• Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття
 • Послідовність виконання
 • Контроль вхідного рівня знань студентів: Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття
 • Виконати тестовий контроль
 • Послідовність виконання: Завдання 1. Прочитати та набрати текст у блокноті.
 • Контроль вхідного рівня знань студентів: Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття
 • Завдання 2. • страница1/22
  Дата29.01.2019
  Размер4.05 Mb.
  ТипПравила

  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22  Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »
  Практичне заняття№.1
  Тема заняття: «Переведення чисел з однієї системи числення в іншу..».
  Дидактична мета заняття: навчити студентів складати алгоритми, та графічно їх зображувати.
  Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  Контроль вхідного рівня знань студентів:


  1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Що таке інформація?_________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  1. Які ви засвоїли види інформації?____________________________________

  __________________________________________________________________________

  1. Які існують властивості інформації?__________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  1. Які є системи числення?__________________________________________

  __________________________________________________________________________

  1. Що таке система числення?________________________________________________

  __________________________________________________________________________


  1. Заповніть схему.

  Теоретичне обгрунтування:

  Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу

  1. Для переведення чисел із системи числення з основою p в систему числення з основою q, використовуючи арифметику нової системи числення з основою q, потрібно записати коефіцієнти розкладу, основи степенів і показники степенів у системі з основою q і виконати всі дії в цій самій системі. Очевидно, що це правило зручне при переведенні до десяткової системи числення.

  з двійкової в десяткову:

  1101001012=1*1028+1*1027+ 0*1026+1*1025+0*1024+0*1023+ 1*1022+0*1021+1*1020= 1*2108+1*2107+0*2106+1*2105+ 0*2104+0*2103+1*2102+0*2101+ 1*2100=42110

  2. Для переведення чисел із системи числення з основою p в систему числення з основою q з використанням арифметики старої системи числення з основою p потрібно:

  для переведення цілої частини:

  послідовно число, записане в системі основою p ділити на основу нової системи числення, виділяючи остачі. Останні записані у зворотному порядку, будуть утворювати число в новій системі числення;

  для переведення дробової частини:  послідовно дробову частину множити на основу нової системи числення, виділяючи цілі частини, які й будуть утворювати запис дробової частини числа в новій системі числення.

  Цим самим правилом зручно користуватися в разі переведення з десяткової системи числення, тому що її арифметика для нас звичніша.
  Приклади: 999,3510=1111100111,010112
  для цілої частини:

  Послідовність виконання :
  Завдання 1.Переведіть із десяткової системи числення у двоїчну : 125,250, 13,49.

  Завдання 2.Переведіть із 2-ної системи числення у 10-річну: 10111000, 11100001. 111100, 1100001.

  Завдання 3.Складіть лінійний алгоритм обчислювання функцій:у=2х+15;у=3х+4z;z=5у-10х;

  Висновки: ____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  Домашнє завдання: повторити тему «Алгоритмізація обчислювальних процесів.».


  _____________________ ___________________________________

  Оцінка Підпис викладача  Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  Практичне заняття№.2

  Тема заняття: «Введення даних, команд і керуючих дій у персональний комп’ютер з допомогою клавіатури.».
  Дидактична мета заняття: навчити студентів про основні поняття, види, призначення та принципи роботи основних та додаткових пристроїв ПК. розвивати швидкість уведення тексту з клавіатури, інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.
  Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.
  Правила техніки безпеки:


   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  Контроль вхідного рівня знань студентів:

  1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Які існують основні та додаткові пристрої ПК?

  2. Який із пристроїв введення є обов’язковим?

  3. Для чого використовуються функціональні клавіші?

  4. Як можна ввести в пк графічне зображення?

  5. З допомогою яких цифр кодується інформація в ПК?

  6. Де розміщується ЦП?

  7. Що таке ЦП ?

  8. Що таке кеш-пам’ять ?

  9. Назвіть основні пристрої зовнішньої пам’яті?

  10. Які види пам’яті ви знаєте?

  1. Виконати тестовий контроль:

  1. До стандартних, або обов’язкових, пристроїв введення/виведення даних ПЕОМ слід віднести:

  а) жорсткий диск, консоль;

  б) монітор, клавіатуру;

  в) процесор, оперативну пам’ять;

  г) клавіатуру, мишу, жорсткий диск.

  2. Пристрої введення/виведення даних у ПЕОМ бувають:

  а) стандартними, або обов’язковими, і периферійними;

  б) внутрішніми, зовнішніми і оптичними;

  в) периферійними і вбудованими.

  3. На продуктивність ПЕОМ в першу чергу впливають:

  а) тип процесора і модель принтера;

  б) характеристики процесора та оперативної пам’яті;

  в) розмір системного блоку;

  г) процесор і відеоадаптер.

  4. Внутрішні пристрої комп’ютера монтуються і підключаються до:

  а) материнської плати;

  б) транзисторів;

  в) мікросхем і контролерів.

  5. Відеоадаптер – це:

  а) одна з плат, які підключаються до порту СОМ4;

  б) розмір діагоналі монітору;

  в) пристрій, який керує виведенням зображення на дисплей;

  г) кабель, яким системний блок підключається до відеомагнітофону.

  6. Комп’ютер складається з:

  а) системного блоку, монітору, клавіатури;

  б) монітора, клавіатури і процесора;

  в) монітора, клавіатури, процесора і вінчестера;

  г) мікропроцесора, вінчестера і Web-браузера.

  7. Маніпулятор «миша» – це:

  а) маленька біла тварина;

  б) пристрій введення даних до ПЕОМ;

  в) пристрій виведення даних до ПЕОМ.

  8. Матричний принтер найчастіше підключають до:

  а) порту LPT1;

  б) порту COM1;

  в) порту СОМ5;

  г) порту Нью-Орлеан.

  9. Pentium – це:

  а) комп’ютер фірми Hewlet-Packard;

  б) IBM-сумісний комп’ютер;

  в) марка процесора фірми Intel;

  г) фірма, що виготовляє материнські плати.

  10. Оперативна пам’ять ПЕОМ призначена для:

  а) зберігання програм і даних;

  б) підвищення продуктивності процесора;

  в) запам’ятання операцій;

  г) оперативного втручання.

  11. Операційна система – це:

  а) сукупність програм, що керують ресурсами комп’ютера, завантаженням, виконанням і завершенням завдань;

  б) засіб підключення оперативної пам’яті ПЕОМ;

  в) набір хірургічних інструментів;

  г) список команд для роботи з файлами і каталогами.

  12. Оберіть правильні назви різновидів програмного забезпечення ПЕОМ:

  а) Software і Hardware;

  б) системне і прикладне;

  в) родини Windows Commander і MS Word.

  Теоретичне обґрунтування:

  Комп'ютер - це електронний пристрій, що виконує операції введення інформації, зберігання та оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною. За кожну з названих операцій відповідають спеціальні блоки комп'ютера:


  1. пристрій введення,

  2. центральний процесор,

  3. запам'ятовуючий пристрій,

  4. пристрій виведення.

  Послідовність виконання:

  Завдання 1. Прочитати та набрати текст у блокноті.

  ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП'ЮТЕРОМ

  1. Загальні вимоги

  1.1. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах(приймання та введення інформації, коригування, читання зекрана тощо) допускаються особи, які пройшли навчання щодобезпечних методів виконання робіт та інструктаж з безпекипраці при роботі з персональним комп'ютером.

  1.2. Особам, які працюють на комп'ютері, забороняється:


  • торкатися екрана і титульного боку дисплея, проводів живлення, пристроїв заземлення,з'єднувальних кабелів;

  • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усунути виявлену несправність у роботі апаратури;

  • класти на апаратуру сторонні предмети;

  • працювати на комп'ютері у вологому одязі та з вологими рукавами.

  1.3. При роботі з інформацією рекомендується працюватина світлому (білому) фоні чорними знаками.

  1.4. Особи, які працюють на комп'ютері, повинні дотри­муватися такого режиму праці:  • через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5 хв;

  • слід відводити очі від монітора ПК, щоб не викликати напруження.

  • Вимоги безпеки перед початком роботи

  • Перед початком роботи слід перевірити:

  • розміщення складових частин комп'ютера -відеомонітор, принтер і блоки;

  • цільність з'єднувальних кабелів;

  • підключення складових частин комп'ютера відпо­відно до схеми з'єднання.

  • Підготовку комп'ютера до роботи потрібно прово­дити у відключеному стані.

  3. Вимоги безпеки під час роботи

  • Не підключати і не відключати з'єднувальне електро­живлення при включеному комп'ютері.

  • Не залишати комп'ютер, що працює, без нагляду.

  4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  • Виключити комп'ютер у послідовності, що відповідає інструкції з експлуатації:

  • після одержання дозволу на вимкнення комп'ютера натиснути кнопку Пуск;

  • виконайте команду Завершение работы;

  • установіть прапорець Выключить компьютер і натисніть кнопку Да;

  • після появи на екрані повідомлення «Теперь питание компьютера можно отключить» натиснути кнопку виключення комп'ютера.

  • Доповісти особі, яка відповідає за технічний станкомп'ютера, про всі зауваження танеспра-вності в роботі комп'ютера.

  Завдання 2. В папці «Студенти » зберігти текстовий файл .

  Висновки: ____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  Домашнє завдання: повторити тему «Архітектура персонального комп’ютера.».


  _____________________ ___________________________________

  Оцінка Підпис викладача


  Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  Практичне заняття№.3


  Тема заняття: «Підключення нових пристроїв ПК.».
  Дидактична мета заняття: навчити студентів підключати основні та додаткові пристрої ПК. розвивати швидкість уведення тексту з клавіатури, інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

  Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBM PC.


  Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  Контроль вхідного рівня знань студентів:

  Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:


  1. Які ви знаєте основні пристрої ПК?

  2. Які пристрої належать до додаткових?

  3. Види принтерів?

  4. Види сканерів?

  5. Куди підключаються додаткові пристрої до ПК?

  6. Як підключаються додаткові пристрої?

  7. Способи підключення сканерів до комп’ютера?

  Завдання 2. Повторити правила техніки безпеки.

  Послідовність виконання:

  Завдання 1. Надрукуйте у текстовому редакторі «Правила техніки безпеки при роботі на ПК» і збережіть під любою назвою. Розпишіться в журналі по техніці безпеки.  Завдання 2. Заповніть таблицю.


  Завдання 3. Спробуйте підключити додаткові пристрої до ПК, які вам запропонує викладач.

  Висновки: ____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  Домашнє завдання: повторити тему «Архітектура персонального комп’ютера.».


  _____________________ ___________________________________

  Оцінка Підпис викладача


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів