Това е нашият Спасител, Който продължава да пита: Какво ти е името? Христос знаеше името на човека. Но името представлява характера. Какво ти е името? Името ми е Яков. Името ми е узурпатор. Името ми е крадец. Аз съм грешник. Колко грехове имаш? Между 3000 и 6000. Но е факт, че Христос изгони демоните. А изгонените демони показват, че човекът придоби победа над греха. Яков предаде ли се на Бога? Как ти е името? - Името ми е Яков. От сега нататък ти повече няма да се наричаш Яков, но Израел.

Така че този мъж някога се наричаше „легион“. Но когато Исус си отиде, се наричаше „духовен Израел“. Чувате ли ме, приятели? Бог иска да направи и за нас това. Какво е името ти? - Господи, аз съм грешник. Какво ти е името? - Грешник съм, но днес падам проснат в нозете Ти. Смирено Те моля, скъпи Боже, да ме избавиш.

Разликата между този мъж и хладката Лаодикия е, че хладката Лаодикия е обладана от зли духове. Този мъж беше обладан от демони, но той видя нуждата си. Видя нуждата си! Когато видя Христос, той падна в нозете Му и Му се поклони. Но Лаодикия казва: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо“. Какво казва Христос в стих 8? Нека да прочетем стиха: „… защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти“!

Може ли Христос днес да ни освободи? Прочете с мен стих 15. Марк 5:15. Нека видим как са свързани Марк 4 и 5 глави. Стих 15, нека прочетем. Какво се казва? „И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легиона, че седи (как?) облечен и смислен; и убояха се“.

О, приятели мои. Млъкни, утихни! В какво състояние беше мъжът? - Стоеше тихо. Как стоеше мъжът? - В мир с Исус. Приятели, поставете вашето име там. Нека се върнем на стих 15 и заместете неговото име с вашето име. „И като дохождат при Исуса…“. Кого виждат? Когато хората дойдат на църква те трябва да видят вас, седнал до Исус. Когато хора дойдат на църква, те трябва да видят вас, живеещи като християни. Съпрузи, вашите жени трябва да ви видят да живеете за Христос.

Стих 15. „И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове...“. Това може да е записано за нас сега. Това може да бъде записано за мен точно сега. Някога бяхме обладани. Бяхме обладани! Но днес нашето име е променено от Легион на Израел.Главата е сведена, очите са затворени. Това може да е нашата опитност. Млъкни, утихни! Когато веднъж имаме тази опитност, можем да посрещнем и преодолеем бурите на живота. Когато Христос е в сърцето ви, имате мир. А когато Христос е във вас, не мърморите и не се оплаквате, вие сте спокойни. Тогава Христос може да каже, че някога сте били обладани, но името ви е било променено и от грешник, от Легион, сега името ви е Израел. Сега мога да бъда част от 144 000. Вашето име е било променено. Кой иска тази опитност? Всички ръце са вдигнати. Кой иска това преживяване? Как ти е името? Свалете ръце.

Можете ли да си представите, приятели, че минавате през бурите на живота и сте точно пред срещата с великата буря и белега на звяра, а името ви не е променено? Имай милост над нас! Можете ли да си представите да сте точно пред времето, когато ще преминете през голямата буря на живота и още да не сте срещнали Исус? Името ви още не е променено? Характерът ви е все още омърсен? Как тогава ще имате мир? Как? Чуйте ме, ако сте пропуснали, Христос никога не ни е обещавал мир отвън. Моята баба винаги казва (тя е тук, между нас): „Няма мир за уморените“. От тази страна на рая Исус каза: „В света имате скръб; но дерзайте, Аз победих света“ (Йоан 16:33).

Не, не казвайте все още „амин“! Да, Той победи! Амин! Но, ако отворим вратата и Го пуснем вътре, Той казва, че ще вечеря с нас и ние с Него, и ще победим, както и Той победи. Така че трябва да отворим тази врата. Но повечето от нас имаме толкова много боклук зад врата - враждебност помежду ни. Зад врата има много боклук! Не можем да срещнем бурите на живота, ако името ни е все още Легион.

Главите сa наведени, очите затворени, нека коленичим, приятели. Нека коленичим! Както мъжът падна в нозете на Исус и Му се поклони, нека и ние паднем на земята пред нашия Спасител. Ще ви дам малко време „Спасени, за да служат“. Дори сега, където и да сте, нека коленичим. Където и да сте, използвайте тази възможност и отговорете на Исус! Не напускайте това място, без да изберете Христос! Чухте гласа Му. Нямате мир в тази буря освен, ако името ви не е променено и освен, ако Исус не е в кораба. Защото образът на звяра се готви да проговори, а ние не сме готови. Мъченичетвото се е вгледало в лицата на някои от нас, но ние не сме готови. Приятели, домът ни не е готов. Домът ни е разделен. Мъжете са заели задните места. Хайде приятели, време е да се приготвим.

Небесни Татко, понякога се чудя, дали не говоря на различен език от този, на който хората могат да разберат. Не запушвай ушите им, за да внимават на онова, което чуха. Смекчи сърцата им, за да не са инатливи и бунтовни. Видяхме любовта Ти, чухме думите на надежда и обещание, свързани с идващата криза. Господи, искаме да сме готови. Не искаме да играем игри. Не искаме да срещнем бурите на живота и голямата буря, докато имената ни са все още Легион или имената ни са все още Яков, или докато все името ни е Грешник, непокаян грешник. Господи, падаме в Твоите нозе смазани и пеем песента:

„Смирено се прекланяме пред нозете Ти,

благослови божествен, вечни Святи Душе,

ела и ни изпълни сега.

Изпълни ни сега, изпълни ни сега.

Исусе, ела сега и ни изпълни.

Изпълни ни с Твоето свято присъствие.

Ела, о, ела и ни изпълни сега“.

Сега кой ще каже: „Боже, днес препосвещавам живота си на Теб“. Издигнете дясната си ръка за Христос! Свалете ръце. Има ли някой, който да каже: „Господи, имам нужда от библейски уроци“? Свалете ръце. Има ли някой желание да се кръсти? Нека вдигне ръка. Има ли поне един? Има ли някой? Има ли някой?

Небесни Татко, молим Те, запечатай ни и нека чутите думи днес да не не заспят в нас. Приготви домовете ни! Приготви и нас, и нека бъдем намерени, че вършим Твоето дело, приготвящи другите, за онова, което скоро се готви да се отприщи над този свят като поразителна изненада. Нашата молитва е да си с тези, които вдигнаха ръце. Молим това в името на Исус Христос, амин! Амин!
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Папата: Откажете се от правата си! Спазвайте неделя заради семейството! Очаквайте мъченичество! Бурята приближава!

Скачать 316.24 Kb.