страница11/22
Дата29.01.2019
Размер4.05 Mb.
ТипПравила

Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
Послідовність виконання :

 • 1. Запустити програму Excel. Розглянути елементи вікна програми Excel. Які пункти містить меню?

 • 2. Розкрити команди пункту Вид. Використати команду Панели инструментов для виведення на екран панелей інструментів.

 • 3. Ввести дані в комірки А3:D8 (так задається діапазон комірок) таблиці, що зображена на рис.2. Діапазон А3:D8 відповідає прямокутному блоку комірок. Комірки В3:D3 заповнити шляхом автозаповнення.

 • 4. Вставити з клавіатури в комірку Е4 формулу =СУММ (В4:D4). Інакше формулу =СУММ (В4:D4) можна вставити в комірку Е4, якщо виділити діапазон В4:D4 і на панелі інструментів клацнути кнопку Автосума ().

 • 5. Скопіювати формулу з комірки Е4 в комірки Е5, Е6, Е7, Е8.

 • I спосіб (копіювання перетаскуванням миші):

 • виділити комірку копіювання Е4;

 • курсор миші поставити в правий нижній кут виділеної комірки (курсор набуде вигляду чорного перехрестя +);

 • натиснути ліву клавішу і перемістити мишу до комірки копіювання Е8;

 • відпустити клавішу миші.

 • Для несусідніх комірок переміщення/копіювання здійснюється таким чином:

 • виділити комірку або діапазон;

 • сумістити хрестоподібний курсор з межею комірки або діапазона (курсор набуде вигляду стрілки);

 • натиснути клавішу миші і перетягнути виділену комірку на нове місце (для копіювання натискують клавішу ).

 • 6. Вставити в комірку В10 формулу =СУММ (В4:В8). Активізувати комірку і надрукувати формулу з клавіатури.

 • 7. Скопіювати формулу з комірки В10 в комірки С10, Е10.

 • II спосіб (за допомогою команд меню):

 • виділити об`єкт копіювання – комірку В10;

 • скопіювати об`єкт в буфер (клацнути кнопку Копировать). При цьому виділений об`єкт зобразиться в пунктирній рамці, яка рухається;

 • курсор поставити у лівий верхній кут нового положення об`єкта (в комірку С10);

 • натиснути на кнопку Вставить из буфера;

 • останні два пункти повторити для комірок D10 та E10;

 • зняти пунктир в режимі копіювання (клавіша ).

 • 8. Продивитись формули в комірках E4:E8 та B10:E10.

 • Зауваження. При копіюванні формул з адресами комірок використовуються відносні адреси, тобто відбувається автоматичне налаштування на нові адреси. Наприклад, якщо з комірки В1 копіювати формулу =А1+5 в комірку С2, то в комірці С2 одержимо нову формулу =В2+5. У тому випадку, коли адресу комірки при копіюванні потрібно зберегти, в комірці, яку копіюють, додають до адреси знак $, наприклад =$А$1+5.

 • 9. Перейти в таблиці в режим формул. Команда СервисПараметры вкладка ВидФормулыОК.

 • 10. Виділити робочий Лист2. Внизу таблиці знайти ярлик Лист2 і клацнути на ньому мишею.

 • 11. Переглянути контекстне меню ярлика Лист2, перейменувати його.

 • 12. Повернутися на таблицю Лист1.

 • 13. Змінюйте дані в комірках В4:D8. Слідкуйте за зміною даних в комірках з формулами. Автоматичне переобчислення таблиці – основний засіб автоматизації в Excel.

 • 14. Поекспериментуйте із виділенням блоків таблиці:

 • для виділення рядків натиснути ліву клавішу миші на номері рядка (або скористатись методом протягування миші);

 • для виділення стовпчика натиснути ліву клавішу миші на імені стовпця;

 • для виділення блоку курсор поставити в кут блоку і при натиснутій клавіші перемістити мишу до протилежного кута блоку;

 • для виділення всієї таблиці натиснути ліву клавішу миші на прямокутнику у лівому верхньому куті таблиці (над 1 зліва від А);

 • для виділення декількох блоків відмічають перший блок і при натиснутій клавіші відмічають наступні блоки;

 • для відміни виділення натискаємо ліву клавішу миші у довільному місці таблиці.

 • 15. Ввести заголовок таблиці в першому рядку і відцентрувати його. Текст "Місrosoft в Україні” вводимо в комірці А1. Виділяємо блок А1:Е1 і натискаємо кнопку Объединить и поместить в центре на панелі інструментів. Для виділення блоку комірок протягуємо мишу по всіх комірках цього діапазону. Виділення несуміжних діапазонів здійснюються при натиснутій клавіші .

 • 16. В другому рядку введіть і відцентруйте текст „Обсяги продажу в грн.”

 • 17. Вставте в таблицю рядок, що відповідає м. Чернівці. Рядок вставити перед рядком, що відповідає м. Харків (курсор поставити на комірку Харків і виконати команду Вставка Строки).

 • 18. Заповніть рядок для Чернівців. Продивитися зміни в таблиці.

 • 19. У комірках В12:D12 визначте максимальне значення обсягів по містах (стовпчиках) за кожний місяць. Для цього у комірку В12 уведіть формулу =МАКС(В4:В8) і скопіюйте її у діапазон С12:D12.

 • 20. Заповнити стовпчик C 12-ма членами арифметичної прогресії з першим членом а1=3 і різницею 0,4. – Ввести в комірку С1 число 3. Виділити комірки G1:G12. Виконати команду ПравкаЗаполнитьПрогрессия. В полі Шаг ввести число 0,4. Клацнути ОК.

 • 21. Ввести в стовпчику F 12 членів геометричної прогресії з першим членом а1=3 і знаменником 0,4. – Ввести в комірку F1 число 3. Виділити комірки F1:F12. Виконати команду ПравкаЗаполнитьПрогрессия. Вибрати тип прогресії – геометрическая. В полі Шаг ввести число 0,4. Клацнути ОК.

 • 22. Зберегти таблицю – виконати команду ФайлСохранить как... і задати ім`я файла. • Висновки: ____________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________ • Домашнє завдання: повторити тему «Табличні процесори.».

 • _____________________ ___________________________________

 • Оцінка Підпис викладача

 • Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка » • Практичне заняття№.21 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів