• BOTTICELLI
 • BOTTICELLI . BOTTICELLI
 • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С). Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
 • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
 • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: РАЗХОДНА НОРМА
 • ОПАКОВКА 1 l СЪХРАНЕНИЕ
 • 0847 BOTTICELLI Полагане на BOTTICELLI
 • MARMO DI VENEZIA
 • MARMO DI VENEZIA или RASATO DI CALCE FINE или RASATO DI CALCE GROSSO

 • Скачать 44.07 Kb.


  Дата10.11.2018
  Размер44.07 Kb.

  Скачать 44.07 Kb.

  Патина на основата на метални пълнители за художествени декоративни ефекти botticelli  Патина на основата на метални пълнители за художествени декоративни ефекти
  BOTTICELLI се състои от плътна паста, създадена от суровини без разтворители, на основата на специални восъци във воден разтвор и ценни и подбрани метални пълнители, които придават характерния и уникален патиниран металически аспект на повърхностите, върху които се полага. Нанесена върху повърхността, придава приятен гланцирано-патинен ефект, гладък на пипане, който предотвратява проникването на омаслявания и замърсявания, благодарение на хидрофобните си качества. Положена върху варни финални повърхности, вследствие на химическа реакция, образува неповторим материал, поради ценните характеристики, които го отличават.
  ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
  Патиниращо покритие за метализирани художествени декоративни ефекти за интериорни решения, за полагане върху фонове от марморино, гипсови шпакловки, оцветявания на варна основа.
  ПОДГОТОВКА НА НОСЕЩИТЕ ОСНОВИ
  BOTTICELLI се полага върху естествени минерални варни носещи основи, гладки и абсорбиращи, като MARMO DI VENEZIA, RASATO DI CALCE FINE и GROSSO, добре остъргани със съответната стоманена шпакла за MARMO DI VENEZIA (със заоблени бордове и острие); по отношение на подготовката на носещите основи с тези продукти, е необходимо да се направи справка в съответните технически карти. За постигане на най-добър декоративен ефект, се препоръчва полагането на долния слой в по-лек цветови тон, в съответствие с цветовете на крайното покритие на BOTTICELLI.

  BOTTICELLI може да се полага посредством шпакла или пък със специална ръкавица или гъба, с едно-единствено минаване.
  ПРИЛАГАНЕ:
  Полага се BOTTICELLI, като се използува съответната шпакла от неръждаема стомана, предназначена за MARMO DI VENEZIA, със същата техника, използувана за полагането на гипсови покрития, или пък се полага със специална ръкавица или гъба, които се потапят леко направо в съда с BOTTICELLI, като се разнася равномерно по цялата повърхност. При желание да се придаде на повърхността по-интензивен ефект, може да се положи втори слой от продукта. Използваният инструмент, техниката на полагане и креативното вдъхновение на майстора-занаятчия, влияят определящо върху крайния декоративен ефект.
  ПРЕПОРЪКИ:


  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.

  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).

  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.

  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.

  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.

  • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.

  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


  РАЗХОДНА НОРМА 0.030 – 0.040 l/m2 на положен слой

  ОПАКОВКА 1 l

  СЪХРАНЕНИЕ: в плътно затворени съдове, при предпазване от замръзване – до 12 месеца и повече

  ЦВЕТОВЕ Колекция „Spatolati e Rasati Decorativi”: 300 Bronzo, 301 Oro, 302 Oro Antico, 303 Argento, 304 Rame, 305 Rame Antico.

  Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

  1) Оцветявания за декоративни ефекти;

  Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

  от 01.01.2007 г. = 300 g/l,

  от 01.01.2010 г. = 200 g/l

  Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

  200 g/l от подготвеното

  Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.
  КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0847 BOTTICELLI

  Полагане на BOTTICELLI, декоративно патиниращо покритие, съдържащо суровини без разтворители, на основата на специални восъци във воден разтвор и ценни и подбрани метални пълнители, със специфичен и уникален металически патиниращ аспект; приятен гланцов и гладък на пипане краен продукт, възпрепятствуващ проникването на омаслявания и замърсявания, притежаващ хидрофобни качества. Полага се като се използува съответната шпакла от неръждаема стомана за MARMO DI VENEZIA, със същата техника, използувана за полагането на гипсови мазилки, или като се полага със специална ръкавица или гъба, разпределяйки продукта равномерно по цялата повърхност, в желания цвят, върху своевременно подготвена носеща основа, предварително полагайки MARMO DI VENEZIA или RASATO DI CALCE FINE или RASATO DI CALCE GROSSO, подходящо загладени.  Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Патина на основата на метални пълнители за художествени декоративни ефекти botticelli

  Скачать 44.07 Kb.