• 07541.60.12-пасище,мера с площ 3,813 дка., м.“Камик“, Х категория

 • Скачать 105.04 Kb.


  Дата08.01.2018
  Размер105.04 Kb.

  Скачать 105.04 Kb.

  Пасище,мера с площ 0,601 дка., м."Пуклина", ІV категория  Списък- Приложение №1 за пасища, мери и ливади за общо ползване

  АЛДОМИРОВЦИ  1. 00223.95.4-пасище,мера с площ 0,601 дка., м.“Пуклина“, ІV категория

  2. 00223.199.192-пасище,мера с площ 8,335 дка., м.“Горно крайще“, ІV категория

  3. 00223.101.17-пасище,мера с площ 2,575 дка., м.“Клабуч“, ІV категория

  4. 00223.254.56-пасище, мера с площ 5,019 дка., м.“Лалчина падина“, ІХ категория

  5. 00223.258.23-пасище,мера с площ 3,235 дка., м.“Козяк“, Х категория

  6. 00223.242.116-ливада с площ 1,562 дка., м.“Слатина“, V категория

  7. 00223.253.27-пасище,мера с площ 2,706 дка., м.“Горно краище“, Х категория


  В землището на с. Бърложница:

  1. 07541.50.153-ливада с площ 1,221 дка., м.“Равни камик“, V категория

  2. 07541.54.111-ливада с площ 3,357 дка., м.“Над село“, V категория

  3. 07541.50.118-ливада с площ 2,604 дка., м.“Раздолци“, V категория

  4. 07541.50.122-ливада с площ 1,823 дка., м.“Нагаляница“, V категория

  5. 07541.51.44-използв.ливада с площ 1,000 дка., м.“Поята“, VІ категория

  6. 07541.58.52-използв.ливада с площ 1,406 дка., м.“Суревище“, ІV категория
  7. 07541.60.12-пасище,мера с площ 3,813 дка., м.“Камик“, Х категория

  8. 07541.61.27-пасище с храсти с площ 1,129 дка., м.“Бърден“, ІХ категория  В землището на с. Драготинци:


  1. 23474.1.45-ливада с площ 2,307 дка., м.“Герен“, ІV категория

  2. 23474.6.5-пасище,мера с площ 2,339 дка., м.“Смърдан“, VІ категория

  3. 23474.14.20-ливада с площ 1,182 дка., м.“Орлова круша“, V категория

  4. 23474.24.1-пасище,мера с площ 3,311 дка., м.“Краставица“, VІ категория

  5. 23474.24.65-ливада с площ 1,235 дка., м.“Стубол“, ІV категория

  6. 23474.35.7-пасище,мера с площ 2,280 дка., м.“Лозище“, V категория

  7. 23474.37.12-ливада с площ 1,198 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

  8. 23474.41.16-пасище,мера с площ 3,038 дка., м.“Рупие“, Х категория

  9. 23474.46.1-пасище,мера с площ 4,358 дка., м.“Краставица“, Х категория

  10. 23474.63.1-ливада с площ 0,576 дка., м.“Ненчин дол“, VІ категория

  11. 23474.85.43-пасище,мера с площ 1,909 дка., м.“Есиче“, V категория

  12. 23474.51.2-ливада с площ 2,031 дка., м.“Ливаге“, VІ категория  В землището на с.Радуловци:

  1. 61621.1.17- ливада с площ 2,427 дка., м.“Красавска бара“, V категория

  2. 61621.1.36- ливада с площ 3,212 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

  3. 61621.1.63- ливада с площ 2,889 дка., м.“Ивчини ниви“, VІІІ категория

  4. 61621.1.88- ливада с площ 2,145 дка., м.“Красавска бара“, V категория

  5. 61621.2.21- ливада с площ 1,996 дка., м.“Селище“, V категория

  6. 61621.2.36- пасище,мера с площ 3,244 дка., м.“Камик“, Х категория

  7. 61621.2.66- пасище,мера с площ 2,799 дка., м.“Камик“, Х категория

  8. 61621.2.113- пасище,мера с площ 0,582 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

  9. 61621.2.139- ливада с площ 1,313 дка., м.“Лука“, Х категория

  10. 61621.4.14- ливада с площ 1,500 дка., м.“Конопнище“, Х категория

  11. 61621.4.76- ливада с площ 1,918 дка., м.“Конопнище“, Х категория

  12. 61621.5.11- пасище,мера с площ 2,260 дка., м.“Модин дол“, Х категория

  13. 61621.5.118- ливада с площ 2,966 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

  14. 61621.6.16- ливада с площ 1,990 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

  15. 61621.6.92- пасище,мера с площ 1,956 дка., м.“Градищенско росуле“, Х категория

  16. 61621.6.107- ливада с площ 1,484 дка., м.“Градищенско росуле“, VІІІ категория

  17. 61621.7.26- пасище,мера с площ 1,569 дка., м.“Меджаци“, ІХ категория

  18. 61621.7.86- пасище,мера с площ 2,026 дка., м.“Чуклина“, Х категория

  19. 61621.19.3-ливада с площ 1,585 дка., м.“Бранище“, Х категория

  20. 61621.20.18-пасище,мера с площ 2,367 дка., м.“Бойница“, Х категория

  21. 61621.42.44-пасище,мера с площ 2,212 дка., м.“Въшля“, VІ категория  В землището на с.Гургулят:

  1. 18133.2.23-пасище,мера с площ 0,880 дка., м.“Дражул“, Х категория

  2. 18133.3.39-пасище, мера с площ 2,514 дка., м.“Пиздица“, Х категория

  3. 18133.4.14-пасище,мера с площ 1,254 дка., м.“Симеонови върби“, V категория

  4. 18133.11.1-пасище,мера с площ 2,176 дка., м.“Върли дол“, VІ категория

  5. 18133.11.7-пасище,мера с площ 2,930 дка., м.“Пости кладенец“, VІ категория

  6. 18133.7.3-пасище,мера с площ 0,985 дка., м.“Чукар“, V категория

  7. 181332.16-пасище,мера с площ 5,514 дка., м.“Йованова падина“, ІV категория

  8. 18133.500.150-пасище,мера с площ 6,325 дка., м.“Кантарковица“, Х категория

  9. 18133.500.164-пасище,мера с площ 3,215 дка., м.“Козарица“, Х категория

  10. 18133.500.174-пасище,мера с площ 1,444 дка., м.“Симеонови върби“, Х категория

  11. 18133.500.196-пасище,мера с площ 9,666 дка., м.“Шумати дол“, VІ категория


  В землището на с.Ракита:

  1. 61964.104.21 – пасище с храсти с площ 1,443 дка; м.“Скоруша“, VІ категория

  2. 61964.31.58 – пасище, мера с площ 0,861 дка; м.“Белевица“, V категория

  3. 61964.10.25 – пасище, мера с площ 5,617 дка; м.“Сварог“, Х категория

  4. 61964.19.16 – пасище, мера с площ 2,222 дка; м.“Пуйно поятище“, ІV категория

  5. 61964.30.27 – пасище, мера с площ 1,541 дка; м.“Йованова падина“, V категория

  6. 61964.38.18 – пасище, мера с площ 2,624 дка; м.“Долняк“, VІ категория

  7. 61964.45.31 – пасище, мера с площ 2,860 дка; м.“Селище“, ІV категория

  8. 61964.6.3 – ливада с площ 3,172 дка; м.“Чуклина“, Х категория

  9. 61964.28.4 – ливада с площ 3,036 дка; м.“Ракитска станция“, ІV категория

  10. 61964.28.41 – ливада с площ 0,600 дка; м.“Локва“, VІ категория

  11. 61964.28.43 – ливада с площ 0,614 дка; м.“Локва“, VІ категория

  12. 61964.31.42 – ливада с площ 1,170 дка; м.“Село“, ІV категория

  13. 61964.33.27 – ливада с площ 1,001 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

  14. 61964.40.30 – ливада с площ 2,182 дка; м.“Слог“, VІ категория

  15. 61964.44.32 – ливада с площ 0,896 дка; м.“Градине“, V категория

  16. 61964.67.16 – ливада с площ 2,871 дка; м.“Извор“, VІ категория

  17. 61964.72.19 – ливада с площ 0,993 дка; м.“Градина падина“, ІV категория


  В землището на с.Гълъбовци:

  1. 18294.1.14 – пасище, мера с площ 2,541 дка; м.“При яза“, VІ категория

  2. 18294.1.22 – пасище, мера с площ 2,740 дка; м.“Деянова воденица“, Х категория

  3. 18294.2.8 – пасище, мера с площ 0,317 дка; м.“Реката“, VІ категория

  4. 18294.2.9 – пасище, мера с площ 0,288 дка; м.“Реката“, VІ категория

  5. 18294.2.30 – пасище, мера с площ 0,586 дка; м.“Църквище“, Х категория

  6. 18294.2.35 – пасище, мера с площ 0,560 дка; м.“Църквище“, Х категория

  7. 18294.3.25 – пасище, мера с площ 2,702 дка; м.“Смолница“, VІ категория

  8. 18294.5.36 – пасище, мера с площ 8,706 дка; м.“Найденова падина“, ІV категория

  9. 18294.6.48 – пасище, мера с площ 1,121 дка; м.“Старо селище“, Х категория

  10. 18294.7.29 – пасище, мера с площ 1,496 дка; м.“Чукар“, Х категория

  11. 18294.8.20 – пасище, мера с площ 0,088 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  12. 18294.8.21 – пасище, мера с площ 0,195 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  13. 18294.8.23 – пасище, мера с площ 0,102 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  14. 18294.8.24 – пасище, мера с площ 0,096 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  15. 18294.8.25 – пасище, мера с площ 0,104 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  16. 18294.8.27 – пасище, мера с площ 0,053 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  17. 18294.8.28 – пасище, мера с площ 0,536 дка; м.“Гург.река“, Х категория

  18. 18294.8.63 – пасище, мера с площ 0,811 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

  19. 18294.8.81 – пасище, мера с площ 1,282 дка; м.“Селото“, Х категория

  20. 18294.11.18 – пасище, мера с площ 0,015 дка; м.“Реката“, VІ категория

  21. 18294.11.28 – пасище, мера с площ 0,316 дка; м.“Реката“, VІ категория

  22. 18294.11.30 – пасище, мера с площ 0,047 дка; м.“Реката“, VІ категория

  23. 18294.11.31 – пасище, мера с площ 0,056 дка; м.“Реката“, VІ категория

  24. 18294.11.32 – пасище, мера с площ 0,059 дка; м.“Реката“, VІ категория

  25. 18294.11.33 – пасище, мера с площ 0,059 дка; м.“Реката“, VІ категория

  26. 18294.11.37 – пасище, мера с площ 0,286 дка; м.“Реката“, VІ категория

  27. 18294.11.40 – пасище, мера с площ 0,369 дка; м.“Реката“, VІ категория

  28. 18294.11.41 – пасище, мера с площ 0,079 дка; м.“Реката“, VІ категория


  В землището на гр.Сливница:

  1. 67372.113.4 – пасище, мера с площ 0,791 дка; м.“Адамова махала“, Х категория

  2. 67372.97.15 – пасище, мера с площ 2,346 дка; м.“Ливаге“, V категория

  3. 67372.57.45 – пасище, мера с площ 0,257 дка; м.“Войнишко училище“, VІ категория

  4. 67372.1.207 – пасище, мера с площ 0,730 дка.; м.“Лицето“, Х категория

  5. 67372.63.50-ливада с площ 1,446 дка., м.“Криворащица“, Х категория

  6. 67372.67.14-ливада с площ 4,060 дка., м.“Бакорица“, ІV категория


  В землището на с.Братушково:

  1. 06175.11.13 - пасище, мера с площ 2,008 дка; м.“Ровинке“, V категория

  2. 06175.13.102 - пасище с храсти с площ 0,671 дка; м.“Полето“, V категория

  3. 06175.23.128 - пасище, мера с площ 3,241 дка; м.“Петров кръст“, V категория

  4. 06175.13.118-ливада с площ 0,183 дка., м.“Полето“, V категория

  5. 06175.13.119-ливада с площ 0,279 дка., м.“Полето“, V категория

  6. 06175.13.120-ливада с площ 0,044 дка., м.“Полето“, V категория

  7. 06175.16.54-ливада с площ 1,616 дка., м.“Селище“, V категория

  8. 06175.16.55-ливада с площ 0,935 дка., м.“Селище“, V категория

  9. 06175.16.70-ливада с площ 1,905 дка., м.“Селище“, V категория

  10. 06175.24.12-ливада с площ 1,316 дка., м.“Благун“, V категория


  В землището на с.Пищане:

  1. 56558.2.30 – пасище, мера с площ 3,320 дка; м.“Татарка“, ІV категория

  2. 56558.5.67 – пасище, мера с площ 0,753 дка; м.“Орляк“, ІV категория

  3. 56558.20.3 – пасище, мера с площ 2,944 дка; м.“Камен чукар“, V категория

  4. 56558.26.40 – пасище, мера с площ 1,861 дка; м.“Барата“, Х категория

  5. 56558.28.21 – пасище, мера с площ 1,001 дка; м.“Хайдушка мрътвин“, Х категория

  6. 56558.39.60 – пасище, мера с площ 0,968 дка; м.“Радовица“, Х категория

  7. 56558.40.16 – пасище, мера с площ 1,010 дка; м.“Тършевина“, Х категория

  8. 56558.8.6-ливада с площ 1,123 дка., м.“Буке“, Х категория

  9. 56558.14.40-ливада с площ 1,558 дка., м.“Росуля“, ІV категория

  10. 56558.25.18-ливада с площ 0,500 дка., м.“Селище“, ІV категория

  11. 56558.39.92-ливада с площ 2,747 дка., м.“Иванчова глава“, ІV категория


  В землището на с.Повалиръж:

  1. 56914.13.2 - пасище, мера с площ 4,389 дка; м.“Орловица“, VІ категория

  2. 56914.18.13 - пасище, мера с площ 1,462 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

  3. 56914.19.67 - пасище, мера с площ 1,063 дка; м.“Ровина“, Х категория

  4. 56914.21.91 - пасище, мера с площ 1,055 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

  5. 56914.21.140 - пасище, мера с площ 2,256 дка; м.“Голи рид“, Х категория

  6. 56914.23.66 - пасище, мера с площ 1,042 дка; м.“Орловица“, V категория

  7. 56914.25.12 - пасище, мера с площ 0,418 дка; м.“Дома“, V категория

  8. 56914.29.3 - пасище, мера с площ 5,854 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

  9. 56914.29.10 - пасище, мера с площ 1,343 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

  10. 56914.21.57 – ливада с площ 1,917 дка; м.“Гарваница“, ІV категория

  11. 56914.29.6 – ливада с площ 1,134 дка; м.“Голема ливада“, V категория  В землището на с.Извор:

  1. 32411.14.99-ливада с площ 1,939 дка., м.“Под забел“, Х категория

  2. 32411.16.56-ливада с площ 1,318 дка., м.“Конярник“, VІ категория

  3. 32411.18.45-ливада с площ 0,203 дка., м.“Ждрело“, V категория

  4. 32411.18.46-ливада с площ 0,422 дка., м.“Ждрело“, V категория

  5. 32411.23.27-ливада с площ 1,064 дка., м.“Падина“, V категория

  6. 32411.23.32-ливада с площ 0,385 дка., м.“Конопнище“, V категория

  7. 32411.23.42-ливада с площ 0,437 дка., м.“Конопнище“, V категория

  8. 32411.52.46-ливада с площ 0,795 дка., м.“Стубел“, ІV категория

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Пасище,мера с площ 0,601 дка., м."Пуклина", ІV категория

  Скачать 105.04 Kb.