Скачать 96.96 Kb.


Дата15.07.2017
Размер96.96 Kb.

Скачать 96.96 Kb.

Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лицаПокани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица


Публикувано на: 22 декември 2014 г., понеделник

Валидно до: 05 януари 2015 г.,17:30 ч., понеделник

 

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:
1. Милчо Атанасов Домусчиев – ЕГН:820325 ****

Адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев ”№ 61,вх.4,ет.3

Покана № 4450 / 14.11.2014г.
2. Йончо Асенов Йончев

наследник Зинаида Димитрова Йончева – ЕГН: 510810****


Адрес: гр. София, ул. „Христо Максимов” № 35,вх.А, ет.2, ап.5

Покана № 4588 / 05.12.2014г.


3. Румен Михалов Иванов – ЕГН: 661201****

Адрес: гр. София, ул. „Партений Зогравски”, №10, вх. Б,ет.7, ап.20

Покана № 4389/ 07.11.2014г.

4. Даниела Викторова Лазарова – ЕГН: 681127****

Адрес: гр. Самоков, ул. „Отец Паисий” №3

Покана № 4451/ 14.11.2014г.

5. Ани Василева Шейнова – ЕГН: 740123***
Адрес: гр. Самоков, ул. „Пашеница” № 39

Покана № 4480/ 18.11.2014г.


6. Иван Тимев Чалъков

наследник на Тиме Борисов Чалъков– ЕГН: 340829****
Адрес: гр. София, ж.к „Люлин ” № 957, ет.2,ап.6

Покана № 4472/ 18.11.2014г.7. Христо Митков Попов – ЕГН: 910409****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония”, №87, вх. Д, ет.4, ап. 10

Покана № 4426/ 10.11.2014г.8. Цветелина Маринова Велкова – ЕГН770321****
Адрес: гр. Пловдив, ул „ Славянска” №81, ет.5, ап.20

Покана № 4417/ 10.11.2014г.9. Стойка Райчова Карабонева– ЕГН: 700723****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,№5,вх.Б,ет.2,ап.16

Покана № 4425/ 10.11.2014г.10. Георги Миладинов Николчов– ЕГН:460912****
Адрес: гр.Самоков ,жк. „Самоково”, №16, вх. Г, ет. 3,ап.23

Покана № 4468/ 18.11.2014г.11. Николай Костов Дамянов– ЕГН: 630715****
Адрес:гр.Самоков,ж.к.Самоково, №37,вх.А,ет.4,ап.16

Покана №4399/ 07.11.2014г.12. Радослав Димитров Алински – ЕГН: 711101****
Адрес: гр.Самоков,ж.к..Самоково,№27,вх.Е,ет.4,ап.15

Покана № 4397/ 07.11.2014г.13. Бойко Димитров Вуков

наследник на Димитър Стоянов Вуков– ЕГН: 290619****
Адрес: гр. София, ул. „Ген.Суворов”, №84, ет. 3

Покана № 4333/30.10.2014г.


14. Любка Илиева Кичева – ЕГН: 581122****
Адрес: гр.Самоков, ул „Хаджи Димитър”, № 5

Покана № 4329/ 29.10.2014г.15. Спаска Бориславова Новева -Пейчева – ЕГН: 500113****
Адрес: гр. София, ул. „Бунтовник”, №60

Покана № 4340/03.11.2014г16. Александър Кирилов Величков– ЕГН: 890118****
Адрес: гр. София, ж.к.Студентски град №2, ет. 7, ап.707

Покана № 4515/ 20.11.2014г.17. Михаил Ник. Михайлов

наследник на Никола Михайлов Илиев - ЕГН: 291118****
Адрес: гр. София,ж.к. „Младост-1” №90, вх. И, ет.2, ап.155

Покана № 4330/ 29.10.2014г.18.Румен Милков Пенков

наследник на Милко Русинов Пенков – ЕГН: 430126****
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Кардам” №1,ет.2,ап.6

Покана № 1745/ 06.06.2014г.19. Павел Кунчев Патев

наследник на Петя Маринова Патева– ЕГН:580916 ****

Адрес: гр. София, ул. „Княз Ал.Дондуков Корсаков” № 7,ет.5, ап.13

Покана № 4184/ 22.10.2014г.

20. Веско Генов Маринов – ЕГН: 400507***
Адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 33

Покана № 4337/ 03.11.2014г.
21. Николай Христов Лазаров– ЕГН: 871001****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Йончев” № 7

Покана № 4383/ 07.11.2014г.22. Адриана Кузманова Томова

наследник на Кузман Томов Кузманов– ЕГН:330522****
Адрес: гр. София, ул. „Гургулят” № 22, ет.4, ап. 15

Покана № 4072/ 13.06.2014г.23. Христо Емилов Жарков– ЕГН: 880220****
Адрес гр. Самоков,ул.Пашеница №26

Покана № 4176/ 22.10.2014г.24. Веселка Василева Василева – ЕГН: 680301****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Верила”, №16

Покана № 4532/ 26.11.2014г.


25. Багряна Христова Петрова– ЕГН: 720710****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Еделвайс” № 7

Покана № 4525/ 26.11.2014г.26. Георги Емилов Елазаров – ЕГН: 730308****
Адрес: гр.София,ул. „Яворец”№4

Покана № 4324/ 29.10.2014г.27. Дейвид Йан Грийнстед – ЕГН: 175130****
Адрес: гр. Самоков,КК Боровец, х-л. „Роял плаза”,ет.4 ап. 407

Покана № 4430/ 10.11.2014г.28. Емил Петров Борисов – ЕГН: 720531****,
Адрес: гр. Самоков, ул..Булаир№2,ет.2,ап.201

Покана № 4343/03.11.2014г.29. Атанас Иванов Семерджиев – ЕГН: 700923****
Адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански” №17,вх.А, ап. 10

Покана № 4230/ 23.10.2014г.30. Мариана Петрова Назлъмова – ЕГН: 710219****
Адрес: гр. София, ж.к.. Люлин №345,ет.8,ап.47

Покана № 4345/ 03.11.2014г.31. Лилия Кирилова Дамянова

наследник на Кирил Петров Меродийски – ЕГН: 210624****
Адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут”№12,ет.2,ап.15

Покана № 4321/ 29.10.2014г.32. Христо Кирилов Арангелов– ЕГН: 740201****
Адрес: гр. Самоков,жк.Самоково №11,вх.В,ет.6,ап.54

Покана № 4335/ 03.11.2014г.33. Пола Мери Хайкок – ЕИК: 175412****
Адрес: гр. Самоков,КК Боровец, х-л. „Вила парк”,ет.4 ап. 1.3

Покана № 4423/ 10.11.2014г.34. Шарън Фармър - ЕИК: 175816****
Адрес гр. Самоков, КК Боровец, ХК. „ГЮРОВИ ГРАДИНИ”,вх.В,ет.7 ап.178

Покана № 4371/ 06.11.2014г.35. Григорий Вилински – ЕИК: 176085****
Адрес: гр. Самоков, КК Боровец, ХК„Гюрови градини”,вх.Б,ет.4 ап.109

Покана № 4438/ 14.11.2014г.36. Алън о Брайън – ЕИК: 175399****
Адрес: гр. Самоков, КК Боровец, х-л. „Вила парк”,ет.1 ап. 111

Покана № 4364/06.11.2014г.37. Джон Майкъл Фармър – ЕИК: 175816****
Адрес: гр. Самоков, КК Боровец, ХК. „Гюрови градини”,вх.В,ет.7 ап. 178

Покана № 4370/06.11.2014г.38. Маргарет Фадън– ЕИК: 175399****
Адрес: гр. София, КК Боровец, х-л. „Вила парк”

Покана № 4365/06.11.2014г.


39.Алпер Йелмаз- ЕИК:175154****
Адрес: гр. София, КК Боровец, ХК „Роял плаза”,ет.4 ап. 405

Покана № 4553/ 27.11.2014г.40. Бюлент Йелмаз– ЕИК: 175154****
Адрес: гр Самоков, КК Боровец, ХК „Роял плаза”,ет.4 ап. 405

Покана № 4554/ 27.11.2014г.41. Маргарита Трайкова Асенова – ЕГН: 551129****
Адрес: гр. Самоков, ул.Димитър Димов №55

Покана № 4363/ 06.11.2014г.42.Тара Терис Монахан – ЕИК: 175399****
Адрес: гр.Варна, ул.,,Янкул войвода”№30, вх.А2,ет.4, ап. 16

Покана № 4418/ 30.05.2014г.43. Хариет Мери Роуз Ричардс(Ейвънс)– ЕИК: 175416****
Адрес: гр. Самоков, , КК Боровец, х-л. „Вила парк”

Покана № 4563/ 27.11.2014г.44. Доминик Уолш – ЕИК:175399****
Адрес: : гр.Варна, ул. ,,Янкул войвода”№30, вх.А2,ет.4, ап. 16

Покана № 4373/ 06.11.2014г.


45.Хелън Джейн Гринстед – ЕИК: 175130****
Адрес: гр Самоков, КК Боровец, ХЛ „Роял плаза”,ет.4 ап. 407

Покана № 4429/ 10.11.2014г.46. Роузмари Ан Дейвис – ЕИК: 175550****
Адрес: гр. София, бул.Патриарх Евтимий №82

Покана № 4506/ 20.11.2014г.47. Иво Иванов Палев– ЕИК: 840318****
Адрес: гр. Самоков,ул.Никола Корчев №45,вх.А

Покана № 4504/20.11.2014г.
48.Георги Борисов Георгиев– ЕГН:541218 ****
Адрес: : гр. Самоков, жк. „Самоково”,№3,вх.Б,ет.3,ап.8

Покана № 4491/ 19.11.2014г.49. Ганчо Николов Василев – ЕГН: 410101****
Адрес: гр. София,жк.,,Овча купел” №520,вх.Б,ет.3,ап.24

Покана № 4494/19.11.2014г.
50. Даниела Симеонова Коларова– ЕГН: 621218****
Адрес: гр. София, жк.,,Овча купел” №43,вх.А,ет.6

Покана № 4522/21.11.2014г.51. Георги Руменов Иванов– ЕГН: 900206****
Адрес: гр. София, ул. „Партений Зографски” №10,вх.Б,ет.7,ап.20

Покана № 4501/ 20.11.2014г.52. Гоце Симеонов Гоцев – ЕГН: 760605****
Адрес: гр.София, жк. „Западен парк” , №2,ап.13

Покана №4523 / 21.11.2014г.53. Пламен Иванов Найденов– ЕГН: 550604****
Адрес; гр. София,жк.Западен парк №113,вх.Б,ет.3,ап.21

Покана № 4496/ 19.11.2014г.54. Владимир Асенов Попов – ЕГН: 760620****
Адрес: гр. София, ул. „Проф.Хараламби Тачев”, №6, ет.1,ап. 3

Покана № 4517/ 20.11.2014г.


55. Витка Гроздева Иванова– ЕГН: 220309****
Адрес: с. Герман, ул.Липа №18

Покана № 4248/23.10.2014г.
56. Кирил Димитров Филчев– ЕГН: 670201****

Адрес: гр. София, ул.Валозите №7

Покана № 4094/ 21.10.2014г.

57. Здравка Бориславова Бориславова – ЕГН: 910318****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Самоково” № 16,вх.Б,ет.7,ап.42

Покана № 4536/ 26.11.2014г.58. Гарет Дейвис – ЕИК: 175550****
Адрес : гр. София, бул.Патриарх Евтимий №82

Покана № 4505/ 20.11.2014г.59. „Лейжър партнерс”ООД – ЕИК: 175221****
Адрес: гр. София,ул „Чамкория”№5,ет.2,ап.Б

Покана № 4376/ 06.11.2014г.60. Варна ритейл дивелъпмънт”ООД– ЕИК: 175066****
Адрес: гр. София, бул.Черни връх № 20,вх.Б,ет.7,ап.27

Покана № 4351/ 06.11.2014г.61. А.Н.Инвестмънт ЕООД– ЕГН: 175125****
Адрес: гр. София, ул. „Богдан”№ 21-23

Покана № 4368/ 06.11.2014г.62. К.О.Л.М. ООД - ЕИК: 175143****
Адрес: гр. София,ж.к. Младост, бл.467,вх.6,ет.6,ап.131

Покана № 4367/ 06.11.2014г.


63. „Гринуич лейжър”ООД – ЕИК: 176029****
Адрес : гр. София,ул „Чамкория”№5,ет.2,ап.Б

Покана № 4391/ 07.11.2014г.
64. „Богус топ къмпани”ООД – ЕИК: 121472****
Адрес: : гр. София, жк.,,Дружба-2” №208,вх.А,ап.7

Покана № 4401/ 07.11.2014г


65. „Техно-05”ООД– ЕИК: 131207****
Адрес: гр. Самоков, ул.Търговска №21

Покана № 4381/ 06.11.2014г.66. „Зелник пропъртис”ООД – ЕИК: 160049****
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Опълченска”,№1,ет.1,офис9

Покана № 4454/17.11.2014г.67. „Роял патейтос”АД– ЕИК: 121035****
Адрес: гр. София, ж.к.”Лагера” ,бл.59,вх.1,ет.17,ап.76

Покана № 4476/ 18.11.2014г.


68. „Ворас”ЕООД– ЕИК: 130871****
Адрес: гр.София, р-н Красна поляна,ул.Суходолска №34

Покана № 4443/ 14.11.2014г.69. „Дито-М” ООД– ЕИК: 831201****
Адрес: гр. София, жк. „Стрелбище”,ул.”Златишки проход” №. 4,вх.В ет.5, ап. 104

Покана № 4484/ 18.11.2014г.


70. „Космотурс”ООД– ЕИК: 130545****
Адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 69,вх.Б, ап. 1

Покана № 4393/ 07.11.2014г.


71. „Блак сий инвестмънтс БГ”ЕАД– ЕИК: 147176****
Адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 6,офис 14

Покана № 4597/ 05.12.2014г.


72. „Булрекс-007”ООД – ЕИК: 131281****
Адрес: гр. Самоков, ул.”Арда” №5

Покана № 4592/ 05.12.2014г.


73. „Атеа”ООД– ЕГН: 832071****
Адрес: гр, София, ул. „Кюстенджа”, №3

Покана № 4366/ 06.11.2014г.


74. „Челси пропъртис лимитид-Великобритания”ЕООД– ЕИК:175650****
Адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 147,ет.5,ап.14

Покана № 4353/06.11.2014г.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лица

Скачать 96.96 Kb.