• Ограничителни мерки спрямо Судан
 • Ограничителни мерки спрямо Тунис
 • Ограничителни мерки спрямо Централноафриканската република
 • Ограничителни мерки спрямо Южен Судан
 • Други лица и образувания • страница11/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Сомалия


  • Регламент (EС) № 478/2014 на Съвета от 12 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия;

  Изменението на санкционните разпоредби по отношение на Сомалия е свързано с необходимостта от хармонизиране на европейската регламентация с разпоредбите на ООН в тази област и по-конкретно с приетата на 5 март 2014 г. от Съветът за сигурност на ООН (ССООН) Резолюция 2142 (2014) на ССООН относно положението в Сомалия, която потвърждава оръжейното ембарго върху Сомалия. В допълнение, съгласно Резолюция 2142 (2014) е взето решение, че до 25 октомври 2014 г. оръжейното ембарго няма да се прилага за доставките на оръжия, боеприпаси или военно оборудване или предоставянето на съвети, помощ или обучение, които са предназначени единствено за развитието на силите за сигурност на федералното правителство на Сомалия и за обезпечаването на сигурността на сомалийския народ, освен във връзка с доставки на определени изделия, посочени в приложението към Резолюция 2111 (2013) на ССООН, които изискват предварителното одобрение на Комитета по санкциите, създаден с Резолюция 751 (1992) на ССООН. Резолюция 2142 (2014) на ССООН изменя изискванията за уведомяване във връзка с доставките на оръжия, боеприпаси или военно оборудване или предоставянето на съвети, помощ или обучение на силите за сигурност на Сомалия, както и процедурата за освобождаване от изискванията във връзка с доставките на изделията, посочени в приложението към Резолюция 2111 (2013) на ССООН.

  • Решение 2014/270/ОВППС на Съвета от 12 май 2014 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки спрямо Сомалия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1104/2014 на Съвета от 20 октомври 2014 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия;

  Съвета за сигурност на ООН, създаден по силата на резолюции 751 (1992) и 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, даде одобрението си за добавянето на две лица към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, към които се прилагат ограничителни мерки.

  Лицата: Maalim Salman; Ahmed Diriye.

  • Решение за изпълнение 2014/729/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия;

  Съвета за сигурност на ООН, създаден по силата на резолюции 751 (1992) и 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, даде одобрението си за добавянето на две лица към списъка на лицата и образуванията, към които се прилагат ограничителни мерки.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/325 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия;

  • Решение (ОВППС) 2015/335 на Съвета от 2 март 2015 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия;

  Разрешава да извършват проверки в териториалните води на Сомалия и в открито море край бреговете на Сомалия.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/337 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2044 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2053 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/395 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/398 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия.

  • Решение (ОВППС) 2017/2427 на Съвета от 21 декември 2017 година за измненеие на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

  На 14 ноември 2017 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2385 (2017). Посочената резолюция предвижда освобождаване от замразяването на активи и от забраната за предоставяне на средства, други финансови активи и икономически ресурси за спешно необходима хуманитарна помощ в Сомалия от ООН, нейните специализирани агенции или програми, хуманитарните организации със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, които предоставят хуманитарна помощ, и техните партньори изпълнители, включително неправителствени организации с двустранно или многостранно финансиране, участващи в Плана на ООН за хуманитарна реакция за Сомалия.
  1. Ограничителни мерки спрямо Судан


  • Регламент (ЕС) № 747/2014 на Съвета от 10 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005;

  • Решение 2014/450/ОВППС на Съвета от 10 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Решение 2011/423/ОВППС;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/401 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/413 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1942 на Съвета от 25 октомври 2017 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан;

  На 17 октомври 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1591 (2005 ) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на едно лице, подлежащо на ограничителни мерки.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1948 на Съвета от 25 октомври 2017 година за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан.


  1. Ограничителни мерки спрямо Тунис


  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета от 30 януари 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис;

  • Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/147 на Съвета от 30 януари 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис;

  • Решение (ОВППС) 2015/157 на Съвета oт 30 януари 2015 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/111 на Съвета от 28 януари 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис;

  • Решение (ОВППС) 2016/119 на Съвета от 28 януари 2016 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/149 на Съвета от 27 януари 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис;

  • Решение (ОВППС) 2017/153 на Съвета от 27 януари 2017 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/137 на Съвета от 29 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис;
  • Решение (ОВППС) 2018/141 на Съвета от 29 януари 2018 година за изменеие на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис.


  1. Ограничителни мерки спрямо Централноафриканската република


  • Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Поправка на Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение 2014/125/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 691/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение 2014/382/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1276/2014 на Съвета от 1 декември 2014 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение 2014/863/ОВППС на Съвета от 1 декември 2014 годиназа прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/324 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/336 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент (ЕС) 2015/734 на Съвета от 7 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  Налагане на оръжейно ембарго срещу Централноафриканската република и замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, участващи в действия или подкрепящи действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република.

  Изменения на критериите за налагане на ограничения за влизане в територията на ЕС и замразяване на финансови средства и икономически ресурси на лица или образувания.

  • Решение (ОВППС) 2015/739 на Съвета от 7 май 2015 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1485 на Съвета от 2 септември 2015 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителните мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1488 на Съвета от 2 септември 2015 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2454 на Съвета от 23 декември 2015 година за прилагане на член 17, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2459 на Съвета от 23 декември 2015 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/354 на Съвета от 11 март 2016 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  Към списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки по отношение на ситуацията в Централноафриканската република, следва да бъдат добавени в приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 едно лице и едно образувание, както следва: Joseph Kony и АРМИЯ ЗА БОЖИЯ СЪПРОТИВА(LRA); Божие движение за съпротива (LRM); Божия армия/движение за съпротива).

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/360 на Съвета от 11 март 2016 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент (ЕС) 2016/555 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  На 27 януари 2016 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2262 (2016) за изменение на критериите за посочване във връзка със замразяването на активи. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/564 за изменение на Решение 2013/798/ОВППС, за да се приведе в действие Резолюция 2262 (2016) на Съвета за сигурност на ООН. Поради това Регламент (ЕС) № 224/2014 следва съответно да бъде изменен при чл. 3 и чл. 5, параграф 3. Изменените критерии включват санкции към физическите или юридическите лица, образуванията и органите, които участват в действия или подкрепят действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република; действат в нарушение на оръжейното ембарго; участват в планирането, ръководенето или извършването на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право; набират или използват деца във въоръжения конфликт; оказват подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси; препятстват предоставянето на хуманитарна помощ; участват в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на Организацията на обединените нации или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските операции, които им оказват подкрепа; ръководят посочено от Комитета по санкциите образувание или които са оказвали подкрепа или са действали в полза, от името или под ръководството на посочено от Комитета по санкциите лице, образувание или орган.

  • Решение (ОВППС) 2016/564 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1442 на Съвета от 31 август 2016 година за прилагане на член 17, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1446 на Съвета от 31 август 2016 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент (ЕС) 2017/400 на Съвета от 7 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение (ОВППС) 2017/412 на Съвета от 7 март 2017 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/890 на Съвета от 24 май 2017 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/901 на Съвета от 24 май 2017 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/906 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/916 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1090 на Съвета от 20 юни 2017 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1103 на Съвета от 20 юни 2017 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република.


  1. Ограничителни мерки спрямо Южен Судан


  • Регламент (ЕС) 2015/735 на Съвета от 7 май 2015 година относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан и за отмяна на Регламент (ЕС) № 748/2014;

  Ограничения за допускането и замразяването на финансови средства и икономически ресурси на лица, възпрепятстващи политическия процес в Южен Судан, включително чрез актове на насилие или нарушения на споразумения за прекратяване на огъня, както и на лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Южен Судан.

  Ограничителни мерки под формата на ограничения на пътуванията и замразяване на активи, които могат да се прилагат по отношение на лицата и образуванията.

  • Поправка на Регламент (EС) 2015/735 на Съвета от 7 май 2015 година относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан и за отмяна на Регламент (ЕС) № 748/2014;

  • Решение (ОВППС) 2015/740 на Съвета от 7 май 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан и за отмяна на Решение 2014/449/ОВППС;

  • Регламент за изпълнениe (ЕС) 2015/1112 на Съвета от 9 юли 2015 година за прилагане на член 20, параграф 1 и член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/735 относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1118 на Съвета от 9 юли 2015 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/740 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/402 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/735 относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/414 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/740 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан.


  1. Други лица и образувания


  • Регламент (ЕС) № 1145/2014 на Съвета от 28 октомври 2014 за отмяна на Регламент (ЕО) № 2488/2000 за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица;

  Поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него.

  • Решение 2014/742/ОВППС на Съвета от 28 октомври 2014 година за отмяна на Обща позиция 2000/696/ОВППС за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него, и свързаните с нея общи позиции 98/240/ОВППС, 98/326/ОВППС, 1999/318/ОВППС и 2000/599/ОВППС.  1 За допълнителни справки: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf и интернет страницата на Официален вестник на ЕС: http://eur-lex.europa.eu.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки