• Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

 • Скачать 214.71 Kb.


  страница1/3
  Дата14.01.2018
  Размер214.71 Kb.

  Скачать 214.71 Kb.

  Прашања екстерно за V англиски 016 Кој од следниве зборови означува час?


    1   2   3

  Прашања екстерно за V - англиски 2016

  Кој од следниве зборови означува 1 час?

  Кој од следниве зборови означува здравствена тегоба?

  Кој од следниве зборови означува празнична декорација?

  Кога ме боли стомак велам:

  Кога е осум часот и петнаесет минути, велиме:

  Кој од наведените математички знаци е знак за множење?

  Кој од наведените зборови означува утро?

  Обележје на музејот е:

  Кој од наведените зборови е обележје на селото?

  Кој од наведените зборови е обележје на празник?

  Кој од наведените зборови е сообраќаен поим?

  Кој од наведените зборови е обележје на градот?

  Доврши ја следната реченица: Ben is winning the race, he is _______ place.

  Доврши ја следната реченица: The big cities usually have problem with _______.

  Доврши ја реченицата: I am sending her a ____________ on February 14th .

  Доврши ја реченицата: I love sunbathing in _______.

  Доврши ја реченицата:  I can’t hear you, I have ______.

  Кој од следниве зборови e бројна именка?

  Кој од следниве зборови НЕ e прилог за место?

    Кој од следниве зборови e прилог за време?

     Кој од следниве зборови е описна придавка?

      Кој од следниве зборови е бројна именка?

      Кој од следниве зборови е главен број?

   Пронајди го зборот што означува прилог за време.

     Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека сакаш да читаш книги?

  Со кој израз би го започнал прашањето: Колку брашно да ставам во тортата?

    Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе пишуваш домашна задача оваа вечер?

  Која од следниве именки е во множина?

     Одговори на  прашањето: Каде се наоѓа поштата?

   Пронајди го зборот што означува реден број.

  Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе бидеш адвокат?

  Со кој израз би го започнал прашањто: Колку книги има на масата? 

   На прашањето: Кога ќе одиш на одмор? Следи одговорот:

  Како ќе прашаш: Што ќе правиш овој викенд?

     Како ќе дадеш наредба:

     Како ќе кажеш дека утре ќе одиш на кино?

     Како ќе кажеш дека учењето е забавно?

     На прашањето: "Kаде е книгата?" Ке одговориш со:

     На прашањето:  What are you doing tomorrow?ќе одговориш со:

     Како ќе прашаш некого дали  сака шолја чај?

     На прашањето Where is his house? ќе одговориш со:

     Kога сакаме да побараме информација за правец велиме:

      Kога сакаме да се извиниме велиме:

  Кое прашање ќе го поставиме ако сакаме да побараме нечиј телефонски број?

   Kога сакаме да се заблагодариме велиме:

  Кое прашање искажува нудење?

  Кога учтиво позајмуваме нешто велиме:

      Како ќе прашаме некого колку е часот?

     Кога сакаме да го опишеме градот во кој живееме велиме:

    Како ќе прашаш  дали твоето  другарче се чувствува добро?

       Кога сакаме да поканиме некого на роденден, велиме:

  Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Каде е твојата книга?

       Како би го понудил твоето другарче со сендвич?

        Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Кој е твојoт омилен пејач?

    Како би прашал каде е музејот?

   Како ќе посакаме некому пријатен одмор?

       Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Зошто си толку тажен?

      Како  ќе посакаме некому пријатен викенд?

      Како учтиво би замолил да позајмиш палто?

  Како ќе кажеш дека твоето омилено место е Маврово? 

   Како ќе го прашаш другарчето како доаѓа на училиште? 

      Како ќе дадеш информација за местоположбата на хотелот?

    Со кој израз можеш да прашаш како се прави торта?

  Со кој изсказ можеш да прашаш каде ќе одиш викендов?

      Како учтиво би  им понудил кафе и колачи на гостите?

    Со кој од дадените искази ќе кажеш дека не се чувствуваш добро?

    Кој од исказите означува домашна навика?

     Како ќе одговориш на прашањето How about going to the cinema tonight?

     Како ќе одговориш на прашањето: How many hours a day do you watch TV?

  Како ќe одговориш на прашањето: What would you like to drink?

  Како ќе одговориш на прашањето: Where do you do your homework?

   Како ќе одговориш на прашањето: What is your favorite sport?

    Како ќе одговориш на прашањето: When is your birthday?

    Како ќе одговориш на прашањето: How do you go to school?

      Дополни ја реченицата: "My brother _____ to school every morning."

   Како би кажал дека е 7 часот и 30 минути? 

   Kaкo ќе одговориш на прашањето: Who are you waiting for?

     Дополни го прашањето: What _____________ do this weekend?

      Како би одговорил на прашањето: What are you going to do on your summer holiday? 

  These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not ready for physical activities. It would be nice if children are eating more fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

    Што купуваат децата кога сакаат ужина додека се на училиште?  These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not ready for physical activities. It would be nice if children are eating more fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

    Каква е храната што ја купуваат децата додека се на училиште?  These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not ready for physical activities. It would be nice if children are eating more fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

    Што му се допаѓа на авторот на текстот?  Sarah isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Sarah still isn’t feeling well. Then she starts feeling headache. Her mother is checking her body temperature and it turns out Sarah has high temperature. Sarah’s mother insists she sees a doctor. Sarah thinks it would be nice if she is able to go to school because it is Saint Valentine’s. Sarah’s friends from school are bringing her many Valentine’s Cards after school. 

   

     Кој не се чувствува добро?    Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad andcupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a drawing pad. I always have fun  on Christmas.

  Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

  Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t have to goto school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would be my favorite holiday too.

       Што носат луѓето за Денот на вештерките?  Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad andcupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a drawing pad. I always have fun  on Christmas.

  Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

  Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t have to goto school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would be my favorite holiday too.

    Што се надева авторот дека ќе добие за овој Божиќ?    Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad andcupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a drawing pad. I always have fun  on Christmas.

  Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

  Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t have to goto school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would be my favorite holiday too.

      Што прави бабата  за Велигден?    Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad andcupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a drawing pad. I always have fun  on Christmas.

  Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

  Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t have to goto school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would be my favorite holiday too.

   За кој празник авторот не оди на училиште?  Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

   Kаде се наоѓа градот Охрид?  Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

     Каде живее мал број на луѓе?   Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

  Кој доаѓа да го посетува градот секое лето?   Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

  Кој културен споменик најчесто го посетуваат туристите во Охрид?   Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

   Каде се наоѓа Самоиловата тврдина во Охрид?   Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t any tourists. 

      Каков е Охрид во зима?   These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not ready for physical activities. It would be nice if children are eating more fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

  Што им прави нездравата храна на децата?  These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not ready for physical activities. It would be nice if children are eating more fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

     Што би било подобро да јадат децата наместо нездравата храна?


    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Прашања екстерно за V англиски 016 Кој од следниве зборови означува час?

  Скачать 214.71 Kb.