• Ограничителни мерки спрямо Мианмар/Бирма
 • Ограничителни мерки спрямо Република Молдова
 • Ограничителни мерки спрямо Сирия • страница10/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Мали


  Регламент (ЕС) 2017/1770 на Съвета от 28 септември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали;

  Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета от 28 септември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали.


  1. Ограничителни мерки спрямо Мианмар/Бирма


  • Решение 2014/214/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма;

  • Решение (ОВППС) 2015/666 на Съвета от 28 април 2015 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма;

  14 април 2014 г. Съветът прие Решение 2014/214/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки до 30 април 2015 г.

  Въз основа на преглед на Решение 2013/184/ОВППС ограничителните мерки следва да се подновят до 30 април 2016 г.

  • Решение (ОВППС) 2016/627 на Съвета от 21 април 2016 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма;

  • Решение (ОВППС) 2017/734 на Съвета от 25 април 2017 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма.


  1. Ограничителни мерки спрямо Република Молдова


  • Решение 2014/381/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова;

  • Решение 2014/751/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова;

  Срокът на прилагане на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова следва да бъде удължен до 31 октомври 2015 г.

  • Решение (ОВППС) 2015/1925 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова;

  • Решение (ОВППС) 2016/1908 на Съвета от 28 октомври 2016 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова;

  Въз основа на преглед на Решение 2010/573/ОВППС срокът на прилагане на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова следва да бъде удължен до 31 октомври 2017 г. Съветът ще направи преглед на ситуацията по отношение на ограничителните мерки след шест месеца.

  • Решение (ОВППС) 2017/1935 на Съвета от 23 октомври 2017 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова.

  Въз основа на преглед на Решение 2010/573/ОВППС срокът на прилагане на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова следва да бъде удължен до 31 октомври 2018 г. Съветът ще направи преглед на ситуацията по отношение на ограничителните мерки след шест месеца.
  1. Ограничителни мерки спрямо Сирия


  • Регламент (ЕС) № 124/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Предвижда се допълнителна дерогация от замразяването на активи, за да се позволи освобождаването на финансови средства или икономически ресурси на сирийски държавни образувания или на Централната банка на Сирия, за да се извършат плащания от името на Сирийската арабска република към Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) за дейностите, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийските химически оръжия.

  • Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Поправка на Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС наСъвета относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (EС) № 578/2014 на Съвета от 28 май 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение 2014/309/ОВППС на Съвета от 28 май 2014 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (EС) № 693/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение 2014/387/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение 2014/488/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Поправка на Решение за изпълнение 2014/488/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1013/2014 на Съвета от 26 септември 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение 2014/678/ОВППС на Съвета от 26 септември 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2014 на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Следва да бъдат добавени шестнадесет лица и две образувания в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания.

  Лицата: Houmam Jaza’iri; Mohamed Amer Mardini; Mohamad Ghazi Jalalil; Kamal Cheikha; Hsan Nouri; Mohammad Walid Ghazal; Khalaf Souleymane Abdallah; Nizar Wahbeh Yazaji; Hassan Safiyeh; Issam Khalil; Mohammad Mouti’ Mouayyad; Ghazwan Kheir Bek; Генерал- Майор Ghassan Ahmed Ghannan; Полковник Mohammed Bilal; Mohamed Farahat; Abdelhamid Khamis Abdullah

  Образувания: Pangates International Corp Ltd; Abdulkarim Group

  Лица: Muhammad Dib Zaytun; Ayman Jabir; Tarif Akhras.

  Образувания: Souruh Company.

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2014 на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение 2014/730/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Поправка на Решение за изпълнение 2014/730/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент (ЕС) № 1323/2014 на Съвета от 12 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Забранява се:

  • продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

  • предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и извършването на застраховане и презастраховане, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

  • предоставянето на брокерски услуги, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.  • Решение 2014/901/ОВППС на Съвета от 12 декември 2014 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/108 на Съвета от 26 януари 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/117 на Съвета от 26 януари 2015 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета от 6 март 2015 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/383 на Съвета от 6 март 2015 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  Oграничителни мерки физически и юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, следва да бъдат добавени седем лица и шест образувания.

  Лицата: Bayan Bitar;Бригаден генерал Ghassan Abbas; Wael Abdulkarim; .Ahmad Barqawi; George Haswani; Emad Hamsho; Samir Hamsho.

  Образуванията: Organisation for Technological Industries; Syrian Company for Information; Hamsho Trading; Syria Steel SA; Al Buroj Trading; DK Group.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/780 на Съвета от 19 май 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/784 на Съвета от 19 май 2015 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

  • Член 13a се заменя със следния текст: ”Забраняват се вносът, износът, прехвърлянето на правото на собственост или предоставянето на свързани с тях брокерски услуги за културни ценности и други предмети с археологическо, историческо, културно, рядко научно и религиозно значение, изнесени незаконно от Сирия или за които съществува основателно съмнение, че са били изнесени незаконно на или след 15 март 2011 г. Забраната не се прилага, ако бъде доказано, че предметите на културата се връщат безпрепятствено на законните им собственици в Сирия. Съюзът предприема необходимите мерки с цел да се определят предметите, които да бъдат обхванати от настоящия член.“

  • Член 34 се заменя със следния текст: „Настоящото решение се прилага до 1 юни 2016 г. То подлежи на постоянен преглед. Действието на решението се подновява или то се изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/828 на Съвета от 28 май 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение (ОВППС) 2015/837 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/961 на Съвета от 22 юни 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя в съответствие с приложението към регламент 2015/961.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/973 на Съвета от 22 юни 2015 годиназа прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към решение 2015/973.

  • Регламент (EС) 2015/1828 на Съвета от 12 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение (ОВППС) 2015/1836 на Съвета от 12 октомври 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Поправка на Решение (ОВППС) 2015/1836 на Съвета от 12 октомври 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2350 на Съвета от 16 декември 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2359 на Съвета от 16 декември 2015 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1735 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  С приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1735 на Съвета се изменя Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1746 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1893 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1897 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1984 на Съвета от 14 ноември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1985 на Съвета от 14 ноември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  Следните лица се добавят към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012: Atef Naddaf; Hussein Makhlouf (изв. още като Makhluf); Ali Al-Zafir (изв. още като al-Dafeer); Ali Ghanem; Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (изв. още като Tourjuman); Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (изв. още като al-Ahmad); Ali Hamoud (изв. още като Hammoud); Mohammed Zuhair (изв. още като Zahir) Kharboutli; Maamoun Hamdan; Nabil al-Hasan (изв. още като al-Hassan); Ahmad al-Hamu (изв. още като al-Hamo); Abdullah al-Gharbi (изв. още като al-Qirbi); Abdullah Abdullah; Salwa Abdullah; Rafe'a Abu Sa'ad (изв. още като Saad); Wafiqa Hosni; Rima Al-Qadiri (изв. още като Al-Kadiri); Duraid Durgham.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1996 на Съвета от 15 ноември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/2000 на Съвета от 15 ноември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  Следните образувания и вписаните данни за тях се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II, раздел Б към Регламент (ЕС) № 36/2012: Tri-Ocean Trading; Tri-Ocean Energy.

  • Регламент (ЕС) 2016/2137 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение (ОВППС) 2016/2144 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  С Решение (ОВППС) 2016/2144 на Съвета се внасят изменения, които позволят закупуването и превозването на петрол и петролни продукти и съответното предоставяне на финансиране или на финансова помощ в Сирия от ясно определени категории лица и образувания единствено с цел оказване на хуманитарна помощ или подпомагане на цивилното население в Сирия. Изменят се и съответните изключения от ограниченията по отношение на замразяването на финансови средства и икономически ресурси.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/480 на Съвета от 20 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/485 на Съвета от 20 март 2017 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/907 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  Актуализират се и се изменят вписванията за определени лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/907 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) №36/2012 относно ограничителните мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/907 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение (ОВППС) 2017/917 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  При прегледа на Решение 2013/255/ОВППС Съветът удължава срока на действие на ограничителните мерки до 1 юни 2018 г. Актуализират се и се изменят вписванията за определени лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, предвидени в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

  • Поправка на Решение (ОВППС) 2017/917 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1241 на Съвета от 10 юли 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1245 на Съвета от 10 юли 2017 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1327 на Съвета от 17 юли 2017 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1341 на Съвета от 17 юли 2017 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1751 на Съвета от 25 септември 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1754 на Съвета от 25 септември 2017 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки