• Мета роботи
 • ВКАЗІВКИ Теоретичні вказівки
 • Приклад рішення • страница5/19
  Дата29.01.2019
  Размер2.53 Mb.
  ТипМетодичні вказівки

  Практична робота №1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  Порядок виконання роботи:

  1.З таблиці варіантів завдання вибрати вихідні дані для розрахунку режимів наплавлення.

  2.Визначити основні режими наплавлення.

  3. Провести нормування часу на виконання основних операцій технологічного процесу наплавлення.

  4.Сформулювати висновок.

  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2


  «РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ РІДИННОГО МАШЕННЯ»
  Мета роботи: набути навички з розрахунку та вибору обладнання циркуляційних систем рідинного мащення
  Завдання
  Визначити необхідну поверхню теплообмінника, площу напірних мастилопроводів, площу трубок, які підводять мастило до вузлів тертя, якщо: продуктивність насоса станції Р =…, л/хв.; загальний коефіцієнт теплопередачі від мастила до води (через стінки теплообмінника) k=…Вт/м2, температура мастила на вході теплообмінника Твх.м =… 0К; температура мастила на виході теплообмінника Твих.м =… 0К; температура води на вході теплообмінника Твх.в =… 0К; температура води на виході теплообмінника Твих.в =… 0К; питомна теплоємність мастила с=…Дж/(кг.К), об`ємна вага мастила ν= … кг/м3, швидкість подачі мастила υ =…м/с

  Таблиця вибору варіантів  Варіант

  Р,

  л/хв


  k,

  Вт/м2  Твх.м 0К

  Твих.м 0К

  Твх.в 0К

  Твих.в 0К

  с,

  Дж/(кг.К)  ν,кг/м3

  υ , м/с

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  34

  150

  324

  302

  290

  307

  42

  20

  0,5

  2

  35

  160

  328

  303

  292

  306

  38

  19

  0,55

  3

  36

  170

  330

  305

  294

  307

  34

  21

  0,58

  4

  37

  180

  326

  302

  295

  308

  31

  23

  0,6

  5

  38

  190

  329

  309

  289

  303

  28

  25

  0,62

  6

  39

  154

  331

  312

  291

  309

  25

  27

  0,68

  7

  40

  165

  327

  310

  293

  310

  41

  29

  0,7

  8

  41

  176

  330

  312

  297

  312

  39

  30

  0,74

  9

  42

  185

  325

  307

  296

  311

  37

  18

  0,79

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  10

  43

  195

  323

  306

  288

  303

  36

  20

  0,8

  11

  44

  135

  333

  304

  295

  306

  35

  22

  0,81

  12

  45

  140

  326

  301

  300

  318

  33

  24

  0,83

  13

  46

  145

  325

  306

  293

  313

  32

  26

  0,86

  14

  47

  155

  331

  312

  291

  311

  41

  21

  0,91

  15

  48

  210

  329

  310

  293

  312

  39

  23

  0,93

  16

  49

  180

  327

  311

  295

  310

  37

  25

  0,95

  17

  50

  190

  323

  305

  297

  308

  35

  19

  0,98

  18

  51

  200

  326

  307

  299

  314

  33

  27

  0,69

  19

  52

  185

  328

  309

  301

  316

  31

  18

  1,0

  20

  53

  201

  332

  312

  289

  305

  38

  16

  0,99  ВКАЗІВКИ

  Теоретичні вказівки

  Теплообмінники (мастило охолоджувачі й мастилопідігрівачі)
  Маслоохолоджувачі застосовують для охолодження масла до робочої температури перед подачею у вузли тертя і конструктивно виконують у вигляді трубчастого теплообмінника (рис.1). У корпусі 1 мастилоохолоджувача знаходиться радіатор, що складається з розміщених в шаховому порядку латунних або алюмінієвих трубок 2, ряд поперечних перегородок 3, розташованих по довжині корпусу на рівній відстані один від одного. Вода, що використовується як охолоджувач, проходить по трубках радіатора і нагрівається; масло рухається в міжтрубному просторі і охолоджується на 6...10°С. Перегородки сприяють поліпшенню умов теплообміну за рахунок зигзагоподібного руху масла.

  Рисунок 10. 1 Схема трубчастого маслоохолоджувача:  1 – корпус; 2 ряд трубок (умовно показана тільки одна); 3 перегородки

  Останнього часу трубчасті охолоджувачі витісняють пластинчасті теплообмінники, які мають більш високий коефіцієнт теплопередачі, невелику поверхню теплообміну, невеликі габаритні розміри і зручні в експлуатації. Пластинчастий теплообмінник працює на принципі руху нагріваємої та охолоджуваної рідин у протилежних напрямках (протитечією) у звивистих щілиновидних каналах, утворених штампованими гофрованими пластинами, між якими покладені ущільнювальні гумові прокладки. Працює теплообмінник при тиску до 1 МПа і температурі від –20 до +150 °С (у залежності від марки гуми ущільнювальних прокладок). Пластини встановлені між нерухомою і рухомою плитами, стягнутими болтами, що стискають пластини в пакет.


  Мастилоподігрівачі
  Мастилоподігрівачі вводять у систему централізованого рідкого мастила як окремий агрегат, що служить для підігріву масла перед його очищенням у сепараторі. Принцип роботи підігрівачів заснований на теплообміні, коли тепло пари або електронагрівальних елементів передається минаючому потоку масла.

  По своєї конструкції мастилопідігрівачі нагадують мастило охолоджувачі. Також складаються із циліндричного кожуха з радіатором і діафрагмами. Радіатор складається із прямих трубок, по яких циркулює пара, що обігріває мастило. Мастило рухається усередині кожуха, і обходячи поперечні діафрагми, проходить такий же звивистий шлях, як масло при русі в охолоджувачі. Підігріте мастило потрапляє в мастилопровід до сепаратора, а конденсат у систему паропроводів. Підігрівники можна застосовувати, коли мастило проходить по трубках, а пара пропускають через простір між трубками, і у випадку, коли пар проходить по трубках, а масло перебуває в просторі між трубками.
  Приклад рішення
  Визначити необхідну поверхню теплообмінника, площу напірних мастилопроводів, площу трубок, які підводять мастило до вузлів тертя, якщо: продуктивність насоса станції Р = 46 л/хв.; загальний коефіцієнт теплопередачі від мастила до води (через стінки теплообмінника) k= 170Вт/м2, температура мастила на вході теплообмінника Твх.м = 322 0К; температура мастила на виході теплообмінника Твих.м = 298 0К; температура води на вході теплообмінника Твх.в =294 0К; температура води на виході теплообмінника Твих.в =308 0К; питомна теплоємність мастила с=38 Дж/(кг.К), об`ємна вага мастила ν= 17 кг/м3, швидкість подачі мастила υ =1,0м/с
  Рішення
  Необхідну поверхню теплообмінника (м2) визначають з виразу:
  ,

  де k - загальний коефіцієнт теплопередачі від мастила до води (через стінки теплообмінника)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Практична робота №1