• Контроль вхідного рівня знань студентів: Завдання 1.
 • Теоретичне обґрунтування . Набираючи текст, дотримуйся таких вимог
 • Послідовність виконання
 • Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і: Скористатися командою Вид / Шрифт.
 • Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно: Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать.
 • Формат / Печать. Скористатися командою меню Файл / Распечатать документ. Редагування – це
 • Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для
 • Для виділення абзацу тексту потрібно
 • Переглянути створений документ у ТР Word можна: клацнувши мишею по піктограмі Предварительный просмотр; виконати дії Файл / Открыть;
 • Формат / Табуляция. Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно: виконати дії Таблица / Добавить таблицу;
 • Сервис / Нарисовать таблицу; виконати піктограму Список. За допомогою команди Файл / Параметры страницы…
 • Яке положення може займати малюнок відносно тексту
 • Формат / Трансформация… Так, потрібно скористатися командою Таблица / Преобразовать. • страница7/22
  Дата29.01.2019
  Размер4.05 Mb.
  ТипПравила

  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

  Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

 • Практичне заняття№.14 • Тема заняття: «Введення і редагування тексту.».

 • Дидактична мета заняття: навчитися уводити текст з клавіатури у середовищі ТП згідно з існуючими правилами уведення тексту, вставляти у документ спеціальні символи, зберігати файл. • Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

 • Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  3. 1. Що таке форматування тексту?

  4. 2. Як ввімкнути/вимкнути панель інструментів форматування?

  5. 3. Які кнопки містяться на панелі форматування?

  6. 4. Як виділити фрагмент тексту курсором миші?

  7. 5. Як виділити фрагмент тексту клавішами клавіатури?

  8. 6. Як виділити один рядок тексту?

  9. 7. Як виділити одне речення?

  10. 8. Як виділити абзац, весь текст?

  11. 9. Які є стилі символів і як їх задати?

  12. 10. Як здійснити копіювання другого абзацу в кінець тексту?

  13. 11. Як здійснити переміщення фрагмента тексту?

  14. 12. Як вилучити один рядок з тексту?

  15. 13. Як задати колір шрифту?

  16. Завдання 2. Опишіть складові панелі інструментів:
  17. Завдання 3. Пройти тестовий контроль

  18. 1. Яку клавішу потрібно натискати, щоб перейти в таблиці до клітинки праворуч:

  19. a) Tab; б) Enter; в) Пропуск; г) Ctrl; д) Shift?

  20. 2. Курсор є в клітинці таблиці. Що буде, якщо натиснути на клавішу Enter:

  21. а) клітинка очиститься;

  22. б) у клітинку вставиться порожній рядок;

  23. в) відбудеться перехід до клітинки, що внизу;

  24. г) відбудеться перехід до клітинки, що праворуч?

  1. Як виокремити рядок таблиці:

  1. а) перетягти двонапрямлену стрілку в потрібний бік;

  2. б) встановити курсор у першій клітинці рядка;

  3. в) протягти курсор мишки від верхньої до нижньої межі рядка;

  4. г) після появи білої стрілки ліворуч клацнути мишею?

  1. Як розділити клітинку на декілька рядків або стовпчиків:

  1. а) виконати команду Таблиця => Розділити клітинки ...;

  2. б) виконати команду Таблиця => Вставити ...;  3. в) задати потрібну кількість рядків або стовпчиків;

  4. г) виконати команду Таблиця => Об'єднати клітинки?

  1. У діалоговому вікні Властивості таблиці можна задати:

  1. а) розмір символів; б) формулу для обчислення даних;

  2. в) розташування таблиці; г) міжрядковий інтервал.

  3. 6.Діалогове вікно, у якому можна змінювати властивості об'єкті
   WordArt, називають:

  4. а) формат об'єкта WordArt;

  5. б) властивості об'єкта WordArt;

  6. в) параметри об'єкта WordArt;

  7. г) налаштування об'єкта WordArt?

  8. 7. Яку назву має програма-додаток для створення та редагування формул:

  9. a) Microsoft Access; б) Microsoft Education;

  10. в) Microsoft Equation; r) Bitmap Image?

  1. Вставлену в документ картинку можна повернути на кут:

  1. а) довільний; б) 45°;

  2. в) кратний 90°; г) кратний 10°.

  3. Теоретичне обґрунтування.

  4. Набираючи текст, дотримуйся таких вимог:

  • не треба натискати на Entеr в кінці рядка. Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу;

  • роби хоча б один «пропуск» між словами;

  • кому, крапку (інші розділові знаки) став одразу після слова (між ними не повинен стояти «пропуск»);

  • після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;

  • до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

  • до і після тире ставити «пропуск» (книга – джерело знань).

  1. Послідовність виконання:

  2. Опрацюйте різні способи виділення фрагментів тексту: окремих символів, слів, речень, рядків тексту, групи рядків, абзацу, фрагмента, всього тексту.

  3. 2. Скопіюйте перший абзац у кінець тексту, використовуючи команди меню або кнопки панелі інструментів. – Для цього необхідно

  4. • виділити абзац;

  5. • виконати команду ПравкаКопировать, або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;

  6. • установити курсор миші в кінець документа;

  7. • виконати команду ПравкаВставить або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів.

  8. 3. Скопіюйте другий абзац у кінець тексту, використовуючи метод перетягування миші.

  9. 4. Скопіюйте третій абзац у кінець тексту, використовуючи контекстне меню:

  10. • виділити абзац;

  11. • курсор миші встановити на виділений фрагмент;

  12. • правою кнопкою миші викликати контекстне меню і виконати ко¬манду Копировать;

  13. • установити курсор миші в кінець тексту;

  14. • правою кнопкою викликати контекстне меню і виконати команду Вста¬вить.

  15. 5. Вилучити перший абзац тексту з допомогою миші:

  16. • виділити абзац;

  17. • установити курсор миші на виділений фрагмент;

  18. • викликати правою кнопкою миші контекстне меню;

  19. • вибрати команду Вырезать (Удалить).

  20. 6. Вилучити другий абзац тексту, використовуючи команди меню:

  21. • виділити абзац;

  22. • виконати команду ПравкаОчистить.

  23. 7. Вилучити третій абзац клавішами клавіатури:

  24. • виділити абзац;

  25. • натиснути клавішу .

  26. 8. Перемістити на місце вилученого першого абзацу його копію, використовуючи команди меню:

  27. • виділити абзац;

  28. • ввести команду ПравкаВырезать;

  29. • установити курсор миші на відповідне місце;

  30. • виконати команду ПравкаВставить.

  31. 9. Перемістити мишею на місце вилученого другого абзацу його копію.

  32. 10. Перемістити на місце вилученого третього абзацу його копію, ви¬користовуючи контекстне меню:

  33. • виділити абзац;

  34. • установити курсор миші на виділений фрагмент;

  35. • правою кнопкою викликати контекстне меню і виконати команду Вы¬резать;

  36. • установити курсор миші на потрібне місце;

  37. • викликати контекстне меню і виконати команду Вставить.

  38. 11. Введіть титульну сторінку звіту до лабораторної роботи таким чином:  39. Міністерство освіти і науки України

  40. Навчальний заклад

  41. Лабораторна робота №

  42. Тема: Редактор текстів MS Word

  43. Виконавець: прізвище та ініціали

  44. Викладач: прізвище та ініціали

  45. Місто-рік  46. 12. Відформатуйте текст, змінюючи розміри і тип шрифту так, щоб текст зайняв цілу сторінку і мав вигляд титульної сторінки.

  47. 13. Перевірте, чи оптимально розміщений текст на аркуші, використовуючи команду ФайлПредварительный просмотрЗакрыть.

  48. 14. Викличте довідкову систему MS Word – команда СправкаВызов.

  49. 15. Дізнайтеся як здійснювати форматування абзаців: на вкладниці Содержание виділіть книгу Форматирование, згодом оберіть розділ Форматирование абзацев.

  50. 16. Створити нумерований список студентів у підгрупі (використати кнопку Нумерация на панелі інструментів).

  51. 17. Створити маркірований список навчальних предметів у поточному семестрі: підібрати відповідний маркер, використавши команду ФорматСписокМаркированный.

  52. 18. Змініть тип останнього списку.  53. Висновки: ____________________________________________________________________________

  54. _____________________________________________________________________________________________

  55. _____________________________________________________________________________________________

  56. _____________________________________________________________________________________________  57. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  58. _____________________ ___________________________________

  59. Оцінка Підпис викладача  60. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »  61. Практичне заняття№.15

  62. Тема заняття: «Введення і редагування тексту.».  63. Дидактична мета заняття: навчитися уводити текст з клавіатури у середовищі ТП згідно з існуючими правилами уведення тексту, вставляти у документ спеціальні символи, зберігати файл.  64. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  65. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Для чого призначені кнопки на панелі інструментів?

  3. Завдання 2. Дай письмово відповідь на питання. Як вставити графічний символ у текстовий документ?  4. Теоретичне обґрунтування.

  5. Набираючи текст, дотримуйся таких вимог:

  • не треба натискати на Entеr в кінці рядка. Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу;

  • роби хоча б один «пропуск» між словами;

  • кому, крапку (інші розділові знаки) став одразу після слова (між ними не повинен стояти «пропуск»);

  • після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;

  • до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

  • до і після тире ставити «пропуск» (книга – джерело знань).

  1. Послідовність виконання:

  2. Пронумерувати сторінки документа внизу по центру. – Використати команду ВставкаНомера страниц.

  3. 2. Вставити в текст грецькі букви μ, β та спеціальний товарний знак ™. – Команда Вставка Символ

  4. 3. Вставити в документ поле категорії Дата и время (використати команду ВставкаПолеДата и время<ОК>).

  5. 4. Вставте в документ колонтитул, наприклад Прізвище та ім`я.

  6. 5. Вставте в документ дві виноски розміщені на одній сторінці. – Команда ВставкаСсылкаСноска.

  7. 6. Створіть новий документ для форматування графічного зображення.

  8. 7. З колекції CLIPART вибрати довільний малюнок і вставити його в документ. – Команда ВставкаРисунокКартинки.

  9. 8. Виділити малюнок – встановити курсор на малюнок і клацнути мишею.

  10. 9. Змінити масштаб малюнка. – Виділити малюнок, встановити курсор на граничному маркері і перемістити мишу при натиснутій лівій кнопці.

  11. 10. Перемістити малюнок. – Виділити малюнок, встановити на виділений малюнок вказівник миші і перемістити його при натисненій лівій клавіші.

  12. 11. Зробіть копію малюнка. – Здійснюється як переміщення при натиснутій клавіші .

  13. 12. Вилучити копію малюнка. – Виділити копію і натиснути .

  14. 13. Викликати діалогове вікно форматування малюнка – виділити малюнок, виконати команду Формат Рисунок.

  15. 14. Встановити форму обтікання малюнка текстом. – Команда ФорматРисунок вкладка Обтекание.

  16. 15. Викликати панель інструментів Рисование. – Команда ВидПанели инструментов Рисование.

  17. 16. За допомогою панелі інструментів Рисование створити малюнок кола та двох прямокутників, розміщених нижче і з`єднаних лініями з колом. Команда Елипс з панелі інструментів при натиснутій клавіші рисує коло. Команда Прямоугольник з панелі Рисование рисує прямокутники. Команда Линия з панелі інструментів створює з`єднуючі лінії.

  18. 17. Зафарбувати утворені фігури різним кольором за допомогою команди Цвет заливки з панелі інструменів Рисование.

  19. 18. Надати фігурі ефекту об`ємності. – Команда Объем з панелі інструментів Рисование.

  20. 19. У колі зробити напис "КЛАС” – команда Надпись із панелі інструментів Рисование.

  21. 20. Над прямокутником здійснити операцію обертання. – Команда ДействиеПовернуть/Отразить.

  22. 21. Зобразити блок-схему структури груп першого курсу. – Команда ВставкаРисунокАвтофигурыБлок-схема.

  23. 22. Викликати редактор спецефектів WordArt. – Команда Добавить объект WordArt з панелі інструментів Рисование або з панелі WordArt, можна також використати команду Вставка РисунокОбъектWordArt.

  24. 23. Створити художньо оформлене слово (своє прізвище) за допомогою редактора WordArt. – Викликати редактор WordArt, обрати стиль напису, задати текст (прізвище) та його параметри.  25. Висновки: ____________________________________________________________________________

  26. _____________________________________________________________________________________________

  27. _____________________________________________________________________________________________

  28. _____________________________________________________________________________________________  29. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  30. _____________________ ___________________________________

  31. Оцінка Підпис викладача  32. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »  33. Практичне заняття№.16

  34. Тема заняття: «Робота з блоками тексту.».  35. Дидактична мета заняття: навчитися студентів форматування шрифту, форматування абзацу, форматування сторінки, перегляд і друк документа, пошук і заміну тексту.  36. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  37. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Пройти тестовий контроль:

  1. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами:

   1. За допомогою команди головного меню Пуск / Программы / Microsoft Word.

   2. За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows.

   3. Будь-яким з перелічених способів.

  2. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

   1. Скористатися командою Вид / Шрифт.

   2. Скористатися командою Формат / Шрифт.

   3. Скористатися командою контекстного меню Абзац.

  3. При форматуванні символу у ТР Word можна задати:

   1. лише його колір;

   2. розмір і колір шрифту;

   3. розмір, накреслення, гарнітуру та колір.

  4. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно:

   1. Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать.

   2. Скористатися командою меню Формат / Печать.

   3. Скористатися командою меню Файл / Распечатать документ.

  5. Редагування – це:

   1. виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок;

   2. знищення лише останніх букв слів;

   3. внесення доповнень у створений документ.

  6. Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для:

   1. Настроювання програми.

   2. Роботи з документами.

   3. Роботи з вікнами документа.

  7. Для виділення абзацу тексту потрібно:

   1. Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до кінця абзацу.

   2. Тричі клацнути в межах абзацу.

   3. Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів.

  8. Переглянути створений документ у ТР Word можна:

   1. клацнувши мишею по піктограмі Предварительный просмотр;

   2. виконати дії Файл / Открыть;

   3. виконати дії Формат / Табуляция.

  9. Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно:

   1. виконати дії Таблица / Добавить таблицу;

   2. виконати дії Сервис / Нарисовать таблицу;

   3. виконати піктограму Список.

  10. За допомогою команди Файл / Параметры страницы… можна задати такі параметри:

   1. Вирівнювання тексту.

   2. Розмір шрифту.

   3. Поля документа.

  1. Яке положення може займати малюнок відносно тексту?

   1. По контуру.

   2. За текстом.

   3. Перед текстом.

  2. Чи можна трансформувати таблицю у текст?

   1. Так, потрібно скористатися командою Сервис / Трансформация…

   2. Так, потрібно скористатися командою Формат / Трансформация…

   3. Так, потрібно скористатися командою Таблица / Преобразовать.  1. Завдання 2. Розгадайте кросворд.   1. 1

   1. 2   1. 3   1. 4   1. 5

   1. 6   1. 7   1. 8

  2. По горизонталі. 1. Команда для об'єднання декількох об'єктів. 3. Зменшення розміру малюнка. 4. Один з найпростіших графічних об'єк­тів. 5. Стандартний графічний об'єкт. 6. Властивість рисунка. 7. Графічний об'єкт. 8. Можна вставити у файл. По вертикалі. 2. Графічний об'єкт для створення коментарів.

  3. Теоретичне обґрунтування.

  4. Набираючи текст, дотримуйся таких вимог:

  • не треба натискати на Entеr в кінці рядка. Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу;

  • роби хоча б один «пропуск» між словами;

  • кому, крапку (інші розділові знаки) став одразу після слова (між ними не повинен стояти «пропуск»);

  • після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;

  • до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

  • до і після тире ставити «пропуск» (книга – джерело знань).

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів