страница6/22
Дата29.01.2019
Размер4.05 Mb.
ТипПравила

Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Номер та імя файла

 1. Завдання для пошуку наступного файла

 1. Частина вислову

 1. 1) d1.doc

 1. Другий файл створений об 12 годині і містить слово « роман» 1. 2) d2.txt

 1. Третій файл збережений у вигляді шаблону та в його імені є символ «3» 1. 3) d3.dot

 1. Четвертий файл збережений в папці «Мої документи» та має розширення kr 1. 4) d4.kr

 1. Пятий файл заархівований та міститься на d: , не більше 20 Кбайт 1. 5) d5.rar


 • Висновки: ____________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________ • Домашнє завдання: повторити тему «Операційні системи.».

 • _____________________ ___________________________________

 • Оцінка Підпис викладача

 • Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

 • Практичне заняття№.8 • Тема заняття: «Виконання типових операцій з об’єктами..».

 • Дидактична мета заняття: навчитися працювати в ОС WINDOWS. • Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

 • Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Опишіть різні способи виконання зазначених дій.   1. Дія

   1. Спосіб виконання (1 - Мій комп'ютер, 2 - Провідник, 3 - Комбінації «гарячих» клавіш чи засоби миші)

   1. Копіювати

   1. 1.

   1. 2.

   1. 3. Ctrl+C

   1. Переміщати

   1. 1.

   1. 2.

   1. 3.

   1. Вилучити

   1. 1. Файл => Вилучити

   1. 2.

   1. 3. Клавіша

   1. Перейменувати

   1. 1.

   1. 2.

   1. 3.

   1. Виокремити групу об'єктів

   1. 1.

   1. 2.

   1. 3.  3. Завдання 2. Розгадайте кросворд.

   1. 1

   1. 2   1. 3   1. 4   1. 5

   1. 6  4. По горизонталі. 1. Елемент керування, що забезпечує вибір з декіль­кох варіантів. 3. Елемент панелі інструментів. 4. Дія з об'єктом. 5. Засіб для виконання дії. 6. Стандартна програма. По вертикалі. 2. Файловий менеджер.

  5. Теоретичне обґрунтування.

  6. Мой компьютер” включає в себе всі об’єкти ПК: диски, периферійні пристрої, панель управління та ін..

  7. „Корзина” віртуальний кошик для сміття.

  8. „Сетевое окружение” призначене для роботи в складі ЛКМ.

  9. Панель задач знаходиться у нижній частині Робочого столу.

  10. Значки використовуються для представлення будь-якого об’єкта.

  11. Ярлик- це вказівка на деякий об’єкт , який знаходиться у фаловій системі.

  12. Натискування правою кнопкою миші викликає появу контекстного меню.

  13. Хід роботи.

  14. Завдання 1.Робота з провідником.

  15. Вказівки: Пуск-Програми-Стандартні-Провідник.

  16. Завдання 2. Створити дерево каталогів.

  17. Фірма «Комерсант»

  18. Відділ з постачання товарів

  19. Торгівельний представник

  20. Відділ маркетингу Машина

  21. Начальник маркетингу

  22. Директор

  23. Маркетолог  24. Секретар відділу Маркетинг

  25. Супермаркети  26. Таврія  27. Копійка  28. Айсберг  29. Завдання 3. Створити текстові документи в папці «Торгівельний представник» та «Машина» і надрукувати в першому ПІБ представника, а в другому документі – марку машини. Назвати документи іменами папок в яких вони створені.

  30. Завдання 4. Перенести папку «Супермаркет» в папку «Торгівельний представник».

  31. Завдання 5. Перейменувати папку «Директор» на «Директор фірми «Комерсант ».»

  32. Завдання 6. Перенести папки «Відділ з постачання товарів» та «Відділ маркетингу» в папку «Директор фірми «Комерсант»»

  33. Завдання 7. Скопіювати папку «Торгівельний представник» в папки «Таврія», «Копійка» та «Айсберг»

  34. Завдання 8. Відповісти на запитання викладача:

  1. Що таке ОС Windows?

  2. Щотаке ОС?

  3. Які види ОС бувають?

  4. З чого складається ОС?

  5. Які функції ОС?

  6. Що таке файл?

  7. Що таке ярлик?

  8. Що таке каталог?

  9. З чого складається повне ім’я файлу ?

  10. Що таке шлях ?  1. Висновки: ____________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________________________

  4. _____________________________________________________________________________________________  5. Домашнє завдання: повторити тему «Операційні системи.».

  6. _____________________ ___________________________________

  7. Оцінка Підпис викладача

  8. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »  9. Практичне заняття№.9  10. Тема заняття: «Робота з дисками. Інсталяція програмного забезпечення.».  11. Дидактична мета заняття: навчитися студентів виконувати створення і перегляд змісту, перевірку цілісності і розархівацію архівних файлів.  12. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  13. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Що треба задати під час інсталяції програми?

  2. Для чого призначена програма Scandisk?

  3. Для чого призначена програма Defrag?

  4. Для чого призначена програма DriveSpace?

  5. Що таке дефрагментація диска?

  6. Що таке архів?

  7. Чому файли архівують?

  8. Як заархівувати файл?

  9. Як розархівувати файли?

  10. Яке призначення програми Backup?

  11. Що таке віруси?

  12. Які ви знаєте віруси?

  13. Які є антивірусні програми?

  14. Опишіть програму AVP.

  15. Які функції виконує програма Майстер обслуговування?  1. Теоретичне обґрунтування:

  2. Власникам комп'ютерів, під'єднаних до мережі, зокрема провайдерам і банкам, слід остерігатися також хакерських атак, їх можна запобігти, використовуючи найновіші ліцензовані програмні засоби, які постійно підтримують і удосконалюють фірми-розробники, що гарантують або 100% безпеку, або при­наймні швидке реагування з метою усунення можливих небез­пек. Прикладом такого засобу є другий сервісний пакет SP2 з передовими технологіями безпеки, який використовують для оновлення ос MSWindowsХР.

  3. ХІД роботи

  4. Завдання 1. У власній папці створіть папку Звіт5 і наповніть її шістьма ярликами.Використайте для цього вміст папки Звіт з попередньої роботи чи іншої папки.

  5. Завдання 2.Зархівуйте папку Звіт5 командою Відправити у Стиснену Zip-папку.Скористайтесь командою з контекстного меню папки. Зархівуйте папку Звіт5 командою

  6. Завдання 3 Додати в «Звіт5.гаг». Скористайтесь командою з контекстного меню папки.

  7. Завдання 4 Зархівуйте папку Звіт5 командою Додати в архів... Зверніть увагу на відмінності цих трьох способів архівування, зокрема, на те, що у третьому способі можна зазначити інший шлях і назву архіву, а також вибрати параметри архівування. Зархівуйте папку Звіт5 командою Додати в архів..., змі­нивши формат стиску з гаг на zip і задавши метод стиску Максимальний.

  8. Завдання 5 Зархівуйте Звіт5 командою Додати в архів... як sfx-архів. Розархівуйте sfx-архів Звіт.ехе.

  9. Завдання 6 Розархівуйте архів Звіт5.гаг чи Звіт5. zip.

  10. Завдання 7 Розархівуйте архів Звіт5.гаг чи Звіт5. zipу папку A1. Якщо треба, створіть папки A1 і А2 у власній папці.

  11. Завдання 8 Розархівуйте з вилученням з архіву Звіт5.гаг чи Звіт5. zip у папку А2 лише одного файлу.

  12. Завдання 9Дослідіть ефективність (ступінь) стиску в архіві Звіт5.гаг чи Звіт5.zip.

  13. Завдання 10 Запустіть програму ScanDisк.

  14. Завдання11 Виконайте сканування диска d: програмою класу ScanDisk, задав­ши в діалогових вікнах назву диска і перший режим Звичайний.

  15. Завдання12 Запустіть програму Defrag і виконайте де фрагментацію навчального диска. Який ступінь фрагментації диска у відсотках був до почати роботи програми? Якщо процес триватиме довго, зупиніть його

  16. Завдання 13 Запустіть програму Очищення диска.

  17. Завдання 14 Запустіть програму Відновлення системи. Ознайомтесь з її функціонуванням.

  18. Завдання15 Створіть одну точку відновлення системи.

  19. Завдання16 Запустіть програму Призначення завдання. Призначте такі завдання: 1) програму defrag.exe для диска D запускати вечером один раз на місяць; 2) антивірусне скану вання диска С: запускати щодня о 19 годині.

  20. Завдання 17 Закінчіть роботу.

  21. Висновки: ____________________________________________________________________________

  22. _____________________________________________________________________________________________

  23. _____________________________________________________________________________________________

  24. _____________________________________________________________________________________________  25. Домашнє завдання: повторити тему «Робота із сервісними програмами.».

  26. _____________________ ___________________________________

  27. Оцінка Підпис викладача  28. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  29. Практичне заняття№.10

  30. Тема заняття: «Зменшення об’єму об’єктів засобами архівування, перевірка на наявність комп’ютерних вірусів і виконання дій щодо їх знешкодження.».  31. Дидактична мета заняття: навчитися студентів виконувати перевірку дисків на наявність вірусів, лікувати диски від таких об’єктів, працювати з антивірусними програмами.  32. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  33. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Що треба задати під час інсталяції програми?

  2. Для чого призначена програма Scandisk?

  3. Для чого призначена програма Defrag?

  4. Для чого призначена програма DriveSpace?

  5. Що таке дефрагментація диска?

  6. Що таке архів?

  7. Чому файли архівують?

  8. Як заархівувати файл?

  9. Як розархівувати файли?

  10. Яке призначення програми Backup?

  11. Що таке віруси?

  12. Які ви знаєте віруси?

  13. Які є антивірусні програми?

  14. Опишіть програму AVP.

  15. Які функції виконує програма Майстер обслуговування?  1. Теоретичне обґрунтування:

  2. Власникам комп'ютерів, під'єднаних до мережі, зокрема провайдерам і банкам, слід остерігатися також хакерських атак, їх можна запобігти, використовуючи найновіші ліцензовані програмні засоби, які постійно підтримують і удосконалюють фірми-розробники, що гарантують або 100% безпеку, або при­наймні швидке реагування з метою усунення можливих небез­пек. Прикладом такого засобу є другий сервісний пакет SP2 з передовими технологіями безпеки, який використовують для оновлення ос MSWindowsХР.

  3. ХІД роботи

  4. Завдання 1. Запустіть антивірусну програму з головного меню проскануйте диск D:.  5. Якщо будуть виявлені підозрілі файли, увімкніть режим Ліку вати і повторіть сканування. Скільки файлів було просканован і скільки виліковано?

  6. Завдання 2. Ознайомтеся з довідковою службою та можливостямиантивірусної програми, а також виконайте налаштування режимів функціонування програми.

  7. Завдання 3. Закрийте програму і закінчіть роботу.

  8. Завдання 4. Запустіть антивірусну програму з головного меню про скануйте диск D:.

  9. Якщо будуть виявлені підозрілі файли, увімкніть режим Ліку вати і повторіть сканування. Створити тестовий документ і надрукувати в ньому Скільки файлів було проскановано і скільки вилікувано? Зберегти його в своїй папці під назвою «Антивірусна перевірка»

  10. Завдання 5. Ознайомтеся з довідковою службою та можливостямиантивірусної програми, а також виконайте налаштування режимів функціонування програми.

  11. Завдання 6. Закрийте програму і закінчіть роботу.

  12. Висновки: ____________________________________________________________________________

  13. _____________________________________________________________________________________________

  14. _____________________________________________________________________________________________

  15. _____________________________________________________________________________________________  16. Домашнє завдання: повторити тему «Робота із сервісними програмами.».

  17. _____________________ ___________________________________

  18. Оцінка Підпис викладача

  19. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  20. Практичне заняття№.11

  21. Тема заняття: «Робота з даними (папками, файлами) та периферійним обладнанням у мережевому оточенні.».  22. Дидактична мета заняття: навчитися працювати з даними в ЛКМ.  23. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  24. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Тесовий контроль:

  3. Як розшифровується абревіатура WWW?

  1. а) World Wild Web;  2. б) World Weapon Web;  3. в) World Wide Web.

  1. Яку назву мала перша мережа?

  2. а) ARPANET; б) PARANET; в) DENEGNET.  3. Єдиний протокол передачі даних має назву:

  4. а) TCP/PI; б) TCP/IP в) СРТ/ІР.  5. Основним конкурентом браузера Internet Explorer є:

  6. а) Microsoft; б) Macintosh; в) Netscape.  7. Локальна мережа підключається до регіональної мережі через:

  8. а) провідник; б) маршрутизатор; в) браузер.  9. Розбиття інформації на пакети використовується для:

  1. а) підвищення швидкості передачі даних;

  2. б) підвищення надійності передачі даних;

  3. в) для полегшення кодування інформації.  1. Провайдер – це:

  1. а) програма для передачі даних в Internet;

  2. б) пристрій, який замінює модем при з’єднанні з Internet;

  3. в) фірма, яка надає послуги Internet.  1. Для підключення к Internet через провайдера достатньо знати наступні дані:

  1. а) призвище, ім’я і по-батькові провайдера;

  2. б) логін і пароль;

  3. в) пароль.  1. Швидкість передачі даних по Internet залежить від:

  1. а) швидкості модема;

  2. б) рівня провайдера;

  3. в) швидкості CD-ROM на комп’ютері.

  1. Чи можливо обмінюватися інформацією з іншим ПК, якщо в ньому інша операційна система?

  2. а) да; б) ні;

  3. в) тільки, якщо на ПК встановлена програма перетворення.  4. Чи можуть мати однакові електронні адреси два абонента, які живуть в різних країнах?

  5. а) да; б) ні;

  6. в) якщо вони пишуть на різних мовах.  7. Отримає адресат електронний лист, якщо в адресі є помилка?

  8. а) да; б) ні;

  9. в) да, якщо немає помилки в правій частині.  10. Теоретичне обґрунтування:

  11. Комп’ютерна мережа- об’єднання декількох автономних ПК і переферійних пристроїв, які з’єднанні між собою кабелем.

  12. Тпологія-це опис фізичних з’єднань або логічних зв’язків у ЛКМ, що вказує, які пари вузлів мережі можуть зв’язуватися між собою. Топологія може бути логічною і фізичною.

  13. Хід роботи

  14. Завдання 1.Включити ПК .

  15. Завдання 2.Переглянути склад ПК робочої станції.

  16. Вказівки: Пуск – Настройка – Панель управления – Система - Оборудование.

  17. Записати в зошит основні апаратні компоненти ПК, програмні компоненти ПК.

  18. Переглянути який мережений адаптер (мережна плата) встановлен на ПК.

  19. Завдання 3. Розгорнути перелік Сетевая плата.

  20. Записати в зошит назву мережної плати. Переглянути її параметри.

  21. Завдання 4. Визвати контекстове меню мережної плати – Свойства.

  22. Записати в зошит основні параметри мережної плати:

  23. По вкладці Общие: Тип устройства; Изготовителя; Размещение.

  24. По вкладці Драйвер: Поставщика драйвера; Дату разработки драйвера; Версию драйвера.

  25. Завдання5. Переглянути роботу майстра по підключенню ПК до локальної мережі:

  26. Вказівки: Пуск – Настройка – Панель управления – Подключение к сети- Новое подключение.

  27. Завдання6. Переглянути запуск і завершення роботи Диспетчера користувачів.

  28. Вказівки: Пуск – Настройка – Панель управления – Администрирование – Управление компютером – Служебные программы – Локальне пользователи – Пользователи.

  29. Завдання7. Переглянути локальний профіль користувача:

  30. Завдання8. Вибрати користувача Гість і визвати його контекстове меню – Свойства – на вкладці Профіль.

  31. Завдання9. Переглянути довідку: ”Які групи користувачів є в мережі?”

  32. Завдання 10. Переглянути користувачів, які заєрестровані в системі.

  33. Переглянути властивості користувачів.Переглянути введення нового користувача.

  34. Вказівки: Действие – Новый пользователь.

  35. Завдання 11. Переглянути многорівневу структуру мережі на прикладі багаторівневих зв‘язків:

  36. Вказівки: Пуск – Настройка – Панель управления – Подключение к сети - п.м. Допполнительно – Дополнительные параметры.

  37. Завдання12. Відкрити папку Провідник.Забезпечити повний доступ партнера до диску С: на своєму ПК.

  38. Вказівки: Контекстове меню диска С: - Свойства – Доступ – Полный.

  39. Завдання 13. Створити на своєму диску С: в папці МО папку з Work1_ ім‘я, дозволити загальний доступ до неї - тільки для читання.

  40. Завдання14. Створити на своєму диску С: в папці МО папку з Work2_ ім‘я, дозволити доступ -визначений паролем.

  41. Завдання15. Створити в редакторі Блокнот довільний файл, який зберегти в папці Work1_ ім‘я.

  42. Завдання 16. Створити в редакторі Word довільний файл, який зберегти в папці Work2_ ім‘я.

  43. Переглянути склад диску партнера.Приклади 5- ти папок партнера записати в зошит.

  44. Переглянути створену першу папку партнера і скопіювати створений їм файл з розширенням .txt. Вдалося чи ні?

  45. Переглянути другу створену папку партнера і скопіювати створений їм файл з розширенням .doc. Спитати пароль.

  46. Завдання17. Записати свій файл в віддалену папку партнера.Встановити принтер. Встановити доступ до нього.Записати свій файл в віддалену папку принтера партнера.Видалити завдання принтера.

  47. Завдання 18. Закінчити роботу.  48. Оформити звіт.

  49. Відповісти на запитання викладача.

  50. Домашнє завдання:Виконайте наступні завдання.

  51. 1. Намалювати структурну схему комп’ютерної мережі.  52. 2. Намалювати таблицю класифікації комп’ютерних мереж.  53. 3. Намалювати структурну схему однорангової локальної мережі.  54. 4. Намалювати структурну схему двох рангової локальної мережі.  55. 5. Намалювати структурну схему прямого з’єднання мережі.  56. 6. Намалювати структурну схему з’єднання Клієнт – Сервер в мережі.  57. 7. Намалювати структурну схему віддаленого з’єднання в мережі.  58. 8. Намалювати структурні схеми п’яти основних топологій мереж.  59. 9. Написати 5 прикладів апаратної адресації.  60. 10. Написати 5 прикладів доменної адресації.  61. 11. Написати 5 прикладів IP- адресації.  62. 12. Написати 5 прикладів URL- адресації.  63. 13. Записати сім рівнів протоколів моделі OSI з прикладами протоколів.  64. 14. Структурну схему з’єднання двох мереж моделі OSI.  65. 15. Записати основні етапи процесу планування і проектування мережі.  66. Висновки: ____________________________________________________________________________

  67. _____________________________________________________________________________________________

  68. _____________________________________________________________________________________________

  69. _____________________________________________________________________________________________  70. Домашнє завдання: повторити тему «Комп’ютерні мережі та Internet.».

  71. _____________________ ___________________________________

  72. Оцінка Підпис викладача  73. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  74. Практичне заняття№.12

  75. Тема заняття: «Пошук інформації в Internet.».  76. Дидактична мета заняття: навчити студентів в глобальній мережі з різним програмним забезпеченням.  77. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  78. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • не порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Що таке Internet?

  2. Які послуги (служби) надає Internet?

  3. Що таке електронна пошта?

  4. Які є програми підтримки електронної пошти?

  5. Чому вхід у поштові системи захищають паролем?

  6. Що таке електронна адреса?

  7. Які основні функції програми підтримки електронної пошти?

  8. Як відправити електронного листа?

  1. Як долучити файл до електронного листа?

  2. Якою командою відсилають електронний лист?

  3. Що таке FТР-технологія?

  4. Як розшифровуються WWW?  1. Завдання 2. Заповніть схему

  2. Теоретичне обгрунтування.

  3. Протоколи - стандарти передачі даних в мережі Інтернет.

  4. Протокол TCP/IP - набір правил, що визначають спосіб взаємодії комп’ютерів між собою.

  5. Вузол - постійно підключений до мережі комп’ютер.

  6. Провайдер - постачальник послуг Інтернету.

  7. Маршрутизатор - комп’ютер, який визначає маршрут передачі даних.

  8. Клієнт - комп’ютер користувача.

  9. Сервер - комп’ютер, який надає послугу.

  10. У наш час найчастіше використовуються два способи підключення до Інтернету:

  • Безпосереднє підключення - комп’ютер постійно працює в Інтернеті.

  • Підключення по комутованій лінії - комп’ютер користувача тимчасово підключається до Інтернету через комп’ютер провайдера.

  1. Для підключення ПК користувача до провайдера потрібно мати відповідне програмне забезпечення та модем. Модем - це пристрій, що перетворює цифрові сигнали для передавання їх телефонними лініями і навпаки.

  2. Провайдер надає інформацію необхідну для підключення та настройки з’єднання: ім’я користувача (логін) й пароль, номер телефону провайдера, IP-адреса ПК користувача та інше).

  3. Знаючи це користувач повинен настроїти операційну систему Windows для роботи в Інтернеті. До складу Windows входять усі необхідні для цього компоненти.

  4. Хід роботи.

  5. Завдання 1. Запустіть браузер (Internet Explorer або Netscape Navigator).

  6. Завдання 2. Відкрийте Web-сторінку Верховної Ради.

  7. Вказівки: Для цього введіть адресу: http://www.rada.kiev.com.

  8. Завдання 3 розгляньте українсько-англійську транслітераційну таблицю. Клацніть один раз на підкресленому вище тексті-гіперпосиланні. Перепишіть у звіт шість прикладів транслітерації українських слів.

  9. Завдання 4 поверніться на титульну сторінку (клацніть на кнопці Васк).

  10. Завдання 5 розгляньте четвертий розділ Конституції України.

  11. Вказівки: Для цього клацніть на гіперпосиланні Конституція України (1251). а коли сторінка відкриється — клацніть на Розділ 4. Розгляньте статтю 85 «Повноваження Верховної Ради». Перепишіть у звіт текст пункту, що відповідає номеру вашого варіанта.

  12. Завдання 6 викличте сервер Yahoo.

  13. Вказівки:Для цього введіть адресу: http:// www. yahoo.comабо коротко www.yahoo.com.

  14. Завдання 7 ознайомтеся з правилами вступу до вищих навчальних закла­дів м. Києва (або іншого міста, якщо це можна зробити).

  15. Вказівки: Для цього клацніть на гіперпосиланні Education.Уведіть ключове слово Kiev і натисніть на кнопку Search.Розгляньте Web-сторінку деякого навчального закладу, клацнувши на відповідному гіперпосиланні. Чию Web-сторінку ви розглянули? Хто ректор цього закладу?

  16. Завдання 8 ознайомтеся зі списком 25 найновіших світових бестселерів з комп'ютерної тематики. Вказівки: Для цього поверніться на першу сторінку Yahoo або відкрийте новий файл і ще раз запустіть Yahoo. Відшу­кайте кнопку News and Mediaі натисніть на неї. Далі:

  17. Books=>Bestseller Lists=>Computer Literacy Bestsellers.

  18. Занотуйте y звіт назву книжки, номер якої у списку відповідає вашому номерові у класному журналі.

  19. Завдання 9 ознайомтеся з прогнозом погоди у вашому регіоні на завтра.
   Вказівки: Для цього поверніться на першу сторінку Yahoo. Відшукайте гіперпосилання Weatherі натисніть на ньому. Уведіть ключове слово Iviv тощо і натисніть на кнопку Search.Яка температура
   повітря буде завтра?

  20. Завдання 10. розгляньте поточну таблицю чемпіонату України з футболу.

  21. Вказівки: Для цього введіть адресу: www. litech.lviv.ua, і коли відкриється сторінка, клацніть на index.Скористайтесь смугами прокручування, щоб відшукати Ukrainianfootball,і відкрийте його, клацнувши на ньому. У розділі Currentseason клацніть на гіперпосиланні з номе­ром (найвищим) чемпіонату. Хто посідає сьогодні перше місце? Яке місце посідає «Динамо»?

  22. Завдання 11. відвідайте сайт www.hlynsky.lviv.ua. Ознайомтеся з назвами посібників з інформатики видавництва «Деол», які можна вивчати додатково до цього підручника.

  23. Завдання 12 закрийте всі відкриті файли (Close) і закінчіть роботу.

  24. Завдання. 13 виконати пошук інформації на за розданими вчителем або самостійно підготованими адресами чи темами і оформити як реферат.  25. Висновки: ____________________________________________________________________________

  26. _____________________________________________________________________________________________

  27. _____________________________________________________________________________________________

  28. _____________________________________________________________________________________________  29. Домашнє завдання: повторити тему «Комп’ютерні мережі та Internet.».

  30. _____________________ ___________________________________

  31. Оцінка Підпис викладача  32. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  33. Практичне заняття№.13  34. Тема заняття: «Створення та збереження документів.».  35. Дидактична мета заняття: навчитися студентів уводити текст з клавіатури у середовищі ТП згідно з існуючими правилами уведення тексту, вставляти у документ спеціальні символи, зберігати файл.  36. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  37. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:  3. 2. З яких елементів складається вікно програми MS Word?  4. 3. Як мінімізувати вікно документа?  5. 4. Як увімкнути / вимкнути панелі інструментів?  6. 5. Як увімкнути / вимкнути лінійку? Яке її призначення?  7. 6. Як задати параметри сторінки?  8. 7. Як задати абзацний відступ?  9. 8. Як задати стиль та розмір шрифту?  10. 9. Як відмовитись від щойно зроблених змін?  11. 10. Як підготовити програму MS Word для роботи?  12. 11. Як увімкнути / вимкнути рядок стану та вертикальну лінійку?  13. 12. Як задати одиниці вимірювання – сантиметри?  14. 13. Як задати автоматичне збереження документа кожні 10 хвилин?  15. 14. Як задати автоматичний режим перевірки правопису?  16. 15. Як задати мову для перевірки правопису?  17. 16. Які пункти містить меню редактора MS Word?  18. 17. Як підібрати синоніми для даного слова?  19. 18. Як зберегти документ на диску?  20. 19. Як визначити кількість слів у документі?  21. 20. Як здійснити попереднє переглядання вигляду документа перед друком?  22. 21. Як надрукувати документ, як встановити параметри друку?  23. 22. Яке призначення клавіш Shift, Caps Lock, Ctrl, Enter, Insert?  24. 23. Як викликати довідкову систему Word?

  25. Теоретичне обґрунтування.

  26. Набираючи текст, дотримуйся таких вимог:

  • не треба натискати на Entеr в кінці рядка. Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу;

  • роби хоча б один «пропуск» між словами;

  • кому, крапку (інші розділові знаки) став одразу після слова (між ними не повинен стояти «пропуск»);

  • після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;

  • до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

  • до і після тире ставити «пропуск» (книга – джерело знань).

  1. Послідовність виконання:

  2. Запустіть текстовий редактор і розгляньте вікно програми та документа. Вкажіть на різні елементи вікон.  3. 2. Увімкніть панелі інструментів Стандартная, Форматирование, використовуючи пункт Панели инструментов меню Вид.  4. 3. Задайте вигляд документа: Обычный або Разметка страницы. – Використайте пункт меню Вид або відповідні піктограми.  5. 4. Задайте параметри сторінки (відступи для поля тексту від країв паперу, формат сторінки, орієнтацію сторінки: ФайлПараметры страницы).  6. 5. Змініть шрифт та його розмір (наприклад, Times New Roman 14): ФорматШрифт. – Назву шрифту, розмір, спосіб начертання та інтервал між символами можна задати у діалоговому вікні Шрифт, а можна скористатись відповідними кнопками на панелі інструментів Форматирование.  7. 6. Задайте нормальний вигляд шрифту і спосіб вирівнювання тексту по лівому краю, по центру, по всій ширині, по правому краю. – Використайте відповідні кнопки з панелі інструментів Форматирование.  8. 7. Задайте сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці: СервисПараметрывкладка Общее.  9. 8. Задайте автоматичну перевірку орфографії: СервисПараметрывкладка Правописание.  10. 9. Задайте мову для перевірки правопису – українську: СервисЯзыкВыбрать языкУкраинский.  11. 10. Задайте час автозбереження документа – 15 хвилин: СервисПараметрывкладка Сохранение.  12. 11. Задайте абзацний відступ. Пересуньте верхній трикутник на 1см вправо.  13. 12. Задайте інтервал між рядками в тексті: ФорматАбзацИнтервалМеждустрочний.  14. 13. Введіть підготовлений вами текст (~ 1.5 сторінки), використавши команду ФайлСоздать.  15. 14. Перевірте орфографію та граматику в усьому документі і виправте помилки: СервисПравописание.

  16. 15. Дізнайтесь скільки слів/символів є в тексті: ФайлСвойстваСтатистика.

  17. 16. Збережіть текст у файлі під своїм іменем. – Команда ФайлСохранить как.  18. 17. Надрукуйте текст, виконавши команду ФайлПечать, установивши в діалоговому вікні параметри: друкувати вибрані сторінки у двох копіях.

  19. 18. Закрийте вікна документа та програми.  20. Висновки: ____________________________________________________________________________

  21. _____________________________________________________________________________________________

  22. _____________________________________________________________________________________________

  23. _____________________________________________________________________________________________  24. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  25. _____________________ ___________________________________

  26. Оцінка Підпис викладача
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів