страница9/22
Дата29.01.2019
Размер4.05 Mb.
ТипПравила

Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22 • Висновки: ____________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________________________________ • Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

 • _____________________ ___________________________________

 • Оцінка Підпис викладача

 • Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка » • Практичне заняття№.17

 • Тема заняття: «Форматування документа». • Дидактична мета заняття: навчитися форматування шрифту, форматування абзацу, форматування сторінки, перегляд і друк документа, пошук і заміну тексту. • Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

 • Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  1. Форматування – це?

  2. Як перевірити правопис Word?

  3. Як відкрити створений документ?

  4. Як Замінити у тексті букви „А” на „О”?

  5. Як вставити в документ малюнки з колекції Картинки ?

  6. Як вставити колонтитул у документ?

  7. Форматування шрифту – це?

  8. Щоб скопіювати текст користуються пунктом меню?

  9. Щоб зберегти документ, потрібно пункт меню?

  10. За допомогою якого пункту меню можна налаштовувати сторінки?

  1. Завдання 2. Заповніть таблицю виконання наступних дій з текстовим файлом:

   1. Дія

   1. Спосіб виконання

   1. Створення нового документа   1. Відкриття текстового документа   1. Перегляд і друк текстового документа   1. Зміна розміру стовпчиків та рядочків   1. Додання до таблиці комірок, стовпчиків або рядочків   1. Зміна типів ліній границь   1. Зміна напряму тексту

  2. Теоретичне обґрунтування.

  3. Зауваження: Перш ніж форматувати текст, потрібно його виділити!

  4. Форматування шрифту

  5. Текст документа набирається встановленим за умовчанням шрифтом, налаштовування якого виконується в діалоговому вікні "Шрифт". Ви можете змінити шрифт уже набраного тексту. Для цього спочатку виділіть текст. Щоб указати шрифт для тексту, який Ви збираєтеся набирати, просто встановіть курсор у початок майбутнього тексту. Потім виконаєте наступне.

  1. Виберіть команду ФорматШрифт, щоб відкрити діалогове вікно "Шрифт" У списку "Шрифт" представлені назви існуючих шрифтів. Прокрутіть список і виберіть потрібний.

  2. У списку "Розмір" зазначений розмір поточного шрифту. Виберіть новий розмір з списку чи введіть число в текстовому полі. У вікні "Зразок" з'явиться вигляд обраного шрифту. Натніть кнопку ОК.

  1. Послідовність виконання:

  2. Завдання 1. Створити титульну сторінку з відповідними записами згідно теми, вставити колонтитули з відповідними записами, аналогічними до попередніх практичних робіт, номери сторінки: внизу, по центру. Зробити водяний знак ()  3. Завдання 2. Ввести даний текст з клавіатури, в заголовку до тексту вставити буквицю, висота-2 рядки (Високий рівень: 120 -140 знаків за хвилину):

  4. Текстовий редактор  5. Текстовий редактор — комп'ютерна програма - застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошук фрагментів тексту й т. п.

  6. Деякі текстові редактори забезпечують також розширену функціональність, таку як підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони, конвертація кодування символів і т. п. Така функціональність часто характерна для редакторів коду, призначених для написання вихідного коду комп'ютерних програм.

  7. Інші текстові редактори мають розширені функції форматування тексту, впровадження в нього графіки й формул, таблиць й об'єктів. Такі редактори часто називають текстовими процесорами і призначені вони для створення різного роду документів, від особистих листів до офіційних паперів. Класичний приклад — Microsoft Word.  8. Завдання 3. Створити візитку за зразком, скориставшись вставкою напису, й відформатувавши його:


  9. Спеціалізована загальноосвітня школа №8

   вул. Гайдара, буд. 34,

   м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29026, тел (03822) 64-42-70,

   *E-mail: khmelschool8@ukr.net

  10. Завдання 5. Створити документ за зразком та зберігти як шаблон документів:

  11. Директору навчального закладу

  12. Боровику Борису Івановичу

  13. заступника з навчальної роботи

  14. Козак Анастасії Андріївни  15. Доводжу до Вашого відома стан справ по збиранню коштів на придбання сучасної обчислювальної техніки згідно рішення спільних зборів учнівського, педагогічного та батьківського колективів.

  16. Учнями всіх класів виконані роботи:  17. Висновки: ____________________________________________________________________________

  18. _____________________________________________________________________________________________

  19. _____________________________________________________________________________________________

  20. _____________________________________________________________________________________________  21. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  22. _____________________ ___________________________________

  23. Оцінка Підпис викладача

  24. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »  25. Практичне заняття№.17  26. Тема заняття: «Створення та редагування таблиць».  27. Дидактична мета заняття: навчитися створювати таблиці.  28. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  29. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  3. 1. Які є способи створення таблиці?

  4. 2. Як задати кількість рядків і стовпців таблиці?

  5. 3. Як ввести дані в комірку і як змінити шрифт тексту?

  6. 4. Як форматувати дані в клітинках таблиці?

  7. 5. Як переміщати курсор по комірках таблиці?

  8. 6. Як об`єднати комірки таблиці?

  9. 7. Як розбити комірку на вказану кількість стовпців?

  10. 8. Як вставити рядок у таблицю?

  11. 9. Як вилучити стовпець із таблиці?

  12. 10. Як змінити висоту рядків таблиці та ширину стовпців?

  13. 11. Як змінити товщину і колір рамок таблиці?

  14. 12. Як затінити клітинки таблиці?

  15. 13. Яке призначення команди Граница и заливка з меню Формат?

  16. 14. Яке призначення панелі інструментів Таблицы и границы?

  17. 15. Як впорядкувати рядки таблиці за деякою ознакою?

  18. 16. Як виділяти елементи таблиці (комірку, рядок, стовпчик, блок комірок)?

  19. 17. Як виділити всю таблицю?

  20. 18. Як скопіювати вміст комірки в іншу комірку?

  21. 19. Що таке формула у Word?

  22. 20. Яку величину можна знайти за формулою =SUM(Below)?

  23. 21. Як здійснити перерахунок за формулою?  24. Теоретичне обґрунтування.


  25. Як створити і вставити таблицю Щоб вставити нову порожню таблицю в будь-яке місце свого документа, виконаєте наступне: 

  • Установіть курсор у те місце документа, куди ви хочете вставити таблицю. 

  • Виберіть команду меню ТаблицяДобавитиТаблицю. З'явиться діалогове вікно "Вставка таблиці" .

  • У текстових полях "Число стовпчиків" і "Число рядочків", натискаючи на подвійних стрілках чи набираючи на клавіатурі, введіть кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці (пізніше Ви зможете змінити ці параметри).

  • Для того щоб застосувати один з видів автоформатування таблиць до своєї таблиці, натисніть кнопку "Автоформат", виберіть потрібне форматування, а потім натисніть ОК.

  • В полі перемикачів "Автопідбір ширині стовпців" виберіть потрібну ширину стовпця:

  • постійна - виводить таблицю з точно визначеною шириною стовпців; вкажіть ширину або виберіть "Авто", щоб побудувати таблицю зі стовпцями рівної ширини;

  • по змісту - ширина стовпців визначається вмістом, тобто максимальною кількістю символів в комірках стовпця;

  • по ширині вікна - ширина стовпців визначається так, щоб займати всю сторінку.

  • Натисніть кнопку ОК.

  1. Послідовність виконання:

  2. Підготувати таблицю, яка містить список навчальних дисциплін у вигляді:

  3. 1. Створити таблицю: 7 стовпчиків, n рядків – команда ТаблицаДобавить таблицу.

  4. 2. Об`єднати необхідні комірки для задання заголовків таблиці та стовпців.

  5. 3. Об’єднати відповідні комірки для другого рядка таблиці.

  6. 4. Установити відповідну ширину стовпчиків. Для цього потрібно перетягнути мишею межі між стовпчиками.

  7. 5. Ввести текст та дані в таблицю. Задатити шрифт Times New Roman – 12.

  8. 6. Заголовок відцентрувати, виділити жирним курсивом і задати розмір символів 14 пунктів.

  9. 7. Зберегти файл, виконавши команду ФайлСохранить как .

  10. 8. Ввести формули для розрахунку загального числа годин. Для цього встановити курсор у відповідну комірку і ввести формулу =SUM(Аbove).

  11. 9. Скопіювати цю формулу в іншу комірку. Для цього користуються командами ПравкаКопировать, ПравкаВставить.

  12. 10. Ввести нові значення даних у таблицю і виконати повторно нові розрахунки.

  13. 11. Затінити указані курсором комірки таблиці. Використайте команду ФорматГраницы и заливка. Змініть колір рамок таблиці.

  14. 12.Створити діаграму успішності. – Команда ВставкаРисунокДиаграмма. У вікні, що з`явилося, заповнити таблицю даними про успішність. Одночасно зміниться вигляд діаграми. Змінювати тип діаграми можна командами меню або контекстним меню. Закривши вікно, діаграма розміститься в документі за місцем текстового курсора.

  15. 13. Здійснити над діаграмою операції масштабування, переміщення Оформити звіт.

  16. Висновки: ____________________________________________________________________________

  17. _____________________________________________________________________________________________

  18. _____________________________________________________________________________________________

  19. _____________________________________________________________________________________________  20. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  21. _____________________ ___________________________________

  22. Оцінка Підпис викладача  23. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  24. Практичне заняття№.19  25. Тема заняття: «Створення та редагування таблиць».  26. Дидактична мета заняття: навчитися створювати таблиці, документи з малюнками та діаграми.  27. Матеріально-технічне забезпечення : дидактичний матеріал, інструкція до практичного заняття,IBMPC.

  28. Правила техніки безпеки:

   • не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів;

   • порушувати порядок вмикання та вимикання апаратурних блоків, намагатися самостійно усувати виявлену несправність у роботі апаратури;

   • не працювати вологими руками та у вологому одязі;

   • на випадок незрозумілих ситуацій звертатися за допомогою до викладача чи лаборанта.

  1. Контроль вхідного рівня знань студентів:

  2. Завдання 1. Перелік питань для перевірки теоретичної підготовки студентів до виконання практичного заняття:

  3. 1. Які є способи створення таблиці?

  4. 2. Як задати кількість рядків і стовпців таблиці?

  5. 3. Як ввести дані в комірку і як змінити шрифт тексту?

  6. 4. Як форматувати дані в клітинках таблиці?

  7. 5. Як переміщати курсор по комірках таблиці?

  8. 6. Як об`єднати комірки таблиці?

  9. 7. Як розбити комірку на вказану кількість стовпців?

  10. 8. Як вставити рядок у таблицю?

  11. 9. Як вилучити стовпець із таблиці?

  12. 10. Як змінити висоту рядків таблиці та ширину стовпців?

  13. 11. Як змінити товщину і колір рамок таблиці?

  14. 12. Як затінити клітинки таблиці?

  15. 13. Яке призначення команди Граница и заливка з меню Формат?

  16. 14. Яке призначення панелі інструментів Таблицы и границы?

  17. 15. Як впорядкувати рядки таблиці за деякою ознакою?

  18. 16. Як виділяти елементи таблиці (комірку, рядок, стовпчик, блок комірок)?

  19. 17. Як виділити всю таблицю?

  20. 18. Як скопіювати вміст комірки в іншу комірку?

  21. 19. Що таке формула у Word?

  22. 20. Яку величину можна знайти за формулою =SUM(Below)?

  23. 21. Як здійснити перерахунок за формулою?

  24. 22. Як вставити в текст діаграму?

  25. 23. Як змінити розміри діаграми?

  26. 24. Як перемістити діаграму в інше місце?

  27. 25. Як змінити тип діаграми?

  28. 26. Як вилучити діаграму з документа?

  29. 27. Як перейти в режим редагування діаграми?  30. Теоретичне обґрунтування.

   1. Результат

   1. Дії

   1. Виділення малюнка     

   1. Установіть курсор на малюнку

   2. Натисніть лівою кнопкою миші

   1. Виділення елементів малюнка    

   1. Перейдіть у режим редагування малюнка 

   2. Установіть курсор на елементі малюнка 

   3. Натисніть ліву кнопку миші

   1. Уставити малюнок як впроваджений об'єкт із файлу  

   1. Установите курсор у місце вставки малюнка

   2. Виберіть команду ВставкаМалюнокІз файла.

   3. Укажіть папку, ім'я файлу, тип 

   4. Натисніть кнопку Вставить.

   1. Вставка малюнка з файлу зі зв'язком   

   1. Установіть курсор в місце вставки малюнка

   2. Виберіть команду Вставка МалюнокІз файла.

   3. Укажіть папку, ім'я файлу, тип

   4. Натисніть стрілку, спрямовану вниз, біля кнопки Вставити.

   5. Виберіть Вставити и звязок.

   1. Групування елементів зображення  

   1. Виділіть елемент малюнка

   2. Натисніть клавішу і, не відпускаючи її, виконаєте виділення наступних елементів малюнка

   3. Натисніть кнопку Дії

   4. Виконайте команду  Групувати 

   1. Альтернатива

   1. Натисніть кнопку з білою стрілкою Вибір об’єктів

   2. Обведіть пунктирним контуром усі підлягаючі угрупованню об'єкти 

   3. Натисніть кнопку Дії

   4. Виконаєте команду Групувати

   1. Накладання елементів зображення    

   1. Виділіть елемент малюнка (чи групу елементів)

   2. Перемістіть елемент (чи їх групу) у потрібне місце

   3. Натисніть кнопку Дії

   4. Натисніть Порядок і виберіть потрібний параметр накладення об'єкта

   1. Переміщення малюнка    

   1. Виділіть малюнок

   2. Установіть курсор в область малюнка (курсор змінить зображення), натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнете малюнок в потрібне місце

   3. Відпустіть ліву кнопку миші 

   1. Альтернатива

   2. Використовуйте команди Правка Вирізати і ПравкаВставити

   1. Переміщення елементів чи груп елементів зображення  

   1. Виділіть елемент малюнка (чи їх групу)

   2. Виконаєте команду  (Правка Вирізати, ПравкаВставити)

   1. Розгрупування елементів зображення   

   1. Виділіть групу елементів малюнка, яку потрібно розгрупувати

   2. Натисніть кнопку Дії

   3. Виконаєте команду Розгрупувати

   1. Копіювання малюнка    

   1. Виділіть малюнок

   2. Установіть курсор на границю кадру малюнка, натисніть клавішу , натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягніть малюнок в інше місце

   1. Альтернатива

   2. Виділивши малюнок, виконаєте команди Правка Копіювати, ПравкаВставити

   1. Видалення малюнка    

   1. Виділіть малюнок

   2. Натисніть клавішу

   1. Альтернатива

   2. Виділивши малюнок, виконаєте команду Правка Вирізати

   1. Обертання елементів зображення    

   1. Виділіть елемент малюнка (групу елементів)

   2. Натисніть кнопку Дії

   3. Виконаєте команду Повернути/Відобразити і виберіть необхідний параметр  31. Послідовність виконання:

  32. Завдання 1. Створіть новий документ за зразком ( творче завдання).

  33. Ми любим спорт і досягли успіху

   Наші досягнення у навчанні:   Предмет

   10-12

   балів

   7-9

   балів

   4-6

   балів

   1-3

   бали

   1

   Математика

   10

   15

   2

   0

   2

   Інформатика

   15

   12

   0

   0

   3

   Фізика

   9

   13

   5

   0

  34. Завдання 2. Розгадайте сканворд

   1. Кнопка

   1. Розмір

   2. шрифту

   1. Символ

   2. ?

   3. у меню

   1. Сукупність

   2. стовпчиків

   3. і рядочків   1. Пункт

   2. меню

   1. Основна

   2. частина

   3. документу   1. Базовий

   2. документ

   1. :

   1. :

   1. :

   1. Вирівню-

   2. вання-

   3. тексту

   1. Пункт

   2. режим

   3. документу   1. Пошук і

   2. заміна

   1. 18

   1. :   1. :

   1. Створити

   2. Відкрити

   3. Друк

   1. :   1. Ariel   1. :   1. :

   1. Накрес-

   2. лення

   3. шрифту

   1. :

  35. Висновки: ____________________________________________________________________________

  36. _____________________________________________________________________________________________

  37. _____________________________________________________________________________________________

  38. _____________________________________________________________________________________________  39. Домашнє завдання: повторити тему «Текстові редактори.».

  40. _____________________ ___________________________________

  41. Оцінка Підпис викладача  42. Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка »

  43. Практичне заняття№.20 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів